Instytut Slawistyki PAN w gronie laureatów konkursu „PROM Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” (NAWA)

Instytut Slawistyki PAN otrzymał środki finansowe w ramach konkursu „PROM Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Narodowej. Projekt umożliwia organizację wymiany (przyjazdów i wyjazdów) doktorantów i młodej kadry naukowej.

W tym samym konkursie środki finansowe uzyskał również Instytut Historii PAN. W zaplanowanej wymianie wezmą udział doktoranci z Polski i zagranicy (w sumie 20 osób), w tym przyszli doktoranci Szkoły Anthropos. Dzięki wymianie doktoranci będą mogli zebrać materiały do dysertacji, odbyć kwerendy archiwalne i biblioteczne oraz zaprezentować swoje projekty badawcze na seminariach w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Wyniki konkursu:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1163-wyniki-naboru-wnioskow-o-udzial-w-programie-prom-miedzynarodowa-wymiana-stypendialna-doktorantow-i-kadry-akademickiej

Nauka i biznes – udział dr Agnieszki Pluwak w projekcie „Senti Cognitive Services”

Nie wszystkie badania humanistyczne znajdują zastosowanie w biznesie, jednak językoznawstwo posiada bardzo duży potencjał udziału we wdrożeniach komercyjnych. Dzieje się tak ze względu na współpracę lingwistyczno-informatyczną w projektach związanych z przetwarzaniem języka naturalnego. Jednym z tego typu projektów jest grant badawczy „Senti Cognitive Services – nowa generacja usług do automatyzacji marketingu i obsługi sieci społecznościowych oparta o metody sztucznej inteligencji”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Komisji Europejskiej (POIR.01.01.01-00-0806/16), dotyczący nowej generacji usług do automatyzacji marketingu i obsługi sieci społecznościowych, opartej o metody sztucznej inteligencji. W jego realizację zaangażowana jest firma SentiOne oraz instytucje naukowe: Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Wrocławska we współpracy z Instytutem Slawistyki PAN, reprezentowanym przez dr Agnieszkę Pluwak.

Czytaj dalejNauka i biznes – udział dr Agnieszki Pluwak w projekcie „Senti Cognitive Services”

Dr hab. Helena Krasowska odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi

Z dumą informujemy, że 16 maja 2019 roku dr hab. Helena Krasowska, profesor instytutu (IS PAN) została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Uroczystość odznaczenia miała miejsce w Charkowskiej Filharmonii podczas obchodów 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzej Dudy odznaka została wręczona przez Konsula Generalnego RP w Charkowie Janusza Jabłońskiego.

Czytaj dalejDr hab. Helena Krasowska odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi

Dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk laureatką konkursu SONATA Narodowego Centrum Nauki

Z radością informujemy, że projekt „Wizualne artykulacje oporu politycznego w Chorwacji i Serbii po roku 2000” autorstwa dr Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu SONATA 14.

W ramach projektu badaczka zamierza sprawdzić, w jakim stopniu akty oporu mające miejsce w Chorwacji i Serbii po 2000 roku i wytwarzana przez nie ikonosfera są artykulacją autodefiniującego się społeczeństwa obywatelskiego. Fenomen oporu jest więc rozumiany jako moment założycielski transformującego się społeczeństwa, w którym przemawia ono i uwidacznia swoje istnienie, na nowo definiując wspólnotę.

Czytaj dalejDr Ewa Wróblewska-Trochimiuk laureatką konkursu SONATA Narodowego Centrum Nauki

Projekt „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)” rekomendowany do finansowania w konkursie OPUS Narodowego Centrum Nauki

Z radością informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora NCN projekt „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)” autorstwa dr Claudii Marianny Snochowskiej-Gonzalez został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu OPUS 16 i od tego roku będzie realizowany w IS PAN.

Czytaj dalejProjekt „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)” rekomendowany do finansowania w konkursie OPUS Narodowego Centrum Nauki

Mgr Natalia Judzińska laureatką konkursu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki

17 maja 2019 roku Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne edycje swoich najpopularniejszych konkursów na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych.

Do finansowania skierowano projekt „Proces instytucjonalizacji getta ławkowego w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym” autorstwa mgr Natalii Judzińskiej, doktorantki IS PAN. Opiekunką naukową projektu jest dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN.

Czytaj dalejMgr Natalia Judzińska laureatką konkursu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki

Dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN z wykładami na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Bukareszcie (Erasmus+)

W dniach 7–11 maja 2019 r. dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN wygłosiła gościnne wykłady na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Bukareszcie w ramach programu Erasmus+ (Staff Mobility for Teaching).

Czytaj dalejDr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN z wykładami na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Bukareszcie (Erasmus+)

Dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN z odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Z radością informujemy, że w dniu 8 maja 2019 roku podczas otwarcia XVI Sesji Doktoranckiej Instytutu Slawistyki PAN odbyła się uroczystość wręczenia dr hab. Ewie Golachowskiej, prof. IS PAN, odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Laudację wygłosiła Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN prof. dr hab. Anna Zielińska.

Czytaj dalejDr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN z odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”