Mgr Nina Boichenko w Programie TopMinds

Z dumą informujemy, że Nina Boichenko, doktorantka III roku „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, weźmie udział w Programie TopMinds będącym wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Celem Programu jest przygotowanie młodych wyróżniających się naukowców do międzynarodowej kariery naukowej.

Spośród 176 zgłoszeń jury wybrało 24 osoby. Mentorką Niny Boichenko będzie dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG.

Dr Robert David Borges laureatem konkursu POLS Narodowego Centrum Nauki

POLS jest konkursem wspierającym mobilność, realizowanym w formule małych grantów dla naukowców z całego świata, którzy chcą prowadzić badania w Polsce. Od 2021 roku dr Robert David Borges będzie realizował w Instytucie Slawistyki PAN swój dwuletni projekt pt. „Nowi użytkownicy języków mniejszościowych: biegłość, odmiana i procesy zmian”.

W konkursie naukowcy złożyli 99 wniosków na łączną kwotę ponad 74 mln zł, z czego do finansowania skierowano 39 projektów, w tym 10 z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS).

POLS jest jednym z trzech konkursów finansowanych w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 w ramach programu „Badania”, w którym NCN pełni rolę operatora odpowiedzialnego za badania podstawowe.

Szczegóły znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-12-16-wyniki-konkursu-pols

Serdecznie gratulujemy!

ZOBN

Dr Agnieszka Aysen Kaim laureatką konkursu OPUS 19 Narodowego Centrum Nauki

Z ogromną radością informujemy, że projekt „Z Polski pod zaborami do Imperium Osmańskiego – bohaterowie kategorii pomiędzy kulturami w XIX w. jako transkulturowi agenci, którzy przyczynili się do wymiany idei pomiędzy Europą a Bliskim Wschodem” dr Agnieszki Aysen Kaim uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu OPUS 19 Narodowego Centrum Nauki.

W konkursie OPUS 19 złożono 2424 wniosków, z czego do finansowania wybrano 352. W panelu Wiedza o przeszłości (HS3) do finansowania skierowano ostatecznie 23 projekty.

Szczegóły znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19

Serdecznie gratulujemy!

Mgr Piotr Szatkowski laureatem konkursu Preludium 19 Narodowego Centrum Nauki

Miło nam poinformować, że projekt „Mazurzy – znikające świadectwo językowej przeszłości polsko-niemieckiego pogranicza. Współczesne praktyki językowe potomków rodzimej ludności Mazur” autorstwa mgr Piotra Szatkowskiego, uczestnika studiów doktoranckich „Pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” realizowanych w ramach programu POWER 2014–2020 w IS PAN, uzyskał dofinansowanie w konkursie Preludium 19 Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs PRELUDIUM przeznaczone jest dla naukowców nieposiadających stopnia doktora.

Szczegóły znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19

Serdecznie gratulujemy!

Nagroda Komitetu Językoznawstwa PAN dla „Słownika stereotypów i symboli ludowych”

Dnia 30 listopada 2020 roku na posiedzeniu plenarnym Komitetu Językoznawstwa PAN ogłoszono wyniki konkursu o nagrodę za wybitne publikacje naukowe w zakresie językoznawstwa, wydane w roku 2019. Podstawowym kryterium oceny prac zgłoszonych do konkursu był ich wkład w rozwój językoznawstwa jako dyscypliny naukowej, zwłaszcza oryginalność tematyki badawczej i nowatorstwo zastosowanej metodologii. W kategorii prac zespołowych nagrodę Komitetu Językoznawstwa PAN otrzymały dwa zeszyty „Słownika stereotypów i symboli ludowych” – „Kwiaty” i „Zioła” opublikowane przez Wydawnictwo UMCS. Ludowy „kwietnik” i „zielnik” został opracowany przez wspólny Zespół Etnolingwistyczny Instytutu Slawistyki PAN i Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. Podczas zdalnego posiedzenia redaktor „Słownika” – prof. dr hab. Jerzy Bartmiński w imieniu zespołu autorów wygłosił referat pt. „O metodologii «Słownika stereotypów i symboli ludowych»”.

Czytaj dalejNagroda Komitetu Językoznawstwa PAN dla „Słownika stereotypów i symboli ludowych”

Mgr Sara Mičkec laureatką konkursu Preludium 19 Narodowego Centrum Nauki

Miło nam poinformować, że projekt „Strategie zachowania i transmisji języka mniejszościowego w mieszanych językowo górnołużycko-niemieckich rodzinach na Górnych Łużycach w Niemczech” mgr Sary Mičkec, uczestniczki studiów doktoranckich „Pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” realizowany w ramach programu POWER 2014–2020 w IS PAN, uzyskał dofinansowanie w konkursie Preludium 19 Narodowego Centrum Nauki.

PRELUDIUM przeznaczone jest dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie Preludium 19 w panelu „Kultura i twórczość kulturowa” (HS2) złożono 109 wniosków, z czego do finansowania wybrano 15.

Szczegóły znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19

Serdecznie gratulujemy!

 

Dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN laureatką konkursu OPUS 19 Narodowego Centrum Nauki

Z ogromną radością informujemy, że projekt „Topos »wmurowanej kobiety« w kulturach Europy południowo-wschodniej i Węgier dr hab. Grażyny Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu OPUS 19 Narodowego Centrum Nauki.

W konkursie OPUS 19 złożono 2424 wniosków, z czego do finansowania wybrano 352. W panelu „Kultura i twórczość kulturowa” (HS2) do finansowania skierowano ostatecznie 16 projektów. Warto zaznaczyć, że jest to jedyny projekt instytutu Polskiej Akademii Nauk skierowany do finansowania w panelu HS2 w konkursie OPUS 19.

Szczegóły znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19

Serdecznie gratulujemy!

ZOBN

Rozprawa doktorska dr Karoliny Panz nagrodzona w Konkursie im. Majera Bałabana

Dn. 4 października 2020 roku odbyła się gala wręczenia nagród laureatom IX edycji konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu.

Jury w tym roku wyjątkowo postanowiło przyznać ex aequo dwie pierwsze nagrody w kategorii prac doktorskich. Jedna z nich została przyznana dr Karolinie Panz za dysertację „Zagłada żydowskich mieszkańców Nowego Targu w perspektywie mikrohistorycznej” obronioną na Uniwersytecie Warszawskim.

Dr Karolina Panz jest zatrudniona w Instytucie Slawistyki PAN na stanowisku post-doc w projekcie „Pogrom krakowski 11 sierpnia 1945 na tle porównawczym”.

Serdecznie gratulujemy!

Relację z wręczenia nagród można obejrzeć, klikając w ten link: http://www.jhi.pl/blog/2020-10-06-nagroda-za-wymagajaca-prace-podsumowanie-ix-edycji-konkursu-im-majera-balabana

Polski Festiwal Nauki w Ukrainie – projekt prof. Heleny Krasowskiej z dofinansowaniem MNiSW

Z radością informujemy, że projekt dr hab. Heleny Krasowskiej, prof. IS PAN, dotyczący organizacji Polskiego Festiwalu Nauki w Ukrainie uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu „Społeczna odpowiedzialność nauki” – „Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Festiwal odbędzie się w Berdiańsku w 2021 roku i będzie cyklem spotkań popularyzujących naukę i kulturę polską. Na Festiwal złożą się takie działania jak: warsztaty tematyczne, warsztaty glottodydaktyczne, dyskusyjny klub filmowy. Polski Festiwal Nauki stanowi międzynarodowe wydarzenie popularyzujące polską naukę i wiedzę o zjawiskach społecznych, kulturze i historii Polski.

Serdecznie gratulujemy!