Otwarcie witryny internetowej „Józef Obrębski (1905–1967)”

31 stycznia 2020 roku została udostępniona witryna internetowa https://ispan.waw.pl/obrebski/, która powstała ze środków projektu „Slawistyczny dorobek przedwojennej etnologii polskiej online. Weryfikacja, opracowanie naukowe i upowszechnienie w otwartym dostępie nieznanej dokumentacji Józefa Obrębskiego z Macedonii sporządzonej w latach 1930.”. Jest to projekt Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 800/P-DUN/2018, realizowany przez Fundację Slawistyczną w latach 2018–2019. Jego wykonawcami byli Anna Engelking, Joanna Rękas, Ilija Upalevski, Olimpia Dragouni, Helena Teleżyńska, Ewa Pajestka-Kojder, Michał Swianiewicz i Katarzyna Roman-Rawska. Konstruktorem i administratorem witryny jest Piotr Otręba.

Czytaj dalejOtwarcie witryny internetowej „Józef Obrębski (1905–1967)”

DARIAH-PL i CLARIN częścią Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję w sprawie utworzenia Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej skupiającej infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej. W obszarze nauk społecznych i humanistycznych znalazły się dwie infrastruktury, które współtworzy Instytut Slawistyki PAN: CLARIN (wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna) oraz DARIAH-PL (cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce). Sieci zostały wpisane do Mapy na wniosek Politechniki Wrocławskiej (CLARIN) i Uniwersytetu Warszawskiego (DARIAH-PL).

Prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir członkinią Zgromadzenia Ogólnego PAN

Podczas 140. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN wybrano nowych członków i członkinie tego najważniejszego organu Akademii i zarazem prestiżowej korporacji uczonych. W skład Zgromadzenia Ogólnego PAN wchodzą wszyscy członkowie krajowi PAN – wybitni naukowcy, którzy określają kierunki rozwoju i działalności Akademii. Z radością informujemy, że podczas grudniowej sesji prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir została wybrana członkiem korespondentem PAN.

Serdecznie gratulujemy!

Stypendium Prezesa PAN dla Tymoteusza Króla

W dniu 11 grudnia 2019 r. Tymoteusz Król, słuchacz „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej”, finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 i prowadzonych w Instytucie Slawistyki PAN, został wyróżniony Stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2019/2020. Podczas oficjalnej uroczystości wręczenia nagród, która miała miejsce o godz. 11.00 w Sali Lustrzanej w Pałacu Staszica, Doktorant Instytutu Slawistyki PAN, jedyny humanista wśród wyróżnionych, miał przyjemność przemawiać w imieniu wszystkich odznaczonych młodych badaczy. Serdecznie gratulujemy!!!

Zaproszenie do lektury „Hledání proluk” pod red. prof. Joanny Goszczyńskiej

W prestiżowym praskim wydawnictwie Karolinum ukazała się czeska wersja poświęconej Buhumilowi Hrabalowi monografii W poszukiwaniu przerw w zabudowieHledání proluk pod redakcją prof. Joanny Goszczyńskiej. Wpisuje się ona w dyskusję nad „fenomenem hrabalowskim” i konfrontując optyki badaczy zakorzenionych w różnych kulturach, odkrywa i uzupełnia tytułowe hrabalowskie „proluki” czyli „przerwy w zabudowie”.

Podziękowania dla Instytutu Slawistyki PAN za udział w Festiwalu Nauki

Miło nam poinformować, że Instytut Slawistyki PAN otrzymał podziękowania za udział w tegorocznym Festiwalu Nauki. Podziękowania kierowane są do koordynatorki dr Beaty Kubokovej oraz osób prowadzących spotkania i lekcje, tj.:

dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej
dr hab. Heleny Krasowskiej
dr Ireny Prawdzic
dr Agnieszki Ayşen Kaim
dr Anny Jorroch
mgr Tymoteusza Króla
mgr Piotra Szatkowskiego

XXIII Festiwal Nauki-podziękowania

Dyplomy honorowe za wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie językoznawstwa dla Heleny Krasowskiej, Magdaleny Pokrzyńskiej i Lecha Aleksego Suchomłynowa

18 listopada 2019 roku na plenarnym posiedzeniu Komitetu Językoznawstwa PAN w Pałacu Kultury i Nauki dyplom za wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie językoznawstwa w kategorii prac zespołowych otrzymała książka pt.: Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia-Ukraina wydana w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w 2018 roku. Autorami tej pracy są: dr hab. Helena Krasowska, dr Magdalena Pokrzyńska, prof. Lech Aleksy Suchomłynow. W imieniu Prezesa Polskiej Akademii Nauk dyplomy honorowe laureatom wręczył prof. Stanisław Filipowicz, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.

Serdecznie gratulujemy!

Repozytorium tekstów slawistycznych iReteslaw w ROAR

iReteslaw – internetowe repozytorium tekstów slawistycznych Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (https://ispan.waw.pl/ireteslaw/), prowadzone przy współudziale Fundacji Slawistycznej, zostało włączone do „Registry of Open Access Repositories” (http://roar.eprints.org/14274/). ROAR jest bazą otwartych repozytoriów prowadzoną na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii. To kolejny krok w kierunku otwartej nauki i jednocześnie poszerzanie kręgu potencjalnych odbiorców tekstów publikowanych w iReteslawie.

opr. Dorota Leśniewska

Dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN odznaczona Medalem Narodowej Akademii Nauk Białorusi

Podczas I Międzynarodowego Kongresu „Беларуская мова – галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы”, zorganizowanego z okazji jubileuszu 90-lecia Instytutu Językoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Białorusi władze tamtejszej akademii odznaczyły dr hab. Ewę Golachowską, prof. IS PAN medalem 90-lecia Narodowej Akademii Nauk Białorusi. W uzasadnieniu podkreślono szczególny wkład uczonej w socjolingwistyczne badania języka polskiego i białoruskiego w sferze sacrum.

Serdecznie gratulujemy!