Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN członkinią Rady czasopisma „International Journal of the Sociology of Language”

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN została członkinią Rady czasopisma „International Journal of the Sociology of Language” (IJSL) na lata 2021–2023. IJSL zostało założone w 1974 roku przez wybitnego socjolingwistę Joshuę A. Fishmana. Jest to jedno z najważniejszych czasopism na świecie zajmujących się problematyką funkcjonowania języka w społeczeństwie w różnych interdyscyplinarnych ujęciach (na polskiej liście ministerialnej ma 100 punktów). Obecnie redaktorem naczelnym IJSL jest prof. Alexandre Duchêne.

Najnowszy podwójny numer czasopisma (numery 267–268) zatytułowany „Prefiguring Knowledge Production in the Sociology of Language” zawiera artykuły nowo powołanych członkiń i członków Rady i jest w całości w otwartym dostępie.

Esej dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej, zatytułowany „Publishing policy: toward counterbalancing the inequalities in academia”, poświęcony jest polityce publikowania artykułów naukowych. Kliknij w link, żeby przejść do tekstu: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/ijsl-2020-0090/html

Cały numer czasopisma dostępny jest pod linkiem: https://www.degruyter.com/journal/key/IJSL/2021/267-268/html

Zapraszamy do lektury!

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska laureatką konkursu SONATA BIS 10 Narodowego Centrum Nauki

Z ogromną radością informujemy, że dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. inst. uzyskała dofinansowane w ramach konkursu SONATA BIS 10 na realizację projektu „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej”.

W konkursie SONATA BIS 10 złożono 427 wniosków, 76 z nich otrzyma finansowanie o łącznej wartości niemal 179 mln zł. W panelu HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce do finansowania zakwalifikowanych zostało 12 projektów badawczych z 88 złożonych. Warto zaznaczyć, że projekt dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej znalazł się w czołówce listy rankingowej, na trzecim miejscu.

SONATA BIS to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Więcej informacji na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-02-15-wyniki-konkursow-maestro-12-sonata-bis-10

Mgr Nina Boichenko w Programie TopMinds

Z dumą informujemy, że Nina Boichenko, doktorantka III roku „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, weźmie udział w Programie TopMinds będącym wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Celem Programu jest przygotowanie młodych wyróżniających się naukowców do międzynarodowej kariery naukowej.

Spośród 176 zgłoszeń jury wybrało 24 osoby. Mentorką Niny Boichenko będzie dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG.

Dr Robert David Borges laureatem konkursu POLS Narodowego Centrum Nauki

POLS jest konkursem wspierającym mobilność, realizowanym w formule małych grantów dla naukowców z całego świata, którzy chcą prowadzić badania w Polsce. Od 2021 roku dr Robert David Borges będzie realizował w Instytucie Slawistyki PAN swój dwuletni projekt pt. „Nowi użytkownicy języków mniejszościowych: biegłość, odmiana i procesy zmian”.

W konkursie naukowcy złożyli 99 wniosków na łączną kwotę ponad 74 mln zł, z czego do finansowania skierowano 39 projektów, w tym 10 z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS).

POLS jest jednym z trzech konkursów finansowanych w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 w ramach programu „Badania”, w którym NCN pełni rolę operatora odpowiedzialnego za badania podstawowe.

Szczegóły znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-12-16-wyniki-konkursu-pols

Serdecznie gratulujemy!

ZOBN

Dr Agnieszka Aysen Kaim laureatką konkursu OPUS 19 Narodowego Centrum Nauki

Z ogromną radością informujemy, że projekt „Z Polski pod zaborami do Imperium Osmańskiego – bohaterowie kategorii pomiędzy kulturami w XIX w. jako transkulturowi agenci, którzy przyczynili się do wymiany idei pomiędzy Europą a Bliskim Wschodem” dr Agnieszki Aysen Kaim uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu OPUS 19 Narodowego Centrum Nauki.

W konkursie OPUS 19 złożono 2424 wniosków, z czego do finansowania wybrano 352. W panelu Wiedza o przeszłości (HS3) do finansowania skierowano ostatecznie 23 projekty.

Szczegóły znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19

Serdecznie gratulujemy!

Mgr Piotr Szatkowski laureatem konkursu Preludium 19 Narodowego Centrum Nauki

Miło nam poinformować, że projekt „Mazurzy – znikające świadectwo językowej przeszłości polsko-niemieckiego pogranicza. Współczesne praktyki językowe potomków rodzimej ludności Mazur” autorstwa mgr Piotra Szatkowskiego, uczestnika studiów doktoranckich „Pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” realizowanych w ramach programu POWER 2014–2020 w IS PAN, uzyskał dofinansowanie w konkursie Preludium 19 Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs PRELUDIUM przeznaczone jest dla naukowców nieposiadających stopnia doktora.

Szczegóły znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19

Serdecznie gratulujemy!

Nagroda Komitetu Językoznawstwa PAN dla „Słownika stereotypów i symboli ludowych”

Dnia 30 listopada 2020 roku na posiedzeniu plenarnym Komitetu Językoznawstwa PAN ogłoszono wyniki konkursu o nagrodę za wybitne publikacje naukowe w zakresie językoznawstwa, wydane w roku 2019. Podstawowym kryterium oceny prac zgłoszonych do konkursu był ich wkład w rozwój językoznawstwa jako dyscypliny naukowej, zwłaszcza oryginalność tematyki badawczej i nowatorstwo zastosowanej metodologii. W kategorii prac zespołowych nagrodę Komitetu Językoznawstwa PAN otrzymały dwa zeszyty „Słownika stereotypów i symboli ludowych” – „Kwiaty” i „Zioła” opublikowane przez Wydawnictwo UMCS. Ludowy „kwietnik” i „zielnik” został opracowany przez wspólny Zespół Etnolingwistyczny Instytutu Slawistyki PAN i Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. Podczas zdalnego posiedzenia redaktor „Słownika” – prof. dr hab. Jerzy Bartmiński w imieniu zespołu autorów wygłosił referat pt. „O metodologii «Słownika stereotypów i symboli ludowych»”.

Czytaj dalejNagroda Komitetu Językoznawstwa PAN dla „Słownika stereotypów i symboli ludowych”

Mgr Sara Mičkec laureatką konkursu Preludium 19 Narodowego Centrum Nauki

Miło nam poinformować, że projekt „Strategie zachowania i transmisji języka mniejszościowego w mieszanych językowo górnołużycko-niemieckich rodzinach na Górnych Łużycach w Niemczech” mgr Sary Mičkec, uczestniczki studiów doktoranckich „Pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” realizowany w ramach programu POWER 2014–2020 w IS PAN, uzyskał dofinansowanie w konkursie Preludium 19 Narodowego Centrum Nauki.

PRELUDIUM przeznaczone jest dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie Preludium 19 w panelu „Kultura i twórczość kulturowa” (HS2) złożono 109 wniosków, z czego do finansowania wybrano 15.

Szczegóły znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19

Serdecznie gratulujemy!

 

Dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN laureatką konkursu OPUS 19 Narodowego Centrum Nauki

Z ogromną radością informujemy, że projekt „Topos »wmurowanej kobiety« w kulturach Europy południowo-wschodniej i Węgier dr hab. Grażyny Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu OPUS 19 Narodowego Centrum Nauki.

W konkursie OPUS 19 złożono 2424 wniosków, z czego do finansowania wybrano 352. W panelu „Kultura i twórczość kulturowa” (HS2) do finansowania skierowano ostatecznie 16 projektów. Warto zaznaczyć, że jest to jedyny projekt instytutu Polskiej Akademii Nauk skierowany do finansowania w panelu HS2 w konkursie OPUS 19.

Szczegóły znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19

Serdecznie gratulujemy!

ZOBN

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close