Publikacja dra Pawła Levchuka nominowana do Nagrody im. Jerzego Giedroycia

Monografia Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska Ukraińców niepolskiego pochodzenia dra Pawła Levchuka (wydana przez Księgarnię Akademicką, Kraków 2020, przy wsparciu Instytutu Slawistyki PAN) została nominowana do Nagrody im. Jerzego Giedroycia.

Listę nominowanych można znaleźć pod tym linkiem:

https://www.umcs.pl/pl/nominowani,1759.htm

Serdecznie gratulujemy!

Rektor Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie Prof. JUDr Marek Števeček, Phd. nadał Wielki Złoty Medal prof. dr hab. Joannie Goszczyńskiej

24 sierpnia 2021 roku w Ambasadzie Słowacji w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia pani profesor Joannie Goszczyńskiej Wielkiego Złotego Medalu nadanego przez Rektora Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Odznaczenie za wieloletni, znaczący wkład w badania literatury i kultury słowackiej za granicą oraz rozwój współpracy słowacko-polskiej w zakresie słowacystyki i slawistyki literaturoznawczej, wręczał Ambasador Słowacji Andrej Droba.

Medal jest wyrazem uznania dla całokształtu pracy naukowej o trwałej, wyjątkowej wartości, stanowiącej wkład prof. dr hab. Joanny Goszczyńskiej w rozwój edukacji i kultury obu narodów.

Kolejny grant Narodowego Centrum Nauki realizowany przez Instytut Slawistyki PAN

Z radością informujemy, że projekt „Społeczność żydowska w Polsce w następstwie kampanii antysemickiej lat 1967–1968. Doświadczenia biograficzne, przemiany tożsamości i dynamika środowiskowa” przygotowany przez Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu, Instytut Slawistyki PAN i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał dofinansowanie Narodowego Centrum Nauki w konkursie SONATA 16.

Czytaj dalej

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN członkinią Rady czasopisma „International Journal of the Sociology of Language”

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN została członkinią Rady czasopisma „International Journal of the Sociology of Language” (IJSL) na lata 2021–2023. IJSL zostało założone w 1974 roku przez wybitnego socjolingwistę Joshuę A. Fishmana. Jest to jedno z najważniejszych czasopism na świecie zajmujących się problematyką funkcjonowania języka w społeczeństwie w różnych interdyscyplinarnych ujęciach (na polskiej liście ministerialnej ma 100 punktów). Obecnie redaktorem naczelnym IJSL jest prof. Alexandre Duchêne.

Najnowszy podwójny numer czasopisma (numery 267–268) zatytułowany „Prefiguring Knowledge Production in the Sociology of Language” zawiera artykuły nowo powołanych członkiń i członków Rady i jest w całości w otwartym dostępie.

Esej dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej, zatytułowany „Publishing policy: toward counterbalancing the inequalities in academia”, poświęcony jest polityce publikowania artykułów naukowych. Kliknij w link, żeby przejść do tekstu: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/ijsl-2020-0090/html

Cały numer czasopisma dostępny jest pod linkiem: https://www.degruyter.com/journal/key/IJSL/2021/267-268/html

Zapraszamy do lektury!

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska laureatką konkursu SONATA BIS 10 Narodowego Centrum Nauki

Z ogromną radością informujemy, że dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. inst. uzyskała dofinansowane w ramach konkursu SONATA BIS 10 na realizację projektu „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej”.

W konkursie SONATA BIS 10 złożono 427 wniosków, 76 z nich otrzyma finansowanie o łącznej wartości niemal 179 mln zł. W panelu HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce do finansowania zakwalifikowanych zostało 12 projektów badawczych z 88 złożonych. Warto zaznaczyć, że projekt dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej znalazł się w czołówce listy rankingowej, na trzecim miejscu.

SONATA BIS to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Więcej informacji na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-02-15-wyniki-konkursow-maestro-12-sonata-bis-10

Mgr Nina Boichenko w Programie TopMinds

Z dumą informujemy, że Nina Boichenko, doktorantka III roku „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, weźmie udział w Programie TopMinds będącym wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Celem Programu jest przygotowanie młodych wyróżniających się naukowców do międzynarodowej kariery naukowej.

Spośród 176 zgłoszeń jury wybrało 24 osoby. Mentorką Niny Boichenko będzie dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG.

Dr Robert David Borges laureatem konkursu POLS Narodowego Centrum Nauki

POLS jest konkursem wspierającym mobilność, realizowanym w formule małych grantów dla naukowców z całego świata, którzy chcą prowadzić badania w Polsce. Od 2021 roku dr Robert David Borges będzie realizował w Instytucie Slawistyki PAN swój dwuletni projekt pt. „Nowi użytkownicy języków mniejszościowych: biegłość, odmiana i procesy zmian”.

W konkursie naukowcy złożyli 99 wniosków na łączną kwotę ponad 74 mln zł, z czego do finansowania skierowano 39 projektów, w tym 10 z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS).

POLS jest jednym z trzech konkursów finansowanych w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 w ramach programu „Badania”, w którym NCN pełni rolę operatora odpowiedzialnego za badania podstawowe.

Szczegóły znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-12-16-wyniki-konkursu-pols

Serdecznie gratulujemy!

ZOBN

Dr Agnieszka Aysen Kaim laureatką konkursu OPUS 19 Narodowego Centrum Nauki

Z ogromną radością informujemy, że projekt „Z Polski pod zaborami do Imperium Osmańskiego – bohaterowie kategorii pomiędzy kulturami w XIX w. jako transkulturowi agenci, którzy przyczynili się do wymiany idei pomiędzy Europą a Bliskim Wschodem” dr Agnieszki Aysen Kaim uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu OPUS 19 Narodowego Centrum Nauki.

W konkursie OPUS 19 złożono 2424 wniosków, z czego do finansowania wybrano 352. W panelu Wiedza o przeszłości (HS3) do finansowania skierowano ostatecznie 23 projekty.

Szczegóły znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19

Serdecznie gratulujemy!

Mgr Piotr Szatkowski laureatem konkursu Preludium 19 Narodowego Centrum Nauki

Miło nam poinformować, że projekt „Mazurzy – znikające świadectwo językowej przeszłości polsko-niemieckiego pogranicza. Współczesne praktyki językowe potomków rodzimej ludności Mazur” autorstwa mgr Piotra Szatkowskiego, uczestnika studiów doktoranckich „Pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” realizowanych w ramach programu POWER 2014–2020 w IS PAN, uzyskał dofinansowanie w konkursie Preludium 19 Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs PRELUDIUM przeznaczone jest dla naukowców nieposiadających stopnia doktora.

Szczegóły znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19

Serdecznie gratulujemy!

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close