Nicole Dołowy-Rybińska, „No One Will Do This For Us. The Linguistic and Cultural Practices of Young Activists Representing European Linguistic Minorities”, tłum. Daniel Sax. Berlin: Peter Lang 2020

W efekcie grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w wydawnictwie Peter Lang ukazał się przekład na język angielski monografii Nikt za nas tego nie zrobi. Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy (Toruń, 2017) dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej, prof. IS PAN. Anglojęzyczna publikacja zatytułowana No One Will Do This For Us. The Linguistic and Cultural Practices of Young Activists Representing European Linguistic Minorities (Berlin, 2020) została przełożona przez Daniela Saxa. Monografia ukazała się jako 14 tom serii „Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik”.

Czytaj dalejNicole Dołowy-Rybińska, „No One Will Do This For Us. The Linguistic and Cultural Practices of Young Activists Representing European Linguistic Minorities”, tłum. Daniel Sax. Berlin: Peter Lang 2020

Monografia dr Doroty Dobrzyńskiej „Czarny romantyzm we współczesnej literaturze popularnej. Wybrane zagadnienia”

W repozytorium iReteslaw, w zbiorze „Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk” została udostępniona monografia pt. Czarny romantyzm we współczesnej literaturze popularnej. Wybrane zagadnienia autorstwa dr Doroty Dobrzyńskiej. Publikacja stanowi dwunasty tom serii IS PAN „Literatura na pograniczach” i znajduje się w otwartym dostępie pod linkiem: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1522

Czytaj dalejMonografia dr Doroty Dobrzyńskiej „Czarny romantyzm we współczesnej literaturze popularnej. Wybrane zagadnienia”

Ewa Masłowska, „Mediating the Otherworld in Polish Folklore: A Cognitive Linguistic Perspective”, tłum. Maria Fengler i Piotr Styk, Peter Lang 2020

Dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w wydawnictwie Peter Lang ukazał się przekład na język angielski monografii Mediating the Otherworld in Polish Folklore: A Cognitive Linguistic Perspective autorstwa dr hab. Ewy Masłowskiej, prof. IS PAN. Autorami przekładu są Maria Fengler i Piotr Styk. Monografia stanowi 28 tom serii „Polish Studies. Transdisciplinary Perspectives” (Berlin 2020). Wydanie angielskie przybliża międzynarodowemu audytorium drugie wydanie monografii Ludowe stereotypy obcowania świata i zaświatów w języku i kulturze polskiej, które opublikowało Wydawnictwo Agade Bis w 2016 roku (pierwsze wydanie: 2012).

Czytaj dalejEwa Masłowska, „Mediating the Otherworld in Polish Folklore: A Cognitive Linguistic Perspective”, tłum. Maria Fengler i Piotr Styk, Peter Lang 2020

Ewa Golachowska, „Conversations with God: Multilingualism among the Catholics in Belarus in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries: Sociolinguistic Study”, tłum. Benjamin Koschalka, Peter Lang 2020

Dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w wydawnictwie Peter Lang ukazał się przekład na język angielski monografii Conversations with God: Multilingualism among the Catholics in Belarus in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries: Sociolinguistic Study, autorstwa dr hab. Ewy Golachowskiej, prof. IS PAN. Przekładu dokonał Benjamin Koschalka. Monografia ukazała się jako 12 tom serii „Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik”. Stanowi angielską wersję monografii Jak mówić do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku, opublikowanej w 2012 roku przez Instytut Slawistyki PAN (SOW) oraz Wydawnictwo Agade Bis.

Czytaj dalejEwa Golachowska, „Conversations with God: Multilingualism among the Catholics in Belarus in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries: Sociolinguistic Study”, tłum. Benjamin Koschalka, Peter Lang 2020

„Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach” t. 7–9

Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII–XXI wiek, pod redakcją Grażyny Szwat-Gyłybowej, przy współpracy Doroty Gil i Lecha Miodyńskiego, tom 7: Klerykalizacja, konfesje, reformacja; tom 8: Kapitalizm, ojczyzna, polityka; tom 9: Agraryzm, anarchizm, socjalizm; Warszawa: IS PAN i FS 2020 [Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach 7–9]

Czytaj dalej„Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach” t. 7–9

Kroatystki z Instytutu Slawistyki PAN na rzecz popularyzacji współczesnego chorwackiego dramatu w Polsce

W zagrzebskim wydawnictwie DISPUT opublikowano „Antologię współczesnego dramatu chorwackiego. Pokolenie przerwanej młodości”. W przedsięwzięciu wzięły między innymi udział dwie nasze instytutowe koleżanki kroatystki: dr Anna Boguska i dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk. Dr Boguska przełożyła tekst Ivana Vidicia „Ktoś inny”, dr Wróblewska-Trochimiuk dramat „To, czego brakuje” Tomislava Zajeca.

Czytaj dalejKroatystki z Instytutu Slawistyki PAN na rzecz popularyzacji współczesnego chorwackiego dramatu w Polsce

Nowy numer „Adeptusa” dostępny na Platformie czasopism IS PAN

Na Platformie czasopism IS PAN jest już dostępny 15. numer czasopisma „Adeptus”, pod redakcją dr Dominiki Michalak i prof. dr hab. Jadwigi Linde-Usiekniewicz, zatytułowany „Mowa nienawiści a przemoc symboliczna w Europie Środkowej i Wschodniej w XXI wieku” (https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/issue/view/115).

Czytaj dalejNowy numer „Adeptusa” dostępny na Platformie czasopism IS PAN

Anna Zielińska, tłumaczenie Klaus Steinke „Grenzlandsprache. Untersuchung der Sprachen und Identitäten in der Region Lebus“, Peter Lang 2019

Książka Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim autorstwa Anny Zielińskiej wydana w 2013 roku przez Instytut Slawistyki PAN została przetłumaczona na język niemiecki przez wybitnego niemieckiego slawistę Profesora Klausa Steinke i opublikowana w Wydawnictwie Naukowym Peter Lang pod tytułem Grenzlandsprache. Untersuchung der Sprachen und Identitäten in der Region Lebus. Redakcję naukową książki wykonała prof. Felicja Księżyk, a językową prof. Martin Langner. Książka została wydana w serii SPRACH- UND KULTURKONTAKTE IN EUROPAS MITTE STUDIEN ZUR SLAWISTIK UND GERMANISTIK.

Czytaj dalejAnna Zielińska, tłumaczenie Klaus Steinke „Grenzlandsprache. Untersuchung der Sprachen und Identitäten in der Region Lebus“, Peter Lang 2019

Międzynarodowy odzew na monografię „Pod klątwą” prof. Joanny Tokarskiej-Bakir

Na stronie Collège de France opublikowano recenzję pracy Pod klątwą, monografii autorstwa prof. Joanny Tokarskiej-Bakir. Recenzję można przeczytać tutaj: https://laviedesidees.fr/1946-le-pogrom-de-Kielce.html

Na temat publikacji wypowiedział się również niemiecki recenzent Kai Struve, a tekst został opublikowany w poważanej sieci historyczno-socjologicznej H / SOZ / KULT. Recenzja jest dostępna tutaj: https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-27279

Angielska wersja książki Pod klątwą ukaże się w 75. rocznicę pogromu kieleckiego w amerykańskim wydawnictwie Cornell University Press (współwydawcą będzie The United States Holocaust Memorial Museum z Waszyngtonu).

The Axiological Lexicon of Slavs and Their Neighbours Vol. 1 The Concept of Home. English Version, Abridged pod redakcją prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego

Zapraszamy do lektury The Axiological Lexicon of Slavs and Their Neighbours Vol. 1 The Concept of Home. English Version, Abridged pod redakcją prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego. Jest to skrócona, jednojęzyczna wersja pierwszego tomu DOMULeksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów, który ukazał się w roku 2015 w Lublinie nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pod redakcją Jerzego Bartmińskiego, Iwony Bielińskiej-Gardziel i Beaty Żywickiej. Pełny tom liczył 504 strony, był wielojęzyczny, skrócony tom monolingwalny liczy stron 161. Wersje skrócone tekstów przygotował Jerzy Bartmiński, przekładu na angielski dokonała Klaudia Wengorek-Dolecka z udziałem Agnieszki Gicali.

Czytaj dalejThe Axiological Lexicon of Slavs and Their Neighbours Vol. 1 The Concept of Home. English Version, Abridged pod redakcją prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego