Е. Джевиецка, „Юбилейно и модерно. Кирило-методиевският разказ през социализма в България”, София: Кирило-методиевски научен център, БАН, 2020

Z radością informujemy o publikacji nowej książki dr Eweliny Drzewieckiej, zatytułowanej Юбилейно и модерно. Кирило-методиевският разказ през социализма в България. W monografii tej Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytania m.in. o związki między dyskursem naukowym i partyjnym w odniesieniu do kluczowej dla bułgarskiej pamięci kulturowej narracji o dziele śś. Cyryla i Metodego; o (nie)religijny charakter ich nowoczesnego kultu, a także o jego znaczenie w perspektywie tzw. komunistycznego nacjonalizmu.

Czytaj dalejЕ. Джевиецка, „Юбилейно и модерно. Кирило-методиевският разказ през социализма в България”, София: Кирило-методиевски научен център, БАН, 2020

Jakub Lubomir Banasiak, „Procesy nominalizacyjne w zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową (na materiale języka polskiego i bułgarskiego)”

W repozytorium Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk iReteslaw, w kolekcji „Prace Slawistyczne. Slavica” została opublikowana monografia dr Jakuba Lubomira Banasiaka Procesy nominalizacyjne w zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową (na materiale języka polskiego i bułgarskiego). Książka jest dostępna po kliknięciu w ten link: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1524

Czytaj dalejJakub Lubomir Banasiak, „Procesy nominalizacyjne w zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową (na materiale języka polskiego i bułgarskiego)”

Promocja monografii „Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska Ukraińców niepolskiego pochodzenia” autorstwa dra Pavla Levchuka

Dn. 25 listopada odbędzie się promocja monografii Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska Ukraińców niepolskiego pochodzenia autorstwa Pavla Levchuka. Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom, a jego transmisję będzie można oglądać na fanpage’u IS PAN na Facebooku.

Czytaj dalejPromocja monografii „Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska Ukraińców niepolskiego pochodzenia” autorstwa dra Pavla Levchuka

„Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII–XXI wiek”, tom 10: „Hasła podporządkowane” – pod redakcją Grażyny Szwat-Gyłybowej, Warszawa: IS PAN i FS 2020

W repozytorium iReteslaw, w zbiorze „Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk” jest dostępny ostatni tom Leksykonu idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII–XXI wiek pod redakcją Grażyny Szwat-Gyłybowej, przy współpracy Doroty Gil i Lecha Miodyńskiego, stanowiący jednocześnie dziesiąty tom serii IS PAN „Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach”. Książka dostępna jest pod następującym linkiem: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1521

Czytaj dalej„Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII–XXI wiek”, tom 10: „Hasła podporządkowane” – pod redakcją Grażyny Szwat-Gyłybowej, Warszawa: IS PAN i FS 2020

Nicole Dołowy-Rybińska, „No One Will Do This For Us. The Linguistic and Cultural Practices of Young Activists Representing European Linguistic Minorities”, tłum. Daniel Sax. Berlin: Peter Lang 2020

W efekcie grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w wydawnictwie Peter Lang ukazał się przekład na język angielski monografii Nikt za nas tego nie zrobi. Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy (Toruń, 2017) dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej, prof. IS PAN. Anglojęzyczna publikacja zatytułowana No One Will Do This For Us. The Linguistic and Cultural Practices of Young Activists Representing European Linguistic Minorities (Berlin, 2020) została przełożona przez Daniela Saxa. Monografia ukazała się jako 14 tom serii „Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik”.

Czytaj dalejNicole Dołowy-Rybińska, „No One Will Do This For Us. The Linguistic and Cultural Practices of Young Activists Representing European Linguistic Minorities”, tłum. Daniel Sax. Berlin: Peter Lang 2020

Monografia dr Doroty Dobrzyńskiej „Czarny romantyzm we współczesnej literaturze popularnej. Wybrane zagadnienia”

W repozytorium iReteslaw, w zbiorze „Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk” została udostępniona monografia pt. Czarny romantyzm we współczesnej literaturze popularnej. Wybrane zagadnienia autorstwa dr Doroty Dobrzyńskiej. Publikacja stanowi dwunasty tom serii IS PAN „Literatura na pograniczach” i znajduje się w otwartym dostępie pod linkiem: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1522

Czytaj dalejMonografia dr Doroty Dobrzyńskiej „Czarny romantyzm we współczesnej literaturze popularnej. Wybrane zagadnienia”

Ewa Masłowska, „Mediating the Otherworld in Polish Folklore: A Cognitive Linguistic Perspective”, tłum. Maria Fengler i Piotr Styk, Peter Lang 2020

Dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w wydawnictwie Peter Lang ukazał się przekład na język angielski monografii Mediating the Otherworld in Polish Folklore: A Cognitive Linguistic Perspective autorstwa dr hab. Ewy Masłowskiej, prof. IS PAN. Autorami przekładu są Maria Fengler i Piotr Styk. Monografia stanowi 28 tom serii „Polish Studies. Transdisciplinary Perspectives” (Berlin 2020). Wydanie angielskie przybliża międzynarodowemu audytorium drugie wydanie monografii Ludowe stereotypy obcowania świata i zaświatów w języku i kulturze polskiej, które opublikowało Wydawnictwo Agade Bis w 2016 roku (pierwsze wydanie: 2012).

Czytaj dalejEwa Masłowska, „Mediating the Otherworld in Polish Folklore: A Cognitive Linguistic Perspective”, tłum. Maria Fengler i Piotr Styk, Peter Lang 2020

Ewa Golachowska, „Conversations with God: Multilingualism among the Catholics in Belarus in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries: Sociolinguistic Study”, tłum. Benjamin Koschalka, Peter Lang 2020

Dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w wydawnictwie Peter Lang ukazał się przekład na język angielski monografii Conversations with God: Multilingualism among the Catholics in Belarus in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries: Sociolinguistic Study, autorstwa dr hab. Ewy Golachowskiej, prof. IS PAN. Przekładu dokonał Benjamin Koschalka. Monografia ukazała się jako 12 tom serii „Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik”. Stanowi angielską wersję monografii Jak mówić do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku, opublikowanej w 2012 roku przez Instytut Slawistyki PAN (SOW) oraz Wydawnictwo Agade Bis.

Czytaj dalejEwa Golachowska, „Conversations with God: Multilingualism among the Catholics in Belarus in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries: Sociolinguistic Study”, tłum. Benjamin Koschalka, Peter Lang 2020

„Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach” t. 7–9

Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII–XXI wiek, pod redakcją Grażyny Szwat-Gyłybowej, przy współpracy Doroty Gil i Lecha Miodyńskiego, tom 7: Klerykalizacja, konfesje, reformacja; tom 8: Kapitalizm, ojczyzna, polityka; tom 9: Agraryzm, anarchizm, socjalizm; Warszawa: IS PAN i FS 2020 [Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach 7–9]

Czytaj dalej„Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach” t. 7–9

Kroatystki z Instytutu Slawistyki PAN na rzecz popularyzacji współczesnego chorwackiego dramatu w Polsce

W zagrzebskim wydawnictwie DISPUT opublikowano „Antologię współczesnego dramatu chorwackiego. Pokolenie przerwanej młodości”. W przedsięwzięciu wzięły między innymi udział dwie nasze instytutowe koleżanki kroatystki: dr Anna Boguska i dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk. Dr Boguska przełożyła tekst Ivana Vidicia „Ktoś inny”, dr Wróblewska-Trochimiuk dramat „To, czego brakuje” Tomislava Zajeca.

Czytaj dalejKroatystki z Instytutu Slawistyki PAN na rzecz popularyzacji współczesnego chorwackiego dramatu w Polsce