Zaproszenie do lektury: „Searching for Identity: Personal Experiences and Methodological Reflections”, red. Olha Tkachenko & Ayur Zhanaev, 2021

Polecamy Państwa uwadze dostępną online publikację Searching for Identity: Personal Experiences and Methodological Reflections pod redakcją dr Olhi Tkachenko z Instytutu Slawistyki PAN oraz dr Ayura Zhanayeva z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Autorką jednego z artykułów jest również dr Marzena Maciulewicz z Instytutu Slawistyki PAN.

Czytaj dalej

Monografia „Sztuka marginesów. Chorwacki plakat polityczny” autorstwa Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk w otwartym dostępie

Okładka książki Sztuka marginesów Chorwacki plakat polityczny

Publikacja Sztuka marginesów. Chorwacki plakat polityczny autorstwa Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk jest już dostępna na naszej platformie wydawniczej pod następującym linkiem: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1908

Monografia jest zogniskowana wokół fenomenu chorwackiego plakatu politycznego – jego genezy, transformacji w zakresie formy i estetyki, strategii retorycznych, uwikłań ideologicznych, polityczności i współczesnej kondycji. Plakat polityczny jest potraktowany jako lustro procesów artystycznych, sejsmograf przemian cywilizacyjnych, katalizator oraz zapis wydarzeń politycznych i towarzyszących im zjawisk społecznych. Przez jego pryzmat Autorka opowiada historię formowania się narodu chorwackiego jako wspólnoty komunikacyjnej oraz wyjaśnia skomplikowane związki wizualności i polityki, obecne w chorwackim dyskursie politycznym.

Praca została wydana przez Instytut Slawistyki PAN oraz Wydawnictwo Libron w 2018 roku.

Nowości w serii „Język na Pograniczach”: Dorota Krystyna Rembiszewska, „Gwary Mazur wschodnich w XIX wieku (na podstawie ankiet Georga Wenkera do Niemieckiego atlasu językowego)”

Monografia dr hab. Doroty Krystyny Rembiszewskiej, prof. inst., stanowi świadectwo prowadzonych w Instytucie Slawistyki PAN długoletnich badań nad polskimi gwarami. Książka zawiera edycję oraz analizę językową ankiet z 80 miejscowości Mazur wschodnich (z powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego), opracowanych przez Georga Wenkera (1852–1911), bibliotekarza z Marburga, na potrzeby Niemieckiego atlasu językowego. Ankiety służyły do ustalenia gwar niemieckich, niemniej na ich podstawie Autorce udało się wskazać polskie cechy gwarowe, dzięki czemu – jak pisze – „było możliwe częściowe odtworzenie stanu gwar mazurskich w XIX wieku na terenie wysuniętym najdalej na wschód ówczesnych Prus Wschodnich”. Ten peryferyjny obszar był przez długie lata oderwany od polszczyzny ogólnej, od polskiego życia kulturalnego i politycznego, „na co dzień naznaczony infiltracją języka niemieckiego”. Kwestionariusze Georga Wenkera przyczyniły się więc przypadkiem do utrwalenia, niemalże w ostatnim momencie, stanu polskiej gwary mazurskiej u schyłku XIX wieku.

Praca ukazała się także w niewielkim nakładzie drukiem.

Kliknij w link, żeby przejść do publikacji: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1786

Nowości w serii „Język na Pograniczach”: Karina Stempel-Gancarczyk, „Procesy zanikania języka na podstawie badań gwar polskich na Bukowinie rumuńskiej”


Książka dr Kariny Stempel-Gancarczyk to kolejna w serii „Język na Pograniczach” praca dotycząca Bukowiny, w tym wypadku tzw. Bukowiny południowej (znajdującej się w granicach Rumunii części krainy historycznej noszącej nazwę Bukowina). Przedmiotem monografii jest opis i analiza mechanizmów zanikania gwar w społecznościach polskich na terenie rumuńskiej Bukowiny, a także próba określenia źródeł tych mechanizmów. Autorka badała trzy spośród czterech gwar wyodrębnionych w latach sześćdziesiątych XX wieku przez S. Gogolewskiego i E. Deboveanu: gwarę wsi Bulaj, gwarę wsi Ruda oraz gwarę wsi Kaczyka. Wskazała na podobieństwa i różnice w sytuacji gwar polskich – w tym w procesie ich zanikania – zaobserwowane w wymienionych miejscowościach, gdzie Polacy osiedlali się już w XVIII i XIX wieku.

Kliknij w link, żeby przejść do monografii: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1787

Czytaj dalej

Nowości w serii „Język na Pograniczach”: „Bukowina. Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe”, red. Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Ewa Wróblewska-Trochimiuk

Monografia Bukowina. Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe pod red. Heleny Krasowskiej, Magdaleny Pokrzyńskiej i Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk jest pokłosiem Międzynarodowej konferencji naukowej „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe” zorganizowanej w Jastrowiu w czerwcu 2019 roku. Publikacja stanowi zwieńczenie zainicjowanej przez prof. Kazimierza Feleszkę tzw. serii bukowińskiej, ukazującej się od 1992 roku. Prezentowana monografia jest poświęcona problematyce dziedzictwa, ogniskującej się wokół kultury i języka historycznej Bukowiny, ale analizy wychodzą dalece poza ten region.

Kliknij w link, żeby przejść do monografii: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1784

Czytaj dalej

Е. Джевиецка, „Юбилейно и модерно. Кирило-методиевският разказ през социализма в България”, София: Кирило-методиевски научен център, БАН, 2020

Z radością informujemy o publikacji nowej książki dr Eweliny Drzewieckiej, zatytułowanej Юбилейно и модерно. Кирило-методиевският разказ през социализма в България. W monografii tej Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytania m.in. o związki między dyskursem naukowym i partyjnym w odniesieniu do kluczowej dla bułgarskiej pamięci kulturowej narracji o dziele śś. Cyryla i Metodego; o (nie)religijny charakter ich nowoczesnego kultu, a także o jego znaczenie w perspektywie tzw. komunistycznego nacjonalizmu.

Czytaj dalej

Jakub Lubomir Banasiak, „Procesy nominalizacyjne w zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową (na materiale języka polskiego i bułgarskiego)”

W repozytorium Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk iReteslaw, w kolekcji „Prace Slawistyczne. Slavica” została opublikowana monografia dr Jakuba Lubomira Banasiaka Procesy nominalizacyjne w zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową (na materiale języka polskiego i bułgarskiego). Książka jest dostępna po kliknięciu w ten link: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1524

Czytaj dalej

„Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII–XXI wiek”, tom 10: „Hasła podporządkowane” – pod redakcją Grażyny Szwat-Gyłybowej, Warszawa: IS PAN i FS 2020

W repozytorium iReteslaw, w zbiorze „Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk” jest dostępny ostatni tom Leksykonu idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII–XXI wiek pod redakcją Grażyny Szwat-Gyłybowej, przy współpracy Doroty Gil i Lecha Miodyńskiego, stanowiący jednocześnie dziesiąty tom serii IS PAN „Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach”. Książka dostępna jest pod następującym linkiem: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1521

Czytaj dalej

Nicole Dołowy-Rybińska, „No One Will Do This For Us. The Linguistic and Cultural Practices of Young Activists Representing European Linguistic Minorities”, tłum. Daniel Sax. Berlin: Peter Lang 2020

W efekcie grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w wydawnictwie Peter Lang ukazał się przekład na język angielski monografii Nikt za nas tego nie zrobi. Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy (Toruń, 2017) dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej, prof. IS PAN. Anglojęzyczna publikacja zatytułowana No One Will Do This For Us. The Linguistic and Cultural Practices of Young Activists Representing European Linguistic Minorities (Berlin, 2020) została przełożona przez Daniela Saxa. Monografia ukazała się jako 14 tom serii „Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik”.

Czytaj dalej

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close