Dr Paweł Kowalski

Językoznawca, slawista, słowenista

e-mail: pawel.kowalski@ispan.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6459-2621

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/PawełKowalski

Zainteresowania naukowe

Językoznawstwo slawistyczne, językoznawstwo konfrontatywne, językoznawstwo ogólne, języki południowosłowiańskie, terminologia, informacja naukowa: systemy i języki informacyjno-wyszukiwawcze.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Przewodniczący Komisji Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów;
 • Członek Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów;
 • Członek Rady Konsorcjum DARIAH-PL.

Funkcje pełnione w IS PAN

 • Kierownik Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej;
 • Kierownik grupy roboczej „Slawistyka cyfrowa” w ramach konsorcjum DARIAH-PL;
 • Sekretarz Komisji IS PAN ds. Przewodów Doktorskich;
 • Przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowych IS PAN w Radzie Naukowej IS PAN.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • 2017–2018: Rozbudowa, utrzymanie bazy danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw oraz upowszechnienie rezultatów prac nad bazą iSybislaw;
 • 2015–2016: Rozbudowa, utrzymanie bazy danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw;
 • 2017–2018 i 2015–2016: Rozbudowa internetowego repozytorium tekstów naukowych (rozpraw doktorskich, autoreferatów, recenzji, książek i preprintów innych prac oraz materiałów audiowizualnych) z zakresu światowej slawistyki i dziedzin pokrewnych „iReteslaw”.

Publikacje

iSybislaw:

 • Banasiak, J., Fastyn, M., Mikos, Z., & Tymoshuk, R.. (Oprac.). (2017). Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 2008 i 2009 z uzupełnieniami za lata 1992-2007. W Z. Mikos & P. Kowalski (Red.), Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw [baza danych online]. Instytut Slawistyki PAN. http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/ [Przy współudziale slawistów krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych].
 • Banasiak, J., Fastyn, M., Kowalski, P., & Mikos, Z. (Oprac.). (2016). Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 2006 i 2007 z uzupełnieniami za lata 1992-2005. W Z. Rudnik-Karwatowa (Red.), Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw [baza danych online]. Instytut Slawistyki PAN. http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/ [Przy współudziale slawistów krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych].
 • Banasiak, J., Fastyn, M., Kowalski, P., & Mikos, Z. (Oprac.). (2013). Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 2005 z uzupełnieniami za lata 1992-2004r. W Z. Rudnik-Karwatowa (Red.), Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw [baza danych online]. Instytut Slawistyki PAN. http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/ [Przy współudziale slawistów krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych]
 • Banasiak, J., Fastyn, M., Itoya, B., & Kowalski, P. (Oprac.). (2011-2012). Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za lata 1998-2004 z uzupełnieniami za lata 1991-1999. W Z. Rudnik-Karwatowa (Red.), Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw [baza danych online]. Instytut Slawistyki PAN. http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/ (Oprac. w latach 2007-2012: H. Karpińska, Z. Rudnik-Karwatowa i Z. Mikos, w latach 2008-2011 T. Śliwa).[ Przy współudziale slawistów krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych].

Artykuły (wybór):

 • Kowalski, P. (2019). Świat ptaków w derywacji frazeologicznej w języku polskim i słoweńskim. W M. Baer (Red.), Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy (ss. 85-94).  Wydawnictwo UAM.
 • Kowalski, P. (2019). Information retrieval system iSybislaw and a synergic effect: Some reflection on terminology and a language of keywords from the linguistic perspective. Terminologichnyj visnyk, 5, 139-147.
 • Kowalski, P. (2019). Sprawozdanie z konferencji naukowej „Метамови словникiв рiзних типiв: будоватазастосування” (5–6 czerwca 2018, Kijów). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 54. https://doi.org/10.11649/sfps.1798
 • Kowalski, P. (Red.). (2018). Z zagadnień informacji naukowej, terminoznawstwa i językoznawstwa. Instytut Slawistyki PAN.
 • Kowalski, P. (2018). Wstęp. W P. Kowalski (Red.), Z zagadnień informacji naukowej, terminoznawstwa i językoznawstwa. Instytut Slawistyki PAN.
 • Banasiak, J., Fastyn, M., & Kowalski, P. (2018). Optymalizacja prac naukowych pod kątem wyszukiwarek i pozycjonowania: wprowadzenie do problematyki i wstępne zalecenia dla autorów. W P. Kowalski (Red.), Z zagadnień informacji naukowej, terminoznawstwa i językoznawstwa (ss. 37-54). Instytut Slawistyki PAN.
 • Kowalski, P., Banasiak, J., & Fastyn, M. (2018). Wykorzystanie zasobów bibliograficznych przez instytucje kultury czy ich integracja (na przykładzie systemu iSybislaw). Archiwa – Kancelarie – Zbiory, 9(11)96-108.
 • Kowalski, P. (2018). Uniwerbizacja w polskiej i słoweńskiej terminologii językoznawczej. W A. Šehović (Red.), Univerbacija/Univerbizacija u slavenskim jezicima (ss. 235-247). Slavistički komitet.
 • Kowalski, P, & Banasiak, J. (2017). Kliuchovi slova ta klasy ekvivalentnosti v systemi iSybislaw iak znariaddia ta predmet doslidzhen’. Ukraїns’ka mova64(4), 14-26.
 • Kowalski, P. (2017). Internacjonalizacja w polskiej i słoweńskiej terminologii językoznawczej. W K. Gajdošová (Red.), Varia XXV (ss. 178-186). Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV.
 • Kowalski, P. (2017). Formacje hybrydalne w języku polskim i słoweńskim (na przykładzie słownictwa sportowego). W Z. Rudnik-Karwatowa (Red.), Procesy innowacyjne we współczesnych językach słowiańskich (ss. 143-156). Instytut Slawistyki PAN.
 • Kowalski, P. (2013).  Slovenščina na Madžarskem v luči ekoloških tipologij. W A. Žele (Red.), Obdobja: Družbena funkcijskost jezika (ss. 219-225). Filozofska Fakulteta.
 • Kowalski, P. (2014). Streszczenie (abstrakt) jako element opisu dokumentu w bazie iSybislaw. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej49, 88-98. https://doi.org/10.11649/sfps.2014.010
 • Kowalski, P. (2015). Współczesny literacki język prekmurski (casus Porabja). Poznańskie Studia Slawistyczne, 2015(8), 93-105.
 • Kowalski, P. (2016). Synonimia w polskiej i słoweńskiej terminologii językoznawczej. W E. Kržišnik & M. Hladnik (Red.), Toporišičeva obdobja (ss. 99-106). Filozofska Fakulteta.
 • Rudnik-Karwatowa, Z., & Kowalski, P. (2007). Wykorzystanie terminologii językoznawstwa slawistycznego w systemie informacyjno-wyszukiwawczym iSybislaw. W P. Piper & V. Jovanović (Red.), Slovenska terminologija danas (ss. 643-655). SAZU.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close