Dr Paweł Kowalski

Linguist, slavist, Slovene studies expert

e-mail: pawel.kowalski@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6459-2621

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/PawełKowalski

Zainteresowania naukowe

 • The languages of southern Slavic area;
 • Slavic linguistics;
 • Scientific information: languages and query systems;
 • Confrontative linguistics;
 • General linguistics;
 • Terminology.

Publikacje

iSybislaw:

 • Banasiak, Jakub; Fastyn, Marcin; Mikos, Zenon, & Tymoshuk, Roman (with the cooperation of Slavic scholars from Poland and abroad). (Eds).(2017). Bibliography of Slavic linguistics for 2008 and 2009 with corrections for 1992-2007. In Zenon Mikos & Paweł Kowalski (Eds.), Bibliographic Database of World Slavic Linguistics Publications iSybislaw [online]. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Retrieved from http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/
 • Banasiak, Jakub; Fastyn, Marcin; Kowalski, Paweł & Mikos, Zenon (with the cooperation of Slavic scholars from Poland and abroad). (Eds).(2016). Bibliography of Slavic linguistics for 2006 and 2007 with corrections for 1992-2005. In Zofia Rudnik-Karwatowa (Ed.), Bibliographic Database of World Slavic Linguistics Publications iSybislaw [online]. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Retrieved from http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/
 • Banasiak, Jakub; Fastyn, Marcin; Kowalski, Paweł, & Mikos, Zenon (with the cooperation of Slavic scholars from Poland and abroad). (Eds).(2013). Bibliography of Slavic linguistics for 2005 with corrections for 1992-2004. In Zofia Rudnik-Karwatowa (Ed.), Bibliographic Database of World Slavic Linguistics Publications iSybislaw [online]. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Retrieved from http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/
 • Fastyn, Marcin; Itoya, Bożena, & Kowalski, Paweł (with the cooperation of Slavic scholars from Poland and abroad). (Eds).(2011-2012). Bibliography of Slavic linguistics for 1998-2004 with corrections for 1991-1999. In Zofia Rudnik-Karwatowa (Ed.), Bibliographic Database of World Slavic Linguistics Publications iSybislaw [online]. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Retrieved from http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/ (2007-2012: H. Karpińska, Zofia Rudnik-Karwatowa & Zenon Mikos; 2008-2011 Teresa Śliwa).

Articles (selected):

 • Kowalski, Paweł. (2013).  Slovenščina na Madžarskem v luči ekoloških tipologij. In Andreja Žele (Ed.), Obdobja: Družbena funkcijskost jezika (pp. 219-225). Ljubljana: Filozofska Fakulteta.
 • Kowalski, Paweł. (2014). Streszczenie (abstrakt) jako element opisu dokumentu w bazie iSybislaw. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 49, 88-98.
 • Kowalski, Paweł. (2015). Współczesny literacki język prekmurski (casus Porabja). Poznańskie Studia Slawistyczne, 8, 93-105.
 • Kowalski, Paweł. (2016). Synonimia w polskiej i słoweńskiej terminologii językoznawczej. In Erika Kržišnik & Miran Hladnik (Eds.), Toporišičeva obdobja (pp. 99-106). Ljubljana: Filozofska Fakulteta.
 • Rudnik-Karwatowa, Zofia, & Kowalski, Paweł. (2007). Wykorzystanie terminologii językoznawstwa slawistycznego w systemie informacyjno-wyszukiwawczym iSybislaw. In Predrag Piper oraz Vladan Jovanović (Eds.), Slovenska terminologija danas (pp. 643-655), Beograd: SAZU.
 • Kowalski, Paweł, & Banasiak, Jakub. (2017). Kliuchovi slova ta klasy ekvivalentnosti v systemi iSybislaw iak znariaddia ta predmet doslidzhen’. Ukraїns’ka mova, 64(4), 2017, 14-26.
 • Kowalski, Paweł. (2017). Internacjonalizacja w polskiej i słoweńskiej terminologii językoznawczej. In Katarina Gajdošová (Ed.), Varia XXV (pp. 178-186). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV.
 • Kowalski, Paweł. (2017). Formacje hybrydalne w języku polskim i słoweńskim (na przykładzie słownictwa sportowego). In Zofia Rudnik-Karwatowa (Ed.), Procesy innowacyjne we współczesnych językach słowiańskich (pp. 143-156). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Kowalski, Paweł. (2018). Uniwerbizacja w polskiej i słoweńskiej terminologii językoznawczej. In Amela Šehović (Ed.), Univerbacija/Univerbizacija u slavenskim jezicima (pp. 235-247). Sarajevo: Slavistički komitet.
 • Kowalski, Paweł; Banasiak, Jakub, & Fastyn, Marcin. (forthcoming). Wykorzystanie zasobów bibliograficznych przez instytucje kultury czy ich integracja (na przykładzie systemu iSybislaw). Archiwa – Kancelarie – Zbiory.
 • Kowalski, Paweł. (forthcoming). Świat ptaków w derywacji frazeologicznej w języku polskim i słoweńskim. W Magdalena Baer (Red.), Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Kowalski, Paweł. (Ed.). (forthcoming). Z zagadnień informacji naukowej, terminoznawstwa i językoznawstwa. Warszawa.