Dr Paweł Kowalski

Linguist, slavist, Slovene studies expert

e-mail: pawel.kowalski@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6459-2621

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/PawełKowalski

Research interests

 • The languages of southern Slavic area;
 • Slavic linguistics;
 • Scientific information: languages and query systems;
 • Confrontative linguistics;
 • General linguistics;
 • Terminology.

Publications

iSybislaw:

 • Banasiak, J., Fastyn, M., Mikos, Z., & Tymoshuk, R. (Eds.). (2017). Bibliography of Slavic linguistics for 2008 and 2009 with corrections for 1992-2007. In Z. Mikos & P. Kowalski (Eds.), Bibliographic Database of World Slavic Linguistics Publications iSybislaw [online]. Instytut Slawistyki PAN. http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/ [with the cooperation of Slavic scholars from Poland and abroad].
 • Banasiak, J., Fastyn, M., Kowalski, P., & Mikos, Z. (Eds.). (2016). Bibliography of Slavic linguistics for 2006 and 2007 with corrections for 1992-2005. W Z. Rudnik-Karwatowa (Ed.), Bibliographic Database of World Slavic Linguistics Publications iSybislaw [online]. Instytut Slawistyki PAN. http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/ [with the cooperation of Slavic scholars from Poland and abroad].
 • Banasiak, J., Fastyn, M., Kowalski, P., & Mikos, Z. (Eds.). (2013). Bibliography of Slavic linguistics for 2005 with corrections for 1992-2004 r. W Z. Rudnik-Karwatowa (Ed.), Bibliographic Database of World Slavic Linguistics Publications iSybislaw [online]. Instytut Slawistyki PAN. http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/ [with the cooperation of Slavic scholars from Poland and abroad].
 • Banasiak, J., Fastyn, M., Itoya, B., & Kowalski, P. (Eds.). (2011-2012). Bibliography of Slavic linguistics for 1998-2004 with corrections for 1991-1999. W Z. Rudnik-Karwatowa (Ed.), Bibliographic Database of World Slavic Linguistics Publications iSybislaw [online]. Instytut Slawistyki PAN. http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/ (2007-2012: H. Karpińska, Z. Rudnik-Karwatowa i Z. Mikos, w latach 2008-2011 T. Śliwa). [with the cooperation of Slavic scholars from Poland and abroad].

Selected academic articles:

 • Kowalski, P. (2019). Świat ptaków w derywacji frazeologicznej w języku polskim i słoweńskim. In M. Baer (Ed.), Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy (pp. 85-94). Wydawnictwo UAM.
 • Kowalski, P. (2019). Information retrieval system iSybislaw and a synergic effect: Some reflection on terminology and a language of keywords from the linguistic perspective. Terminologichnyj visnyk, 5, 139-147.
 • Kowalski, P. (2019). Sprawozdanie z konferencji naukowej „Метамови словникiв рiзних типiв: будоватазастосування” (5–6 czerwca 2018, Kijów). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 54. https://doi.org/10.11649/sfps.1798
 • Kowalski, P. (Ed.). (2018). Z zagadnień informacji naukowej, terminoznawstwa i językoznawstwa. Instytut Slawistyki PAN.
 • Kowalski, P. (2018). Wstęp. In P. Kowalski (Ed.), Z zagadnień informacji naukowej, terminoznawstwa i językoznawstwa. Instytut Slawistyki PAN.
 • Banasiak, J., Fastyn, M., & Kowalski, P. (2018). Optymalizacja prac naukowych pod kątem wyszukiwarek i pozycjonowania: wprowadzenie do problematyki i wstępne zalecenia dla autorów. In P. Kowalski (Ed.), Z zagadnień informacji naukowej, terminoznawstwa i językoznawstwa (pp. 37-54). Instytut Slawistyki PAN.
 • Kowalski, P., Banasiak, J., & Fastyn, M. (2018). Wykorzystanie zasobów bibliograficznych przez instytucje kultury czy ich integracja (na przykładzie systemu iSybislaw). Archiwa – Kancelarie – Zbiory, 9(11)96-108.
 • Kowalski, P. (2018). Uniwerbizacja w polskiej i słoweńskiej terminologii językoznawczej. In A. Šehović (Ed.), Univerbacija/Univerbizacija u slavenskim jezicima (pp. 235-247). Slavistički komitet.
 • Kowalski, P, & Banasiak, J. (2017). Kliuchovi slova ta klasy ekvivalentnosti v systemi iSybislaw iak znariaddia ta predmet doslidzhen’. Ukraїns’ka mova64(4), 14-26.
 • Kowalski, P. (2017). Internacjonalizacja w polskiej i słoweńskiej terminologii językoznawczej. In K. Gajdošová (Ed.), Varia XXV (pp. 178-186). Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV.
 • Kowalski, P. (2017). Formacje hybrydalne w języku polskim i słoweńskim (na przykładzie słownictwa sportowego). In Z. Rudnik-Karwatowa (Ed.), Procesy innowacyjne we współczesnych językach słowiańskich (pp. 143-156). Instytut Slawistyki PAN.
 • Kowalski, P. (2013). Slovenščina na Madžarskem v luči ekoloških tipologij. In A. Žele (Ed.), Obdobja: Družbena funkcijskost jezika (pp. 219-225). Filozofska Fakulteta.
 • Kowalski, P. (2014). Streszczenie (abstrakt) jako element opisu dokumentu w bazie iSybislaw. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej49, 88-98. https://doi.org/10.11649/sfps.2014.010
 • Kowalski, P. (2015). Współczesny literacki język prekmurski (casus Porabja). Poznańskie Studia Slawistyczne, 2015(8), 93-105.
 • Kowalski, P. (2016). Synonimia w polskiej i słoweńskiej terminologii językoznawczej. In E. Kržišnik & M. Hladnik (Eds.), Toporišičeva obdobja (pp. 99-106). Filozofska Fakulteta.
 • Rudnik-Karwatowa, Z., & Kowalski, P. (2007). Wykorzystanie terminologii językoznawstwa slawistycznego w systemie informacyjno-wyszukiwawczym iSybislaw. In P. Piper & V. Jovanović (Eds.), Slovenska terminologija danas (pp. 643-655). SAZU.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies, in accordance with the current browser settings. Privacy policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close