Research projects

Research projects funded by the European Research Council (ERC) (ongoing)

Title: “Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945 (SPECTRAL RECYCLING)”

dr Karolina Ćwiek-Rogalska
For years 2022–2027
Project number: 101041946
ERC Starting Grant

Research projects funded by the National Science Centre (ongoing)

Title: “Acoustic stress correlates in Kashubian”

mgr Andrzej Żak
For years 2023–2026
Project numer: 2022/45/N/HS2/02855
PRELUDIUM, National Science Centre

Description

Title: “Activities of the political community of Croatian emigrants in South America”

dr Angelika Zanki
For years 2022–2023
Project number: 2022/06/X/HS3/00012
MINIATURA, National Science Centre

Title: “From Flanders, via Germany, to Poland. An analysis of theories of ethnogenesis of Vilamovians”

Description

mgr Tymoteusz Król
For years: 2022–2025
Project number: 2021/41/N/HS3/01679
PRELUDIUM, National Science Centre

Title: “Everyday life between borders. Mobility, translocal practices and neighborhood in south-east Georgia”

Description

mgr Klaudia Kosicińska
For years: 2022–2024
Project numer: 2021/41/N/HS3/03814
PRELUDIUM, National Science Centre

Title: “Documents and Bureaucracy in the formerly German lands: State Making, Regulating and Controlling in Poland and Czechoslovakia (1940s–1970s)”

Description

dr Karolina Ćwiek-Rogalska
For years: 2022–2026
Project number: 2021/41/B/HS3/00118
OPUS, National Science Centre

Title: “Jews in Poland in the aftermath of the 1967–68 antisemitic campaign: biographic experience, identity changes and community dynamics”

Description

dr Marcin Starnawski, lider of the project. Dr Anna Zawadzka, PI in  ISS PAS.
For years: 2021–2024
Project number: 2020/39/D/HS3/02028
SONATA, National Science Centre

The grant is realized as part of a consortium consisting of three academic units: the University of Lower Silesia in Wrocław, the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences and the University of Adam Mickiewicz in Poznań.

Title: “Linguistic diversity in Poland: collateral languages, language-oriented activities and conceptualization of collective identity”

Description

dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN
For years: 2021–2026
Project number: 2020/38/E/HS2/00006
SONATA BIS, National Science Centre

Title: “The topos of an ‘immured woman’ in the cultures of southeastern europe and hungary”

Description

dr hab. Grazyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN
For years: 2021–2025
Project number: 2020/37/B/HS2/00152
OPUS, National Science Centre

Title: “Masurians – the disappearing testimony of the linguistic past of the Polish-German borderland. The contemporary language practices of descendants of the native population of Masuria”

Description

Mgr Piotr Szatkowski
For years: 2021–2023
Project number: 2020/37/N/HS2/01699
PRELUDIUM, National Science Centre

Title: “New speakers of minority languages: proficiency, variation, and change”

Description

dr Robert Borges
For years 2021–2023
Project number: 2020/37/K/HS2/02779
POLS, Narodowe Centrum Nauki

Title: “Intellectual Biography of Alexander Weissberg-Cybulski (1901–1964) and his Milieu”

Description

dr hab. Irena Gross, prof. IS PAN
For years 2020–2022
Project number: 2019/35/B/HS3/01035
OPUS, National Science Centre

Title: “Strategies of minority language maintenance and transmission in linguistically mixed Upper Sorbian-German families in Upper Lusatia, Germany”

Description

Sara Mitschke
For years 2020–2022
Project number: 2020/37/N/HS2/01444
PRELUDIUM, National Science Centre

Title: “Secularization and literature. Intellectual elites in Bulgaria and the question of religion (1892–1944)”

Description

dr Ewelina Drzewiecka
For years 2020–2023
Project number: 2019/35/D/HS2/00544
SONATA, National Science Centre

Title: “From a partitioned Poland to the Ottoman Empire – Go-betweens throughout the nineteenth century as transcultural agents in the exchange of ideas between Europe and the Ottoman Empire”

Description

dr Agnieszka Kaim
For years 2021–2023
Project number: 2020/37/B/HS3/01572
OPUS, National Science Centre

Title: “The Kraków pogrom of 11 August 1945 against the comparative background”

Description

prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir
For years 2019–2023
Project number: 2018/29/B/HS3/01435
OPUS, National Science Centre

Title: “Visual articulations of political resistance in Croatia and Serbia after the year 2000”

Description

dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk
For years 2019–2022
Project number: 2018/31/D/HS2/03127
SONATA, National Science Centre

Title: “The nation’s body and soul. Volkist motifs in Polish early national-democratic thought (1895–1918)”

Description

dr Claudia Snochowska-Gonzalez
For years 2019–2022
Project number: 2018/31/B/HS3/00915
OPUS, National Science Centre

Title: “Process of institutionalisation of ‘Ghetto Benches’ in Stefan Batory University in Vilnius Between Two World Wars”

Description

mgr Natalia Judzińska
For years 2019–2022
Project number: 2018/31/N/HS3/00947
PRELUDIUM, National Science Centre

Title: “Language across generations: contact induced change in morpho-syntax in German-Polish bilingual speech”

Description

prof. dr hab. Anna Zielińska
For years 2018–2020
Project number: 2016/23/G/HS2/04369
BEETHOVEN, National Science Centre

Research projects funded by Ministry of Science and Higher Education (ongoing)

Title: “Proto-Slavic Dictionary. Volume XI (digital version) ”

Description

dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. IS PAN
For years 2017–2022
Project number: 11H 16 0266 84

Title: “Testimonia of the earliest history of the Slavs. Latin series, vol. 3: Middle Ages, issue 1: Hungarian sources”

Description

prof. dr hab. Ryszard Grzesik
For years 2017–2022
Project number: 11H 16 0195 84

Other projects (ongoing)

Title: “Polish Science Festival in Ukraine”

dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN
For years: 2021–2021
Project number: SONP/SP/461640/2020
Social Responsibility of Science – Popularization of Science and Promotion of Sport

Research projects funded by the National Science Centre (completed)

Title: “Etnografia pamięci PRL-u. Kultura codzienności Polski powojennej 1956–1989”

Description

prof. dr hab. Wojciech Burszta
For years 2017–2020
Project number: 2016/21/B/HS3/03707
OPUS, National Science Centre

Title: “Kategoria ‘rasy’ w myśli polskiej do 1918 roku. Źródła – wyobrażenia – konteksty”

Description

dr hab. Katarzyna Wrzesińska, prof. IS PAN
For years 2017–2020
Project number: 2016/21/B/HS3/03696
OPUS, National Science Centre

Title: “Kontakt języków i konflikt kultur. Zdobywanie kompetencji językowych i tworzenie się tożsamości kulturowej na przykładzie uczniów Łużyckiego Gimnazjum w Budziszynie (Łużyce Górne)”

Description

dr Nicole Dołowy-Rybińska
For years 2017–2020
Project number: 2016/21/B/HS2/00001
OPUS, National Science Centre

Title: “Fonetyka i fonologia języka macedońskiego”

Description

prof. dr hab. Irena Sawicka
For years 2018–2020
Project number: 2017/25/B/HS2/00760
OPUS, National Science Centre

Title: “Przypadkowy bohater. Studium dwukulturowości w skali mikrohistorycznej”

dr Agnieszka Aysen Kaim
For years 2018–2019
Project number: 2018/02/X/HS3/01065
MINIATURA, National Science Centre

Title: “Proces zanikania języka na podstawie badań gwar polskich na Bukowinie rumuńskiej”

Description

mgr Karina Stempel-Gancarczyk
For years 2018–2019
Project number: 2018/28/T/HS2/00055
ETIUDA, National Science Centre

Title: “Wiedza-władza-rozkosz. Seksualność w polskiej i ukraińskiej prozie galicyjskiej przełomu XIX i XX wieku”

Description

dr Katarzyna Glinianowicz
For years 2016–2019
Project number: 2016/20/S/HS2/00584
FUGA, National Science Centre

Title: “Przetwarzanie miejsc pamięci. Niemieckie pomniki ku czci poległych na terenie dawnej rejencji koszalińskiej”

Description

dr Karolina Ćwiek-Rogalska
For years 2017–2018
Project number: 2017/01/X/HS3/01063
MINIATURA, National Science Centre

Title: “Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVII–XX w.)”

Description

dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN
For years 2015–2018
Project number: 2014/13/B/HS2/01057
OPUS, National Science Centre

Title: “Konfrontacja słowotwórcza języków bałkańskich”

Description

prof. dr hab. Viara Maldijeva
For years 2014–2018
Project number: 2013/09/B/HS2/02778
OPUS, National Science Centre

Title: “Tożsamość mieszkańców obwodu kaliningradzkiego od 1991 roku do współczesności: czynniki konstytuujące i kierunek zachodzących zmian”

Description

mgr Miłosz Zieliński
For years 2015–2017
Project number: 2014/13/N/HS6/04214
PRELUDIUM, National Science Centre

Title: “Właściwości składniowe czasowników jako baza ich zintegrowanego opisu leksykograficznego (w perspektywie konfrontatywnej polsko-bułgarsko-rosyjskiej)”

Description

prof. dr hab. Małgorzata Korytkowska
For years 2014–2017
Project number: 2013/11/B/HS2/03116
OPUS, National Science Centre

Title: “Uzus toponimiczny. Zarys problematyki teoretycznej (na podstawie polskiej toponimii Huculszczyzny)”

mgr Wojciech Włoskowicz
For years 2016–2017
Project number: 2016/20/T/HS2/00024
ETIUDA, National Science Centre

Title: “Miejsce fonetyki macedońskiej w ramach słowiańskiego i bałkańskiego areału językowego”

Description

prof. dr hab. Irena Natalia Sawicka
For years 2013–2016
Project number: 2013/08/M/HS2/00438
HARMONIA, National Science Centre

Title: “Tendencje rozwojowe słowotwórstwa albańskiego od XVI do XXI w. w czasie i przestrzeni”

dr Artur Karasiński
For years 2014–2016
Project number: 2013/09/D/HS2/02779
SONATA, Narodowe Centrum Nauki

Title: “Miejsce i imię. Poeci niemieckojęzyczni żydowskiego pochodzenia”

dr Joanna Roszak
For years 2013–2014
Project number: 2012/05/B/HS2/04129
OPUS, National Science Centre
Publications: Joanna Roszak, Miejsce i imię. Niemieckojęzyczni poeci pochodzenia żydowskiego, IS PAN, Warszawa 2014, pp. 335

Title: “Strategie zaangażowania młodzieży w życie etniczne mniejszości autochtonicznych Europy: instytucje, działania, wybory tożsamościowe (Kaszubi, Łużyczanie, Bretończycy, Walijczycy)”

dr Nicole Dołowy-Rybińska
For years 2011–2014
Project number: 2011/01/D/HS2/02085
National Science Centre

Title: “Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańsko-litewskie na Podlasiu, Mazowszu północno-wschodnim i Suwalszczyźnie”

prof. dr hab. Irena Maryniakowa
For years 2011–2014
Project number: N N104 383240
Ministry of Science and Higher Education
Publications: Irena Maryniakowa, Dorota K. Rembiszewska, Janusz Siatkowski, Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza, IS PAN, Warszawa 2014, pp. 473

Title: “Językowe i pozajęzykowe czynniki kształtujące tożsamość regionalną mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego (na przykładzie ziemi lubuskiej)”

dr hab. Anna Zielińska, prof. IS PAN
For years 2010–2013
Project number: N N 104 079739
Ministry of Science and Higher Education
Publications: Anna Zielińska, Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, IS PAN, Warszawa 2013, pp. 447

Title: “Język ludności katolickiej na Białorusi”

dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN
For years 2009–2012
Project number: N N104 071873
Ministry of Science and Higher Education / National Science Centre
Publications: Ewa Golachowska, Jak mówić do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku, IS PAN, Warszawa 2012, pp. 189

Title: “Dialektologia białoruska”

dr Mirosław Jankowiak
For years 2009–2012
Project number: N N104 072137
Ministry of Science and Higher Education / National Science Centre
Publications: Mirosław Jankowiak i Nina Barszczewska, Dialektologia białoruska, IS PAN, Warszawa 2012, pp. 308

Title: “Mniejszość polska na Ukrainie południowo-wschodniej. Studium socjolingwistyczne i tożsamościowe”

dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN
For years 2009–2012
Project number: N N104 177536
Ministry of Science and Higher Education / National Science Centre
Publications: Helena Krasowska, Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, IS PAN, Warszawa 2012, pp. 435

Title: “Słownik etymologiczny kaszubszczyzny. Indeks do tomów I–V”

prof. dr hab. Hanna Taborska
For years 2008–2010
Project number: N N104 345934
Ministry of Science and Higher Education
Publications: Wiesław Boryś, Hanna Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom VI: Indeksy wyrazowe do tomów I–V , with CD, SOW, Warszawa 2010, pp. 337

Research projects funded by Ministry of Science and Higher Education (completed)

Title: “Tłumaczenie na język angielski i opublikowanie w Wydawnictwie Naukowym Peter Lang monografii Nikt za nas tego nie zrobi. Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy

For years 2018–2020
Project number: 21H 18 0088 86
Uniwersalia 2.1

Title: “Tłumaczenie na język niemiecki i opublikowanie w Wydawnictwie Naukowym Peter Lang książki Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim

For years 2017–2019
Project number: 21H 16 0004 84
Uniwersalia 2.1

Title: “Tłumaczenie na język angielski i publikacja w Wydawnictwie Naukowym Peter Lang książki: Jak mówić do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XIX wieku, Ewa Golachowska”

For years 2017–2019
Project number: 21H 16 0050 84
Uniwersalia 2.1

Title: “Ludowe stereotypy obcowania świata i zaświatów w języku i w kulturze polskiej [The linguistic and cultural stereotypes of interaction between the world and the extraterrestrial reality in the Polish rural society]”

For years 2017–2019
Project number: 21H 16 0051 84
Uniwersalia 2.1

Title: “Kłamstwo krwi. Legenda mordu rytualnego w XIX i XX wieku na ziemiach polskich”

For years 2016–2018
Project number: 3aH 15 0239 83
Umiędzynarodowienia 3a

Title: “Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego”

dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN
For years 2015–2018
Project number: 1bH 15 0354 83

Title: “Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy (z lat 1532 i 1534) – wersja polsko-łacińska”

†dr hab. Elżbieta Kędelska, prof. IS PAN, since XII 2014 dr Lucyna Jankowiak
For years 2012–2018
Project number: 11H 12 0278 81

Title: “Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski lat 1939–1946”

For years 2016–2017
Project number: 3aH 15 0240 83
Umiędzynarodowienie 3a

Title: “Monografie slawistyczne. Językoznawstwo i kulturoznawstwo”

For years 2014–2017
Project number: 0129/NPRH3/H31/82/2014

Title: “Kontynuacja Słownika prasłowiańskiego

dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. IS PAN
For years 2012–2016
Project number: 11H 11 026480

Title: “Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria łacińska. Tom 1: starożytność”

dr hab. Ryszard Grzesik, prof. IS PAN
For years 2012–2016
Project number: 11H 12 0313 81

Title: “Metody analizy językowego obrazu świata (JOS) w kontekście badań porównawczych”

prof. dr hab. Jerzy Bartmiński
For years 2012–2015
Project number: 12H 12 0182 81

Title: “Komputerowy system ewidencji archiwaliów do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny i Słownika bohemizmów

dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN
For years 2012–2015
Project number: 11 H 11 001680

Post-doctoral grants with full-time employment (completed)

Title: “Polskie tzw. partykuły spajające związane z procesem wnioskowania a ich bułgarskie odpowiedniki. Porównawcze studium semantyczne”

dr Anna Kisiel
For years 2012–2015
Project number: 2012/04/S/HS2/00319
National Science Centre

Title: “Oblicza polskości. Antropologiczne studium zróżnicowania tożsamości narodowej i obywatelskiej”

dr Agnieszka Pasieka
For years 2012–2015
Project number: 2012/04/S/hs3/00370
National Science Centre
Publications: Agnieszka Pasieka, Hierarchy and Pluralism. Living Religious Difference in Catholic Poland, Palgrave Macmillan US, New York 2015, pp. 248

Other projects (completed)

Title: “Word formation in the communicational area”

dr Paweł Kowalski
For years: 2020–2021
Project number: DNK/SP/462900/2020
Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych

Title: “Sorbian language(s): revitalization efforts in different political systems”

SMiLE, Smithsonian Centre for Folklife & Cultural Heritage
dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, dr Cordula Ratajczak
For years 2017–2018

Title: “Transforming sexual norms and national identity in Poland post-1989. A critical discourse analysis”

ERSTE Foundation, WUS Austra
dr Anna Jawor, mgr Anna Kurowicka
For years 2014–2016

Title: “Powojenne pogromy antyżydowskie w Europie środkowo-wschodniej”

prof. dr hab. Joana Tokarska-Bakir
For years 2013–2015
stypendium im. Marii Curie w Institute for Advanced Study w Princeton (visitor fellowship w Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA)

Title: “Social, confessional and ideological context of the neo-pogan trends in contemporary culture of Poland and Belarus”

dr Irina B. Michajewa
For years 2010–2011
Visegrad Fund

Title: “Polsko-ukraiński korpus równoległy (grant promotorski – opiekun prof. dr hab. Violetta Koseska-Toszewa)”

KBN
dr Natalia Kotsyba
For years 2007–2009

Title: “Historia i współczesność języka polskiego na Białorusi”

KBN
prof. dr hab. Iryda Grek-Pabisowa
For years 2004–2008
Publications: Iryda Grek-Pabisowa, Małgorzata Ostrówka, Beata Biesiadowska-Magdziarz, Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym. Polszczyzna mówiona, “Język na Pograniczach” 33, SOW, Warszawa 2008, pp. 250

Title: “Słownik etymologiczny kaszubszczyzny”

KBN
prof. dr hab. Hanna Taborska
For years 2004–2007
Publications: Hanna Taborska, Wiesław Boryś, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. VI, Indeksy wyrazowe do tomów I–V (with CD), SOW, Warszawa 2010, pp. 345

Title: “Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich. Ginąca część kultury europejskiej”

KBN
dr hab., prof. IS PAN Anna Zielińska
For years 2004-2007
Publications: Zofia Sawaniewska-Mochowa i Anna Zielińska, Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich – ginąca część kultury europejskiej, SOW, Warszawa 2007, pp. 473

Title: “Słownictwo tekstów Stefana Żeromskiego”

KBN
prof. dr hab. Kwiryna Handke
For years 2002–2005
Publications: Kwiryna Handke, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, tom wstępny (uzupełniony i rozszerzony), Universitas, Kraków 2007, pp. 54

Title: “Polacy w więzieniach, łagrach i na zesłaniach w ZSRR. Korespondencja z delegaturą Polskiego czerwonego Krzyża w Moskwie 1920–1937”

KBN
prof. dr hab. Irena Maryniakowa
For years 2001–2004
Publications: Irena Maryniakowa, Dorota Rembiszewska, Baza danych Archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie. Informacje o Polakach i obywatelach polskich na podstawie korespondencji z Delegaturą PCK w Moskwie w latach 1920–1937, 2005 (opracowanie komputerowe)

Title: “Tradycja i współczesność w językowym i kulturowym obrazie świata na Śląsku Cieszyńskim”

KBN
prof. dr hab. Zbigniew Greń
For years 2001–2004
Publications: Zbigniew Greń, Tradycja i współczesność w językowym i kulturowym obrazie świata na Śląsku Cieszyńskim, SOW, Warszawa 2004, pp. 385

Title: “Historia nazwisk polskich, t. II”

KBN
prof. dr hab. Zofia Kaleta
For years 2000–2003
Publications: Zofia Kowalik Kaleta, Historia nazwisk polskich na tle społecznym i obyczajowym (XII–XV w.), tom 1., cz. 1, SOW, Warszawa 2007, pp. 440

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies, in accordance with the current browser settings. Privacy policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close