iReteslaw – wydawnictwa IS PAN

https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/2

Zbiór „Wydawnictwa Instytutu Slawistyki PAN” w repozytorium iReteslaw od 2016 roku pełni rolę platformy książkowej Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Są w nim upowszechniane publikacje książkowe, które od 2016 roku ukazują się w wersji elektronicznej (wyłącznie lub równocześnie z wersją drukowaną). Uzupełniają go prace publikowane do 2015 roku włącznie, które pierwotnie wydano drukiem i do których uzyskano odpowiednią licencję. Niektóre starsze prace są dostępne w wersji elektronicznej w repozytorium RCIN (http://rcin.org.pl/dlibra/), w otwartym bądź ograniczonym dostępie.

IS PAN publikuje prace z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii Słowian. Prowadzi pięć serii wydawniczych: „Język na Pograniczach”, „Kultura na Pograniczach”, „Literatura na Pograniczach”, „Prace Slawistyczne. Slavica” i „Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach”, które tworzą w repozytorium oddzielne kolekcje. Merytoryczny nadzór nad serią sprawuje redaktor naczelny oraz rada naukowa serii, wybierani na czteroletnią kadencję przez Radę Naukową IS PAN (por. „Nadzór merytoryczny”). Nazwisko redaktora naczelnego oraz członków rad naukowych serii jest podane na głównej stronie każdej z kolekcji. Niektóre monografie oraz prace zbiorowe ukazują się okazjonalnie poza seriami (por. Polityka wydawnicza).

Wszystkie teksty w Zbiorze ukazują się w otwartym dostępie na licencji CC BY 3.0 PL. Oznacza to, że są dostępne nieodpłatnie dla użytkowników, w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z tomów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.

Autorzy mają prawo zamieszczać swoje monografie czy artykuły w wersji udostępnionej przez wydawcę w innych repozytoriach lub na własnej stronie internetowej itp. dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym Zbiorze (por. serwis SHERPA/RoMEO).

W 2018 roku repozytorium zostało włączone do globalnego katalogu otwartych repozytoriów Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR): http://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/4183, a w 2019 roku do Registry of Open Access Repositories: http://roar.eprints.org/14274/.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close