Biblioteka

Biblioteka Instytutu Slawistyki PAN im. Z. Stiebera ma najbogatsze zbiory slawistyczne w Polsce, obejmujące ogółem 112872 woluminów, w tym 91596 druków zwartych i 21276 czasopism.

Biblioteka IS PAN gromadzi przede wszystkim księgozbiór z zakresu slawistyki, w mniejszym stopniu z zakresu polonistyki i języków indoeuropejskich.

Profil księgozbioru uwzględnia potrzeby całego kręgu osób zainteresowanych słowianoznawstwem: pracowników naukowych, studentów, nauczycieli, redaktorów, tłumaczy. W posiadaniu biblioteki znajdują się m.in. unikalne zbiory rossików oraz cenne ciągi czasopism rosyjskich z XIX w., a także najbogatszy w Polsce zasób publikacji z zakresu językoznawstwa i historii literatur zachodnio- i południowosłowiańskich. Zbiory specjalne biblioteki obejmują 1065 pozycji – wśród nich mikrofilmy, kserokopie oraz 82 egzemplarze starodruków.

Głównym źródłem napływu książek jest – obok kupna – wymiana zagraniczna prowadzona z ok. 200 kontrahentami z całego świata – zarówno z państw słowiańskich, jak i z Europy Zachodniej oraz ze Stanów Zjednoczonych, dzięki czemu Biblioteka IS PAN jest najlepiej zaopatrzoną biblioteką slawistyczną w Polsce.

Kontakt

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
(w gmachu Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW)
e-mail : biblpan.slavist@uw.edu.pl
tel. +48 22 552 04 23  lub +48 22 552 05 49
Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek godz. 9–16

Pracownicy biblioteki

Mgr Aneta Majewska-Foder, starszy kustosz dyplomowany, kierownik

Mgr Krystyna Budek, starszy kustosz dyplomowany

Działy księgozbioru

Dział ogólny

Dział obejmuje m.in. encyklopedie ogólne wychodzące w poszczególnych krajach słowiańskich, ogólne bibliografie retrospektywne i bieżące tych krajów, prace monograficzne dotyczące historii książki, bibliotek i czasopiśmiennictwa krajów słowiańskich.

Dział językoznawstwa

Dział zawiera przede wszystkim prace z językoznawstwa ogólnego, słowniki słowiańsko-słowiańskie, jednojęzyczne słowniki słowiańskie, wybrane słowniki wielojęzyczne, prace z zakresu językoznawstwa słowiańskiego, w tym także polskiego, teoretyczne, metodologiczne i materiałowe prace z zakresu komparatystyki słowiańskiej i w mniejszym stopniu niesłowiańskiej.

Dział literatury i literaturoznawstwa

Dział gromadzi m.in. prace z historii i teorii literatury przede wszystkim słowiańskiej, słowniki, encyklopedie, informatory literackie, prace komparatystyczne dotyczące literatur słowiańskich, teksty literackie (oryginalne i przekłady).

Dział historii

Dział obejmuje głównie encyklopedie, słowniki, wybrane prace przekrojowe i najwartościowsze monografie, teksty źródłowe i dokumenty dotyczące historii narodów słowiańskich, prace z pomocniczych dziedzin historii (archeologia dotycząca pradziejów Słowiańszczyzny, historia kultury narodów słowiańskich).

Dział geografii

Dział zawiera przede wszystkim prace syntetyczne i leksykony dotyczące Słowiańszczyzny, mapy i materiały kartograficzne potrzebne m.in. do badań dialektologicznych, onomastycznych i historyczno-językowych.

Dział filozofii i religii

Dział obejmuje m.in. podstawowe prace syntetyczne z historii filozofii, teksty myślicieli słowiańskich, teksty religijne traktowane jako zabytki języka. Dział nauk społecznych zawiera przede wszystkim prace dotyczące mniejszości narodowych, panslawizmu, stosunków politycznych między krajami słowiańskimi, teksty prawnicze będące obecnie zabytkami języka, pełniejsze opracowania dotyczące folkloru i obyczajów narodów słowiańskich.

Dział sztuki

Dział gromadzi prace podstawowe, ogólne i syntetyczne oraz przekrojowo-historyczne z zakresu sztuki krajów słowiańskich.

Dostęp do baz internetowych

Instytut Slawistyki PAN posiada dostęp do następujących baz:

  • Cambridge University Press
  • Web of Science
  • Elsevier
  • Springer
  • Wiley.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close