Współpraca z zagranicznymi akademiami

Wykaz wspólnych projektów badawczych w ramach protokołów o współpracy PAN z zagranicznymi akademiami.

Białoruś

Instytut Językoznawstwa im. Jakuba Kołasa, Centrum Badań Kultury, Języka i Literatury Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku

„Badania dialektologiczne w zakresie języka polskiego i białoruskiego”
dr Liubou Kuntsevich, prof. dr hab. I. Grek-Pabis
do 2010

„Badania dialektologiczne w zakresie języka polskiego i białoruskiego”
dr Veranika Kurtsowa, dr Małgorzata Ostrówka
2011–2013, 2014–2016

„Bibliografia językoznawstwa slawistycznego”
prof. dr hab. Hienadź Cychun, dr Zofia Rudnik-Karwat
2011–2013, 2014–2016, 2017–2019

„Wykorzystanie danych etymologicznych w badaniach etnolingwistycznych”
dr hab. Nikołaj Antropov, dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. IS PAN
2014–2016

„Białoruska i polska leksyka konfesyjna”
doc. dr Iryna Budzko, dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN
2017–2019, 2020–2022

„Badania nad motywacją semantyczną w języku białoruskim i polskim w ujęciu diachronicznym”
dr hab. Nikołaj Antropov, dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. IS PAN
2017–2019

„Badania w zakresie dialektologii i leksykografii języka białoruskiego i polskiego”
dr Veranika Kurtsowa, dr M. Ostrówka
2017–2019

„Badania w zakresie dialektologii i leksykografii i kultury języka białoruskiego i polskiego”
dr Veranika Kurtsowa, dr M. Ostrówka i dr hab. Dorota Krystyna Rembiszewska, prof. IS PAN
2020–2022

„Bibliografia językoznawstwa slawistycznego”
prof. dr hab. Hienadź Cychun, dr Paweł Kowalski
2020–2022

„Typologia zmian semantycznych w polskim i białoruskim. Perspektywa historyczna i współczesność”
dr Ihar Kapylou, dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. IS PAN
2020–2022

Instytut Filozofii Narodowej Akademii Nauk Białorusi

„Pogranicze białorusko-polskie: zagadnienia ochrony dziedzictwa kultury duchowej”
dr Irina Michiejewa, dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN
2011–2013

„Kultura katolików na Białorusi w rejonach pogranicza wyznaniowo-językowego (Grodzieńszczyzna, Ziemia Brzeska)”
dr Irina Michiejewa, dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN
2011–2013

„Kultura katolików na Białorusi. Przeszłość – teraźniejszość – tożsamość”
dr Irina Michiejewa, dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN
2014–2016

Bułgaria

Instytut Języka Bułgarskiego Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii

„Kwantyfikacja czasu i aspektu w języku naturalnym na bazie Gramatyki konfrontatywnej bułgarsko-polskiej”
prof. Vasil Rainov, prof. dr hab. Violetta Koseska-Toszewa
2009–2011

„Bułgarsko-polska leksyka porównawcza”
prof. Vasil Rainov, prof. dr hab. Violetta Koseska-Toszewa
2012–2014

„Badania historyczno-typologiczne słownictwa bułgarskiego i polskiego [słowa z inicjalnym ch– (błg. H)]”
dr Hristina Deykova, dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. IS PAN
2012–2014

„Polsko-bułgarskie paralele leksykalne”
prof. Diana Blagoeva, dr Joanna Satoła-Staśkowiak
2015–2017

„Konfrontacja językowa bułgarskiej i polskiej frazeologii”
prof. Diana Blagoeva, dr Wojciech Sosnowski
2018–2020

„Bibliografia online światowego językoznawstwa slawistycznego”
prof. dr hab. Miglena Mihaylova-Palanska, dr Paweł Kowalski
2018–2020

Instytut Matematyki i Informatyki Bułgarskiej Akademii Nauk

„Semantics and contrastive linguistics with a focus on a Bulgarian–Polish electronic dictionary [Semantyka i konfrontacja językowa ze szczególnym uwzględnieniem dwujęzycznego słownika elektronicznego]”
prof. Ludmiła Dimitrova, prof. dr hab. Violetta Koseska-Toszewa
2009–2011, 2015–2017

Centrum Cyrylometodejskie Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii

„Kulturowo-religijne i filozoficzne aspekty średniowiecznych literatur słowiańskich i ich współczesne projekcje”
prof. Slavia Barlieva, dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, prof. IS PAN
2009–2011

„Nazwy wartości społecznych w języku polskim i bułgarskim w ujęciu diachronicznym – porównanie dróg rozwoju”
dr Petya Kostadinova, dr Beata Żurek
2012–2014

„Miasto wobec dynamiki kultury – refleksje i inspiracje południowosłowiańskich kultur i literatur od średniowiecza do ponowoczesności”
prof. dr hab. Slavia Barlieva, dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, prof. IS PAN
2018–2020

Instytut Studiów Folklorystycznych Bułgarskiej Akademii Nauk

„Identyfikacje, stereotypy i mity w kulturze polskiej i bułgarskiej w warunkach wielokulturowości”
dr Katia Michailova, dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, prof. IS PAN
2009–2011

Instytut Etnologii i Studiów Folklorystycznych i Muzeum Etnograficzne Bułgarskiej Akademii Nauk

„Identyfikacje, stereotypy i mity w kulturze polskiej i bułgarskiej w warunkach wielokulturowości”
dr hab. Katia Michailova, dr hab. Szwat-Gyłybowa, prof. IS PAN
2012–2014

Instytut Literatury Bułgarskiej Akademii Nauk

„Tekst biblijny w literaturach południowosłowiańskich od średniowiecza do czasów nowoczesnych (funkcje, recepcja, interpretacje)”
prof. dr hab. Raya Kuncheva, dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, prof. IS PAN
2012–2014

„Tekst biblijny w literaturach południowosłowiańskich od średniowiecza do czasów nowoczesnych (funkcje, recepcja, interpretacje)”
prof. dr hab. Ana Stoykova, dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, prof. IS PAN
2015–2017

„Granice i pogranicza. Modele biblijne i ich inspiracje w średniowiecznych i nowoczesnych literaturach i kulturach południowosłowiańskich”
prof. dr hab. Ana Stoykova, dr Ewelina Drzewiecka
2018–2020

Chorwacja

Chorwacka Akademia Nauk i Sztuk oraz Uniwersytet Zagrzebski

„Chorwacki ruch narodowy i idee niepodległościowe (1860–1883) oraz ich echo w społeczeństwie polskim”
prof. Damir Agičić, dr Agnieszka Gucka
2008–2010

„Polsko-chorwackie stosunki polityczne i kulturalne 1848–1945”
prof. Damir Agićić, dr Agnieszka Gucka
2011–2013

„Polska i Chorwacja. Bibliografia. Komentarze. Studia”
prof. Damir Agičić, dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, prof. IS PAN
2015–2017

Czechy

Instytut Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze

„Kultura upamiętniania I wojny światowej w Polsce i w Czechach”
mgr Vojtěch Kessler PhD, dr Karolina Ćwiek-Rogalska
2020–2022

Instytut Języka Czeskiego Akademii Nauk Republiki Czeskiej

„Bibliografia językoznawstwa slawistycznego”
dr Jana Papcunová, dr Zofia Rudnik-Karwat
2009–2014

„Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku”
dr Albena Rangelová, dr Zofia Rudnik-Karwat
2009–2011, 2012–2014

„Bibliografia językoznawstwa słowiańskiego”
dr Jana Papcunová, dr Zofia Rudnik-Karwat
2012–2014

„Badania nad paralelami semantycznymi w językach słowiańskich”
dr Helena Karlíková, dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. IS PAN
2012–2014

Instytut Slawistyki Akademii Nauk Republiki Czeskiej

„Przenikanie dyskursu filozoficznego do literatur słowiańskich”
dr hab. Helena Ulbrechtová, dr Krzysztof Kowalewski
2012–2014

Gruzja

Instytut Historii i Etnologii Uniwersytetu im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi

„Mniejszość polska w Gruzji”
prof. Vazha Kiknadze, dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN
2016, 2018

Litwa

Instytut Języka Litewskiego Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie

„Litewsko-polska gramatyka konfrontatywna”
dr Arturas Judźentis, dr hab. Roman Roszko, prof. IS PAN
2008–2010

„Bałtyckie i słowiańskie dialekty i ich rozwój w perspektywie badań nad kontaktem językowym”
dr hab. Danguolé Mikuléniené, dr hab. Anna Zielińska, prof. IS PAN
2008–2013

„Bałtyckie i słowiańskie dialekty i ich rozwój w perspektywie badań nad kontaktem językowym”
doc. dr Danguolė Mikulėnienė, dr Mirosław Jankowiak
2014–2016

„Badania w zakresie leksykografii przekładowej litewsko-polskiej”
prof. dr Jolanta Zabarskaité, dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN
2011–2013

„Pamiętniki, dzienniki i listy autorów dwujęzycznych z Litwy (XIX w.– 1. połowa XX w.)”
dr Zita Šimėnaitė, dr hab. Zofia Sawaniewska-Moch, prof. IS PAN
2014–2016

„Bałtyckie i słowiańskie dialekty i ich rozwój w perspektywie badań nad kontaktem językowym (kontynuacja)”
prof. dr hab. Danguolė Mikulėnienė, dr hab. Zofia Sawaniewska-Moch, prof. IS PAN
2017–2019

„Pamiętniki, dzienniki i listy autorów dwujęzycznych z Litwy (XIX w. – 1. połowa XX w.) (kontynuacja)”
dr Vilija Sakalauskienė, dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN
2017–2019, 2020–2022

„Polsko-litewskie zasoby lingwistyczne i możliwości ich cyfryzacji w świetle badań konfrontatywnych i leksykografii wielojęzycznej”
doc. dr Rolandas Kregždys, dr hab. Roman Roszko, prof. IS PAN
2017–2019

Instytut Historii Litwy Litewskiej Akademii Nauk

„Pogranicze polsko-białorusko-litewskie w perspektywie historyczno-kulturowej w XIX i XX wieku”
Rimantas Miknys, dr hab. Aleksander Smalianczuk, prof. IS PAN
2014–2016

Instytut Litewskiej Literatury i Folkloru Litewskiej Akademii Nauk

„Kultura pamięci Wilna we współczesnej literaturze polskiej i litewskiej (1990–2015)”
doc. dr Mindaugas Kvietkauskas, dr Małgorzata Kasner
2017–2019

„Kultura pamięci Wilna we współczesnych litewskich i polskich tekstach kultury (XX–XXI w.)”
dr Radvilė Racėnaitė, dr Małgorzata Kasner
2020–2022

Łotwa

Łotewska Akademia Nauk oraz Instytut Języka Łotewskiego Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze

„Związki kulturowo językowe polsko-łotewskie i łotewsko-polskie”
dr Ilga Jansone, dr Małgorzata Ostrówka
2009–2011

„Związki kulturowo językowe polsko-łotewskie i łotewsko-polskie”
dr Anna Stafecka, dr Małgorzata Ostrówka
2012–2014, 2015–2017

Instytut Języka Łotewskiego w Rydze

„Związki kulturowo językowe polsko-łotewskie i łotewsko-polskie (kontynuacja)”
dr hab. Anna Stafecka, dr Małgorzata Ostrówka
2018–2020

Macedonia

Macedońska Akademia Nauk i Sztuk

„The Continuation and Discontinuation as a research problem in Macedonian, Balkan and European Cultural Context. The Balcan Image of the World”
prof. Vitomir Mitevski, dr hab. Jolanta Sujecka, prof. IS PAN
2010–2012

„Ciągłość i jej brak jako problem badawczy”
prof. dr Vitomir Mitevski, dr hab. Jolanta Sujecka, prof. IS PAN
2013–2015, 2016–2018

„Slavic Projections of Europe. Reality and Conceptions [Słowiańskie projekcje Europy. Realia i wyobrażenia]”
prof. Kata Ќulavkova, dr hab. Lilla Grzelak, prof. IS PAN
2010–2012

„Informacja bibliograficzna z zakresu językoznawstwa slawistycznego”
prof. Zuzanna Topolińska, dr Zofia Rudnik-Karwat
2010–2012, 2013–2015

„Miejsce fonetyki macedońskiej w słowiańskim i bałkańskim świecie językowym”
prof. Zuzanna Topolińska, prof. dr hab. Irena Sawicka
2012–2014, 2013–2015

„Fonetyka i fonologia języka macedońskiego”
prof. Marjan Markovikj, prof. dr hab. Irena Sawicka
2016–2019

„Sąsiedztwo w kontekście stereotypów i realiów współczesnej Europy”
Acad. prof. dr Kata Kulavkova, dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, prof. IS PAN
2020–2022

Mołdawia

Instytut Historii Mołdawskiej Akademii Nauk

„Polacy w Mołdawii: dawniej i dziś”
dr Lilia Zabolotnaia, dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN
2015

Narodowe Muzeum Historii Mołdawii Mołdawskiej Akademii Nauk

„Polacy w Mołdawii: pamięć i współczesność”
dr Lilia Zabolotnaia, dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN
2016–2018

Rumunia

Rumuńska Akademia Nauk i Katedra Slawistyki Uniwersytetu w Bukareszcie

„Polacy i Rumuni: stereotypy – mity i rzeczywistość”
prof. dr hab. Constantin Geambaşu, dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN
2010–2012

„Pogranicza i ich rola w procesie interferencji kulturowo-językowej”
prof. Constantin Geambaşu, dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN
2013–2015

„Polsko-rumuńskie leksykalne konfrontacje językowe”
prof. dr hab. Constantin Geambaşu, dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN
2016–2018

Katedra Slawistyki Uniwersytetu w Bukareszcie

„Rumuni i Polacy: Tożsamość i wzajemne postrzeganie się”
prof. dr hab. Constantin Geambaşu, dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN
2019–2021

Serbia

Instytut Bałkanistyki Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk

„Tożsamość kulturowa na Bałkanach. (Etniczna i społeczna stratyfikacja Bałkanów)”
prof. dr Jovanka Djordjević, dr hab. Jolanta Sujecka, prof. IS PAN
2008–2010

Instytut Języka Serbskiego Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk

Kluczowe pojęcia serbskiej i polskiej aksjosfery w perspektywie ogólnosłowiańskiej
dr Ivana Lazić-Konjik, dr Dorota Pazio-Wlazłowska
2017–2020

Słowacja

Instytut Językoznawstwa Ĺ. Štúra Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie

„Procesy innowacyjne w językach słowiańskich”
prof. dr Ján Bosák, dr Zofia Rudnik-Karwat
2004–2009

„Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku”
prof. dr Ján Bosák, dr Zofia Rudnik-Karwat
2010–2012

„Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na początku XXI wieku”
dr Jana Wachtarczyková, dr Zofia Rudnik-Karwat
2013–2015

„Procesy globalizacyjne i domestykacyjne w językach słowiańskich na początku XXI wieku”
mgr Jana Wachtarczyková, PhD., dr Zofia Rudnik-Karwatowa
2016–2018

„Nowe jakości i wartości we współczesnych językach słowiańskich”
dr Jana Wachtarczyková, dr Paweł Kowalski
2019–2021

Instytut Slawistyki Jana Stanisława Słowackiej Akademii Nauk

„Polsko-słowacko-bułgarskie leksykalne konfrontacje językowe”
dr Mária Košková, dr Joanna Satoła-Staśkowiak
2016–2018

„Słowacko-polskie kontakty językowe i kulturowe”
prof. dr Katarína Žeňuchová, dr Karolina Ćwiek-Rogalska
2019–2021

Ukraina

Instytut Językoznawczo-Informatyczny Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie

„Polsko-ukraiński słownik elektroniczny, kontynuacja”
prof. Volodymyr Shirokov, prof. dr hab. Violetta Koseska-Toszewa
2009–2011

„Baza terminologii lingwistycznej podstawowych (uniwersalnych) kategorii semantycznych”
prof. Volodymyr Shirokov, prof. dr hab. Violetta Koseska-Toszewa
2012–2014

„Polish-Ukrainian and Ukrainian-Polish corresponding lexis”
prof. Volodymyr Shirokov, dr Wojciech Sosnowski
2015–2017

„Konfrontacja aktualnych procesów we współczesnym języku polskim i ukraińskim”
prof. Volodymyr Shirokov,  dr Wojciech Sosnowski
2018–2020

Instytut Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie

„Innowacje leksykalne, słowotwórcze i frazeologiczne we współczesnych językach słowiańskich”
prof. Ievgeniia Karpilovska, dr Zofia Rudnik-Karwat
2015–2017

„Bibliografia online światowego językoznawstwa slawistycznego”
prof. Ievgeniia Karpilovska, dr Zofia Rudnik-Karwat
2015–2017

„Bibliografia online światowego językoznawstwa slawistycznego”
prof. Ievgeniia Karpilovska, dr Paweł Kowalski
2018–2020

„Innowacje leksykalne, słowotwórcze i frazeologiczne we współczesnych językach słowiańskich”
prof. Ievgeniia Karpilovska, dr Paweł Kowalski
2018–2020

Instytut Narodoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie

„Zachowanie narodowej tożsamości w kontekście międzykulturowego dialogu: doświadczenie polskie i ukraińskie”
dr Lyudmila Bulhakova, dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN
2012–2014

„Wyznaczniki i zmiany: tożsamość Ukraińców w Polsce i na Ukrainie”
dr Lyudmila Bulhakova, dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN
2015–2017

„Polsko-ukraińskie związki kulturowe”
dr Lyudmila Bulhakova, dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN
2018–2020

Węgry

Muzeum i Instytut Historii Wojskowości w Budapeszcie

„Węgrzy w opinii Polaków w średniowieczu”
dr László Veszpremy, dr hab. Ryszard Grzesik, prof. IS PAN
2008–2010

„Trzy legendy św. Stefana – wydanie łacińsko-polskie”
dr László Veszpremy, dr hab. Ryszard Grzesik, prof. IS PAN
2011–2013, 2014–2016

Włochy

Consiglio Nazionale Delle Ricerche Istituto di Linguistica Computazionale  „A. Zampolli”

„Ochrona dziedzictwa językowego. Porównanie postaw wobec zróżnicowania językowego w Polsce i we Włoszech”
dr Claudia Soria, dr Nicole Rybińska-Dołowy
2014–2016

„Różnorodność językowa, dyskryminacja językowa i dyskurs publiczny (Polska i Włochy)”
dr Claudia Soria, dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN
2020–2021

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close