CSIN

W Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej prowadzone są prace dotyczące informacji slawistycznej, nowoczesnej metodologii oraz praktyki zarządzania i udostępniania informacji i wiedzy w zakresie językoznawstwa slawistycznego i dziedzin pokrewnych.

Kontynuując ponad 100-letnią tradycję polskiej slawistyki, zespół CSIN koordynuje prace międzynarodowej grupy językoznawców nad bibliografią światowego językoznawstwa slawistycznego. W ciągu dziesięciu lat od powołania Centrum w 1993 roku przy współpracy slawistów z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych opublikowano 6 tomów (7 woluminów) Bibliografii językoznawstwa slawistycznego za lata 1992–1997, rejestrujących łącznie ponad 40 tysięcy pozycji bibliograficznych. Jednocześnie korzystając ze wsparcia organizacyjnego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, zespół CSIN prowadził prace nad informatyzacją bibliografii, czego efektem było utworzenie nowoczesnego systemu slawistycznej informacji bibliograficznej iSybislaw na przełomie lat 2007/2008 (historia bibliografii).

Baza systemu iSybislaw udostępnia obecnie 22 tysiące rekordów zawierających w charakterystykach wyszukiwawczych dokumentów relewantne dla użytkowników informacje o treści i cechach formalnych różnego typu prac (monografii, słowników, prac zbiorowych, czasopism, artykułów, recenzji i in.) publikowanych w Europie i poza Europą od roku 1992 do dnia dzisiejszego. Ta unikatowa nowoczesna baza bibliograficzna, dodatkowo od 2014 roku udostępniająca poprzez linki pełne teksty opisywanych dokumentów, stanowi kompendium wiedzy o językach słowiańskich. Przy rozbudowie systemu i ulepszaniu jego funkcjonalności zespół CSIN otrzymuje wsparcie organizacyjne Fundacji Slawistycznej.

Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej jest animatorem działań dotyczących cyfryzacji projektów naukowych. W latach 2012–2014 zespół CSIN współuczestniczył w realizacji grantu Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN), którego głównym założeniem było utworzenie ponadregionalnego i multidyscyplinarnego repozytorium cyfrowego złożonego ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego.

Od roku 2014 CSIN prowadzi internetowe repozytorium tekstów slawistycznych iReteslaw, zawierające teksty prac naukowych w wolnym dostępie z zakresu filologii słowiańskiej (językoznawstwa, literatury oraz kultury narodów i języków słowiańskich).

W 2016 r. członkowie Zespołu CSIN powołali grupę roboczą „Slawistyka cyfrowa” w konsorcjum DARIAH-PL, której liderem został Instytut Slawistyki. DARIAH-PL należy do międzynarodowego konsorcjum DARIAH-EU. Celem powołanej grupy jest kooperacja interdyscyplinarnej grupy polskich i zagranicznych specjalistów oraz koordynacja ich działań na rzecz rozwoju zintegrowanej i efektywnej infrastruktury badawczej dla potrzeb badań naukowych z zakresu europejskiego językoznawstwa slawistycznego, językoznawstwa kontrastywnego słowiańsko-niesłowiańskiego i dyscyplin pokrewnych.

Innowacyjne metody i narzędzia sprzyjające optymalizacji systemów informacyjno-wyszukiwawczych, głównie systemu iSybislaw, i szerzej – procesom informacyjnym, są prezentowane przez pracowników CSIN na międzynarodowych kongresach slawistów i konferencjach (konferencje) oraz w artykułach publikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i w pracach zbiorowych (publikacje).

Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej aktywnie współpracuje z Komisją Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, m.in. z Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedrą Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Języka Czeskiego Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze, Instytutem Językoznawstwa Ľ. Štúra w Bratysławie, Centrum Badawczym Lingwistyki Arealnej Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk w Skopju, Instytutem Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa, Wydziałem Języków Obcych i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa, Instytutem Językoznawstwa im. Jakuba Kołasa Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku, Instytutem Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, Instytutem Łużyckim w Budziszynie.

http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/

Zespół

Dr Paweł Kowalski (kierownik)
Dr Zofia Rudnik-Karwat
Dr Marcin Fastyn
Dr Roman Tymoshuk
Dr Jakub Banasiak
Mgr Zenon Mikos

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close