Dr Marcin Fastyn

Bułgarysta, specjalista z zakresu informacji naukowej

e-mail: avtandil83@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4726-476X

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/MarcinFastyn

Zainteresowania naukowe

Leksykologia (neologizmy), onomastyka (nazwy klubów piłkarskich), teoria i krytyka przekładu.

Członkostwo w gremiach naukowych

Członek Komisji Bibliograficznej przy Międzynarodowym Kongresie Slawistów.

Funkcje pełnione w IS PAN

Sekretarz czasopisma „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • 695/P-DUN/2017: Rozbudowa, utrzymanie bazy danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw oraz upowszechnienie rezultatów prac nad bazą iSybislaw;
 • 695/P-DUN/2017: Rozbudowa internetowego repozytorium tekstów naukowych (rozpraw doktorskich, autoreferatów, recenzji, książek i preprintów innych prac oraz materiałów audiowizualnych) z zakresu światowej slawistyki i dziedzin pokrewnych „iReteslaw”;
 • DARIAH-PL – grupa robocza „Slawistyka Cyfrowa”.

Publikacje

Publikacje (wybrane):
 • Fastyn, Marcin. (2018). Metodologia opracowywania aneksów słownikowych na przykładzie neologizmów S. Lema. Wystąpienie na międzynarodowej konferencji „Metamovy slovnykiv riznykh typov: budova ta zastosuvannia” (Kijów, 5-6 czerwca 2018 r.). Dostęp https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/605
 • Rudnik-Karwatowa, Zofia; Banasiak, Jakub; Fastyn, Marcin; Kowalski, Paweł, oraz Mikos, Zenon. (2018). Metody i narzędzia optymalizacji systemu informacji bibliograficznej z zakresu językoznawstwa slawistycznego iSybislaw. Rozszerzony abstrakt referatu wygłoszonego podczas XVI Międzynarodowego Kongresu Slawistów (Belgrad, 20-27.08.2018). Dostęp http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/20.500.12528/599
 • Banasiak, Jakub; Fastyn, Marcin; Mikos, Zenon, oraz Tymoshuk, Roman. (2017). Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 2008 i 2009 z uzupełnieniami za lata 1992-2007. W Zenon Mikos oraz Paweł Kowalski (Red.), Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw [baza danych online]. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Dostęp http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/ Przy współudziale slawistów krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.
 • Fastyn, Marcin. (2017). Niakolko dumi za bŭlgarskiia prevod na „Bajki robotów” ot Stanislav Lem. W  Diana Blagoeva (Red.), Bŭlgarsko-polski studii (ss. 109-134). Sofiia: Avangard Prima. Dostęp http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/20.500.12528/565
 • Fastyn, Marcin. (2017). Nazwy komputerów i robotów w „Kongresie futurologicznym” Stanisława Lema-strategie translatorskie w przekładach bułgarskim, czeskim i rosyjskim. W Zofia Rudnik-Karwatowa (Red.), Dynamika współczesnego słownictwa słowiańskiego w przestrzeni stylowo-funkcjonalnej (ss. 93-116). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Dostęp http://ireteslaw.ispan.waw.pl/bitstream/handle/20.500.12528/585/Dynamika_wspolczesnego_slownictwa_slowianskiego_w_przestrzeni_stylowo-funkcjonalnej.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Banasiak, Jakub; Fastyn, Marcin; Kowalski, Paweł oraz Mikos, Zenon. (Oprac.).(2016). Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 2006 i 2007 z uzupełnieniami za lata 1992-2005. W Zofia Rudnik-Karwatowa (Red.), Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw [baza danych online]. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Dostęp http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/ Przy współudziale slawistów krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych
 • Fastyn, Marcin. (2015). Obcość w przekładzie–na przykładzie bułgarskiej wersji „Powtórki” S. Lema. W Anna Kukułka-Wojtasik oraz Krzysztof Hejwowski (Red.), Translatio i kultura (ss. 91-10). Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Dostęp http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/20.500.12528/219
 • Fastyn, Marcin. (2014). iSybislaw sprzymierzeńcem studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych. Adeptus, 4, 104-109. Dostęp https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/article/view/a.2014.014
 • Banasiak, Jakub; Fastyn, Marcin; Kowalski, Paweł oraz Mikos, Zenon. (Oprac.).(2013). Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 2005 z uzupełnieniami za lata 1992-2004r. W Zofia Rudnik-Karwatowa (Red.), Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw [baza danych online]. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Dostęp http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/ Przy współudziale slawistów krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych
 • Fastyn, Marcin; Itoya, Bożena, oraz Kowalski, Paweł. (Oprac.).(2011-2012). Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za lata 1998-2004 z uzupełnieniami za lata 1991-1999. W Zofia Rudnik-Karwatowa (Red.), Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw [baza danych online]. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Dostęp http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/ (Oprac. w latach 2007-2012: H. Karpińska, Zofia Rudnik-Karwatowa i Zenon Mikos; w latach 2008-2011 Teresa Śliwa). Przy współudziale slawistów krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych
 • Fastyn, Marcin. (2011). Rzeczownikowe kontaminacje w bułgarskiej praktyce translatologicznej na przykładzie „Kongresu futurologicznego” i „Cyberiady” S. Lema. Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura, 8, 49-66. Dostęp http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/20.500.12528/222?show=full
 • Fastyn, Marcin. (2011). Tvorchestvo na Stanislav Lem – retseptsiia, adaptatsii, problemi na prevoda, svŭrazni s neologizmite. W Svetŭt na slovoto: sbornik v chest na prof. Nikolaĭ Daskalov t. 1 (ss. 407-414). Veliko Tarnovo: Iz-vo „Sv. Sv. Kiril i Metodiĭ. Dostęp http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/20.500.12528/215?show=full
 • Fastyn, Marcin. (2009). Jakuba Wędrowycza biesiada z bułgarskim tłumaczem. W Małgorzata Skowronek (Red.), Stereotypy a Słowiańszczyzna. materiały z Międzynarodowej Naukowej Konferencji Studenckiej; Łódź, 20-21 listopada 2008 r. (ss. 109-120). Łódź: Drukarnia Cyfrowa i Wydawnictwo „Piktor”. Dostęp http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/20.500.12528/217
 • Fastyn, Marcin. (2008). Kilka słów o bułgarskim przekładzie „Bajek robotów” S. Lema. W Krzysztof Kleszcz oraz Monika Krzempek (Red.), Język-komunikacja (ss. 161-178). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Dostęp http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/20.500.12528/218?show=full
 • Fastyn, Marcin. (2008). Pseudokanoniczna „Legenda sołuńska”–historia i problem przekładu tekstu na język polski. W Diana Ivanova, Tadeusz Lewaszkiewicz oraz Natalia Reczek (Red.), Nowe spojrzenie na kulturę bułgarską. Materiały z drugiej międzynarodowej konferencji studenckiej, Poznań, 11-12 grudnia 2003 roku (ss. 96-100). Poznań: Katedra Filologii Słowiańskiej. Dostęp: http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/20.500.12528/220?locale-attribute=en
 • Fastyn, Marcin oraz Krzeszewska, Karolina. (2008). Един неизследван дамаскин от XVIII век. Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura, 5, 57-80. Dostęp http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2184/5%20PSZN%2005%20Fastyn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Fastyn, Marcin. (2006). Z problematyki zjawisk nominalizacji na podstawie XVII-wiecznych damaskinów. W Ivan Petrov (Red.), Bałkany w oczach młodego człowieka: materiały z międzynarodowej Naukowej Konferencji Studenckiej, Łódź, 28-29 kwietnia 2005 roku (ss. 39-42). Łódź: Piktor, Dostęp http://ireteslaw.ispan.waw.pl/bitstream/handle/20.500.12528/225/Z_problematyki_zjawisk_nominalizacji_na.pdf?sequence=1&isAllowed=y