Wydawnictwo

Wydawnictwo Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk powstało 1 grudnia 1990 roku pod nazwą Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Publikuje slawistyczne prace z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, etnologii i socjologii w języku polskim, wszystkich językach słowiańskich oraz w językach kongresowych.

Wydaje osiem czasopism naukowych („Adeptus”, „Acta Baltico-Slavica”, „Cognitive Studies | Études cognitives”, „Colloquia Humanistica”, „Slavia Meridionalis”, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”, „Studia Litteraria et Historica” i „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”) oraz prowadzi pięć serii wydawniczych: „Język na Pograniczach”, „Literatura na Pograniczach”, „Kultura na Pograniczach”, „Prace Slawistyczne: Slavica” oraz „Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach”. Sporadycznie wydaje prace poza seriami. Od 2014 roku czasopisma, a od 2016 roku książki są publikowane w otwartym dostępie.

Jako wydawca IS PAN jest członkiem Commitee on Publication Ethics (COPE) oraz organizacji Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA). Należy do grupy Świadomych Wydawców oraz do Polskiej Izby Książki (PIK).

Indeksuje swoje publikacje w wielu renomowanych bazach: Book Citation Index (Clarivate Analytics), Central and Eastern European Online Library, Directory of Open Access Journals, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analitics), ERIH Plus oraz Scopus (Elsevier).

Wydawnictwo IS PAN współpracuje z innymi instytucjami (Fundacja Slawistyczna, Instytut Kaszubski, Uniwersytet Śląski, Muzeum Okręgowe w Suwałkach) oraz wydawnictwami (Lexis, PWN, Rys, WUW).

Kontakty

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Bartoszewicza 1b/17
00-337 Warszawa
tel. +48 22 827 17 41
email: wydawnictwo@ispan.waw.pl

Zespół

Dr Dorota Leśniewska, kierowniczka (dyżur: czwartek 11:00–14:00, dyżur mailowy: środa godz. 10:00–15:00); dorota.lesniewska@ispan.waw.pl

Lic. Jakub Ozimek, sekretarz, redaktor (dyżur mailowy: czwartek 9:00–16:00); jakub.ozimek@ispan.waw.pl

Mgr inż. Iwona Tomaszewska, dystrybucja (dyżur: poniedziałek–piątek godz. 10:00–15:00); iwona.tomaszewska@ispan.waw.pl

Mgr Piotr Otręba, administrator Platformy Czasopism IS PAN i repozytorium iReteslaw; admin@ispan.waw.pl

Dr Anna Boguska (weryfikacja zapożyczeń)
Mgr Małgorzata Chudzyńska (redakcja bibliografii)
Mgr Barbara Grunwald-Hajdasz (koordynacja, redakcja)
Mgr Jerzy Pieńkowski (skład)
Dr Katarzyna Roman-Rawska (redakcja bibliografii)
Dr Jacek Serwański (redakcja)
Mgr Piotr Styk (redakcja w języku angielskim)