Mgr Małgorzata Chudzyńska

Rusycystka, pracownik Redakcji technicznej czasopism (opracowywanie bibliografii)

e-mail: m.chudzynska@ispan.waw.pl