Polityka wydawnicza

Misja

Wydawnictwo Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk specjalizuje się w upowszechnianiu wyników badań nad językami, literaturami, kulturą, historią i zagadnieniami narodowościowymi Słowiańszczyzny. Działając pod nadzorem Rady Naukowej IS PAN i stosując dobre praktyki wydawnicze, gwarantuje wysoki poziom merytoryczny i edytorski wydawanych publikacji. Służy pomocą slawistom w dotarciu do najszerszego grona zainteresowanych.

Otwarty dostęp

Działając na rzecz otwartej nauki, zgodne z przyjętą w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk polityką otwartego dostępu, wydawnictwo IS PAN publikuje czasopisma i książki w wersji elektronicznej i udostępnia je – odpowiednio na Platformie czasopism IS PAN bądź w dziedzinowym repozytorium iReteslaw, w zbiorze pt. Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk – w otwartym dostępie, na licencji Creative Commons. Oznacza to, że od momentu publikacji numeru czasopisma bądź książki czytelnicy mogą z nich korzystać on-line lub ściągać pdf-y na swój komputer bez konieczności logowania się czy uiszczania opłat. Wydawnictwo IS PAN wyjątkowo drukuje książki w małych nakładach, m.in. na życzenie grantodawców.