ON-SCIENCE

Logo POWER

Projekt ON-SCIENCE – „Nauka on-line. Przeciwdziałanie wykluczeniu w międzynarodowej przestrzeni wirtualnej”. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych ma na celu włączenie współczesnej slawistyki w obieg międzynarodowy oraz podniesienie prestiżu Instytutu Slawistyki PAN jako ośrodka prowadzącego wyspecjalizowane badania na światowym poziomie.

Celem projektu jest umiędzynarodowienie IS PAN poprzez zwiększenie mobilności i widoczności on-line oraz przeciwdziałanie wykluczeniu w przestrzeni wirtualnej, a także przygotowanie na przyjęcie większej liczby badaczy zagranicznych. Utrzymanie pozycji Instytutu jako prestiżowego ośrodka slawistycznego w warunkach zmieniającej się rzeczywistości komunikacyjnej wymaga od nas modernizacji infrastruktury, jak również podniesienia kompetencji kadry naukowej i administracyjnej.

Specyfika badań prowadzonych w IS PAN polega na wyjątkowej perspektywie poznawczej: obserwacji zjawisk w wymiarze lokalnym, regionalnym, narodowym oraz pograniczy, zarówno polskich, jak i innych kultur słowiańskich. Choć zachodnioeuropejskie środowiska naukowe są żywo zainteresowane tymi zjawiskami, pomijają one wyniki tutejszych badań, i nie mają ugruntowania w lokalnych kontekstach. Brak dyskusji między badaczami Wschodu (jak określamy obszar słowiański) a Zachodu wynika nie tyle z geograficznego dystansu, ile z innego stylu uprawiania nauki i barier komunikacyjnych.

Osiągnięcie tego celu zapewni realizacja następujących zadań:

  • organizacja Welcome Centre
  • podniesienie kompetencji informatyczno-technologicznych
  • przygotowanie organizacyjne instytucji do obsługi naukowców zagranicznych
  • podniesienie kompetencji międzykulturowych
  • podniesienie kompetencji w zakresie polityki publikacyjnej
  • podniesienie kompetencji komunikacyjnych w zakresie znajomości języka angielskiego.

W rezultacie spodziewamy się wzmocnienia pozycji IS PAN w międzynarodowej przestrzeni akademickiej dzięki zniesieniu barier kompetencyjnych i infrastrukturalnych związanych z przeniesieniem życia naukowego do sieci.

Kierowniczka projektu: Dr Olha Tkachenko

Okres realizacji: 1 maja 2022 – 30 kwietnia 2023

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close