Czasopisma

https://ispan.waw.pl/journals/

Instytut Slawistyki PAN wydaje osiem czasopism naukowych – siedem roczników („Acta Baltico-Slavica”, „Cognitive Studies | Études cognitives”, „Colloquia Humanistica”, „Slavia Meridionalis”, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”, „Studia Litteraria et Historica”, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”) oraz jeden półrocznik („Adeptus”).  Na ich łamach publikowane są artykuły zarówno z zakresu głównych dziedzin reprezentowanych w IS PAN – językoznawstwa i kulturoznawstwa – jak dziedzin pokrewnych – antropologii, historii, literaturoznawstwa, socjologii i innych – w tym informatyki. Nad jakością tekstów czuwa osiem redakcji naukowych, w skład których wchodzą wybitni badacze z danych dziedzin z całego świata. Międzynarodowy charakter mają również gremia recenzenckie.

Od 2014 roku czasopisma publikowane są wyłącznie w formie elektronicznej, na Platformie czasopism IS PAN, w otwartym dostępie, na licencji CC BY 3.0 PL. W czasopismach publikowane są artykuły oryginalne, zrecenzowane, opatrzone identyfikatorem DOI. Autorzy mają prawo je zamieszczać w repozytoriach, na własnych stronach internetowych, w innych wydawnictwach itp. dopiero po opublikowaniu na łamach czasopism IS PAN (por. Polityka wydawnicza).

Cały proces publikowania – od składania tekstu przez autorów, poprzez procedurę recenzji i akceptacji tekstu do publikacji odbywa się poprzez Platformę czasopism IS PAN.  

Większość czasopism ukazuje się w językach słowiańskich i kongresowych. Poza tym „Cognitive Studies | Études cognitives” i „Colloquia Humanistica” są wydawane tylko po angielsku, natomiast pisma „Adeptus” i „Studia Litteraria et Historica” zamieszczają – oprócz wersji oryginalnych – także anglojęzyczne wersje artykułów.

Pięć spośród wymienionych wyżej czasopism jest indeksowana w bazie Scopus („Acta Baltico-Slavica”, „Cognitive Studies | Études cognitives”, „Colloquia Humanistica”, „Slavia Meridionalis”, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”), natomiast sześć w bazie Emerging Sources Citation Index (ESCI) („Acta Baltico-Slavica”, „Adeptus”, „Cognitive Studies | Études cognitives”, „Colloquia Humanistica”, „Slavia Meridionalis”, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”). Wszystkie periodyki wydawane przez Instytut Slawistyki PAN notowane są ponadto w bazach CEEOL (Central and Eastern European Online Library), CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities), DOAJ (Directory of Open Access Journals), ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities Plus), ProQuest, WorldCat i in.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close