Dyrekcja

Dyrektor

Prof. dr hab. Anna Zielińska

Zastępca dyrektora ds. naukowych

Dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN

Zastępca dyrektora ds. ogólnych

Dr Dorota Pazio-Wlazłowska