Dr Małgorzata Kasner

Fotografia pracownika

Literaturoznawczyni, lituanistka

e-mail: malgorzata.kasner@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3863-2268

Zainteresowania naukowe

 • Kultura pamięci miasta postkomunistycznego;
 • Pamięć i literatura;
 • Polsko-litewskie związki kulturowe.

Funkcje pełnione w IS PAN

 • Członek redakcji „Acta Baltico-Slavica”;
 • Prezes Fundacji Slawistycznej.

Nagrody i odznaczenia

 • 2005: Nagroda Sejmu Republiki Litewskiej im. Felicji Bortkevičienė za wkład w rozwój relacji kulturalnych i dziedzictwa kulturowego z Republiką Litewską w latach 2000–2005;
 • 2015: Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP B. Zdrojewskiego, za wkład w rozwój relacji kulturalnych i dziedzictwa kulturowego z Republiką Litewską w latach 2009–2015;
 • 2015: Medal Ministerstwa Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej za wkład w rozwój dialogu polsko-litewskiego oraz współpracę w dziedzinie oświaty i nauki;
 • 2016: Nagroda im. Jerzego Giedroycia Forum Współpracy i Dialogu Polsko-Litewskiego im. Jerzego Giedroycia w Wilnie za wkład w rozwój i wzmacnianie współpracy polsko-litewskiej.

Stypendia

 • Czerwiec 1993 – grudzień 1993: stypendium MEN na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego; przygotowania do pracy doktorskiej;
 • Lipiec 1992: stypendium paryskiej „Kultury” dla tłumaczy literatury litewskiej; prace nad przekładami poezji litewskiej (J. Degutytė i J. Vaičiūnaitė) oraz prace krytycznoliterackie na temat Cz. Miłosza, Jana Twardowskiego, Juozasa Adomaviciusa-Kėkštasa.

Publikacje

Wybrane artykuły:

 • Kasner, Małgorzata. (1999). Czesław Miłosz i „Literatūros lankai“ („Arkusze Literackie”), Buenos Aires 1952-1959).  Tygiel Kultury, 1999(10/12), 146-154.
 • Kasner, Małgorzata. (2001). Atminties darbas. Praca nad pamięcią. W Günter Grass, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Tomas Venclova oraz Martin Wälde (Red.), Pokalbiai apie atminties ateitį. Gespräche über die Zukunft der Erinnerung. Rozmowy o przyszłości pamięci. (ss.18-24). Vilnius: Baltos lankos.
 • Kasner, Małgorzata. (2006). Polsko-litewskie dziedzictwo kulturowe na Litwie: Iłgów – Ilguva. W R. Ūsienė (Red.), Ilguvos dvaro takais… Scieżkami iłgowskiego dworu (ss. 97-102). Šakiai
 • Kasner, Małgorzata. (2008). Po co lituanistom Kresy? Prace Filologiczne. Seria literaturoznawcza, 55, 131-142.
 • Kasner, Małgorzata. (2009). Wilno na przełomie XX/XXI wieku: pamięć i współczesność (na podstawie wybranych esejów Czesława Miłosza, Tomasa Venclovy i Vaidotasa Daunysa). Lituanistika. Lithuanian studies, Acta Litteraria  Comparativa, 2009(4), 194-205.
 • Kasner, Małgorzata. (2010). Wilno – na pograniczu pamięci.  Kilka uwag o badaniu pamięci na pograniczu (Vilna: in the borderland of memories. Some remarks on the problem of memory in a borderland). W Aliaksandr Smalianchuk (Red.), Homo Historicus 2009, The Annual of Anthropological History (ss. 387-395). Vilnius: EHU.
 • Kasner, Małgorzata. (2012). Recepcja litewska „W pustyni i w puszczy“. W Jerzy Axer oraz Tadeusz Bujnicki (Red.), Wokół „W pustyni i w puszczy“. W stulecie pierwodruku powieści (ss. 549-553). Kraków: Universitas.
 • Kasner, Małgorzata. (2017). O metodologii badań kultury pamięci miasta postsocjalistycznego (na przykładzie współczesnego Wilna). Slavistica Vilnensis, 62, 277-290.
 • Kasner, Małgorzata. (2017). Recenzja: Dangiras Mačiulis, Darius Staliūnas, Vilnius – Lietuvos sostinė: problema tautinės valstybės projekte (XIX a. pabaiga – 1940 m.) [„Wilno – stolica Litwy: problem w projekcie państwa narodowego (koniec XIX w. – 1940 r.)”], Lietuvos istorijos institutas, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. Acta Baltico-Slavica, 41, 331-341.

Monografia:

 • Kasner, Małgorzata. (2002). Juozas Kėkštas – paribio poetas. Naujosios literatūros studijos. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Varia:

 • Tłumaczenia litewskiej literatury pięknej (m.in. wiersze S. Birgelisa z tomu: „Tarp krantu. Eilėraščiai ir poemos = Między brzegami. Wiersze i poematy”, Punskas: Ausra, 1992; wiersze i proza J. Vaičiūnaitė, V. Juknaitė opublikowane w antologii „Sen Mendoga. Antologia literatury litewskiej lat dziewięćdziesiątych”, Warszawa: Książka i Wiedza, 2001) oraz tekstów naukowych z zakresu historii, politologii, historii literatury i sztuki litewskiej.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close