Archiwizacja

Książki

Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace w wersji udostępnionej przez wydawcę w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu przez IS PAN (informuje o tym także baza Sherpa/Romeo).

Kopie pdf-ów monografii i tomów wieloautorskich opublikowanych w repozytorium iReteslaw, w zbiorze Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, przekazywane są do Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej oraz sukcesywnie do bazy Central and Eastern European Online Library oraz innych baz.

Zgodnie z ustawą o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych z dnia 7 listopada 1996 roku IS PAN wysyła egzemplarz każdej drukowanej książki do bibliotek referencyjnych, w tym do Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej. Egzemplarz wydrukowanych książek jest ponadto przechowywany w Bibliotece IS PAN oraz w Archiwum zakładowym IS PAN wraz z dokumentacją.

Czasopisma

Informacja o archiwizacji tekstów opublikowanych w czasopismach znajduje się na Platformie czasopism IS PAN, na stronie About [O czasopiśmie], w sekcji Editorial policies [Polityka wydawnicza] każdego czasopisma.