Dr Jakub Banasiak

Językoznawca, slawista

e-mail: jakubbanasiak@o2.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7319-0736

Zainteresowania naukowe

 • Gramatyka o podstawach semantycznych;
 • Językoznawstwo konfrontatywne bułgarsko-polskie;
 • Bibliografia w przestrzeni cyfrowej.

Członkostwo w gremiach naukowych

Członek Komisji Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Publikacje

iSybislaw:
 • Banasiak, Jakub; Fastyn, Marcin; Mikos, Zenon, oraz Tymoshuk, Roman. (Oprac.).(2017). Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 2008 i 2009 z uzupełnieniami za lata 1992-2007. W Zenon Mikos oraz Paweł Kowalski (Red.), Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw [baza danych online]. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Dostęp http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/ Przy współudziale slawistów krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych
 • Banasiak, Jakub; Fastyn, Marcin; Kowalski, Paweł oraz Mikos, Zenon. (Oprac.).(2016). Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 2006 i 2007 z uzupełnieniami za lata 1992-2005. W Zofia Rudnik-Karwatowa (Red.), Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw [baza danych online]. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Dostęp http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/ Przy współudziale slawistów krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.
 • Banasiak, Jakub; Fastyn, Marcin; Kowalski, Paweł oraz Mikos, Zenon. (Oprac.).(2013). Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 2005 z uzupełnieniami za lata 1992-2004r. W Zofia Rudnik-Karwatowa (Red.), Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw [baza danych online]. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Dostęp http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/ Przy współudziale slawistów krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych
 • Banasiak, Jakub; Fastyn, Marcin; Itoya, Bożena, oraz Kowalski, Paweł. (Oprac.).(2011-2012). Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za lata 1998-2004 z uzupełnieniami za lata 1991-1999. W Zofia Rudnik-Karwatowa (Red.), Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw [baza danych online]. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Dostęp http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/ (Oprac. w latach 2007-2012: H. Karpińska, Zofia Rudnik-Karwatowa i Zenon Mikos; w latach 2008-2011 Teresa Śliwa). Przy współudziale slawistów krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.
Artykuły (wybór):
 • Banasiak, Jakub. (2009). Ograniczenia w dopuszczalności pewnych typów argumentów propozycjonalnych. W Małgorzata Skowronek (Red.), Stereotypy a Słowiańszczyzna (ss. 19–27). Łódź: Piktor.
 • Banasiak, Jakub. (2010). Wbudowane pozycje argumentowe a intensjonalna zupełność propozycji. Slavia Meridionalis, 10, 13–22. https://doi.org/10.11649/sm.2010.002
 • Banasiak, Jakub. (2012). Nowe bułgarskie i polskie predykatory denominalne .- Warszawa, 2012 – iSybislaw. W Zofia Rudnik-Karwatowa (Red.), Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku (ss. 35–55). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rudnik-Karwatowa, Zofia; Banasiak, Jakub, oraz Mikos, Zenon. (2013). Językowe problemy optymalizacji wyszukiwania informacji w systemie iSybislaw. Slavia Orientalis, 62(4), 631–646.
 • Banasiak, Jakub. (2014). Synonymy and search synonymy in an IR system (on the basis of linguistic terminology and the iSybislaw system). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 49, 176–187. https://doi.org/10.11649/sfps.2014.017
 • Banasiak, Jakub. (2017). Procesy nominalizacyjne w tekstach językoznawczych na materiale języka polskiego i bułgarskiego. W Zofia Rudnik-Karwatowa (Red.), Dynamika współczesnego słownictwa słowiańskiego w przestrzeni stylowo-funkcjonalnej (ss. 157–176). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Kowalski, Paweł, oraz Banasiak, Jakub.. (2017). Kliuchovi slova ta klasy ekvivalentnosti v systemi iSybislaw iak znariaddia ta predmet doslidzhen’. Ukraїns’ka mova, 64(4), 14–26.
 • Banasiak, Jakub. (2018) Kilka uwag o formalizacji argumentu propozycjonalnego pCaus w zdaniach z przyimkowymi kauzatywnymi wyrażeniami predykatywnymi  w języku bułgarskim. Slavia Meridionalis, 18, 1-10.
 • Banasiak, Jakub. (2018; w druku). Wokół problemów semantycznej kategorii określoności/nieokreśloności i struktury tematyczno-rematycznej w języku bułgarskim i polskim. Slavica Lodziensia, 2, bd.