Dr Jakub Banasiak

Linguist, slavist

e-mail: jakub.banasiak@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7319-0736

Research interests

 • Grammar on the semantic foundations;
 • Bulgarian-Polish contrastive linguistics;
 • Bibliography in the digital space.

Publications

iSybislaw:

 • Banasiak, Jakub; Fastyn, Marcin; Mikos, Zenon, & Tymoshuk, Roman (with the cooperation of Slavic scholars from Poland and abroad). (Eds).(2017). Bibliography of Slavic linguistics for 2008 and 2009 with corrections for 1992-2007. In Zenon Mikos & Paweł Kowalski (Eds.), Bibliographic Database of World Slavic Linguistics Publications iSybislaw [online]. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Retrieved from http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/
 • Banasiak, Jakub; Fastyn, Marcin; Kowalski, Paweł & Mikos, Zenon (with the cooperation of Slavic scholars from Poland and abroad). (Eds).(2016). Bibliography of Slavic linguistics for 2006 and 2007 with corrections for 1992-2005. In Zofia Rudnik-Karwatowa (Ed.), Bibliographic Database of World Slavic Linguistics Publications iSybislaw [online]. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Retrieved from http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/
 • Banasiak, Jakub; Fastyn, Marcin; Kowalski, Paweł, & Mikos, Zenon (with the cooperation of Slavic scholars from Poland and abroad). (Eds).(2013). Bibliography of Slavic linguistics for 2005 with corrections for 1992-2004. In Zofia Rudnik-Karwatowa (Ed.), Bibliographic Database of World Slavic Linguistics Publications iSybislaw [online]. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Retrieved from http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/
 • Banasiak, Jakub; Fastyn, Marcin; Itoya, Bożena, & Kowalski, Paweł (with the cooperation of Slavic scholars from Poland and abroad). (Eds).(2011-2012). Bibliography of Slavic linguistics for 1998-2004 with corrections for 1991-1999. In Zofia Rudnik-Karwatowa (Ed.), Bibliographic Database of World Slavic Linguistics Publications iSybislaw [online]. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Retrieved from http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/ (2007-2012: H. Karpińska, Zofia Rudnik-Karwatowa & Zenon Mikos; 2008-2011 Teresa Śliwa).

Selected academic articles:

 • Banasiak, Jakub. (2009). Ograniczenia w dopuszczalności pewnych typów argumentów propozycjonalnych. In Małgorzata Skowronek (Ed.), Stereotypy a Słowiańszczyzna (pp. 19–27). Łódź: Piktor.
 • Banasiak, Jakub. (2010). Wbudowane pozycje argumentowe a intensjonalna zupełność propozycji. Slavia Meridionalis, 10, 13–22. https://doi.org/10.11649/sm.2010.002
 • Banasiak, Jakub. (2012). Nowe bułgarskie i polskie predykatory denominalne. Warszawa, 2012 – iSybislaw. In Zofia Rudnik-Karwatowa (Ed.), Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku (pp. 35–55). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Rudnik-Karwatowa, Zofia; Banasiak, Jakub, & Mikos, Zenon. (2013). Językowe problemy optymalizacji wyszukiwania informacji w systemie iSybislaw. Slavia Orientalis, 62(4), 631–646.
 • Banasiak, Jakub. (2014). Synonymy and search synonymy in an IR system (on the basis of linguistic terminology and the iSybislaw system). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 49, 176–187. https://doi.org/10.11649/sfps.2014.017
 • Banasiak, Jakub. (2017). Procesy nominalizacyjne w tekstach językoznawczych na materiale języka polskiego i bułgarskiego. In Zofia Rudnik-Karwatowa (Ed.), Dynamika współczesnego słownictwa słowiańskiego w przestrzeni stylowo-funkcjonalnej (pp. 157–176). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Kowalski, Paweł, & Banasiak, Jakub. (2017). Kliuchovi slova ta klasy ekvivalentnosti v systemi iSybislaw iak znariaddia ta predmet doslidzhen’. Ukraїns’ka mova, 64(4), 14–26.
 • Banasiak, Jakub. (2018) Kilka uwag o formalizacji argumentu propozycjonalnego pCaus w zdaniach z przyimkowymi kauzatywnymi wyrażeniami predykatywnymi  w języku bułgarskim. Slavia Meridionalis, 18, 1-10.
 • Banasiak, Jakub. (2018; forthcoming). Wokół problemów semantycznej kategorii określoności/nieokreśloności i struktury tematyczno-rematycznej w języku bułgarskim i polskim. Slavica Lodziensia, 2, bd.