Dr Roman Tymoshuk

Językoznawca, slawista

e-mail: roman.tymoshuk@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1391-164X

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Roman_Tymoshuk

Zainteresowania naukowe

 • Językoznawstwo konfrontatywne (zwłaszcza polsko-rosyjsko-ukraińskie);
 • Leksykografia;
 • Lingwistyka komputerowa;
 • Systemy informacyjno-wyszukiwawcze.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • Clarin: (Common Language Resources and Technology Infrastructure) – projekt naukowy, który w lutym 2012 roku otrzymał status prawny ERIC (European Research Infrastructure Consortium);
 • Rozbudowa, utrzymanie bazy danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw oraz upowszechnienie rezultatów prac nad bazą iSybislaw.

Publikacje

Książki współautorskie:
 • Tymoshuk, Roman; Sosnowski, Wojciech; Jaskot, Maciej, oraz Ganoshenko, Iuriĭ. (2018). Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej. Warszawa: wyd. KJV Digital.
Wybrane artykuły:
 • Tymoshuk, Roman. (2018). New Bulgarian, Polish, and Ukrainian phraseology and language corpora. Cognitive Studies / Études cognitives, 18, 1-13.
 • Tymoshuk, Roman. (2017). Novi pidkhody do stvorennia suchasnykh frazeolohichnykh slovnykikh (na materiali „Leksykona pol’skoї ta ukraїns’koї aktyvnoї frazeolohiї”). Movoznavstvo, 2017(2), 69–77.
 • Tymoshuk, Roman. (2017). O rabote nad „Leksikonom pol’skoĭ i ukarainskoĭ aktivnoĭ frazeologii”. W Ladislav Janovec (Red.), Svět v obrazech a ve frazeologii (ss. 269-276). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
 • Tymoshuk, Roman. (2017). Sovremennoe iazykovoe sopostavlenie slavianskoĭ frazeologii. Potentsial i perspektivy frazeografii (na primere Leksikona pol’skoĭ i ukarainskoĭ aktivnoĭ frazeologii). W Tatiana Alesandrova oraz Diana Blagoeva (Red.), Dokladi ot mezhdunarodnata iubileĭna konferentsiia na Instituta za bŭlgarski ezik „Prof. Liubomir Andreĭchin” (Sofiia, 15-16 maĭ 2017 godina) (ss. 85-96). Sofiia: Bŭlgarska Akademiia Nauk. Dostęp https://ibl.bas.bg/Proceedings_IBL_Conference_2017_Volume_I.pdf
 • Tymoshuk, Roman. (2017). On the Dictionary of Active Polish and Ukrainian phraseology [Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej]. Contrastive linguistics and culture. Cognitive Studies / Études cognitives, 17,
 • Tymoshuk, Roman. (2015). Semantic interpretation of phraseological units in Ukrainian-Polish electronic phraseological dictionary. Cognitive Studies / Études cognitives,15, 319-325.
 • Tymoshuk, Roman. (2012). Informatsiĭni tekhnolohiї u pol’s’kiĭ leksykohrafiї: suchasnyĭ stan ta perspektywy. Movoznavstvo, 2012(3), 75-79.