Międzynarodowa konferencja naukowa „Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza”, Kraków, 6–7 czerwca 2019 r.

W 50. rocznicę śmierci Wiktora Petrowa, ukraińskiego pisarza, krytyka, historyka, filologa i archeologa, Katedra Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zorganizowała w Krakowie pierwszą – z dwóch zaplanowanych – konferencję „Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza”. Wydarzenie to oficjalnie zainicjowało projekt translatorsko-badawczy „Wiktor Petrow – w stronę krytycznej nowoczesności” realizowany przez zespół ukrainistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Slawistyki PAN: dra Pawła Krupę (kierownik projektu, UJ), dr hab. Katarzynę Kotyńską (IS PAN), dr Katarzynę Glinianowicz (IS PAN), mgra Przemysława Tomanka (UJ).

Czytaj dalejMiędzynarodowa konferencja naukowa „Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza”, Kraków, 6–7 czerwca 2019 r.

Badaczki z IS PAN na ASEEES Summer Convention w Zagrzebiu, 14–16 czerwca 2019 r.

W dniach 14–16 czerwca dwie naukowczynie z IS PAN – dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk oraz dr Katarzyna Roman-Rawska – wzięły udział w międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez The Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies w Zagrzebiu. Tematem letniej edycji amerykańskiej konferencji były wojny kulturowe.

W panelu „Performing Divisions in the Central and South-Eastern European Cities” dr Wróblewska-Trochimiuk zaprezentowała referat pt. „Images of Divisions: Visual Articulations of Culture Wars in the Former Yugoslavia after 2000”. Panel został przygotowany przez członków i członkinie Pracowni Obszaru Postjugosłowiańskiego (PROP) – dra Macieja Falskiego (UW), dra Tomasza Rawskiego (UW) i dr Dominikę Kaniecką (UJ).

Czytaj dalejBadaczki z IS PAN na ASEEES Summer Convention w Zagrzebiu, 14–16 czerwca 2019 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Inflantczycy. Łotewsko-polskie związki literackie, językowe i kulturowe w XIX i XX wieku”, 13–14 czerwca, Rēzekne

Instytut Slawistyki PAN, wraz z Katedrą Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego, był współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Inflantczycy. Łotewsko-polskie związki literackie, językowe i kulturowe w XIX i XX wieku” , która odbyła się 13–14 czerwca 2019 r. w Rēzekne na Łotwie.

Czytaj dalejMiędzynarodowa konferencja naukowa „Inflantczycy. Łotewsko-polskie związki literackie, językowe i kulturowe w XIX i XX wieku”, 13–14 czerwca, Rēzekne

Dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN na konferencji naukowej w Sejmie Republiki Litwy, 7 czerwca 2019, Wilno

Dn. 7 czerwca 2019 r. w Sejmie Republiki Litewskiej w Wilnie odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Antano ir Jono Juškų kultūrinio palikimo retrospektyva: nauji požiūrai ir tyrimai” [Dziedzictwo kulturowe Antoniego i Jana Juszkiewiczów w ujęciu retrospektywnym: nowe aspekty i badania], poświęcona dziedzictwu, jakie pozostawili bracia Antoni i Jan Juszkiewiczowie, twórcy XIX-wiecznych słowników przekładowych oraz zbieracze folkloru litewskiego. Ich dorobek był bardzo ceniony przez Jana Karłowicza czy Jana Baudouina de Courtenay, a po 200 latach od narodzin ks. Antoniego Juszkiewicza spuściznę tę z perspektywy współczesnej humanistyki poddali wnikliwej analizie litewscy badacze: językoznawcy, folkloryści, kulturoznawcy i historycy.

Czytaj dalejDr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN na konferencji naukowej w Sejmie Republiki Litwy, 7 czerwca 2019, Wilno

Zaproszenie na konferencję „Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza”, 7 czerwca 2019 r., Kraków

Mamy przyjemność zaprosić na obrady Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza”organizowanej przez Katedrę Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja odbędzie się 7 czerwca 2019 r. w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Program konferencji

Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń na konferencję „Pogranicza i granice w kulturach południowosłowiańskich. Miasto i tradycja biblijna”, 3–5 października 2019 r., Sofia

Pragniemy zaprosić do udziału w organizowanej przez Instytut Slawistyki PAN, Instytut Literatury Bułgarskiej Akademii Nauk oraz Centrum Cyrylometodejskiego przy Bułgarskiej Akademii Nauk międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji pt.: „Pogranicza i granice w kulturach południowosłowiańskich. Miasto i tradycja biblijna”, Sofia, 3–5 października 2019 r.

Czytaj dalejZaproszenie do nadsyłania zgłoszeń na konferencję „Pogranicza i granice w kulturach południowosłowiańskich. Miasto i tradycja biblijna”, 3–5 października 2019 r., Sofia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe”, 19–22.06.2019 r., Jastrowie

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe”, która odbędzie się w dniach 19–22.06.2019 r. w Jastrowiu.

Konferencja ta będzie ósmym z cyklu międzynarodowych spotkań naukowych poświęconych problematyce bukowińskiej, zainicjowanych na początku lat 90. XX wieku przez prof. Kazimierza Feleszkę. Organizatorkami tegorocznej konferencji są dr hab. Helena Krasowska i dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk.

Czytaj dalejMiędzynarodowa Konferencja Naukowa „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe”, 19–22.06.2019 r., Jastrowie

Zaproszenie na konferencję kończącą łużycką część projektu SMiLE (Sustaining Minoritized Languages in Europe), 31 maja 2019 r., Budziszyn

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji kończącej realizację badań prowadzonych w ramach projektu „Sustaining Minoriotized Languages in Europe” (SMiLE) finansowanego przez  Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage w Waszyngtonie. Konferencja organizowana przez Instytut Łużycki (Serbski institut/Sorbisches Institut) odbędzie się 31 maja 2019, w godzinach 13.00–18.00. w Domu Łużyckim (Serbski dom) w Budziszynie, Niemcy. Konferencja poświęcona będzie prezentacji najważniejszych wyników badań dotyczących wysiłków związanych z zachowaniem i rewitalizacją języków łużyckich.

Czytaj dalejZaproszenie na konferencję kończącą łużycką część projektu SMiLE (Sustaining Minoritized Languages in Europe), 31 maja 2019 r., Budziszyn

Zaproszenie na konferencję „Przeszłość w leksyce polskiej i łacińskiej. In memoriam Elżbietae Kędelska”, 11 kwietnia 2019 r., Poznań

Zakład Językoznawstwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w konferencji „Przeszłość w leksyce polskiej i łacińskiej. In memoriam Elżbietae Kędelska”, która odbędzie się 11 kwietnia 2019 roku w Poznaniu.

Zamierzamy podjąć zagadnienia bliskie Profesor Elżbiecie Kędelskiej, takie jak historia języka, leksyka i leksykografia polsko-łacińska. Planowana konferencja będzie wyrazem uznania dla Jej dorobku naukowego oraz spotkaniem integrującym nasze środowisko.

Program konferencji

W imieniu organizatorów
dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową „Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza”, 6–7 czerwca 2019 r., Kraków

Katedra Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową „Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza”, w Krakowie, 6–7 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.viktorpetrov.filg.uj.edu.pl/