XX międzynarodowa konferencja Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej” (Warszawa, 8-10.09.2020)

W dniach 8–10 września 2020 odbyła się XX Międzynarodowa Konferencja Komisji Słowotwórczej przy MKS „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej”. Konferencje Komisji odbywają się co roku w różnych krajach, z których pochodzą jej członkowie. Organizatorem tegorocznego międzynarodowego spotkania był Instytut Slawistyki.

Czytaj dalejXX międzynarodowa konferencja Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej” (Warszawa, 8-10.09.2020)

Międzynarodowa konferencja „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej” – projekt dra Pawła Kowalskiego z dofinansowaniem MNiSW

Z radością informujemy, że projekt dra Pawła Kowalskiego, dotyczący organizacji międzynarodowej konferencji „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej”, uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu „Doskonała nauka” – „Wsparcie konferencji naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj dalejMiędzynarodowa konferencja „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej” – projekt dra Pawła Kowalskiego z dofinansowaniem MNiSW

Zaproszenie na konferencję „Wzajemne oddziaływania języków i kultur w Europie: pogranicza i przestrzenie kontaktów”, Wilno, 9–11 września 2020 r.

Instytut Języka Litewskiego oraz Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „Wzajemne oddziaływania języków i kultur w Europie: pogranicza i przestrzenie kontaktów”, która odbędzie się w Wilnie w dniach 9–11 września 2020 roku.

Czytaj dalejZaproszenie na konferencję „Wzajemne oddziaływania języków i kultur w Europie: pogranicza i przestrzenie kontaktów”, Wilno, 9–11 września 2020 r.

Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń na konferencję „Biografie i biografistyka we współczesnych badaniach archiwalnych”, Warszawa, 4–5 czerwca 2020 r.

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zapraszają do udziału w konferencji „Biografie i biografistyka we współczesnych badaniach archiwalnych”, która odbędzie się 4–5 czerwca 2020 r. w Warszawie.

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy o praktycznym zastosowaniu biograficznych materiałów archiwalnych w różnych aspektach do pisania biografii, opracowywania spuścizn uczonych czy sporządzania biogramów w witrynach internetowych. Niebagatelne znaczenie ma wskazanie istotnej roli informacji o dorobku twórczym uczonych w kształtowaniu wizerunku placówki naukowo-badawczej.

Wygłoszone referaty będą mieściły się w następujących blokach tematycznych:

  1. Metodologie opracowywania spuścizn.
  2. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z pisaniem biografii opartych na kwerendach archiwalnych.
  3. Biografie uczonych jako źródło do badań historii nauki.
  4. Biografie i spuścizny uczonych jako element wizerunku placówek naukowych (m.in. biogramy w witrynach internetowych, zamieszczanie informacji o dorobku uczonych na stronach www).
  5. Warsztat pisarski autorów biografii.
  6. Biogramy uczonych w kontekście architektury informacji.

Zgłoszenia wystąpień prosimy przesyłać do 31 marca 2020 r. na adres: malgorzata.ostrowka@ispan.waw.pl lub dorota.rembiszewska@ispan.waw.pl

UWAGA! Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.

Przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń na konferencję “Conventional and unconventional ways of transmitting and revitalizing minoritized languages: in European context and beyond”

Informujemy, że przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń na konferencję „Conventional and unconventional ways of transmitting and revitalizing minoritized languages: in European context and beyond” do 15 lutego 2020 r.

Informacje o konferencji dostępne są tutaj CFP

Prof. dr hab. Ryszard Grzesik na konferencji „Władztwo Władysława Łokietka. 700-lecie koronacji królewskiej”, Warszawa, 17–18 stycznia 2020 r.

W dniach 17 i 18 stycznia 2020 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa „Władztwo Władysława Łokietka. 700-lecie koronacji królewskiej”, podczas której prof. dr hab. Ryszard Grzesik wygłosi referat pt. „Władysław Łokietek a Węgry i kontynuacja dobrej tradycji”. Przedmiotem referatu będzie ukazanie stosunków polsko-węgierskich za panowania tego władcy jako kontynuacji ożywionych kontaktów między tymi krajami w XIII w.

Program konferencji

Dr Małgorzata Kasner oraz dr hab. Maksim Duszkin na konferencji „Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego”, Wilno, 21–22 listopada 2019 r.

W dniach 21–22 listopada 2019 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego”. Została ona zorganizowana z okazji kilku ważnych rocznic przypadających w tym roku: 450-lecia Unii Lubelskiej, 440-lecia założenia Akademii Wileńskiej oraz 100-lecia reaktywowania Uniwersytetu Wileńskiego pod nazwą Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

Czytaj dalejDr Małgorzata Kasner oraz dr hab. Maksim Duszkin na konferencji „Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego”, Wilno, 21–22 listopada 2019 r.

Dni Nauki Polskiej w Berdiańsku, 7–10 listopada 2019 r.

W dniach 7–10 listopada w nadmorskim Berdiańsku na Ukrainie odbyły się Dni Nauki Polskiej. Najważniejszymi wydarzeniami były: Konferencja Naukowo-Praktyczna „Polacy na Wschodzie: rola jednostki w procesie historycznym” oraz III Panel Naukowo-Dydaktyczny „Współczesne metody nauczania języka polskiego jako obcego”. Dni Nauki Polskiej w Berdiańsku odbywały się pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Charkowie oraz Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj dalejDni Nauki Polskiej w Berdiańsku, 7–10 listopada 2019 r.

CFP: „Conventional and unconventional ways of transmitting and revitalizing minoritized languages: in European context and beyond”, Warszawa, 12–13 września 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję „Conventional and unconventional ways of transmitting and revitalizing minoritized languages: in European context and beyond” organizowaną przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w dniach 12–13 września 2020 roku w Warszawie.

Zaproszenie do przysyłania zgłoszeń – „call for papers”

Mgr Tymoteusz Król na XVII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, Wrocław, 11–14 września 2019 r.

W dniach 11–14 września we Wrocławiu odbył się XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. W panelu „Antropologia zaangażowana — rola refleksji nad kulturą i działań pluralizujących w czasie nacjonalistycznego wzmożenia”, moderowanym przez prof. dr hab. Ewę Michnę oraz prof. dr hab. Grażynę Kubicę-Heller z Sekcji Antropologii Społecznej PTS, podjęto refleksję nad rolą antropologów w życiu publicznym, a także poszukano odpowiedzi na pytanie, czy zaangażowanie antropologów jest uprawnione czy wręcz, biorąc pod uwagę aktualne problemy polskiej sfery publicznej, konieczne. Mgr Tymoteusz Król, doktorant w IS PAN, wygłosił wraz z Justyną Majerską-Schneider, prezeską Stowarzyszenia „Wilamowianie”, referat „Brońcie nas zanim jesteście – Wilamowianie zaangażowani”, w którym autorzy przedstawili swoje podwójne role – badaczy i lokalnych aktywistów oraz konsekwencje takiej sytuacji. W trakcie referatu mówiono również o innych działania naukowców w Wilamowicach, szczególnie tych związanych z badaniem wysp językowych (Sprachinselforschung).