International Conference: Conventional and unconventional ways of transmitting and revitalizing minoritized languages in European context and beyond, 8–9 September 2021, Warsaw

Over the last few decades, we can observe a great interest in sustaining the linguistic diversity of the world. Not only are there a growing number of language activists and activities aimed at protecting minority languages at the legal level so that they are recognized by states and dominant communities, but also to maintain them in use and to reinstate their lost domains of usage. Scholars researching language shift and loss, language revival and revitalization underline that the chosen strategy and its effectiveness depend on multiple factors, such as the ethnolinguistic vitality of a speech community, the level of language loss, language attitudes and language trauma. All these factors influence (potential) speakers’ opportunities, capacity and motivation to use and to transmit the language which always has a lower position on the linguistic market than the dominant languages.

Czytaj dalejInternational Conference: Conventional and unconventional ways of transmitting and revitalizing minoritized languages in European context and beyond, 8–9 September 2021, Warsaw

Międzynarodowy Kongres Slawistów w Paryżu w 2023 roku

Informujemy, że rozpoczęto przygotowania do Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Paryżu, który odbędzie się w 2023 roku. Pierwsze ogłoszenie Przewodniczącego Komitetu Słowianoznawstwa PAN w sprawie udziału w Kongresie oraz zgłaszania bloków tematycznych znajdą Państwo pod tym linkiem: http://komslow.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=190 

XX międzynarodowa konferencja Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej” (Warszawa, 8-10.09.2020)

W dniach 8–10 września 2020 odbyła się XX Międzynarodowa Konferencja Komisji Słowotwórczej przy MKS „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej”. Konferencje Komisji odbywają się co roku w różnych krajach, z których pochodzą jej członkowie. Organizatorem tegorocznego międzynarodowego spotkania był Instytut Slawistyki.

Czytaj dalejXX międzynarodowa konferencja Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej” (Warszawa, 8-10.09.2020)

Międzynarodowa konferencja „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej” – projekt dra Pawła Kowalskiego z dofinansowaniem MNiSW

Z radością informujemy, że projekt dra Pawła Kowalskiego, dotyczący organizacji międzynarodowej konferencji „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej”, uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu „Doskonała nauka” – „Wsparcie konferencji naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj dalejMiędzynarodowa konferencja „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej” – projekt dra Pawła Kowalskiego z dofinansowaniem MNiSW

Zaproszenie na konferencję „Wzajemne oddziaływania języków i kultur w Europie: pogranicza i przestrzenie kontaktów”, Wilno, 9–11 września 2020 r.

Instytut Języka Litewskiego oraz Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „Wzajemne oddziaływania języków i kultur w Europie: pogranicza i przestrzenie kontaktów”, która odbędzie się w Wilnie w dniach 9–11 września 2020 roku.

Czytaj dalejZaproszenie na konferencję „Wzajemne oddziaływania języków i kultur w Europie: pogranicza i przestrzenie kontaktów”, Wilno, 9–11 września 2020 r.

Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń na konferencję „Biografie i biografistyka we współczesnych badaniach archiwalnych”, Warszawa, 4–5 czerwca 2020 r.

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zapraszają do udziału w konferencji „Biografie i biografistyka we współczesnych badaniach archiwalnych”, która odbędzie się 4–5 czerwca 2020 r. w Warszawie.

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy o praktycznym zastosowaniu biograficznych materiałów archiwalnych w różnych aspektach do pisania biografii, opracowywania spuścizn uczonych czy sporządzania biogramów w witrynach internetowych. Niebagatelne znaczenie ma wskazanie istotnej roli informacji o dorobku twórczym uczonych w kształtowaniu wizerunku placówki naukowo-badawczej.

Wygłoszone referaty będą mieściły się w następujących blokach tematycznych:

  1. Metodologie opracowywania spuścizn.
  2. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z pisaniem biografii opartych na kwerendach archiwalnych.
  3. Biografie uczonych jako źródło do badań historii nauki.
  4. Biografie i spuścizny uczonych jako element wizerunku placówek naukowych (m.in. biogramy w witrynach internetowych, zamieszczanie informacji o dorobku uczonych na stronach www).
  5. Warsztat pisarski autorów biografii.
  6. Biogramy uczonych w kontekście architektury informacji.

Zgłoszenia wystąpień prosimy przesyłać do 31 marca 2020 r. na adres: malgorzata.ostrowka@ispan.waw.pl lub dorota.rembiszewska@ispan.waw.pl

UWAGA! Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.

Przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń na konferencję “Conventional and unconventional ways of transmitting and revitalizing minoritized languages: in European context and beyond”

Informujemy, że przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń na konferencję „Conventional and unconventional ways of transmitting and revitalizing minoritized languages: in European context and beyond” do 15 lutego 2020 r.

Informacje o konferencji dostępne są tutaj CFP

Prof. dr hab. Ryszard Grzesik na konferencji „Władztwo Władysława Łokietka. 700-lecie koronacji królewskiej”, Warszawa, 17–18 stycznia 2020 r.

W dniach 17 i 18 stycznia 2020 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa „Władztwo Władysława Łokietka. 700-lecie koronacji królewskiej”, podczas której prof. dr hab. Ryszard Grzesik wygłosi referat pt. „Władysław Łokietek a Węgry i kontynuacja dobrej tradycji”. Przedmiotem referatu będzie ukazanie stosunków polsko-węgierskich za panowania tego władcy jako kontynuacji ożywionych kontaktów między tymi krajami w XIII w.

Program konferencji

Dr Małgorzata Kasner oraz dr hab. Maksim Duszkin na konferencji „Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego”, Wilno, 21–22 listopada 2019 r.

W dniach 21–22 listopada 2019 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego”. Została ona zorganizowana z okazji kilku ważnych rocznic przypadających w tym roku: 450-lecia Unii Lubelskiej, 440-lecia założenia Akademii Wileńskiej oraz 100-lecia reaktywowania Uniwersytetu Wileńskiego pod nazwą Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

Czytaj dalejDr Małgorzata Kasner oraz dr hab. Maksim Duszkin na konferencji „Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego”, Wilno, 21–22 listopada 2019 r.

Dni Nauki Polskiej w Berdiańsku, 7–10 listopada 2019 r.

W dniach 7–10 listopada w nadmorskim Berdiańsku na Ukrainie odbyły się Dni Nauki Polskiej. Najważniejszymi wydarzeniami były: Konferencja Naukowo-Praktyczna „Polacy na Wschodzie: rola jednostki w procesie historycznym” oraz III Panel Naukowo-Dydaktyczny „Współczesne metody nauczania języka polskiego jako obcego”. Dni Nauki Polskiej w Berdiańsku odbywały się pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Charkowie oraz Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj dalejDni Nauki Polskiej w Berdiańsku, 7–10 listopada 2019 r.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close