Zaproszenie na otwarte seminarium naukowe poznańskiej pracowni IS PAN, 11 marca 2021 r.

Serdecznie zapraszamy na kolejne otwarte seminarium naukowe poznańskiej pracowni IS PAN, na którym dr Arleta Łuczak przedstawi referat pt. „Budowa haseł w słownikach Bartłomieja z Bydgoszczy (z lat 1532 i 1544)”.

Spotkanie odbędzie się 11 marca 2021 r. o godz. 12.00 na platformie Zoom.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zebraniu proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres: sekretariat@ispan.waw.pl. Na zebranie zapraszamy pracowników IS PAN i osoby wcześniej zgłoszone. Przypominamy o konieczności podpisania okna Zoom pełnym imieniem i nazwiskiem.

Zaproszenie na otwarte seminarium naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, 9 marca 2021 r.

Zapraszamy na otwarte zebranie naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się w dniu 9 marca 2021 roku w godzinach 14.30–16.30 w trybie on-line na platformie Zoom. Podczas zebrania dr Anna Boguska wygłosi referat nt. „Oblicza lęku w chorwackim filmie fabularnym po 1990 roku (na wybranym przykładzie)”.

Prelegentka przedstawi analizę dorobku chorwackiej kinematografii ostatnich 30 lat, posługując się kategorią lęku jako narzędzia politycznego wykorzystywanego przez elity rządzące w ujęciach, które zaproponował amerykański politolog Corey Robin w książce Fear: The History of a Political Idea.

Czytaj dalejZaproszenie na otwarte seminarium naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, 9 marca 2021 r.

Otwarte seminarium naukowe Zakładu Językoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, 16 marca 2021 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe Zakładu Językoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się w dniu 16 marca 2021 roku w godzinach 12.00–15.00 w trybie on-line na platformie Zoom. Na zebraniu dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. IS PAN wygłosi referat „Cyfrowa wersja Słownika prasłowiańskiego – omówienie innowacji”.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zebraniu proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres: sekretariat@ispan.waw.pl. Na zebranie zapraszamy pracowników IS PAN i osoby wcześniej zgłoszone. Przypominamy o konieczności podpisania okna Zoom pełnym imieniem i nazwiskiem.

Slawistyczne środy – nowy cykl seminariów IS PAN

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na nowe ogólnoinstytutowe seminarium naukowe pt. Slawistyczne środy, które będzie się odbywać cyklicznie, raz w miesiącu, w godz. 16.00–17.30 (z wyjątkami), na platformie zoom. W najbliższą środę 24 lutego 2021 roku zapraszamy na wystąpienie dr Claudii Snochowskiej-Gonzalez pt. „Ciało i dusza narodu. O wątkach volkistowskich w publicystyce wczesnej endecji (1895–1918)”.

Wystąpienie dotyczy projektu badawczego, poświęconego publicystyce endecji z lat 1895–1918. Celem jest opisanie rozwoju nowego sposobu rozumienia pojęcia narodu. Zgodnie z nim biologistycznie ujmowane ciało ludu/narodu jest traktowane jako miejsce, w którym objawia się dusza narodowa. Volkistowskie wątki obecne w myśli polskiego ruchu narodowo-demokratycznego będą przedstawione na szerszym tle środkowoeuropejskich nacjonalizmów z końca XIX wieku. Na seminarium dr Claudia Snochowska-Gonzalez opowie o tym, co ją skłoniło do zajęcia się tym tematem, przedstawi plan działań i możliwości kontynuacji badań.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w seminarium proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres: sekretariat@ispan.waw.pl. Przypominamy o konieczności podpisania okna Zoom pełnym imieniem i nazwiskiem.

Spotkanie Laboratorium Środkowoeuropejskiego IS PAN, 16 lutego 2021 r.

W imieniu Laboratorium Środkowoeuropejskiego działającego w Instytucie Slawistyki PAN zapraszamy na otwarte spotkanie, którego gościem będzie dr Aneta Daszuta (Centrum Kompetencji Cyfrowych UW).

Podczas spotkania pt. „Spełniony sen strukturalisty?” prelegentka zaproponuje spojrzenie na tekst, jego strukturę i znaczenie w kontekście praktyk cyfrowych. Pokaże w ten sposób, co łączy teorię sprzed stu lat ze współczesnym kodowaniem.

Plakat laboratorium „Spełniony sen strukturalisty”

Spotkanie odbędzie się online 16 lutego 2021 roku, o godz. 16.00. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie chęci udziału na adres: sekretariat@ispan.waw.pl.  Link do spotkania zostanie przesłany na zgłoszone adresy mailowe.

Zaproszenie na otwarte zebranie Zakładu Językoznawstwa IS PAN, 16 lutego 2021 r., online

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe Zakładu Językoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2021 roku w godzinach 12.00–15.00 w trybie on-line na platformie zoom.

Na zebraniu dr Julia Gurska wygłosi referat „Ономастикон белорусской революции: проект лингвокультурологического словаря”. Wystąpienie to stanowi kontynuację referatu, który mieliśmy przyjemność usłyszeć podczas styczniowego seminarium.

Czytaj dalejZaproszenie na otwarte zebranie Zakładu Językoznawstwa IS PAN, 16 lutego 2021 r., online

Zaproszenie na seminarium poznańskiej pracowni IS PAN, 11 lutego 2021 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte online seminarium naukowe, na którym dr hab. Lucyna Jankowiak, prof. IS PAN przedstawi referat pt. „Z historii polskiej leksykografii. Andrzej Calagius (1549–1609)”. Seminarium odbędzie się 11 lutego o godz. 12.00 na platformie Zoom.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zebraniu proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres: . Na zebranie zapraszamy pracowników IS PAN i osoby wcześniej zgłoszone. Przypominamy o konieczności podpisania okna Zoom pełnym imieniem i nazwiskiem.

Otwarte zebranie Zakładu Badań Narodowościowych IS PAN, 9 lutego 2021 r.

Zapraszamy na otwarte online zebranie Zakładu Badań Narodowościowych IS PAN, które odbędzie się 9 lutego 2021 o godz. 17.00. Podczas zebrania dr Anna Zawadzka wystąpi z tematem „Płeć i seksualność w dyskursie zimnowojennym Zachodu”.

Lektura na zebranie: http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=0353-57381603489G#.YBrB5ehKiUk

Czytaj dalejOtwarte zebranie Zakładu Badań Narodowościowych IS PAN, 9 lutego 2021 r.

Otwarte online zebranie naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 9 lutego 2021 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się w dniu 9 lutego 2021 roku w godzinach 14.30–16.30 w trybie on-line na platformie Zoom.

Podczas zebrania dr Karolina Ćwiek-Rogalska z Instytutu Slawistyki  PAN wygłosi referat pt. „Widmowa poniemieckość. Dwóch zegarmistrzów z Koszalina”.

Czytaj dalejOtwarte online zebranie naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 9 lutego 2021 r.

Międzynarodowy Kongres Slawistów w Paryżu w 2023 roku

Informujemy, że rozpoczęto przygotowania do Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Paryżu, który odbędzie się w 2023 roku. Pierwsze ogłoszenie Przewodniczącego Komitetu Słowianoznawstwa PAN w sprawie udziału w Kongresie oraz zgłaszania bloków tematycznych znajdą Państwo pod tym linkiem: http://komslow.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=190