Zaproszenie na Seminarium naukowe „Glee”, Poznań, 1 października 2020 r.

Podczas konferencji Republika musicali – organizowanej w 2019 roku przez Instytut Slawistyki PAN, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM, Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu oraz Teatr Muzyczny w Poznaniu – dr Jacek Mikołajczyk, dyrektor Teatru Syrena, powiedział: „Serial Glee w cudowny sposób konsumował musicalowość amerykańską. Stworzył on ogromną falę świadomości gatunku i jego kultowości, a ona od razu poleciała na Broadway, gdzie często bazuje się na telewizji, i obecnie kilka musicali na Broadwayu dzieje się w szkole średniej”.

Czytaj dalejZaproszenie na Seminarium naukowe „Glee”, Poznań, 1 października 2020 r.

Zaproszenie na otwarte seminarium naukowe IS PAN, 19 czerwca 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium naukowe Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się 19 czerwca o godz. 12.00. Podczas seminarium dr Arleta Łuczak wygłosi referat zatytułowany „Kategoria verbum w polskim słownictwie gramatycznym Bartłomieja z Bydgoszczy”.

Spotkanie odbędzie na platformie zoom. Osoby spoza IS PAN prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w seminarium do 18 czerwca na adres sekretariat@ispan.waw.pl. Przed spotkaniem przesłany zostanie Państwu link do seminarium.

Zaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, 16 czerwca 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa, które odbędzie się 16 czerwca 2020 roku o godz. 12.00. Podczas spotkania mgr Maciej Mętrak wygłosi referat pt. „Mapa świata z jarmarcznej ulotki – czeska dziewiętnastowieczna twórczość kramarska w perspektywie etnolingwistycznej”.

Czytaj dalejZaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, 16 czerwca 2020 r.

Otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 9 czerwca 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, które odbędzie się 9 czerwca 2020 roku o godzinie 12.00.

Podczas seminarium dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, prof. IS PAN wygłosi referat pt. „Procesy transformacyjne w krajach byłej Jugosławii. Strefa symboliki”.

Czytaj dalejOtwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 9 czerwca 2020 r.

Wykład dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Dn. 29 lutego 2019 roku w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, organizowanych przez Centrum Wielokulturowe w Warszawie, dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska wygłosiła wykład popularnonaukowy „Czy angielski zastąpi wszystkie języki świata?”. Wykład poświęcony był obecnej sytuacji języków świata: przyczynom ich zagrożenia oraz działaniom podejmowanym od kilkudziesięciu lat na rzecz ich zachowania i rewitalizacji. Poruszony został też temat wpływu funkcjonowania języka angielskiego jako współczesnej lingua franca na żywotność innych, zwłaszcza mniejszych języków.

Fot: http://pstro.photo/

Zaproszenie na gościnne seminarium prof. Danuty Rytel-Schwarz, Warszawa, 13 lutego 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na gościnne seminarium prof. Danuty Rytel-Schwarz, które odbędzie się 13 lutego 2020 roku o godz. 14.00 w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, ul Jaracza 6/12.

Genderowa (nie)poprawność – trzy języki, trzy perspektywy (język niemiecki, czeski i polski)

Problem braku form feminatywnych (albo niestosowanie istniejących) jest w Polsce szeroko dyskutowanym tematem już od ponad 100 lat. Podkreśla się, że w języku polskim istnieje problem asymetrii rodzajowo-płciowej. W dyskusjach niosących ze sobą duży ładunek emocjonalny mówi się o „seksizmie”, „androcentryzmie” języka polskiego, ale czy znajduje to potwierdzenie w zmianach normatywnych polszczyzny? Czy są one obecnie możliwe? Czy języki naszych sąsiadów Niemców i Czechów, w których słowotwórcze wykładniki żeńskości nie budzą tylu kontrowersji, są genderowo bardziej poprawne?

Czytaj dalejZaproszenie na gościnne seminarium prof. Danuty Rytel-Schwarz, Warszawa, 13 lutego 2020 r.