IV Kolokwia Wschodnie w Ogródku na Mazurach, 4 września 2019 r.

W Ogródku (miejscowości położonej między Orzyszem a Ełkiem) 4 września 2019 r. odbyły się już czwarte z cyklu „Kolokwia wschodnie. Interdyscyplinarne spotkania naukowe”, organizowane przez Instytut Slawistyki PAN i Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Tym razem gościny „Kolokwiom” udzieliło Muzeum Michała Kajki, oddział Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu. Miejsce było nieprzypadkowe – tematyka dotyczyła bowiem Mazurów Pruskich.

Czytaj dalejIV Kolokwia Wschodnie w Ogródku na Mazurach, 4 września 2019 r.

Narodowe Czytanie i promocja książki „Sztuka marginesów. Chorwacki plakat polityczny” w Berdiańsku

We wrześniu br. w Berdiańsku na Ukrainie odbyła się kolejna odsłona akcji „Narodowe czytanie”. Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” wybrało tekst „Mój ojciec wstępuje do strażaków” autorstwa Brunona Schulza – polskiego artysty urodzonego w Drohobyczu pod Lwowem.

Czytaj dalejNarodowe Czytanie i promocja książki „Sztuka marginesów. Chorwacki plakat polityczny” w Berdiańsku

Zaproszenie na „Kolokwia wschodnie: Wokół zagadnień języka i kultury Mazurów Pruskich”, Ogródek k. Orzysza, 4 września 2019 r.

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zapraszają na spotkanie naukowe z cyklu „Kolokwia wschodnie. Interdyscyplinarne spotkania naukowe”. Czwarte spotkanie dotyczyć będzie następującej tematyki: językowe dziedzictwo Mazur, literatura Mazurów, problematyka edukacji polskojęzycznej twórczości Mazurów oraz historia i współczesność regionu.

Spotkanie odbędzie się 4 września w Muzeum Michała Kajki w Ogródku.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowy program wydarzenia

Stefania Ulanowska upamiętniona w Wielonach, 4 sierpnia 2019 r.

Stefania Ulanowska (1839–?), folklorystka, autorka nowel, sztuk teatralnych, tekstów dotyczących symboliki roślin i zwierząt, znana jest głównie z pracy Łotysze Inflant polskich a w szczególności Gminy Wielońskiej, powiatu rzeżyckiego: obraz etnograficzny, dokumentującej obyczaje i kulturę Łatgalczyków. Badania dotyczące życia duchowego i materialnego mieszkańców wschodniej Łotwy Stefania Ulanowska prowadziła w miejscowości Wielony (obecnie Viļāni) i okolicach w latach 1889–1891. Wtedy to zapisała m.in. wiele podań, legend, baśni i przysłów zachowanych w pamięci mieszkańców badanego regionu.

Czytaj dalejStefania Ulanowska upamiętniona w Wielonach, 4 sierpnia 2019 r.

Zaproszenie na „Kolokwia Wschodnie: Wokół zagadnień języka i kultury Mazurów Pruskich”, Ogródek k. Orzysza, 4 września 2019 r.

Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Muzeum Michała Kajki w Ogródku zapraszają na spotkanie naukowe z cyklu „Kolokwia Wschodnie. Interdyscyplinarne spotkania naukowe”. Spotkanie IV zatytułowane „Wokół zagadnień języka i kultury Mazurów Pruskich” odbędzie się 4 września 2019 r. w Muzeum Michała Kajki w Ogródku (Ogródek 5, 12-250 Orzysz).

Czytaj dalejZaproszenie na „Kolokwia Wschodnie: Wokół zagadnień języka i kultury Mazurów Pruskich”, Ogródek k. Orzysza, 4 września 2019 r.

Dr Karolina Ćwiek-Rogalska na Third Memory Studies Association Conference w Madrycie

W dniach 25–28 czerwca 2019 roku dr Karolina Ćwiek-Rogalska uczestniczyła w trzeciej międzynarodowej konferencji naukowej, skupiającej badaczy pamięci z całego świata. W tym roku konferencję – oprócz Memory Studies Association – organizował Uniwersytet Complutense w Madrycie. W panelu poświęconym performatyce miejsc pamięci w perspektywie porównawczejbadaczka zaprezentowała referat pt. „Recycling of memory. German War Memorials in Poland after 1945”. Doroczna konferencja Memory Studies Association stanowi ważny punkt na mapie spotkań pamięcioznawców, będąc okazją do wymiany doświadczeń, porównania wyników badań i zapoznania się z najnowszymi tendencjami w obrębie memory studies.

Udział w konferencji został dofinansowany przez Instytut Slawistyki PAN.

Dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN na międzynarodowym seminarium lingwistyki kulturowej na Uniwersytecie Wileńskim, Wilno – Jaszuny, 4–7 lipca 2019 r.

Od 4 do 7 lipca 2019 r. na Uniwersytecie Wileńskim odbywało się międzynarodowe seminarium naukowe zatytułowane „Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje” [Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków]. Głównym organizatorem spotkania było Centrum Polonistyczne Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wileńskiego, które we współpracy z etnolingwistami z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina, wypracowało bardzo interesującą koncepcję transmisji wiedzy między badaczami różnych generacji na temat aksjosfery obu narodów. Projekt prof. dr Krystyny Rutkowskiej na przeprowadzenie seminarium, które będzie płaszczyzną dyskusji i wymiany myśli między Polakami i Litwinami na temat wartości i postaw, okazał się bardzo owocny. Oprócz wykładów inaugurujacych spotkanie, wygłoszonych przez lektorów seminarium, prof. dr hab. Jerzego Bartmińskiego i dr hab. Stanisławę Niebrzegowską-Bartmińską, prof. UMCS, z referatami wystąpili przedstawiciele różnych pokoleń, od doświadczonych etnolingwistów, etnofilologów, filozofów i etnografów po młodych doktorów, doktorantów i studentów. Sesja plenarna kończąca obrady, odbyła się 7 lipca w Pałacu Balińskich w Jaszunach. Referat pt. „Wybory tożsamościowe i językowe potomków ziemian z Litwy Kowieńskiej na podstawie egodokumentów” zaprezentowała na zaproszenie organizatorów dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. Instytutu Slawistyki PAN.

IS PAN na Festiwalu Filmowym Kino na Granicy, 27.04–03.05.2019, Cieszyn i Český Těšín

W ramach imprez towarzyszących XXI Festiwalowi Filmowemu Kino na Granicy, tradycyjnie organizowanemu w Cieszynie i Českim Tešínie (27 IV–3 V 2019) prof. dr hab. Joanna Goszczyńska przygotowała i moderowała pojedynek tłumaczy. Wzięli w nim udział dwaj znakomici tłumacze czeskiej literatury: Andrzej Jagodziński i Jan Stachowski. „Pojedynek” wzbudził duże zainteresowanie festiwalowej publiczności.