Zaproszenie na gościnne seminarium prof. Danuty Rytel-Schwarz, Warszawa, 13 lutego 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na gościnne seminarium prof. Danuty Rytel-Schwarz, które odbędzie się 13 lutego 2020 roku o godz. 14.00 w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, ul Jaracza 6/12.

Genderowa (nie)poprawność – trzy języki, trzy perspektywy (język niemiecki, czeski i polski)

Problem braku form feminatywnych (albo niestosowanie istniejących) jest w Polsce szeroko dyskutowanym tematem już od ponad 100 lat. Podkreśla się, że w języku polskim istnieje problem asymetrii rodzajowo-płciowej. W dyskusjach niosących ze sobą duży ładunek emocjonalny mówi się o „seksizmie”, „androcentryzmie” języka polskiego, ale czy znajduje to potwierdzenie w zmianach normatywnych polszczyzny? Czy są one obecnie możliwe? Czy języki naszych sąsiadów Niemców i Czechów, w których słowotwórcze wykładniki żeńskości nie budzą tylu kontrowersji, są genderowo bardziej poprawne?

Czytaj dalejZaproszenie na gościnne seminarium prof. Danuty Rytel-Schwarz, Warszawa, 13 lutego 2020 r.

Zaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, Warszawa, 4 lutego 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa  Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się 4 lutego 2020 r. o godz. 12.15 w Bibliotece IRWiR PAN (ul. Nowy Świat 72, II piętro w Pałacu Staszica, sala nr 274). Podczas seminarium dr Małgorzata Kasner wygłosi referat pt. Oswajanie miasta. Litewski dyskurs miejski na łamach almanachów „Veidai” (1985-1990), „Regnum” (1991-1992), „Sietynas” (1988-1991), „Miestelėnai” (1991,1995,1999)

Tematem wystąpienia będzie dyskurs miejski (głównie wileński) podejmowany przez litewskie środowiska intelektualno-artystyczne skupione wokół pism: „Veidai” [Oblicza, 1985-1990] i „Regnum” [1991-1992], „Sietynas” [Plejady, 1988-1991]), „Miestėlenai” [Miastowi, 1991, 1995, 1999], na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego stulecia. Najintensywniejsza działalność wymienionych almanachów przypadła na okres przemian społeczno-politycznych: schyłek Litewskiej SRR, okres Sąjūdisu (Litewski Ruch na Rzecz Przebudowy) i początek transformacji ustrojowej niepodległej Republiki Litewskiej. Sytuacja gwałtownej „eksplozji pamięci”, wypełnianie „białych plam”, dyskusji tożsamościowych, nasilenie konfliktów personalno-ideologicznych, a także swoistego chaosu politycznego, społecznego i kulturalnego – wszystko to stworzyło nowe warunki dla zaistnienia wolnej (uwalniającej się) od ideologii dyskusji obywateli Republiki Litewskiej. Jedną z najbardziej aktualnych w tym kontekście kwestii była (re)konstrukcja zerwanych więzi kulturowych z własną kulturą narodową oraz dziedzictwem europejskim, a „wieloimienna” i wielokulturowa stolica odradzającego się państwa litewskiego zajęła w tym procesie istotne miejsce.

Otwarte seminarium Laboratorium Środkowoeuropejskiego przy IS PAN, Warszawa, 29 stycznia 2020 r.

Laboratorium Środkowoeuropejskie przy Instytucie Slawistyki PAN serdecznie zaprasza na otwarte seminarium, podczas którego dr Piotr Gierowski (Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego) przedstawi wykład pt. „Superhero Josef Švejk”.

Spotkanie odbędzie się 29 stycznia o godz. 15.30 w pracowni IS PAN przy ul. Jaracza 6/12.

Zaproszenie

Zaproszenie na otwarte seminarium naukowe Zakładu Językoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, Warszawa, 14 stycznia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, które odbędzie się 14 stycznia 2020 r. o godz. 12.00. Na zebraniu prof. Charlotte Gooskens z Uniwersytetu w Groningen wygłosi referat: „Mutual intelligibility between closely related languages in Europe”.

Styczniowe seminarium wyjątkowo odbędzie się w Pałacu Staszica w sali POD KOPUŁĄ, ostatnie piętro,  dawniej restauracja.

Czytaj dalejZaproszenie na otwarte seminarium naukowe Zakładu Językoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, Warszawa, 14 stycznia 2020 r.

Zaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 14 stycznia 2020 r., Warszawa

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa  i Kulturoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 12.15 w Bibliotece IRWiR PAN (ul. Nowy Świat 72, II piętro w Pałacu Staszica, sala nr 274). Dr Katarzyna Glinianowicz wygłosi referat nt. „O urządzeniu seksualności w Galicji. Podsumowanie projektu badawczego”.

Czytaj dalejZaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 14 stycznia 2020 r., Warszawa

Zaproszenie na seminarium „Interdyscyplinarne czy transdyscyplinarne? O studiach nad pokojem”, Poznań, 21 stycznia 2020 r.

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja Józefa Rotblata zapraszają do nadsyłania zgłoszeń na seminarium „Interdyscyplinarne czy transdyscyplinarne? O studiach nad pokojem”,  które odbędzie się w 21 stycznia 2020 r. w Poznaniu.

Czytaj dalejZaproszenie na seminarium „Interdyscyplinarne czy transdyscyplinarne? O studiach nad pokojem”, Poznań, 21 stycznia 2020 r.

Wykład prof. Charlotte Gooskens – otwarte seminarium naukowe Zakładu Językoznawstwa IS PAN, Warszawa, 14 stycznia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, które odbędzie się 14 stycznia 2020 r. o godz. 12.00. Podczas seminarium prof. Charlotte Gooskens z Uniwersytetu w Groningen wygłosi referat „Mutual intelligibility between closely related languages in Europe”.

Styczniowe spotkanie odbędzie się w Pałacu Staszica w sali Hugona Kołłątaja.

Czytaj dalejWykład prof. Charlotte Gooskens – otwarte seminarium naukowe Zakładu Językoznawstwa IS PAN, Warszawa, 14 stycznia 2020 r.