Zaproszenie na Warszawskie Targi Książki, 23–26 maja 2019 r.

W dniach 23–26 maja 2019 roku na Stadionie Narodowym odbędą się 10. Warszawskie Targi Książki. Gościem honorowym Targów będzie w tym roku Rumunia. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk po raz kolejny weźmie w nich udział wraz z grupą „Świadomi Wydawcy” (stoisko nr 21/D3).

Na naszym stoisku odbędzie się wiele spotkań autorskich (program stoiska: http://www.swiadomiwydawcy.pl). W piątek 24 maja o godz. 16.00 dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN opowie o książce Świadectwo zanikającego dziedzictwa: Mowa polska na Bukowinie. Rumunia – Ukraina.

Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko i na spotkania autorskie!

Informacje o wszystkich wystawcach oraz imprezach targowych: http://www.targi-ksiazki.waw.pl

 

Otwarte zebranie naukowe, 14 maja 2019 r., Poznań

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe, które odbędzie się 14 maja o godz. 12.00 w poznańskiej siedzibie Instytutu Slawistyki PAN.

Referat pt.: „Teoretyczne i praktyczne problemy przekładu: tłumaczenie średniowiecznych tekstów łacińskich” przedstawi dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN.

Zaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, 7 maja 2019 r., Warszawa

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, które odbędzie się 7 maja 2019 r. o godz. 12.00 w pracowni Instytutu Slawistyki PAN przy ulicy Jaracza 6/12.

Na zebraniu dr Jakub Banasiak wygłosi referat pt „O dwóch typach argumentów propozycjonalnych w zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową: na materiale języka polskiego i bułgarskiego”.

Zaproszenie na wspólne otwarte seminarium Zakładu Badań Narodowościowych i Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 7 maja 2019 r., Warszawa

Serdecznie zapraszamy na wspólne otwarte seminarium Zakładu Badań Narodowościowych i Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, które odbędzie się 7 maja 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie  Instytutu Psychologii PAN przy ulicy Jaracza 1.

Podczas zebrania dr Karolina Panz wygłosi referat pt. „Upiorna dekada na Podhalu – przemoc antyżydowska 1936–46”.

Czytaj dalejZaproszenie na wspólne otwarte seminarium Zakładu Badań Narodowościowych i Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 7 maja 2019 r., Warszawa

Otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 2 kwietnia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, które odbędzie się 2 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Instytutu Psychologii PAN przy ulicy Jaracza 1.

Dr Ewelina Drzewiecka wygłosi referat pt. „Sekularyzacja i literatura. Elity intelektualne w Bułgarii wobec problemu religii (1892–1944)”.

Czytaj dalejOtwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 2 kwietnia 2019 r.