Ogłoszenie o naborze do projektu „Prom – Międzynarodowa wymiana doktorantów i kadry akademickiej”, realizowanego w Instytucie Slawistyki PAN

Kierownik Projektu, dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN ogłasza nabór na 14-dniową kwerendę biblioteczną w Warszawie dla doktoranta z zagranicznego uniwersytetu lub ośrodka badawczego.

Nr umowy: PPI/PRO/2019/1/00003/U/00001
Okres trwania projektu: 1.10.2019–30.09.2020
Uczestnicy: doktoranci
Liczba miejsc: 1
Koszty pokrywane z projektu: koszty utrzymania, koszty podróży
Termin wyjazdu: w przedziale od 1.4.2020 do 30.09.2020.

Wymagane dokumenty:

Forma składania dokumentów: mailem na adres e-mail: anna.boguska@ispan.waw.pl
Terminy składania dokumentów: do 15 marca 2020 r.

 

Seminarium doktoranckie z udziałem dr Sylwii Urbańskiej, Warszawa, 3 lutego 2020 r.

Dn. 3 lutego doktoranci i doktorantki „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich) uczestniczyli w seminarium prowadzonym przez dr Sylwię Urbańską z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie spotkania poświęconego tematyce płci, miłości i opieki w transnarodowych kontekstach, słuchacze i słuchaczki zapoznali się z problematyką przemian więzi społecznych zachodzących w ramach współczesnych globalnych procesów migracyjnych. Poruszone zostały takie kwestie jak: transformacja relacji opiekuńczych (problem opieki na odległość nad dziećmi, starszymi rodzicami), nowe koncepcje terytorium i przestrzeni społecznej (transnarodowość; granice domu/państwa); zmiany koncepcji obecności/absencji w życiu codziennym; nowe tożsamości rodzinne migrantów.

„Mutual intelligibility between closely related languages in Europe” – seminarium z prof. Charlotte Gooskens z Uniwersytetu w Groningen

Dn. 14 stycznia 2019 doktorantki i doktoranci „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” uczestniczyli w międzynarodowym seminarium zatytułowanym „Mutual intelligibility between closely related languages in Europe”, poprowadzonym przez prof. Charlotte Gooskens z Uniwersytetu w Groningen. Seminarium dotyczyło badań nad wzajemnym rozumieniem języków europejskich należących do kilku rodzin językowych – słowiańskich, germańskich i romańskich.

Program studiów jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich).

 

 

 

Międzynarodowe seminarium doktoranckie z udziałem prof. Itesha Sachdeva (SOAS, Londyn)

Dn. 13 stycznia 2020 roku odbyło się międzynarodowe seminarium doktoranckie, podczas którego uczestnicy i uczestniczki „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” prowadzonych w Instytucie Slawistyki PAN przedstawili koncepcje swoich prac doktorskich. Wraz z prof. Iteshem Sachdevem z SOAS University of London przedyskutowali wątpliwości metodologiczne i etyczne swoich badań.


Program studiów jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich).

Stypendium Prezesa PAN dla Tymoteusza Króla

W dniu 11 grudnia 2019 r. Tymoteusz Król, słuchacz „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej”, finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 i prowadzonych w Instytucie Slawistyki PAN, został wyróżniony Stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2019/2020. Podczas oficjalnej uroczystości wręczenia nagród, która miała miejsce o godz. 11.00 w Sali Lustrzanej w Pałacu Staszica, Doktorant Instytutu Slawistyki PAN, jedyny humanista wśród wyróżnionych, miał przyjemność przemawiać w imieniu wszystkich odznaczonych młodych badaczy. Serdecznie gratulujemy!!!

Międzynarodowe seminarium doktoranckie z udziałem prof. Michała Głuszkowskiego, Warszawa, 2 grudnia 2019 r.

W dn. 2 grudnia gościem seminarium międzynarodowego, prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – „Interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej”, był wybitny socjolingwista dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK w Toruniu.

Czytaj dalejMiędzynarodowe seminarium doktoranckie z udziałem prof. Michała Głuszkowskiego, Warszawa, 2 grudnia 2019 r.

Szkoła letnia dla Doktorantek i Doktorantów I roku studiów doktoranckich

W dniach 5.07–14.07.2019 na Kaszubach odbędzie się szkoła letnia dla Doktorantek i Doktorantów I roku studiów doktoranckich zorganizowana w ramach Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej (nr umowy POWR.03.02.00-00-I001/17-00). Uczestniczki i uczestnicy szkoły letniej wezmą udział w trzech blokach zajęć. Pierwszy blok poświęcony będzie przygotowaniu i przedyskutowaniu indywidualnego planu badawczego rozprawy doktorskiej. W ramach drugiego bloku zajęć Doktorantki i Doktoranci przeprowadzą badania terenowe w okolicach Pażęc. Trzeci blok poświęcony będzie zagadnieniom metodologicznym badań terenowych oraz prezentacji ich wyników.

Opiekunami szkoły letniej są: dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN, dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN, Maciej Mętrak (ISZiP UW)

Program szkoła letnia

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Kariny Stempel-Gancarczyk

Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN prof. dr hab. Jerzy Duma zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 13.30 w sali nr 300 (pod Kopułą) na III piętrze w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kariny Stempel-Gancarczyk

Tytuł rozprawy: „Procesy zanikania języka na podstawie badań gwar polskich na Bukowinie rumuńskiej

Promotor: dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN

Recenzenci:
dr hab. Michał Głuszkowski
dr hab. Eugeniusz Kłosek, prof. UWr

Rozprawa doktorska jest dostępna w Sekretariacie Instytutu Slawistyki PAN przy ul. Bartoszewicza  1 B m. 17 w Warszawie, natomiast streszczenie rozprawy oraz recenzje umieszczone są na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Slawistyki PAN.