Mgr Nina Boichenko w Programie TopMinds

Z dumą informujemy, że Nina Boichenko, doktorantka III roku „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, weźmie udział w Programie TopMinds będącym wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Celem Programu jest przygotowanie młodych wyróżniających się naukowców do międzynarodowej kariery naukowej.

Spośród 176 zgłoszeń jury wybrało 24 osoby. Mentorką Niny Boichenko będzie dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG.

Zagraniczni doktoranci w IS PAN (PROM, NAWA)

Komisja ds. rekrutacji doktorantów z zagranicy do programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej PROM – „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” (umowa nr PPI/PRO/2019/1/00003/U/00001) – realizowanego w Instytucie Slawistyki PAN, przyznała środki na czternastodniową kwerendę w Polsce panu Frederikowi Lange (Uniwersytet w Ratyzbonie).

Gratulujemy!

Prof. Michael Hornsby i Anatole Danto z gościnnymi wykładami w IS PAN

Podczas czerwcowego zjazdu Studiów Doktoranckich –  ostatniego w roku akademickim 2019/2020 – Doktorantki i Doktoranci „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej”, finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich), uczestniczyli w dwóch seminariach z zaproszonymi gośćmi.

Czytaj dalejProf. Michael Hornsby i Anatole Danto z gościnnymi wykładami w IS PAN

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Anthropos na rok akademicki 2020/2021

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2020/2021. Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie archeologii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. Kształcenie będzie realizowane z udziałem pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii, Instytutu Badań Literackich, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Instytutu Historii im. T. Manteuffla, Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Instytutu Slawistyki oraz Instytutu Sztuki.

Czytaj dalejRekrutacja do Szkoły Doktorskiej Anthropos na rok akademicki 2020/2021

Ogłoszenie o naborze do projektu „Prom – Międzynarodowa wymiana doktorantów i kadry akademickiej”, realizowanego w Instytucie Slawistyki PAN

Kierownik Projektu, dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN ogłasza nabór na 14-dniową kwerendę biblioteczną w Warszawie dla doktoranta z zagranicznego uniwersytetu lub ośrodka badawczego.

Nr umowy: PPI/PRO/2019/1/00003/U/00001
Okres trwania projektu: 1.10.2019–30.09.2020
Uczestnicy: doktoranci
Liczba miejsc: 1
Koszty pokrywane z projektu: koszty utrzymania, koszty podróży
Termin wyjazdu: w przedziale od 1.4.2020 do 30.09.2020.

Wymagane dokumenty:

Forma składania dokumentów: mailem na adres e-mail: anna.boguska@ispan.waw.pl
Terminy składania dokumentów: do 15 marca 2020 r.

 

Seminarium doktoranckie z udziałem dr Sylwii Urbańskiej, Warszawa, 3 lutego 2020 r.

Dn. 3 lutego doktoranci i doktorantki „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich) uczestniczyli w seminarium prowadzonym przez dr Sylwię Urbańską z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie spotkania poświęconego tematyce płci, miłości i opieki w transnarodowych kontekstach, słuchacze i słuchaczki zapoznali się z problematyką przemian więzi społecznych zachodzących w ramach współczesnych globalnych procesów migracyjnych. Poruszone zostały takie kwestie jak: transformacja relacji opiekuńczych (problem opieki na odległość nad dziećmi, starszymi rodzicami), nowe koncepcje terytorium i przestrzeni społecznej (transnarodowość; granice domu/państwa); zmiany koncepcji obecności/absencji w życiu codziennym; nowe tożsamości rodzinne migrantów.

„Mutual intelligibility between closely related languages in Europe” – seminarium z prof. Charlotte Gooskens z Uniwersytetu w Groningen

Dn. 14 stycznia 2019 doktorantki i doktoranci „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” uczestniczyli w międzynarodowym seminarium zatytułowanym „Mutual intelligibility between closely related languages in Europe”, poprowadzonym przez prof. Charlotte Gooskens z Uniwersytetu w Groningen. Seminarium dotyczyło badań nad wzajemnym rozumieniem języków europejskich należących do kilku rodzin językowych – słowiańskich, germańskich i romańskich.

Program studiów jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich).

 

 

 

Międzynarodowe seminarium doktoranckie z udziałem prof. Itesha Sachdeva (SOAS, Londyn)

Dn. 13 stycznia 2020 roku odbyło się międzynarodowe seminarium doktoranckie, podczas którego uczestnicy i uczestniczki „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” prowadzonych w Instytucie Slawistyki PAN przedstawili koncepcje swoich prac doktorskich. Wraz z prof. Iteshem Sachdevem z SOAS University of London przedyskutowali wątpliwości metodologiczne i etyczne swoich badań.


Program studiów jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich).