Zagraniczni doktoranci w IS PAN (PROM, NAWA)

Komisja ds. rekrutacji doktorantów z zagranicy do programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej PROM – „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” (umowa nr PPI/PRO/2019/1/00003/U/00001) – realizowanego w Instytucie Slawistyki PAN, przyznała środki na czternastodniową kwerendę w Polsce panu Frederikowi Lange (Uniwersytet w Ratyzbonie).

Gratulujemy!

Prof. Michael Hornsby i Anatole Danto z gościnnymi wykładami w IS PAN

Podczas czerwcowego zjazdu Studiów Doktoranckich –  ostatniego w roku akademickim 2019/2020 – Doktorantki i Doktoranci „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej”, finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich), uczestniczyli w dwóch seminariach z zaproszonymi gośćmi.

Czytaj dalejProf. Michael Hornsby i Anatole Danto z gościnnymi wykładami w IS PAN

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Anthropos na rok akademicki 2020/2021

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2020/2021. Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie archeologii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. Kształcenie będzie realizowane z udziałem pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii, Instytutu Badań Literackich, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Instytutu Historii im. T. Manteuffla, Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Instytutu Slawistyki oraz Instytutu Sztuki.

Czytaj dalejRekrutacja do Szkoły Doktorskiej Anthropos na rok akademicki 2020/2021

Ogłoszenie o naborze do projektu „Prom – Międzynarodowa wymiana doktorantów i kadry akademickiej”, realizowanego w Instytucie Slawistyki PAN

Kierownik Projektu, dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN ogłasza nabór na 14-dniową kwerendę biblioteczną w Warszawie dla doktoranta z zagranicznego uniwersytetu lub ośrodka badawczego.

Nr umowy: PPI/PRO/2019/1/00003/U/00001
Okres trwania projektu: 1.10.2019–30.09.2020
Uczestnicy: doktoranci
Liczba miejsc: 1
Koszty pokrywane z projektu: koszty utrzymania, koszty podróży
Termin wyjazdu: w przedziale od 1.4.2020 do 30.09.2020.

Wymagane dokumenty:

Forma składania dokumentów: mailem na adres e-mail: anna.boguska@ispan.waw.pl
Terminy składania dokumentów: do 15 marca 2020 r.

 

Seminarium doktoranckie z udziałem dr Sylwii Urbańskiej, Warszawa, 3 lutego 2020 r.

Dn. 3 lutego doktoranci i doktorantki „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich) uczestniczyli w seminarium prowadzonym przez dr Sylwię Urbańską z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie spotkania poświęconego tematyce płci, miłości i opieki w transnarodowych kontekstach, słuchacze i słuchaczki zapoznali się z problematyką przemian więzi społecznych zachodzących w ramach współczesnych globalnych procesów migracyjnych. Poruszone zostały takie kwestie jak: transformacja relacji opiekuńczych (problem opieki na odległość nad dziećmi, starszymi rodzicami), nowe koncepcje terytorium i przestrzeni społecznej (transnarodowość; granice domu/państwa); zmiany koncepcji obecności/absencji w życiu codziennym; nowe tożsamości rodzinne migrantów.

„Mutual intelligibility between closely related languages in Europe” – seminarium z prof. Charlotte Gooskens z Uniwersytetu w Groningen

Dn. 14 stycznia 2019 doktorantki i doktoranci „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” uczestniczyli w międzynarodowym seminarium zatytułowanym „Mutual intelligibility between closely related languages in Europe”, poprowadzonym przez prof. Charlotte Gooskens z Uniwersytetu w Groningen. Seminarium dotyczyło badań nad wzajemnym rozumieniem języków europejskich należących do kilku rodzin językowych – słowiańskich, germańskich i romańskich.

Program studiów jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich).

 

 

 

Międzynarodowe seminarium doktoranckie z udziałem prof. Itesha Sachdeva (SOAS, Londyn)

Dn. 13 stycznia 2020 roku odbyło się międzynarodowe seminarium doktoranckie, podczas którego uczestnicy i uczestniczki „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” prowadzonych w Instytucie Slawistyki PAN przedstawili koncepcje swoich prac doktorskich. Wraz z prof. Iteshem Sachdevem z SOAS University of London przedyskutowali wątpliwości metodologiczne i etyczne swoich badań.


Program studiów jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich).

Stypendium Prezesa PAN dla Tymoteusza Króla

W dniu 11 grudnia 2019 r. Tymoteusz Król, słuchacz „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej”, finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 i prowadzonych w Instytucie Slawistyki PAN, został wyróżniony Stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2019/2020. Podczas oficjalnej uroczystości wręczenia nagród, która miała miejsce o godz. 11.00 w Sali Lustrzanej w Pałacu Staszica, Doktorant Instytutu Slawistyki PAN, jedyny humanista wśród wyróżnionych, miał przyjemność przemawiać w imieniu wszystkich odznaczonych młodych badaczy. Serdecznie gratulujemy!!!