„Trening wystąpień publicznych dla wykładowców”, 14 i 21 maja 2020 r.

W dniach 14 i 21 maja 2020 roku odbyły się warsztaty „Trening wystąpień publicznych dla wykładowców”, przygotowane dla pracowników i pracowniczek IS PAN przez kolektyw edukacyjny Future Simple. Podczas warsztatu prowadzące Paulina Czapska i Anna Szapert przygotowywały uczestniczki szkolenia do profesjonalnego prezentowania wyników badań w środowisku międzynarodowym, a także wspólnie ćwiczyły nowe zdalne formy wystąpień publicznych.

Czytaj dalej„Trening wystąpień publicznych dla wykładowców”, 14 i 21 maja 2020 r.

Nowe „Prace Slawistyczne. Slavica” w repozytorium iReteslaw

Aleksander Kiklewicz, Małgorzata Korytkowska, Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, Agnieszka Zatorska, „Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich (verba cogitandi i verba sentiendi)”, red. Małgorzata Korytkowska, cz. I–II (1 i 2), Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna 2019 [seria: Prace Slawistyczne: Slavica 145]; https://hdl.handle.net/20.500.12528/1087

Czytaj dalejNowe „Prace Slawistyczne. Slavica” w repozytorium iReteslaw

Ponowne ogłoszenie konkursu na stanowisko stypendysty w projekcie „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)”

Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk informuje, że konkurs na stanowisko stypendysty-studenta/doktoranta w projekcie pt. „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)” nie został rozstrzygnięty. Informacje o ponownym ogłoszeniu konkursu zostaną opublikowane w terminie późniejszym, po ustaniu niebezpieczeństwa epidemicznego w Polsce i Niemczech.

Dostęp do bazy Cambridge University Press

Przypominamy o możliwości bezpłatnego korzystania z bazy CUP – Cambridge University Press https://www.cambridge.org/core – pełnotekstowej bazy przeznaczonej głównie dla pracowników naukowych uczelni wyższych oraz instytutów badawczych. Zawiera ona 412 renomowanych tytułów czasopism podzielonych na 4 kolekcje. Aż 374 z nich znajdują się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj dalejDostęp do bazy Cambridge University Press