Zawiadomienie o śmierci prof. Włodzimierza Pianki

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Włodzimierza Pianki, wybitnego językoznawcy, slawisty i macedonisty.

Prof. Włodzimierz Pianka studia slawistyczne (bohemistyczne) ukończył na Uniwersytecie Warszawskim, pisząc pod kierunkiem prof. Stiebera pracę o czasach przeszłych w dolnołużyckim przekładzie Nowego Testamentu Mikołaja Jakubicy. Następnie krótko zatrudniony był w Pracowni Kaszubskiej Polskiej Akademii Nauk, po czym został pierwszym lektorem języka polskiego na Uniwersytecie Świętych Cyryla i Metodego w Skopju (trzy kadencje w latach 1959–1967).

Czytaj dalej

Instytut Slawistyki PAN na wystawie „Skarby Akademii”

Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zorganizowało wystawę, na której
zaprezentowano najciekawsze zbiory instytutów i bibliotek Polskiej Akademii Nauk z okazji 70-lecia powstania PAN. Na osiemnastu planszach pokazano najbardziej cenne obiekty związane z działalnością poszczególnych placówek.
Jedna z plansz eksponuje unikatowe dokumenty ze Zbiorów Specjalnych Instytutu
Slawistyki. Materiały do tej planszy przygotowały: Dorota K. Rembiszewska, Małgorzata
Ostrówka, Ewa Wróblewska-Trochimiuk i Kinga Capik.
Wystawie otwartej 15 listopada 2022 r. w Pałacu Staszica w Warszawie towarzyszyła
sesja z wystąpieniami przedstawicieli pokazanych na wystawie bibliotek i instytutów, m.in. Biblioteki Kórnickiej PAN, Biblioteki PAN i PAU w Krakowie, Centralnej Biblioteki
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania w Warszawie. W tej sesji IS PAN
reprezentowały dr Małgorzata Ostrówka i prof. Dorota K. Rembiszewska, która miała
wystąpienie na temat materiałów gwarowych w Zbiorach Specjalnych IS PAN.

Fot. Ze zbiorów D. Rembiszewska
Plansza, ze zbiorów Archiwum PAN

Kondolencje

Pracownicy i Pracownice, Rada Naukowa oraz Dyrekcja Instytutu Slawistyki PAN
składają wyrazy głębokiego współczucia Profesor Katarzynie Osińskiej
z powodu śmierci Ojca.

Zawiadomienie o śmierci Profesora Wojciecha Chlebdy

W sobotę, 1 października, odszedł od nas Profesor Wojciech Chlebda − znany i niezmiernie ceniony zarówno w krajowym, jak i międzynarodowym środowisku naukowym językoznawca, polonista i slawista. Autor ponad 300 prac dotyczących teorii frazeologii i frazeografii, leksykografii jednojęzycznej i przekładowej, przekładoznawstwa, samoświadomości językowej współczesnych użytkowników języka i ich językowego obrazu świata, tożsamości zbiorowych i pamięci / niepamięci wspólnotowej, technologii komunikacyjnych i podstaw technik komunikowania.

Czytaj dalej

Курс польської мови для українців/Otwarty nabór na kursy języka ukraińskiego

Набір завершено/Rekrutacja zakończona


Курс польської мови для українців

Запрошуємо на безкоштовний он-лайн курс польської мови для українців.
Курс складається з 20 годин. Заняття проводяться двічі на тиждень. Одне заняття триває 90 хвилин. Курс розпочнеться 3 жовтня.
За додатковою інформацією звертайтесь, будь ласка, до координатора курсів  за електронною адресою: kursyjezykowe@ispan.waw.pl

Otwarty nabór na kursy języka ukraińskiego

Zapraszamy na bezpłatny kurs języka ukraińskiego on-line w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Kurs trwa 20 godzin. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Jedno spotkanie trwa 90 minut (2 jednostki dydaktyczne).
Kurs rozpocznie się 3 października.
W sprawie szczegółów prosimy kontaktować się z koordynatorką kursów pod adresem mailowym: kursyjezykowe@ispan.waw.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie strony internetowej do projektu ERC

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego, z uwagi na wartość, nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Instytut Slawistyki PAN w ramach procedury rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia Oferenta do przygotowania nowej strony internetowej realizowanego projektu pt. „Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945 (SPECTRAL RECYCLING)”.

Cel: Kod CPV – 72413000-8 – przygotowanie nowoczesnej strony www projektu Spectral Recycling na domenie internetowej należącej do Instytutu Slawistyki PAN.

Termin składania ofert upływa dnia 20.09.2022 r. o godz. 12.00

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o śmierci Pani Profesor Ireny Kwileckiej

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dn. 11 lipca 2022 r. zmarła

Profesor dr hab. Irena Kwilecka  (1925-2022)

wybitna językoznawczyni oraz ceniona w kraju i za granicą biblistka.  Prof. Irena Kwilecka była wieloletnią pracowniczką Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (wcześniej Zakład Słowianoznawstwa) i kierowniczką (1968-1996) poznańskiej Pracowni Bohemistycznej przemianowanej później na Pracownię Języków Zachodniosłowiańskich Instytutu Slawistyki PAN.

Czytaj dalej

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close