Zawiadomienie

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Pani Leonardy Biesiadowskej, wieloletniej pracowniczki Biblioteki IS PAN (1995–2007), a w latach 2003–2007 Kierowniczki Biblioteki.
Pogrzeb odbędzie się 17 lipca 2020 roku o godz. 14.00 w Pruszkowie (Dom Pogrzebowy Szadkowski, ul. Południowa 22).

„Projektowanie aktywizujących form dydaktycznych i psychologiczne uwarunkowania procesu nauczania – warsztat dla wykładowców”, 2 i 9 lipca 2020 r.

W dniach 2 i 9 lipca 2020 roku odbyły się warsztaty „Projektowanie aktywizujących form dydaktycznych i psychologiczne uwarunkowania procesu nauczania – warsztat dla wykładowców”, przygotowane dla pracowników i pracowniczek IS PAN przez kolektyw edukacyjny Future Simple. Podczas warsztatu prowadzące Paulina Czapska i Anna Szapert instruowały uczestników i uczestniczki, jakie działania podejmować, by aktywizować proces dydaktyczny, ustrzec się przed wypaleniem zawodowym, a także pokonywać różnie motywowany opór uczestników i uczestników kursów. Podczas warsztatu omówiono różnorodne typy ćwiczeń aktywizujących, a na koniec pracownicy i pracowniczki IS PAN poddali się superwizji zawodowej.

Czytaj dalej„Projektowanie aktywizujących form dydaktycznych i psychologiczne uwarunkowania procesu nauczania – warsztat dla wykładowców”, 2 i 9 lipca 2020 r.