Kondolencje z powodu śmierci prof. Ewy Siatkowskiej

Pracownicy i Pracownice, Rada Naukowa
oraz Dyrekcja Instytutu Slawistyki PAN
składają wyrazy głębokiego współczucia
Profesorowi Januszowi Siatkowskiemu
z powodu śmierci Żony – Profesor Ewy Siatkowskiej.

Oferta pracy – konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie pt. „Topos «wmurowanej kobiety» w kulturach Europy Południowo-Wschodniej i Węgier”

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów PAN i Instytut Slawistyki PAN zapraszają do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko stypendysty-doktoranta w ramach grantu NCN OPUS 19 pt. „Topos «wmurowanej kobiety» w kulturach Europy Południowo-Wschodniej i Węgier” (nr 2020/37/B/HS2/00152, kierowniczka projektu: dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow). Szczegóły na stronie Oferty pracy.

Wykłady dr. Wojciecha Sosnowskiego na Uniwersytecie w Granadzie

W dniach 25 i 26 listopada na zaproszenie Katedry Filologii Greckiej i Słowiańskiej Uniwersytetu w Granadzie oraz Udmurckiego Uniwersytetu Państwowego w Iżewsku odbyły się wykłady dr. Wojciecha Sosnowskiego w ramach kursów podwyższenia kwalifikacji pt. „Актуальные подходы в преподавании русского языка как иностранного”, w których wzięło udział 240 wykładowców języka rosyjskiego jako obcego z 35 krajów świata.

Czytaj dalejWykłady dr. Wojciecha Sosnowskiego na Uniwersytecie w Granadzie

Wyniki konkursu na stanowisko stypendysty w projekcie pt. „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)”

Informujemy, że w ramach projektu Opus Narodowego Centrum Nauki pt. „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)”, nr 2018/31/B/HS3/00915, realizowanego w Instytucie Slawistyki PAN, odbył się konkurs na stanowisko stypendysty. Komisja konkursowa na podstawie oceny przesłanych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej podjęła decyzję o przyznaniu stypendium NCN pani Michalinie Augusiak.

Podziękowania dla Instytutu Slawistyki PAN za udział w Festiwalu Nauki 2020

Podziękowanie dla Instytutu Slawistyki PAN za udział w Festiwalu Nauki

Pani Dyrektor
prof. dr hab. Anna Zielińska
Instytut Slawistyki PAN

Szanowna Pani Dyrektor,

W imieniu Rady Programowej i Sekretariatu Organizacyjnego Festiwalu Nauki w Warszawie chcielibyśmy gorąco podziękować za udział Państwa Instytucji w tegorocznej edycji mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią.

Szczególnie chcieliśmy podziękować dr Agnieszce Aysen Kaim oraz wszystkim osobom zaangażowanym w 24 edycję.

Jesteśmy przekonani, że imprezy festiwalowe organizowane przez Instytut Slawistyki PAN w znaczącym stopniu przyczyniły się do popularyzacji nauki.

Z poważaniem,

prof. dr hab. Krzysztof Meissner
Przewodniczący Rady Programowej FN

dr Zuzanna Toeplitz
Dyrektor FN w Warszawie

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytania ofertowe, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 02.11.2020 r. do godz. 12.00, do Zamawiającego wpłynęło 3 oferty, złożone przez:

  1. REFER Z. PILASZEK sp. jawna, ul. Solec 30 lok. 15; 00-403 Warszawa – wartość oferty: 36 048,00 zł;
  2. SYRIANA JOANNA FISCHER, ul. Porębskiego 28/17; 80-180 Gdańsk – wartość oferty: 35 590,05 zł;
  3. NEW PERSPECTIVES MACIEJ ZIEMIAŃCZYK, ul. Raszyńska 25; 02-033 Warszawa – wartość oferty: 39 266,52 zł.

Oferty kompletne. Złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców.

W dwóch ofertach zadeklarowano zamienniki, które spełniają parametry urządzeń referencyjnych.

Zamówienie zostanie udzielone firmie, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową tj. SYRIANA JOANNA FISCHER, ul. Porębskiego 28/17; 80-180 Gdańsk.

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych, spożywczych oraz środków czystości

W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytania ofertowe, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 02.11.2020 r. do godz. 12.00, do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta, złożona przez:

PARTNER OFFICE sp. z o. o., ul. Bukowińska 26C/69, 02-703 Warszawa – wartość „koszyka” 20 762,25 zł brutto.

Oferta kompletna, złożona przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.

Zamówienie zostanie udzielone firmie, która złożyła jedyną ofertę w postępowaniu tj. PARTNER OFFICE sp. z o. o., ul. Bukowińska 26C/69, 02-703 Warszawa.