Stanowisko Samorządu Doktorantów Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii nauk w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Samorząd Doktorantów IS PAN wydał stanowisko ws. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W stanowisku młodzi naukowcy i naukowczynie między innymi domagają się, by władze Polski rozpoczęły działania zgodne z Konstytucja RP, Konwencją Genewską dot. Statusu Uchodźców, Europejską Konwencją Praw Człowieka i Konwencją Praw Dziecka i zapewniły uwięzionym w lesie ludziom humanitarne warunki. Doktoranci i doktorantki żądają także, by do strefy przygranicznej dopuścić media, służby zdrowia oraz przedstawicieli organizacji pomocowych.

Stanowisko Samorządu Doktorantów IS PAN

Instytut Slawistyki PAN sygnatariuszem Karty Popularyzatora Nauki

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w pełni popiera postulaty zawarte w Karcie Popularyzatora Nauki. W 2021 roku Instytut podpisał Kartę, deklarując tym samym wsparcie dla działań popularyzatorskich, przyczyniających się do budowania społeczeństwa racjonalnego i rozumiejącego wartość nauki.

Z treścią Karty można zapoznać się tutaj:

https://ispan.waw.pl/default/wp-content/uploads/karta-popularyzatora-nauki.pdf

STANOWISKO RADY NAUKOWEJ I DYREKCJI INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W SPRAWIE SYTUACJI NA GRANICY POLSKO-BIAŁORUSKIEJ

Z niepokojem obserwujemy sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Potępiamy instrumentalne traktowanie uchodźców przez władze Białorusi, które wykorzystują nieszczęście tych ludzi do własnej gry politycznej. Jednocześnie jest dla nas nie do przyjęcia taktyka przemocy wobec uchodźców stosowana przez władze naszego kraju. Grozi to katastrofą humanitarną, a w dłuższej perspektywie – upadkiem autorytetu Polski na arenie międzynarodowej.

Domagamy się przestrzegania praw człowieka i międzynarodowych konwencji, których Polska jest sygnatariuszem. Osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową w Polsce należy umożliwić złożenie wniosków zgodnie z obowiązującym prawem oraz zagwarantować pomoc humanitarną i prawną w trakcie trwania procedury. Za niedopuszczalne uważamy stosowanie taktyki „push-backów” przez polskie służby mundurowe, działające pod presją sił politycznych.

Apelujemy o umożliwienie organizacjom pomocowym oraz dziennikarzom zgodnego z ich misją działania w strefie objętej stanem wyjątkowym. Sprzeciwiamy się kreowaniu takiego wizerunku uchodźców i uchodźczyń, który ich odczłowiecza. W naszej ocenie ma to na celu zwrócenie przeciwko nim opinii publicznej, a w konsekwencji społeczne uprawomocnienie działań podejmowanych przez władze.

Stanowisko Rady Naukowej IS PAN

 

Wizyta studyjna dr Inny Horofianiuk z Uniwersytetu w Winnicy

Dr Inna Horofianiuk z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Winnicy im. Mychajła Kociubyńskiego (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) gościła w Instytucie Slawistyki PAN w dniach 25–30 października 2021 r.

Celem wizyty była praca nad przekładem na język ukraiński XIX-wiecznego Słownika prowincjonalizmów podolskich (1870) Aleksandra Kremera. W przyszłości planuje się wydanie tego słownika w wersji dwujęzycznej, z szerokim komentarzem filologicznym. Opracowaniem części polskiej zajmuje się dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN.

Czytaj dalej

Wyniki konkursu na dwa stanowiska stypendystów-doktorantów / stypendystek-doktorantek w projekcie pt. „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej”

Informujemy, że w ramach projektu Sonat Bis Narodowego Centrum Nauki pt. „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej”, nr 2020/38/E/HS2/00006, realizowanego w Instytucie Slawistyki PAN, odbył się konkurs na dwa stanowiska stypendystów-doktorantów / stypendystek-doktorantek. Komisja konkursowa na podstawie oceny przesłanych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej podjęła decyzję o zatrudnieniu na tych stanowiskach Kamila Czaińskiego oraz Andrzeja Żaka. Serdecznie gratulujemy.

Pięciolecie publikowania monografii w otwartym dostępie

W 2021 roku mija pięć lat od decyzji o publikowaniu w otwartym dostępie monografii naukowych wydawanych przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Od 2016 roku wersja elektroniczna książek, udostępniona w dziedzinowym repozytorium iReteslaw w oddzielnym zbiorze „Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk” (https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/2) na otwartej licencji CC BY 3.0 PL, stała się wersją główną naszych publikacji.

Czytaj dalej

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close