Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Termin składania ofert upływa dnia 02.11.2020 r. o godz. 12.00.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert
Załącznik 1 – koszyk cenowy
Załącznik 2 – formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych, spożywczych i środków czystości

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na dostawę artykułów biurowych, spożywczych oraz środków czystości.

Termin składania ofert upływa dnia 02.11.2020 r. o godz. 12.00.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 – koszyk produktów
Załącznik 2 – formularz ofertowy

Pytania od oferentów

Prosimy o wyjaśnienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1- koszyk produktów, zakładka „artykuły spożywcze” poz. 4:

4 Woda mineralna niskogazowana Buskowianka sztuka

Zamawiający wymaga wody mineralnej niskogazowanej Buskowianka 0,5 litra w szklanych butelkach. Informujemy, że woda Buskowianka nie występuje w szklanych butelkach o tej pojemności. Dostępne są tylko szklane butelki o pojemności 0,33 l. Prosimy o zmianę opisu.

Opis został zmieniony. Woda Buskowianka mineralna niskogazowana w szklanej butelce 0,33l.

Czy Zamawiający dopuszcza w tej pozycji zaoferowanie wody w szklanych butelkach 0,3 l innej marki niż Buskowianka? 

Tak, Zamawiający dopuszcza inne marki wody.

Poz. 1 – zakładka „Artykuły higieniczne”- ręcznik papierowy  w składance (Z/Z)  2-warstwowy. Czy ręcznik ma być biały czy zielony?

Biały.

 

Wyniki konkursu na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie pt. „Intelektualna biografia Aleksandra Weissberga-Cybulskiego (1901–1964) i jego środowiska” OPUS NCN

Informujemy, że w ramach projektu Opus Narodowego Centrum Nauki pt. „Intelektualna biografia Aleksandra Weissberga-Cybulskiego (1901–1964) i jego środowiska”, nr 2019/35/B/HS3/01035, realizowanego w Instytucie Slawistyki PAN, odbył się konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta. Komisja konkursowa na podstawie oceny przesłanych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej podjęła decyzję o przyznaniu stypendium NCN pani Katarzynie Kwiatkowskiej-Moskalewicz.

Zawiadomienie o śmierci Pani Profesor Marii Janion

Z głębokim żalem żegnamy

Profesor Marię Janion
(1926–2020) 

wybitną humanistkę,
której dokonania intelektualne i wrażliwość etyczna
przemieniały sposób myślenia wielu pokoleń studentów i uczonych w Polsce.

Łączymy się w smutku z jej najbliższymi.

Dyrekcja, Rada Naukowa
oraz Pracownicy
Instytutu Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie

Nowości w Bibliotece IS PAN

Dzięki uprzejmości Instytutu Etnologii i Folklorystyki w Zagrzebiu (Institut za etnologiju i folkloristiku) katalog Biblioteki Instytutu Slawistyki PAN powiększył się o siedemnaście publikacji między innymi z zakresu etnologii, antropologii, badań nad migracjami, wydanych w ostatnich latach w Chorwacji.

Dziękujemy!

Czytaj dalejNowości w Bibliotece IS PAN

Zawiadomienie o śmierci Pani Leonardy Biesiadowskej

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Pani Leonardy Biesiadowskej, wieloletniej pracowniczki Biblioteki IS PAN (1995–2007), a w latach 2003–2007 Kierowniczki Biblioteki.
Pogrzeb odbędzie się 17 lipca 2020 roku o godz. 14.00 w Pruszkowie (Dom Pogrzebowy Szadkowski, ul. Południowa 22).