Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

Wymagania:

  • Stopień doktora nauk humanistycznych.
  • Dorobek naukowy w zakresie badań bohemistycznych lub/i słowacystycznych.
  • Znajomość języka czeskiego lub/i słowackiego, angielskiego oraz polskiego.

Mile widziane:

  • Znajomość języka niemieckiego i francuskiego oraz innych języków, zwłaszcza słowiańskich.
  • Doświadczenie w pozyskiwaniu grantów.
  • Doświadczenie w zakresie dydaktyki i upowszechniania nauki.

Kandydaci powinni złożyć:

  • Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN.
  • Życiorys naukowy wraz z listą publikacji.
  • Odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych.

Termin składania dokumentów: do dnia 18 listopada 2019.

Dokumenty można złożyć pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.waw.pl.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca listopada 2019 r.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce Oferty pracy.

Zatrudnienie planowane jest od 1 grudnia 2019. Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.

Wywiad z dr hab. Nicole Dołowy-Rybińską na temat sytuacji polskiej humanistyki

„Humanistyka nigdy nie będzie – i nie powinna musieć – przynosić korzyści materialnych. Tymczasem jesteśmy finansowani i oceniani na podstawie całkowicie źle dobranych kryteriów, które nijak się mają do tego, czym się zajmujemy” – mówi dr hab. Nicole Dołowy, Zastępczyni dyrektora ds. naukowych IS PAN.

Polecamy lekturę wywiadu: https://www.tygodnikprzeglad.pl/biedanauka-biedahumanisci/

Prof. Joanna Goszczyńska na seminarium bohemistycznym w Ústí nad Labem

W dniach 14–20 lipca 2019 w Ústí nad Labem (Czechy) odbyło się międzynarodowe seminarium bohemistyczne z udziałem ponad 50 bohemistów z całego świata. Podczas seminarium prof. dr hab. Joanna Goszczyńska wygłosiła wykład zatytułowany „Recepce české literatury v Polsku (Příspěvek v rámci projektu Česká republika jako hlavní země varšavského veletrhu 2020)”. W wystąpieniu prof. Goszczyńska zaprezentowała historię recepcji, miejsce przekładów czeskiej literatury w niezależnym obiegu wydawniczym w latach 1978–1990 oraz obecny fenomen zainteresowania czeską literaturą w Polsce, a wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem zagranicznych bohemistów.

 

Oferta pracy – transkrypcja półortograficzna

Instytut Slawistyki PAN poszukuje pracownika/pracowniczki do transkrypcji półortograficznej w ramach projektu: „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych”, numer 2016/23/G/HS2/04369, pod kierunkiem dyrektor IS PAN prof. dr hab. Anny Zielińskiej oraz prof. dr. Björna Hansena z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Ratyzbonie. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Czytaj dalejOferta pracy – transkrypcja półortograficzna

Kondolencje z powodu śmierci prof. Jacka Balucha

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pana Profesora Jacka Balucha,
wybitnego bohemisty, tłumacza literatury czeskiej,
cenionego literaturoznawcy, poety, oddanego nauczyciela akademickiego,
wychowawcy wielu pokoleń bohemistów.

Odejście Pana Profesora to niepowetowana strata dla nas wszystkich.

Składamy wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Pana Profesora.

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Jubileusz krakowskiej słowacystyki z udziałem prof. dr hab. Joanny Goszczyńskiej

W 50. rocznicę krakowskiej słowacystyki, w dniach 4–5 czerwca 2019 roku, w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się Sympozjum Słowacko-Polskie. W ramach spotkania słowackich i polskich badaczy z okazji tego ważnego jubileuszu prof. dr hab. Joanna Goszczyńska wzięła udział w dyskusji panelowej poświęconej tradycji i perspektywom polskiej słowacystyki. Dyskusja nie ograniczyła się do refleksji nad badaniami słowacystycznymi, ale objęła szerszy krąg problemów dotyczących kondycji i perspektyw slawistyki.

Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska z wykładami w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Ratyzbońskiego

W dniach 20–24 V 2019 prof. dr hab. Joanna Goszczyńska prowadziła wykłady w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Ratyzbońskiego w ramach programu Erasmus+. W wykładach prezentujących problematykę translatologiczną uczestniczyli studenci oraz lektorzy języka czeskiego i słowackiego.

W rozmowach podczas spotkań z niemieckimi slawistami zarysowały się możliwości rozszerzenia współpracy na obszar zachodniosłowiańskiego literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.