O Instytucie Slawistyki na Zakarpaciu. Prof. Dorota K. Rembiszewska z wykładami w katedrach ukrainistycznych na Zakarpaciu

W Użgorodzie 2 maja 2019 r. w Katedrze Języka Ukraińskiego w Uniwersytetu Użgorodzkiego (Кафедра української мови, Ужгородський національний університет) dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN opowiadała licznemu gronu studentów i pracowników o metodach opracowywania słowiańskich atlasów gwarowych, ze szczególnym uwzględnieniem prac powstałych w Instytucie Slawistyki PAN (Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny). Tematyka geografii lingwistycznej w tym gronie wzbudziła spore zainteresowanie, ponieważ właśnie w Użgorodzie opracowano bardzo istotny, nie tylko dla obszaru słowiańskiego, ale także dla całego terytorium pogranicza słowacko-ukraińsko-węgierskiego Atlas Zakarpacia Josipa Dzindzielivskiego (Йосип Олексійович Дзендзелівський, Лінгвістичний атлас українських говорів Закарпатської області УРСР (України): Лексика, ч. І–ІІІ, Ужгород 1958–1993).

Czytaj dalejO Instytucie Slawistyki na Zakarpaciu. Prof. Dorota K. Rembiszewska z wykładami w katedrach ukrainistycznych na Zakarpaciu

Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN wobec antysemickich i rasistowskich ataków na uczonych w trakcie konferencji w Paryżu

Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2019 r. podjęła uchwałę, w której wyraziła swoje stanowisko wobec antysemickich i rasistowskich ataków na uczonych w trakcie konferencji: „Nowa polska szkoła badań historycznych nad zagładą”, zorganizowanej przez École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu w dniach 21 i 22 lutego 2019 r.

Uchwała

Oferta pracy – konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN na 4-letnią kadencję

Na podstawie § 4 pkt. 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 sierpnia 2019 roku.

Szczegóły na stronie „Oferty pracy”.