Dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk

Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, slawistka, kroatystka, kulturoznawczyni, badaczka kultury wizualnej

e-mail: ewa.wroblewska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1594-3306

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/U-3247-2018

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/EwaWr%C3%B3blewskaTrochimiuk

Zainteresowania naukowe

 • Kultura wizualna i praktyki artystyczne w krajach byłej Jugosławii;
 • Kultura popularna i jej rola w procesie kształtowania tożsamości narodowej na Bałkanach;
 • Historia idei.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies – członkini (od 2017);
 • The Polish Commission of Balkan Culture and History (AIESEE) – członkini;
 • Interdyscyplinarny Zespół Badań Kultury Komunizmu w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach (Uniwersytet Warszawski) – członkini;
 • Pracownia Obszaru Postjugosłowiańskiego (Uniwersytet Warszawski) – członkini;
 • Członkini Rady Fundacji Slawistycznej.

Funkcje pełnione w IS PAN

 • Zastępczyni dyrektora ds. ogólnych;
 • Członkini redakcji czasopisma „Slavia Meridionalis”;
 • Przedstawicielka Instytutu Slawistyki PAN w Koalicji Otwartej Edukacji;
 • Opiekunka merytoryczna witryny internetowej IS PAN.

Stypendia

 • Stypendium Instytutu Etnologii i Folklorystyki w Zagrzebiu (pobyt badawczy – 2017);
 • Uniwersytet w Zagrzebiu – Staff Mobility For Teaching w ramach ERASMUS+ (2017);
 • Uniwersytet w Zagrzebiu – pobyt badawczy dla doktorantów (CEEPUS, 2012).

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • 2019–2022: „Visual articulations of political resistance in Croatia and Serbia after the year 2000” – kierowniczka projektu SONATA, NCN;
 • 2019–2021: „Słowacko-polskie kontakty językowe i kulturowe” – Słowacka Akademia Nauk i Polska Akademia Nauk – wykonawczyni;
 • 2017–2019: „The City in the Dynamic of Culture – reflections and inspirations on the field of South Slavic literatures from Middle Ages to Postmodern Times” – Bułgarska Akademia Nauk i Polska Akademia Nauk – wykonawczyni;
 • 2015–2017: „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII–XX w.)” – Instytut Slawistyki PAN, grant finansowany przez NCN (2014/13/B/HS2/01057 NCN – Opus 7) – wykonawczyni;
 • Grupa robocza „Narzędzia do analizy i wizualizacji obrazów cyfrowych” w ramach konsorcjum DARIAH-PL – wykonawczyni.

Publikacje

Publikacje książkowe:

 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2019). Umjetnost na marginama. Hrvatski politički plakat u 19. i 20. stoljeću. Zagreb – Warszawa: Institut za etnologiju i folkloristiku & Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2018). Sztuka marginesów. Chorwacki plakat polityczny. Warszawa – Kraków: Instytut Slawistyki PAN & Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa, Wrocławski, Krzysztof oraz Bogusławska, Magdalena (2009). Polska i Macedonia. Bibliografia. Studia. Komentarze. Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.

Redakcja naukowa:

 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa, Bogusławska, Magdalena oraz Grębecka, Zuzanna (2013). Komunistyczni bohaterowie. T 1. Tradycja, kult, rytuał. Warszawa: Libron.

Wybrane artykuły naukowe:

 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2009). Medvedgrad – chorwacka tradycja wynaleziona. Pamiętnik Słowiański, LIX(I), 105-116.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2008). Pomniki Franja Tuđmana w przestrzeni miejskiej Chorwacji. W Maciej Falski oraz Malgorzata Kryska-Mosur (Red.), Miasto w kulturze chorwackiej/ Urbano u hrvatskoj kulturi (ss. 253-262). Warszawa: Wydział Polonistyki UW.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2009). Kategoria ciągłości i zmiany w chorwackiej polityce symbolicznej po roku 1990. W Hubert Stys oraz Szymon Sochacki (Red.), Bałkany w XX i XXI wieku. Historia, polityka, kultura (ss. 89-98). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2010). Szwajcaria – pogranicze kultur, języków, wyznań. W Łukasz Bukowiecki, Roman Chymkowski, Marta Czermarmazowicz oraz Małgorzata Mostek (Red.), Pongo. T.2, Szkice o pograniczu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa oraz Miedziński, Paweł (2010). Propaganda (Mały słownik popkomunizmu). W Magdalena Bogusławska oraz Zuzanna Grębecka (Red.), Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna (ss. 364-365). Warszawa: Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2010). Inscenizacja narodu. Przypadek chorwacki. Pamiętnik Słowiański, LX(I), 49-60.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa, Bogusławska, Magdalena oraz Grębecka, Zuzanna (2013). Od kultu jednostki do Kultu Jednostki. W Magdalena Bogusławska, Zuzanna Grębecka, Ewa Wróblewska-Trochimiuk (Red.), Komunistyczni bohaterowie, t. 1, Tradycja, kult, rytuał (ss. 7-10). Warszawa: Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2013). Mirko i Slavko – herosi jugosłowiańskiej kultury masowej. W Magdalena Bogusławska, Zuzanna Grębecka, Ewa Wróblewska-Trochimiuk (Red.), Komunistyczni bohaterowie, t. 1, Tradycja, kult, rytuał (ss. 313-326). Warszawa: Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2011). Współcześni ikonoklaści – kontrowersje wokół plakatu chorwackiego. W Katarzyna Taczyńska, Szymon Sochacki oraz Miloš Zečević (Red.), Poznać Bałkany. Historia – polityka – kultura (ss. 263-278). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2012). Jugosłowiańska kultura masowa – projekt czy błąd systemu?. Slawistyka, 2012(12), 135-143.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2013). Strategie kreowania wroga w serbskim plakacie propagandowym w latach 1944–1948. W Magdalena Bogusławska oraz  Zuzanna Grębecka (Red.), Komunistyczni bohaterowie. T. 2, Przemiana, bunt, odrzucenie (ss. 239-250). Warszawa: Libron-Wydział Polonistyki UW.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa oraz Drzewiecka, Ewelina (2014). Niekonwencjonalne historie instytucji slawistycznych, Slavia Meridionalis, 14, 517-522.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2016). Bosmen, Super Hrvoje i Knindže. Tożsamość narodowa w tekstach kultury popularnej. W Magdalena Bogusławska, Jasmina Šuler-Galos oraz Joanna Goszczyńska (Red.), Czytać, wędrować, być. Tom dedykowany Profesorowi Zdzisławowi Daraszowi (ss. 163-178). Warszawa: Wydział Polonistyki UW.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2016). Kształcenie jako źródło przyjemności i szczęścia. Idea kształcenia na ziemiach chorwackich w wieku XIX. W Elżbieta Solak, Barbara Popiołek oraz Bojana Todorović (Red.), Małe przyjemności: katalog słowiański (ss. 211-224). Kraków: Wydawnictwo Scriptum.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa, Kurowicka, Anna oraz Serafin, Ewa (2016). The (Lost) Voice of a Woman: the Gorgonowa Case in Irena Krzywicka’s Narrative. Poznańskie Studia Slawistyczne, 2016(11), 127-142.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2016). Miłe martwe dziewczyny. Seksualność, religia i polityka w sztuce współczesnej. W Anna Jawor oraz Anna Kurowicka (Red.), Polska transformacja seksualna (ss. 128-143). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2017). #domovina, czyli hashtagowanie ojczyzny. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 12(1), 73-86. http://www.ejournals.eu/Studia-Litteraria/2017/Volume-12-Issue-1/art/9096/
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2017). Widmo krąży po Europie. Korczulańska Szkoła Letnia jako wyspa wolnego myślenia i przestrzeń dialogu. Slavia Meridionalis, 17. https://doi.org/10.11649/sm.1379
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2017). The Idea of National Reconciliation and The Croatian memory of The Past. W Slavic Memory, K. Ćwiek-Rogalska & M. Filipowicz (Red.) (s. 65–78). Kraków: Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2018). Nie w pełni przeszłe. Wizualizowanie jugosłowiańskich widm / Not Fully Past. Visualising Yugoslav Spectres. Herito, 30, 82-101.
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2018). Rewolucja (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) Tom 2. (s. 149–159). https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1066
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2018). Ewolucja (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) Tom 2. (s. 98–109). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1066
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2018). Historia (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) Tom 2. (s. 27–39). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1066
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2018). Naród (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) Tom 3 (s. 142–151). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1078
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (2019). Displaying Society: Croatian Museums and Galleries between Pedagogy and Performativity, Narodna umjetnost, 56(1), 41–54.

Przekłady naukowe i literackie:

 • z jęz. chorwackiego:
  • Pasini, Dinka oraz Ćavar, Ana (2009). Kompetencja interkulturowa i stereotypy w nauczaniu języka chorwackiego jako obcego (Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Tłum.). W Ilona Generowicz, Elżbieta Kaczmarska oraz Ignacy M. Doliński (Red.), Świat ukryty w słowach czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym (ss. 311-326). Warszawa: Wydział Polonistyki UW.
  • Mićanović, Miroslav (2011). Mafiozo (Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Tłum.). W Miroslav Mićanović, Prom. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  • Mićanović, Miroslav (2011). Rower (Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Tłum.). W Miroslav Mićanović, Prom. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  • Mićanović, Miroslav (2011). Flinta (Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Tłum.). W Miroslav Mićanović, Prom. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • z jęz. bułgarskiego:
  • Paczew, Ilija (2011). Przepowiednia śmierci mitów totalitarnych w powieści Dach Gregoriego Markowa (Ewa Wróblewska-Trochimiuk, & Natalia Madajczak, Tłum.). W Magdalena Bogusławska oraz Zuzanna Grębecka (Red.), Komunistyczni bohaterowie. T. 2, Przemiana, bunt, odrzucenie. Warszawa: Libron.