Dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk

Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, slawistka, kroatystka, kulturoznawczyni, badaczka kultury wizualnej

e-mail: ewa.wroblewska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1594-3306

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/U-3247-2018

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/EwaWr%C3%B3blewskaTrochimiuk

Zainteresowania naukowe

 • Kultura wizualna i praktyki artystyczne w krajach byłej Jugosławii;
 • Kultura popularna i jej rola w procesie kształtowania tożsamości narodowej na Bałkanach;
 • Historia idei.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies – członkini (od 2017);
 • The Polish Commission of Balkan Culture and History (AIESEE) – członkini;
 • Interdyscyplinarny Zespół Badań Kultury Komunizmu w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach (Uniwersytet Warszawski) – członkini;
 • Pracownia Obszaru Postjugosłowiańskiego (Uniwersytet Warszawski) – członkini;
 • Członkini Rady Fundacji Slawistycznej.

Funkcje pełnione w IS PAN

 • Zastępczyni dyrektora ds. ogólnych;
 • Członkini redakcji czasopisma „Slavia Meridionalis”;
 • Przedstawicielka Instytutu Slawistyki PAN w Koalicji Otwartej Edukacji;
 • Opiekunka merytoryczna witryny internetowej IS PAN.

Stypendia

 • Stypendium Instytutu Etnologii i Folklorystyki w Zagrzebiu (pobyt badawczy – 2017);
 • Uniwersytet w Zagrzebiu – Staff Mobility For Teaching w ramach ERASMUS+ (2017);
 • Uniwersytet w Zagrzebiu – pobyt badawczy dla doktorantów (CEEPUS, 2012).

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • 2019–2022: „Visual articulations of political resistance in Croatia and Serbia after the year 2000” – kierowniczka projektu SONATA, NCN;
 • 2019–2021: „Słowacko-polskie kontakty językowe i kulturowe” – Słowacka Akademia Nauk i Polska Akademia Nauk – wykonawczyni;
 • 2017–2019: „The City in the Dynamic of Culture – reflections and inspirations on the field of South Slavic literatures from Middle Ages to Postmodern Times” – Bułgarska Akademia Nauk i Polska Akademia Nauk – wykonawczyni;
 • 2015–2017: „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII–XX w.)” – Instytut Slawistyki PAN, grant finansowany przez NCN (2014/13/B/HS2/01057 NCN – Opus 7) – wykonawczyni;
 • Grupa robocza „Narzędzia do analizy i wizualizacji obrazów cyfrowych” w ramach konsorcjum DARIAH-PL – wykonawczyni.

Publikacje

Publikacje książkowe:

 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2019). Umjetnost na marginama: Hrvatski politički plakat u 19. i 20. stoljeću. Institut za etnologiju i folkloristiku, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2018). Sztuka marginesów: Chorwacki plakat polityczny. Instytut Slawistyki PAN, Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., Wrocławski, K., & Bogusławska, M. (2009). Polska i Macedonia: Bibliografia: Studia: Komentarze. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Redakcja naukowa:

 • Wróblewska-Trochimiuk, E., Bogusławska, M., & Grębecka, Z. (Red.). (2013). Komunistyczni bohaterowie: T. 1. Tradycja, kult, rytuał. Libron.

Wybrane artykuły naukowe:

 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2009). Medvedgrad – chorwacka tradycja wynaleziona. Pamiętnik SłowiańskiLIX(I), 105-116.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2008). Pomniki Franja Tuđmana w przestrzeni miejskiej Chorwacji. W M. Falski & M. Kryska-Mosur (Red.), Miasto w kulturze chorwackiej // Urbano u hrvatskoj kulturi (ss. 253-262). Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2009). Kategoria ciągłości i zmiany w chorwackiej polityce symbolicznej po roku 1990. W H. Stys & S. Sochacki (Red.), Bałkany w XX i XXI wieku: Historia, polityka, kultura (ss. 89-98). Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2010). Szwajcaria – pogranicze kultur, języków, wyznań. W Ł. Bukowiecki, R. Chymkowski, M. Czermarmazowicz, & M. Mostek (Red.), Pongo: T. 2. Szkice o pograniczu. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., & Miedziński, P. (2010). Propaganda (Mały słownik popkomunizmu). W M. Bogusławska & Z. Grębecka (Red.), Popkomunizm: Doświadczenie komunizmu a kultura popularna (ss. 364-365). Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2010). Inscenizacja narodu: Przypadek chorwacki. Pamiętnik SłowiańskiLX(I), 49-60.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., Bogusławska, M., & Grębecka, Z. (2013). Od kultu jednostki do Kultu Jednostki. W M. Bogusławska, Z. Grębecka, & E. Wróblewska-Trochimiuk (Red.), Komunistyczni bohaterowie: T. 1. Tradycja, kult, rytuał (ss. 7-10). Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2013). Mirko i Slavko – herosi jugosłowiańskiej kultury masowej. W M. Bogusławska, Z. Grębecka, & E. Wróblewska-Trochimiuk (Red.), Komunistyczni bohaterowie: T. 1. Tradycja, kult, rytuał (ss. 313-326). Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2011). Współcześni ikonoklaści – kontrowersje wokół plakatu chorwackiego. W K. Taczyńska, S. Sochacki, & M. Zečević (Red.), Poznać Bałkany: Historia – polityka – kultura (ss. 263-278). Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2012). Jugosłowiańska kultura masowa – projekt czy błąd systemu? Slawistyka2012(12), 135-143.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2013). Strategie kreowania wroga w serbskim plakacie propagandowym w latach 1944–1948. W M. Bogusławska & Z. Grębecka (Red.), Komunistyczni bohaterowie: T. 2. Przemiana, bunt, odrzucenie (ss. 239-250). Libron, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., & Drzewiecka, E. (2014). Niekonwencjonalne historie instytucji slawistycznych. Slavia Meridionalis, 14, 517-522.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2016). Bosmen, Super Hrvoje i Knindže: Tożsamość narodowa w tekstach kultury popularnej. W M. Bogusławska, J. Šuler-Galos, & J. Goszczyńska (Red.), Czytać, wędrować, być: Tom dedykowany Profesorowi Zdzisławowi Daraszowi (ss. 163-178). Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2016). Kształcenie jako źródło przyjemności i szczęścia: Idea kształcenia na ziemiach chorwackich w wieku XIX. W E. Solak, B. Popiołek, & B. Todorović (Red.), Małe przyjemności: Katalog słowiański (ss. 211-224). Wydawnictwo Scriptum.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E., Kurowicka, A., & Serafin, E. (2016). The (lost) voice of a woman: The Gorgonowa case in Irena Krzywicka’s narrative. Poznańskie Studia Slawistyczne2016(11), 127-142.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2016). Miłe martwe dziewczyny: Seksualność, religia i polityka w sztuce współczesnej. W A. Jawor & A. Kurowicka (Red.), Polska transformacja seksualna (ss. 128-143). Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2017). #domovina, czyli hashtagowanie ojczyzny. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis12(1), 73-86. http://www.ejournals.eu/Studia-Litteraria/2017/Volume-12-Issue-1/art/9096/
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2017). Widmo krąży po Europie: Korczulańska Szkoła Letnia jako wyspa wolnego myślenia i przestrzeń dialogu. Slavia Meridionalis17https://doi.org/10.11649/sm.1379
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2017). The idea of national reconciliation and the Croatian memory of the past. W  K. Ćwiek-Rogalska & M. Filipowicz (Red.), Slavic memory (ss. 65–78). Libron.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2018). Nie w pełni przeszłe: Wizualizowanie jugosłowiańskich widm // Not fully past: Visualising Yugoslav spectres. Herito30, 82-101.
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2018). Rewolucja (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 2, ss. 149–159). https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1066
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2018). Ewolucja (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 2, ss. 98–109). Instytut Slawistyki PAN. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1066
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2018). Historia (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T.  2, ss. 27–39). Instytut Slawistyki PAN. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1066
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2018). Naród (Chorwacja). W G. Szwat-Gyłybow (Red.), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXI w.) (T. 3, ss. 142–151). Instytut Slawistyki PAN. https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1078
 • Wróblewska-Trochimiuk, E. (2019). Displaying society: Croatian museums and galleries between pedagogy and performativity. Narodna umjetnost, 56(1), 41–54.

Przekłady naukowe i literackie:

z jęz. chorwackiego:

 • Pasini, D., & Ćavar, A. (2009). Kompetencja interkulturowa i stereotypy w nauczaniu języka chorwackiego jako obcego (E. Wróblewska-Trochimiuk, Tłum.). W I. Generowicz, E. Kaczmarska, & I. M. Doliński (Red.), Świat ukryty w słowach czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym (ss. 311-326). Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Mićanović, M. (2011). Mafiozo (E. Wróblewska-Trochimiuk, Tłum.). W M. Mićanović, Prom. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Mićanović, M. (2011). Rower (E. Wróblewska-Trochimiuk, Tłum.). W M. Mićanović, Prom. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Mićanović, M. (2011). Flinta (E. Wróblewska-Trochimiuk, Tłum.). W M. Mićanović, Prom. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

z jęz. bułgarskiego:

 • Paczew, I. (2011). Przepowiednia śmierci mitów totalitarnych w powieści Dach Gregoriego Markowa (E. Wróblewska-Trochimiuk & N. Madajczak, Tłum.). W M. Bogusławska & Z. Grębecka (Red.), Komunistyczni bohaterowie: T. 2. Przemiana, bunt, odrzucenie. Libron.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close