Dr Marzena Maciulewicz

Fotografia pracownika

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie Nauki o kulturze i religii, absolwentka Wydziału „Artes Liberales” UW, Studium Europy Wschodniej UW i Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, slawistka, kulturoznawczyni

e-mail: marzena.maciulewicz@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7704-1412

Zainteresowania naukowe

 • badania przestrzeni miejskiej;
 • studia nad pamięcią;
 • mniejszości na Bałkanach;
 • problemy etniczne i narodowościowe;
 • badania terenowe w przestrzeni dotkniętej konfliktem

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES) – członkini
 • The Polish Commission of Balkan Culture and History (AIESEE) – członkini, sekretarz (2015–2018)

Funkcje pełnione w IS PAN

 • Kierowniczka Zespołu Obsługi Badań Naukowych.
 • Sekretarz redakcji czasopisma „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”

Stypendia

 • Stypendium Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, Uniwersytet w Belgradzie, 2017–2018
 • Stypendium CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies),  Uniwersytet w Prisztinie, 2017
 • Erasmus Mundus Action 2 Sigma Agile, Uniwersytet w Niszu, 2015–2016
 • Stypendium Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Chorwacji, Uniwersytet w Zagrzebiu, 2008-2009

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • 2021–2025 – „Topos ‘wmurowanej kobiety’ w kulturach Europy Południowo-Wschodniej i Węgier” – NCN (OPUS 2020/37/B/HS2/00152) – wykonawczyni

Publikacje

Redakcja naukowa:

 • Falski M., Maciulewicz M., Rawski T. (Red.) (2011). Funkcje karnawału we współczesnym społeczeństwie chorwackim, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Wydział Polonistyki UW.

Wybrane artykuły naukowe:

 • Maciulewicz, M. (2021). In Search of Scientific Identity: Reflections on Intercultural Partnership, Fieldwork and Researcher’s Engagement. W A. Zhanaev, O. Tkachenko (Red.), Searching for Identity. Personal Experiences and Methodological Reflections (ss. 229–266). Wydawnictwo UW
 • Maciulewicz, M. (2019). Newcomers and locals. Invisible boundaries among inhabitants of the divided city in the Balkans. Colloquia Humanistica, 8/2019, 203–220. Instytut Slawistyki PAN.
 • Maciulewicz, M. (2017). Choroba jako doświadczenie istnienia. Egzystencjalistyczna proza Vladana Desnicy. W J. Tymieniecka-Suchanek (Red.), Choroba – ciało – dusza w literaturze i kulturze (ss. 185–196). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Maciulewicz, M. (2015). Badania terenowe na obszarze postkonfliktowym. W A. Koziej (Red.), Kosowo. Społeczeństwo – kultura – polityka (ss. 13–24). Studium Europy Wschodniej UW.
 • Maciulewicz, M. (2015). Symbole państwowe Republiki Kosowo. Młode społeczeństwo wobec wyzwań nowej państwowości. W A. Koziej (Red.), Kosowo. Społeczeństwo – kultura – polityka (ss. 49–68). Studium Europy Wschodniej UW.
 • Maciulewicz, M. (2011). Próby terenowe, W M. Falski, M. Maciulewicz, T. Rawski (Red.), Funkcje karnawału we współczesnym społeczeństwie chorwackim (ss. 24–35). Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Wydział Polonistyki UW.