Mgr Marzena Maciulewicz

Doktorantka na Wydziale „Artes Liberales” UW w ramach programu Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich

e-mail: marzena.maciulewicz@ispan.waw.pl

Funkcje pełnione w IS PAN

Pracownik inżynieryjno-techniczny w Zespole Obsługi Badań Naukowych.