Dr Marzena Maciulewicz

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie Nauki o kulturze i religii, absolwentka Wydziału „Artes Liberales” UW, Studium Europy Wschodniej UW i Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, slawistka, kulturoznawczyni

e-mail: marzena.maciulewicz@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7704-1412

Zainteresowania naukowe

 • badania przestrzeni miejskiej;
 • studia nad pamięcią;
 • mniejszości na Bałkanach;
 • problemy etniczne i narodowościowe;
 • badania terenowe w przestrzeni dotkniętej konfliktem

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES) – członkini
 • The Polish Commission of Balkan Culture and History (AIESEE) – członkini, sekretarz (2015–2018)

Funkcje pełnione w IS PAN

 • Kierowniczka Zespołu Obsługi Badań Naukowych.
 • Sekretarz redakcji czasopisma „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”

Stypendia

 • Stypendium Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, Uniwersytet w Belgradzie, 2017–2018
 • Stypendium CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies),  Uniwersytet w Prisztinie, 2017
 • Erasmus Mundus Action 2 Sigma Agile, Uniwersytet w Niszu, 2015–2016
 • Stypendium Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Chorwacji, Uniwersytet w Zagrzebiu, 2008-2009

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • 2021–2025 – „Topos ‘wmurowanej kobiety’ w kulturach Europy Południowo-Wschodniej i Węgier” – NCN (OPUS 2020/37/B/HS2/00152) – wykonawczyni

Publikacje

Redakcja naukowa:

 • Falski M., Maciulewicz M., Rawski T. (Red.) (2011). Funkcje karnawału we współczesnym społeczeństwie chorwackim, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Wydział Polonistyki UW.

Wybrane artykuły naukowe:

 • Maciulewicz, M. (2021). In Search of Scientific Identity: Reflections on Intercultural Partnership, Fieldwork and Researcher’s Engagement. W A. Zhanaev, O. Tkachenko (Red.), Searching for Identity. Personal Experiences and Methodological Reflections (ss. 229–266). Wydawnictwo UW
 • Maciulewicz, M. (2019). Newcomers and locals. Invisible boundaries among inhabitants of the divided city in the Balkans. Colloquia Humanistica, 8/2019, 203–220. Instytut Slawistyki PAN.
 • Maciulewicz, M. (2017). Choroba jako doświadczenie istnienia. Egzystencjalistyczna proza Vladana Desnicy. W J. Tymieniecka-Suchanek (Red.), Choroba – ciało – dusza w literaturze i kulturze (ss. 185–196). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Maciulewicz, M. (2015). Badania terenowe na obszarze postkonfliktowym. W A. Koziej (Red.), Kosowo. Społeczeństwo – kultura – polityka (ss. 13–24). Studium Europy Wschodniej UW.
 • Maciulewicz, M. (2015). Symbole państwowe Republiki Kosowo. Młode społeczeństwo wobec wyzwań nowej państwowości. W A. Koziej (Red.), Kosowo. Społeczeństwo – kultura – polityka (ss. 49–68). Studium Europy Wschodniej UW.
 • Maciulewicz, M. (2011). Próby terenowe, W M. Falski, M. Maciulewicz, T. Rawski (Red.), Funkcje karnawału we współczesnym społeczeństwie chorwackim (ss. 24–35). Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Wydział Polonistyki UW.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close