Dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN na konferencji „Współpraca naukowa humanistów ukraińskich i polskich. Historie – idee – projekty”, Kijów, 20–21 września 2019 r.

Międzynarodowa konferencja „Współpraca naukowa humanistów ukraińskich i polskich. Historie – idee – projekty”, organizowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Polską Akademię Umiejętności, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki oraz Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie, odbyła się w Kijowie 20–21 września 2019 r.

Czytaj dalejDr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN na konferencji „Współpraca naukowa humanistów ukraińskich i polskich. Historie – idee – projekty”, Kijów, 20–21 września 2019 r.

„Współczesne metody nauczania języka polskiego” – konferencja glottodydaktyczna Instytutu Slawistyki PAN i Fundacji Slawistycznej, Berdiańsk, 9–11 września 2019 r.

W dniach 9–11 września w Berdiańsku na Ukrainie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne metody nauczania języka polskiego”, której organizatorami byli Fundacja Slawistyczna oraz Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Potrzeba zorganizowania już po raz drugi konferencji glottodydaktycznej na Ukrainie podyktowana jest przeświadczeniem, że kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego przekłada się nie tylko na kształtowanie kompetencji językowych, ale również na formowanie postaw społecznych ich uczniów. Jak pokazuje współczesna sytuacja, w większości przypadków uczniowie ci stają się w przyszłości studentami polskich uczelni i pracownikami polskich firm.

Czytaj dalej„Współczesne metody nauczania języka polskiego” – konferencja glottodydaktyczna Instytutu Slawistyki PAN i Fundacji Slawistycznej, Berdiańsk, 9–11 września 2019 r.

Współczesne metody nauczania języka polskiego – konferencja glottodydaktyczna, Berdiańsk, 9–11 września 2019 r.

W dniach 9–11 września w Berdiańsku na Ukrainie odbywa się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne metody nauczania języka polskiego”, której organizatorami są Fundacja Slawistyczna oraz Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Przedsięwzięcie wspierają: Katedra Polonistyki Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie, Międzynarodowa Szkoła Ukrainistyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku, Centrum Języka i Kultury Polskiej Berdiańskiego Uniwersytetu Zarządzana i Biznesu oraz Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne metody nauczania języka polskiego” – zadanie finansowane w ramach umowy 570/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Szczegółowy program konferencji

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza”, Kraków, 6–7 czerwca 2019 r.

W 50. rocznicę śmierci Wiktora Petrowa, ukraińskiego pisarza, krytyka, historyka, filologa i archeologa, Katedra Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zorganizowała w Krakowie pierwszą – z dwóch zaplanowanych – konferencję „Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza”. Wydarzenie to oficjalnie zainicjowało projekt translatorsko-badawczy „Wiktor Petrow – w stronę krytycznej nowoczesności” realizowany przez zespół ukrainistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Slawistyki PAN: dra Pawła Krupę (kierownik projektu, UJ), dr hab. Katarzynę Kotyńską (IS PAN), dr Katarzynę Glinianowicz (IS PAN), mgra Przemysława Tomanka (UJ).

Czytaj dalejMiędzynarodowa konferencja naukowa „Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza”, Kraków, 6–7 czerwca 2019 r.

Badaczki z IS PAN na ASEEES Summer Convention w Zagrzebiu, 14–16 czerwca 2019 r.

W dniach 14–16 czerwca dwie naukowczynie z IS PAN – dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk oraz dr Katarzyna Roman-Rawska – wzięły udział w międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez The Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies w Zagrzebiu. Tematem letniej edycji amerykańskiej konferencji były wojny kulturowe.

W panelu „Performing Divisions in the Central and South-Eastern European Cities” dr Wróblewska-Trochimiuk zaprezentowała referat pt. „Images of Divisions: Visual Articulations of Culture Wars in the Former Yugoslavia after 2000”. Panel został przygotowany przez członków i członkinie Pracowni Obszaru Postjugosłowiańskiego (PROP) – dra Macieja Falskiego (UW), dra Tomasza Rawskiego (UW) i dr Dominikę Kaniecką (UJ).

Czytaj dalejBadaczki z IS PAN na ASEEES Summer Convention w Zagrzebiu, 14–16 czerwca 2019 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Inflantczycy. Łotewsko-polskie związki literackie, językowe i kulturowe w XIX i XX wieku”, 13–14 czerwca, Rēzekne

Instytut Slawistyki PAN, wraz z Katedrą Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego, był współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Inflantczycy. Łotewsko-polskie związki literackie, językowe i kulturowe w XIX i XX wieku” , która odbyła się 13–14 czerwca 2019 r. w Rēzekne na Łotwie.

Czytaj dalejMiędzynarodowa konferencja naukowa „Inflantczycy. Łotewsko-polskie związki literackie, językowe i kulturowe w XIX i XX wieku”, 13–14 czerwca, Rēzekne

Dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN na konferencji naukowej w Sejmie Republiki Litwy, 7 czerwca 2019, Wilno

Dn. 7 czerwca 2019 r. w Sejmie Republiki Litewskiej w Wilnie odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Antano ir Jono Juškų kultūrinio palikimo retrospektyva: nauji požiūrai ir tyrimai” [Dziedzictwo kulturowe Antoniego i Jana Juszkiewiczów w ujęciu retrospektywnym: nowe aspekty i badania], poświęcona dziedzictwu, jakie pozostawili bracia Antoni i Jan Juszkiewiczowie, twórcy XIX-wiecznych słowników przekładowych oraz zbieracze folkloru litewskiego. Ich dorobek był bardzo ceniony przez Jana Karłowicza czy Jana Baudouina de Courtenay, a po 200 latach od narodzin ks. Antoniego Juszkiewicza spuściznę tę z perspektywy współczesnej humanistyki poddali wnikliwej analizie litewscy badacze: językoznawcy, folkloryści, kulturoznawcy i historycy.

Czytaj dalejDr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN na konferencji naukowej w Sejmie Republiki Litwy, 7 czerwca 2019, Wilno

Zaproszenie na konferencję „Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza”, 7 czerwca 2019 r., Kraków

Mamy przyjemność zaprosić na obrady Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza”organizowanej przez Katedrę Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja odbędzie się 7 czerwca 2019 r. w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Program konferencji

Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń na konferencję „Pogranicza i granice w kulturach południowosłowiańskich. Miasto i tradycja biblijna”, 3–5 października 2019 r., Sofia

Pragniemy zaprosić do udziału w organizowanej przez Instytut Slawistyki PAN, Instytut Literatury Bułgarskiej Akademii Nauk oraz Centrum Cyrylometodejskiego przy Bułgarskiej Akademii Nauk międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji pt.: „Pogranicza i granice w kulturach południowosłowiańskich. Miasto i tradycja biblijna”, Sofia, 3–5 października 2019 r.

Czytaj dalejZaproszenie do nadsyłania zgłoszeń na konferencję „Pogranicza i granice w kulturach południowosłowiańskich. Miasto i tradycja biblijna”, 3–5 października 2019 r., Sofia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe”, 19–22.06.2019 r., Jastrowie

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe”, która odbędzie się w dniach 19–22.06.2019 r. w Jastrowiu.

Konferencja ta będzie ósmym z cyklu międzynarodowych spotkań naukowych poświęconych problematyce bukowińskiej, zainicjowanych na początku lat 90. XX wieku przez prof. Kazimierza Feleszkę. Organizatorkami tegorocznej konferencji są dr hab. Helena Krasowska i dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk.

Czytaj dalejMiędzynarodowa Konferencja Naukowa „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe”, 19–22.06.2019 r., Jastrowie