Prof. dr hab. Anna Zielińska

Językoznawczyni

e-mail: azielinska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0497-4916

Zainteresowania naukowe

 • Socjolingwistyka;
 • Wielojęzyczność;
 • Kontakty językowe.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN;
 • Rada Naukowa Instytutu Języka Polskiego PAN;
 • Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

Funkcje pełnione w IS PAN

Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN.

Nagrody i odznaczenia

 • Zasłużony dla Kultury Polskiej;
 • Srebrny Krzyż Zasługi.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • Tłumaczenie na język niemiecki książki Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim Uniwersalia, NPRH;
 • Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych, Beethoven NCN.

Publikacje

 • Zielińska, Anna (1996). Wielojęzyczność staroobrzędowców mieszkających w Polsce. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Zielińska, Anna (2017). The Multilingualism of the Old Believers Living in Poland. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Pobrane z  https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/82
 • Zielińska, Anna (2002). Mniejszość polska na Litwie kowieńskiej. Studium socjolingwistyczne. Warszawa:  Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Zielińska, Anna, oraz Sawaniewska-Mochowa, Zofia  (2007). Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich. Ginąca część kultury europejskiej. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Zielińska, Anna (2013). Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Pobrane z https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/37