Prof. dr hab. Anna Zielińska

Fotografia pracownika

Językoznawczyni

e-mail: anna.zielinska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0497-4916

Zainteresowania naukowe

 • Socjolingwistyka;
 • Wielojęzyczność;
 • Kontakty językowe.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN;
 • Rada Naukowa Instytutu Języka Polskiego PAN;
 • Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

Funkcje pełnione w IS PAN

Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN.

Nagrody i odznaczenia

 • Zasłużony dla Kultury Polskiej;
 • Srebrny Krzyż Zasługi.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • Tłumaczenie na język niemiecki książki Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim Uniwersalia, NPRH;
 • Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych, Beethoven NCN.

Publikacje

 • Zielińska, A. (1996). Wielojęzyczność Staroobrzędowców mieszkających w Polsce. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Zielińska, A. (2002). Mniejszość polska na Litwie kowieńskiej: Studium socjolingwistyczne. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Zielińska, A., & Sawaniewska-Mochowa, Z.  (2007). Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich: Ginąca część kultury europejskiej. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Zielińska, A. (2013). Mowa pogranicza: Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim. Instytut Slawistyki PAN. http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/37
 • Zielińska, A. (2017). The multilingualism of the Old Believers living in Poland. Instytut Slawistyki PAN. http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/82
 • Zielińska, A. (2019). Grenzlandsprache: Untersuchung der Sprachen und Identitäten in der Region Lebus (K. Steinke, Tłum.). Peter Lang.
 • Zielińska, A., & Księżyk, F. (2020). Language shifts in the language biographies of immigrants from Upper Silesia residing in Germany. Multilingua Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication. https://doi.org/10.1515/multi-2019-0127