Prof. dr hab. Anna Zielińska

Photo of the employee

Linguist

e-mail: anna.zielinska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0497-4916

Research interests

  • Sociolinguistics;
  • Linguistic contacts;
  • Multilingualism.

Publications

  • Zielińska, A. (1996). Wielojęzyczność Staroobrzędowców mieszkających w Polsce. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
  • Zielińska, A. (2002). Mniejszość polska na Litwie kowieńskiej: Studium socjolingwistyczne. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
  • Zielińska, A., & Sawaniewska-Mochowa, Z. (2007). Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich: Ginąca część kultury europejskiej. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
  • Zielińska, A. (2013). Mowa pogranicza: Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim. Instytut Slawistyki PAN. http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/37
  • Zielińska, A. (2017). The multilingualism of the Old Believers living in Poland. Instytut Slawistyki PAN. http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/82
  • Zielińska, A. (2019). Grenzlandsprache: Untersuchung der Sprachen und Identitäten in der Region Lebus (K. Steinke, Trans.). Peter Lang.
  • Zielińska, A., & Księżyk, F. (2020). Language shifts in the language biographies of immigrants from Upper Silesia residing in Germany. Multilingua Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication. https://doi.org/10.1515/multi-2019-0127

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies, in accordance with the current browser settings. Privacy policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close