Prof. dr hab. Anna Zielińska

Employee’s profile photo

Linguist

e-mail: azielinska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0497-4916

Research interests

  • Sociolinguistics;
  • Linguistic contacts;
  • Multilingualism.

Publications

  • Zielińska, A. (1996). Wielojęzyczność Staroobrzędowców mieszkających w Polsce. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
  • Zielińska, A. (2002). Mniejszość polska na Litwie kowieńskiej: Studium socjolingwistyczne. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
  • Zielińska, A., & Sawaniewska-Mochowa, Z. (2007). Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich: Ginąca część kultury europejskiej. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
  • Zielińska, A. (2013). Mowa pogranicza: Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim. Instytut Slawistyki PAN. http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/37
  • Zielińska, A. (2017). The multilingualism of the Old Believers living in Poland. Instytut Slawistyki PAN. http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/82