Dr Wojciech Mądry

Zdjęcie profilowe pracownika

Historyk, specjalizacja: archiwistyka

e-mail: wojciech.madry@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5078-9714

Zainteresowania naukowe

 • Historia Polski w średniowieczu;
 • Polityka dynastyczna Piastów;
 • Miejsca pochówków przedstawicieli dynastii piastowskiej;
 • Historia polskich badań slawistycznych;
 • Historia poznańskiego ośrodka slawistycznego.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk;
 • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne;
 • Komisja Wczesnych Dziejów Słowian im. Prof. Gerarda Labudy przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Funkcje pełnione w IS PAN

Członek Rady Pracowników IS PAN.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

Udział w grancie nr 0195/NPRH5/H11/84/2017 „Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria łacińska, t. 3: średniowiecze, z. 1, źródła węgierskie”.

Publikacje

Autorstwo książek i rozdziałów:

 • Mądry, Wojciech (2006). 60 lat Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Poznań: Wydawnictwo Miejskie.
 • Mądry, Wojciech (2014). Nekropolie piastowskie jako symbol trwania pamięci o dynastii. W Magdalena Dyras, Barbara Suchoń-Chmiel oraz Tomasz Kwoka (Red.), Symbole władzy, władza symboli (ss. 295-304). Kraków: Wydawnictwo Scriptum.
 • Mądry, Wojciech (2016). Recepcja chrześcijańskich zwyczajów funeralnych władców zachodnioeuropejskich w krajach Środkowej Europy na przykładzie ziem polskich. W Zofia Abramowicz oraz Jarosław Ławski (Red.), Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria III. Literatura, język, kultura, historia. Tom II. Chrześcijaństwo w kulturze, sztuce i historii (ss. 221-229). Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 • Mądry, Wojciech (2018). Władysław Kowalenko (1884-1966) prekursor badań nad rolą morza dla ludów słowiańskich we wczesnym średniowieczu. W Bogusław Zieliński (Red.), Z polskich Studiów Slawistycznych. Seria 13, Tom 1 (ss. 167-176). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Artykuły:

 • Mądry, Wojciech (1990) Rec. Piotr Paweł Gach, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773-1914. Red. Wyd. KUL, Lublin 1984. Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza, 17(2(34)), 200 – 202.
 • Mądry, Wojciech (1991). Hasła słownikowe: Drezdenko; Dusina; Dziwna; Gniechowize; Godzimierz; Goruńsko; Graniczna. W Antoni Gąsiorowski, Barbara Grunwald-Hajdasz, Gerard Labuda oraz Andrzej Wędzki (Red.), Słownik starożytności słowiańskich, t. 8, cz. 1 (Suplement A – Ż) (ss. 75-76; 101; 107-108; 157; 159; 164; 172). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Mądry, Wojciech (1996). Hasła słownikowe: Lubiąż; Płońsk; Tańsk-Przedbory; Zwola. W Antoni Gąsiorowski, Barbara Grunwald-Hajdasz, Gerard Labuda oraz Andrzej Wędzki (Red.), Słownik starożytności słowiańskich, t. 8, cz. 2 (Suplement A – Ż) (ss. 400-401; 517; 591-592; 616). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Mądry, Wojciech (2007). Poznańskie krwiodawstwo. Historia i dzień dzisiejszy. Kronika Miasta Poznania, 2007(4), 279 – 295.
 • Mądry, Wojciech (2008). Hasła: Bednarstwo; Białogard; Bobrzanie; Bytom Odrzański; Cedynia; Drohiczyn; Dziadoszanie; Elbląska księga; Garbarstwo; Głogów; Kołobrzeg; Kruszwica; Łęczyca; Łysiec; Międzyrzecz; Narzaz; Olejarstwo; Opole; Płock; Przemyśl; Przesieka; Pyrzyczanie; Santok; Sieradz; Szeligi; Włocławek; Wolin. W A. Wędzki (Red.), Wczesna Słowiańszczyzna. Przewodnik po dziejach i literaturze przedmiotu (ss. 30-31; 36; 42; 84-85; 86-87; 140; 147; 148; 163-164; 179-180; 253; 280-282; 314-316; 324; 340-342; 361; 395-396; 400-401; 434-436; 487-489; 492-493; 496; 541-542; 560; 617; 690-692; 698-701. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Mądry, Wojciech (2014). Stanisław Adolf Hoffmann (1896-1972). Śremski Notatnik Historyczny, 14, 108-117.
 • Mądry, Wojciech (2016). Kilka słów o wspólnej pasji poznańskich numizmatyków Andrzeja Wędzkiego i Henryka Zachciała z okazji 55 – lecia Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego im. Józefa Kostrzewskiego w Poznaniu. Komunikaty Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego im. Józefa Kostrzewskiego w Poznaniu, 2016(5/274), 3-8.
 • Mądry, Wojciech (2016). Władysław Kowalenko – zapomniany poznański prekursor badań nad rolą morza dla studiów słowiańskich we wczesnym średniowieczu. Przegląd ArchiwalnoHistoryczny, 2016(III), 79-93.
 • Mądry, Wojciech (2017). Słownik starożytności słowiańskich – zapomniany epizod polskiej myśli slawistycznej dwudziestolecia międzywojennego. Przegląd ArchiwalnoHistoryczny, 2017(IV), 223–231.