Dr Wojciech Mądry

Zdjęcie profilowe pracownika

Historian (archival studies)

e-mail: wojciech.madry@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5078-9714

Zainteresowania naukowe

 • History of Poland in the Middle Ages;
 • Dynastic policy of the Piast rulers;
 • Burial places of the representatives of the Piast dynasty;
 • History of Polish Slavic studies;
 • History of Slavic studies in Poznań.

Publikacje

Monographs and book chapters:

 • Mądry, Wojciech (2006). 60 lat Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Poznań: Wydawnictwo Miejskie.
 • Mądry, Wojciech (2014). Nekropolie piastowskie jako symbol trwania pamięci o dynastii. In Magdalena Dyras, Barbara Suchoń-Chmiel, & Tomasz Kwoka (Eds.), Symbole władzy, władza symboli (pp. 295-304). Kraków: Wydawnictwo Scriptum.
 • Mądry, Wojciech (2016). Recepcja chrześcijańskich zwyczajów funeralnych władców zachodnioeuropejskich w krajach Środkowej Europy na przykładzie ziem polskich. In Zofia Abramowicz, & Jarosław Ławski (Eds.), Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria III. Literatura, język, kultura, historia. Tom II. Chrześcijaństwo w kulturze, sztuce i historii (pp. 221-229). Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie
 • Mądry, Wojciech (2018). Władysław Kowalenko (1884-1966) prekursor badań nad rolą morza dla ludów słowiańskich we wczesnym średniowieczu. In Bogusław Zieliński (Ed.), Z polskich Studiów Slawistycznych. Seria 13, Tom 1 (pp. 167-176). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Articles:

 • Mądry, Wojciech (1990) Rec. Piotr Paweł Gach, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773-1914. Red. Wyd. KUL, Lublin 1984. Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza, 17(2(34)), 200 – 202.
 • Mądry, Wojciech (1991). Dictionary entries: Drezdenko; Dusina; Dziwna; Gniechowize; Godzimierz; Goruńsko; Graniczna. In Antoni Gąsiorowski, Barbara Grunwald-Hajdasz, Gerard Labuda, & Andrzej Wędzki (Eds.), Słownik starożytności słowiańskich, t. 8, cz. 1 (Suplement A – Ż) (pp. 75-76; 101; 107-108; 157; 159; 164; 172). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Mądry, Wojciech (1996). Dictionary entries: Lubiąż; Płońsk; Tańsk-Przedbory; Zwola. In Antoni Gąsiorowski, Barbara Grunwald-Hajdasz, Gerard Labuda, & Andrzej Wędzki (Eds.), Słownik starożytności słowiańskich, t. 8, cz. 2 (Suplement A – Ż) (pp. 400-401; 517; 591-592; 616). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Mądry, Wojciech (2007). Poznańskie krwiodawstwo. Historia i dzień dzisiejszy. Kronika Miasta Poznania, 2007(4), 279 – 295.
 • Mądry, Wojciech (2008). Entries: Bednarstwo; Białogard; Bobrzanie; Bytom Odrzański; Cedynia; Drohiczyn; Dziadoszanie; Elbląska księga; Garbarstwo; Głogów; Kołobrzeg; Kruszwica; Łęczyca; Łysiec; Międzyrzecz; Narzaz; Olejarstwo; Opole; Płock; Przemyśl; Przesieka; Pyrzyczanie; Santok; Sieradz; Szeligi; Włocławek; Wolin. In Andrzej Wędzki (Ed.), Wczesna Słowiańszczyzna. Przewodnik po dziejach i literaturze przedmiotu (pp. 30-31; 36; 42; 84-85; 86-87; 140; 147; 148; 163-164; 179-180; 253; 280-282; 314-316; 324; 340-342; 361; 395-396; 400-401; 434-436; 487-489; 492-493; 496; 541-542; 560; 617; 690-692; 698-701. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Mądry, Wojciech (2014). Stanisław Adolf Hoffmann (1896-1972). Śremski Notatnik Historyczny, 14, 108-117.
 • Mądry, Wojciech (2016). Kilka słów o wspólnej pasji poznańskich numizmatyków Andrzeja Wędzkiego i Henryka Zachciała z okazji 55 – lecia Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego im. Józefa Kostrzewskiego w Poznaniu. Komunikaty Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego im. Józefa Kostrzewskiego w Poznaniu, 2016(5/274), 3-8.
 • Mądry, Wojciech (2016). Władysław Kowalenko – zapomniany poznański prekursor badań nad rolą morza dla studiów słowiańskich we wczesnym średniowieczu. Przegląd ArchiwalnoHistoryczny, 2016(III), 79-93.
 • Mądry, Wojciech (2017). Słownik starożytności słowiańskich – zapomniany epizod polskiej myśli slawistycznej dwudziestolecia międzywojennego. Przegląd ArchiwalnoHistoryczny, 2017(IV), 223 – 231.