Prof. dr hab. Ryszard Grzesik

Zdjęcie profilowe pracownika

Historyk – mediewista

e-mail: ryszard.grzesik@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7887-6895

Facebook: https://www.facebook.com/ryszard.grzesik.50

Zainteresowania naukowe

Historia Europy Środkowej w średniowieczu, związki polsko-węgierskie, źródłoznawstwo (zwłaszcza kroniki średniowieczne z regionu).

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk;
 • Komisja Bałkanistyczna przy Oddziale PAN w Poznaniu;
 • Komisja Slawistyczna przy Oddziale PAN w Poznaniu;
 • Spišský dejepisný spolok;
 • Medieval Chronicle Society;
 • Komisja Wczesnych Dziejów Słowian przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów;
 • Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe.

Funkcje pełnione w IS PAN

 • Przewodniczący Rady Naukowej IS PAN w kadencji 2011–2014 (początkowo Wiceprzewodniczący, od X 2012 Przewodniczący) oraz w kadencji 2015–2018;
 • Kierownik Zakładu Historii IS PAN.

Nagrody i odznaczenia

Srebrny Krzyż Zasługi przyznany w 2014 r. przez Prezydenta RP.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • Kierownik projektu 195/NPRH5/H11/84/2017 „Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria łacińska, t. 3; Średniowiecze, z. 1: Źródła węgierskie”;
 • Kierownik dwóch tematów statutowych: „Trzy Legendy Św. Stefana – wydanie łacińsko-polskie. Three St. Stephen’s Legends – The Latin-Polish Edition” oraz „Węgrzy w opinii Polaków we wczesnym średniowieczu (do 1320 r.)”;
 • Uczestnik dwóch innych tematów statutowych „Sylwetki slawistów i bizantynistów wielkopolskich” oraz „Od słowiańskiej meganauki do slawistycznej metanarracji. Z dziejów polskich badań slawistycznych w XX wieku”.