Międzynarodowy odzew na monografię „Pod klątwą” prof. Joanny Tokarskiej-Bakir

Na stronie Collège de France opublikowano recenzję pracy Pod klątwą, monografii autorstwa prof. Joanny Tokarskiej-Bakir. Recenzję można przeczytać tutaj: https://laviedesidees.fr/1946-le-pogrom-de-Kielce.html

Na temat publikacji wypowiedział się również niemiecki recenzent Kai Struve, a tekst został opublikowany w poważanej sieci historyczno-socjologicznej H / SOZ / KULT. Recenzja jest dostępna tutaj: https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-27279

Angielska wersja książki Pod klątwą ukaże się w 75. rocznicę pogromu kieleckiego w amerykańskim wydawnictwie Cornell University Press (współwydawcą będzie The United States Holocaust Memorial Museum z Waszyngtonu).

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN członkinią sieci Language In The Human-Machine Era

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN została członkinią Management Committee COST Action CA19102: Language In The Human-Machine Era. Kierownikiem akcji jest dr Dave Sayers z University of Jyväskylä (Finlandia). Celem działania jest wypracowanie sposobów współpracy między lingwistami i badaczami społecznymi zajmującymi się językami oraz twórcami technologii. Nicole Dołowy-Rybińska będzie uczestniczyć w grupie badawczej „Language diversity, vitality and endangerment”, analizującej wpływ nowych technologii na zróżnicowanie językowe świata, żywotność języków oraz ich zagrożenie. Więcej informacji o projekcie można znaleźć tu: www.lithme.eu

 

 

Współpraca IS PAN z Wydziałem Filologii i Dziennikarstwa Winnickiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego

Instytut Slawistyki PAN w 2018 r. podpisał umowę o współpracy naukowej z Wydziałem Filologii i Dziennikarstwa im. Michajła Stelmacha (Факультет філології і журналістики імені Михайла Стельмаха) Winnickiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Michajła Kociubińskiego (Вінницький державний педагогічний університет іменіМихайла Коцюбинського). Wydział Filologii i Dziennikarstwa kształci studentki i studentów w zakresie dziennikarstwa, reklamy i public relations oraz nauczania języka ukraińskiego i literatury ukraińskiej na poziomie licencjatu oraz magistra w zakresie filologii ukraińskiej. Funkcjonują też studia doktoranckie. Od kilkunastu lat prowadzony jest lektorat języka polskiego.

Czytaj dalejWspółpraca IS PAN z Wydziałem Filologii i Dziennikarstwa Winnickiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego

Otwarcie witryny internetowej „Józef Obrębski (1905–1967)”

31 stycznia 2020 roku została udostępniona witryna internetowa https://ispan.waw.pl/obrebski/, która powstała ze środków projektu „Slawistyczny dorobek przedwojennej etnologii polskiej online. Weryfikacja, opracowanie naukowe i upowszechnienie w otwartym dostępie nieznanej dokumentacji Józefa Obrębskiego z Macedonii sporządzonej w latach 1930.”. Jest to projekt Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 800/P-DUN/2018, realizowany przez Fundację Slawistyczną w latach 2018–2019. Jego wykonawcami byli Anna Engelking, Joanna Rękas, Ilija Upalevski, Olimpia Dragouni, Helena Teleżyńska, Ewa Pajestka-Kojder, Michał Swianiewicz i Katarzyna Roman-Rawska. Konstruktorem i administratorem witryny jest Piotr Otręba.

Czytaj dalejOtwarcie witryny internetowej „Józef Obrębski (1905–1967)”

DARIAH-PL i CLARIN częścią Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję w sprawie utworzenia Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej skupiającej infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej. W obszarze nauk społecznych i humanistycznych znalazły się dwie infrastruktury, które współtworzy Instytut Slawistyki PAN: CLARIN (wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna) oraz DARIAH-PL (cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce). Sieci zostały wpisane do Mapy na wniosek Politechniki Wrocławskiej (CLARIN) i Uniwersytetu Warszawskiego (DARIAH-PL).

Prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir członkinią Zgromadzenia Ogólnego PAN

Podczas 140. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN wybrano nowych członków i członkinie tego najważniejszego organu Akademii i zarazem prestiżowej korporacji uczonych. W skład Zgromadzenia Ogólnego PAN wchodzą wszyscy członkowie krajowi PAN – wybitni naukowcy, którzy określają kierunki rozwoju i działalności Akademii. Z radością informujemy, że podczas grudniowej sesji prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir została wybrana członkiem korespondentem PAN.

Serdecznie gratulujemy!

Stypendium Prezesa PAN dla Tymoteusza Króla

W dniu 11 grudnia 2019 r. Tymoteusz Król, słuchacz „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej”, finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 i prowadzonych w Instytucie Slawistyki PAN, został wyróżniony Stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2019/2020. Podczas oficjalnej uroczystości wręczenia nagród, która miała miejsce o godz. 11.00 w Sali Lustrzanej w Pałacu Staszica, Doktorant Instytutu Slawistyki PAN, jedyny humanista wśród wyróżnionych, miał przyjemność przemawiać w imieniu wszystkich odznaczonych młodych badaczy. Serdecznie gratulujemy!!!

Zaproszenie do lektury „Hledání proluk” pod red. prof. Joanny Goszczyńskiej

W prestiżowym praskim wydawnictwie Karolinum ukazała się czeska wersja poświęconej Buhumilowi Hrabalowi monografii W poszukiwaniu przerw w zabudowieHledání proluk pod redakcją prof. Joanny Goszczyńskiej. Wpisuje się ona w dyskusję nad „fenomenem hrabalowskim” i konfrontując optyki badaczy zakorzenionych w różnych kulturach, odkrywa i uzupełnia tytułowe hrabalowskie „proluki” czyli „przerwy w zabudowie”.

Podziękowania dla Instytutu Slawistyki PAN za udział w Festiwalu Nauki

Miło nam poinformować, że Instytut Slawistyki PAN otrzymał podziękowania za udział w tegorocznym Festiwalu Nauki. Podziękowania kierowane są do koordynatorki dr Beaty Kubokovej oraz osób prowadzących spotkania i lekcje, tj.:

dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej
dr hab. Heleny Krasowskiej
dr Ireny Prawdzic
dr Agnieszki Ayşen Kaim
dr Anny Jorroch
mgr Tymoteusza Króla
mgr Piotra Szatkowskiego

XXIII Festiwal Nauki-podziękowania