Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska

Slawistka

e-mail: joanna.goszczynska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3804-4845

Zainteresowania naukowe

 • Literatura  czeska i słowacka XIX i XX wieku i jej uwarunkowania kulturowe, mitologia narodowa;
 • Historia idei;
 • Problemy szeroko rozumianego modernizmu.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Kadencja 2012–2015: Komitet Nauk o Kulturze PAN;
 • Kadencja 2015–2018: Komitet Słowianoznawstwa PAN;
 • Komisja Iberyjsko-Słowiańskich Badań Porównawczych przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów;
 • Komisja Badań Porównawczych Literatur Słowiańskich przy MKS;
 • Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Szkolnictwa RS (przewodnicząca);
 • Rada Programowa Forum Polsko-Czeskiego przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, (wiceprzewodnicząca);
 • CLEPUL (Centro de Literaturas de Expressao Portuguesa das Universidados de Lisboa);
 • Komisja Oceniająca  programu SASPRO przy Słowackiej Akademii Nauk;
 • Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN;
 • Rada Naukowa Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW;
 • Redaktor naczelny polsko-słowackiego pisma „Kontakty”;
 • Komitet redakcyjny czasopisma „Prace Filologiczne”;
 • Rada redakcyjna słowackiego czasopisma „Slovenská literatúra”.

Nagrody i odznaczenia

 • 1998 – słowacki medal Cyryla i Metodego w uznaniu zasług za działalność na polu słowacystyki;
 • 2009 – Złoty Krzyż Zasługi RP;
 • 2009 – Nagroda Rektora UW I stopnia za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne;
 • 2010 – Wielki Medal Św. Gorazda, przyznawany przez Ministerstwo Szkolnictwa Republiki Słowackiej;
 • 2017 – międzynarodowa nagroda Słowackiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistycznych;
 • 2018 – dyplom uznania od Ministra Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Słowackiej, Miroslava Lajčáka za szczególne zasługi dla rozwoju przyjacielskich stosunków z Republiką Słowacką.

Publikacje

 • Goszczyńska, J. (Red.). (2019). Hledání proluk: Bohumil Hrabal – analýzy a interpretace (M. Havránková, Tłum.). Karolinum.
 • Goszczyńska, J. (2015). Wielkie spory małego narodu. Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Goszczyńska, J. (2008). Synowie Słowa: Myśl mesjanistyczna w literaturze słowackiej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Goszczyńska, J. (2004). Sławni i zapomniani: Studia z literatury czeskiej i słowackiej. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 • Goszczyńska, J. (2003). Mýtus o Jánošíkovi vo folklóre a slovenskej literatúre 19. Storočia (B. Suwara, Tłum.). Juga.
 • Goszczyńska, J. (2001). Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego.