Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska

Slawistka

e-mail: joanna.goszczynska@ispan.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3804-4845

Zainteresowania naukowe

 • Literatura  czeska i słowacka XIX i XX wieku i jej uwarunkowania kulturowe, mitologia narodowa;
 • Historia idei;
 • Problemy szeroko rozumianego modernizmu.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Kadencja 2012–2015: Komitet Nauk o Kulturze PAN;
 • Kadencja 2015–2018: Komitet Słowianoznawstwa PAN;
 • Komisja Iberyjsko-Słowiańskich Badań Porównawczych przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów;
 • Komisja Badań Porównawczych Literatur Słowiańskich przy MKS;
 • Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Szkolnictwa RS (przewodnicząca);
 • Rada Programowa Forum Polsko-Czeskiego przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, (wiceprzewodnicząca);
 • CLEPUL (Centro de Literaturas de Expressao Portuguesa das Universidados de Lisboa);
 • Komisja Oceniająca  programu SASPRO przy Słowackiej Akademii Nauk;
 • Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN;
 • Rada Naukowa Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW;
 • Redaktor naczelny polsko-słowackiego pisma „Kontakty”;
 • Komitet redakcyjny czasopisma „Prace Filologiczne”;
 • Rada redakcyjna słowackiego czasopisma „Slovenská literatúra”.

Nagrody i odznaczenia

 • 1998 – słowacki medal Cyryla i Metodego w uznaniu zasług za działalność na polu słowacystyki;
 • 2009 – Złoty Krzyż Zasługi RP;
 • 2009 – Nagroda Rektora UW I stopnia za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne;
 • 2010 – Wielki Medal Św. Gorazda, przyznawany przez Ministerstwo Szkolnictwa Republiki Słowackiej;
 • 2017 – międzynarodowa nagroda Słowackiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistycznych;
 • 2018 – dyplom uznania od Ministra Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Słowackiej, Miroslava Lajčáka za szczególne zasługi dla rozwoju przyjacielskich stosunków z Republiką Słowacką.

Publikacje

 • Goszczyńska, J. (Red.). (2019). Hledání proluk: Bohumil Hrabal – analýzy a interpretace (M. Havránková, Tłum.). Karolinum.
 • Goszczyńska, J. (2015). Wielkie spory małego narodu. Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Goszczyńska, J. (2008). Synowie Słowa: Myśl mesjanistyczna w literaturze słowackiej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Goszczyńska, J. (2004). Sławni i zapomniani: Studia z literatury czeskiej i słowackiej. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 • Goszczyńska, J. (2003). Mýtus o Jánošíkovi vo folklóre a slovenskej literatúre 19. Storočia (B. Suwara, Tłum.). Juga.
 • Goszczyńska, J. (2001). Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close