Dr hab. Maksim Duszkin (Duškin), prof. IS PAN

Językoznawca

e-mail: maksim.duszkin@ispan.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4433-1015

Zainteresowania naukowe

 • Semantyka;
 • Historia myśli lingwistycznej.

Funkcje pełnione w IS PAN

Sekretarz czasopisma „Acta Baltico-Slavica”.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

CLARIN (2016–2018).

Publikacje

Monografie:

 • Duszkin, M. (2010). Wykładniki przybliżoności adnumeratywnej w języku polskim i rosyjskim. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Duszkin, M. (2018). Лингвистическая идея числительного в русских грамматиках XVIII‒XIX веков[Lingvisticheskaia ideia chislitel’nogo v russkikh grammatikakh XVIII-XIX veko]. Instytut Slawistyki PAN.

Wybrane artykuły:

 • Duszkin, M. (2003). Dokładniej o dokładności: „zaokrągloność” dokładnych określeń ilościowych. Prace Filologiczne,48, 133-142.
 • Duszkin, M. (2004). Określenia liczbowe: Nazwy zbiorów vs nazwy jednostek. Prace Filologiczne, 49, 131-137.
 • Duszkin, M. (2006). Leksem ileś: Nieokreśloność liczebnikowa i zaimkowa. W H. Karaś (Red.), Czynić słowami: Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej (ss. 141-154). Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Duszkin, M. (2009). Concerning Exponents of Adnumeral Approximation in Polish and Russian. Cognitive Studies / Etudes Cognitives, 9, 200-210.
 • Duszkin, M. (2010). Approximation and Supposition. Cognitive Studies / Etudes Cognitives, 10, 121-125. https://doi.org/10.11649/cs.2010.006
 • Duszkin, M. (2011). Semantyka rosyjskiego liczebnikowego szyku przestawnego. W E. Komorowskiej & D. Stanulewicz (Red.), Liczba i miara w językach i kulturach świata kulturach świata (ss. 87-98). Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPO.
 • Duszkin, M. (2012). O perevode russkoĭ leksemy bakaleia na pol’skiĭ iazyk. Slavistica Vilnensis. Kalbotyra, 57(2), 173-184.
 • Duszkin, M. (2014). Praktyczny przewodnik po korpusie języka rosyjskiego. W M. Hebal-Jezierska (Red.), Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich (ss. 142-165). Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Duszkin, M. (2017). Obratnyĭ poriadok chislitel’nogo v russkom iazyke. Iz istorii izucheniia voprosa. W M. Danielewiczowa, K. Doboszyńska-Markiewicz, & A. Wójcick (Red.), Prace językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW: Tom 9. Nieokreśloność i granice (ss. 107-118). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. https://doi.org/10.15290/rtk.2018.17.3.32

Tłumaczenia artykułów naukowych z różnych dziedzin humanistyki:

 • Apresjan, J. D. (2012). Informacja pragmatyczna w słowniku jednojęzycznym (M. Duszkin, Tłum.). W J. D. Apresjan, Z warsztatu leksykografa (ss. 41-63). Wydział Polonistyki UW.
 • Griškaitė, R. (2013). Iwan Łobojko w historii i historiografii (M. Duszkin, Tłum.). Pamiętnik Literacki, 2013(2), 149-185.
 • Danielewiczowa, M. (2014). Struktura i znaczenie eksklamatywów: Na materiale współczesnej polszczyzny (M. Duszkin, Tłum.) (ss. 107-114). Uniwersytet Warszawski. Katedra Lingwistyki Formalnej [Przekład streszczenia na język rosyjski]
 • Łotman, J. (2017). Ten trudny tekst…; Plany geniusza; O problemach nowego akademickiego wydania Puszkina (M. Duszkin, Tłum.). W M. Prussak (wybór); P. Bem (Red.), Filologia: Lekcja wolności. Antologia rosyjskich tekstów naukowych (ss. 25-28; 61-69; 71-78). Instytut Badań Literackich.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close