Dr hab. Maksim Duszkin (Duškin), prof. IS PAN

Lingiust

e-mail: maksim.duszkin@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4433-1015

Research interests

 • Semantics;
 • History of linguistics.

Publications

Monographs:

 • Duszkin, M. (2010). Wykładniki przybliżoności adnumeratywnej w języku polskim i rosyjskim. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Duszkin, M. (2018). Лингвистическая идея числительного в русских грамматиках XVIII‒XIX веков[Lingvisticheskaia ideia chislitel’nogo v russkikh grammatikakh XVIII-XIX vekov]. Instytut Slawistyki PAN.

Selected academic articles:

 • Duszkin, M. (2003). Dokładniej o dokładności: „zaokrągloność” dokładnych określeń ilościowych. Prace Filologiczne,48, 133-142.
 • Duszkin, M. (2004). Określenia liczbowe: Nazwy zbiorów vs nazwy jednostek. Prace Filologiczne, 49, 131-137.
 • Duszkin, M. (2006). Leksem ileś: Nieokreśloność liczebnikowa i zaimkowa. In H. Karaś (Ed.), Czynić słowami: Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej (pp. 141-154). Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Duszkin, M. (2009). Concerning Exponents of Adnumeral Approximation in Polish and Russian. Cognitive Studies / Etudes Cognitives, 9, 200-210.
 • Duszkin, M. (2010). Approximation and Supposition. Cognitive Studies / Etudes Cognitives, 10, 121-125. https://doi.org/10.11649/cs.2010.006
 • Duszkin, M. (2011). Semantyka rosyjskiego liczebnikowego szyku przestawnego. In E. Komorowskiej, & D. Stanulewicz (Eds.), Liczba i miara w językach i kulturach świata kulturach świata (pp. 87-98). Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPO.
 • Duszkin, M. (2012). O perevode russkoĭ leksemy bakaleia na pol’skiĭ iazyk. Slavistica Vilnensis. Kalbotyra, 57(2),173-184.
 • Duszkin, M. (2014). Praktyczny przewodnik po korpusie języka rosyjskiego. In M Hebal-Jezierska (Ed.), Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich (pp. 142-165). Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Duszkin, M. (2017). Obratnyĭ poriadok chislitel’nogo v russkom iazyke. Iz istorii izucheniia voprosa. In M. Danielewiczowa, K. Doboszyńska-Markiewicz, & A. Wójcick (Eds.), Prace językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW: Tom 9. Nieokreśloność i granice (pp. 107-118). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. https://doi.org/10.15290/rtk.2018.17.3.32

Translation of academic articles from various fields of humanities:

 • Apresjan, J. D. (2012). Informacja pragmatyczna w słowniku jednojęzycznym (M. Duszkin, Trans.). In J. D. Apresjan, Z warsztatu leksykografa (pp. 41-63). Wydział Polonistyki UW.
 • Griškaitė, R. (2013). Iwan Łobojko w historii i historiografii (M. Duszkin, Trans.). Pamiętnik Literacki, 2013(2), 149-185.
 • Danielewiczowa, M. (2014). Struktura i znaczenie eksklamatywów: Na materiale współczesnej polszczyzny (M. Duszkin, Trans). (pp. 107-114). Uniwersytet Warszawski. Katedra Lingwistyki Formalnej [Translation of the summary into Russian]
 • Łotman. J. (2017). Ten trudny tekst…; Plany geniusza; O problemach nowego akademickiego wydania Puszkina (M. Duszkin, Trans.). In M. Prussak (selection); P. Bem (Ed.), Filologia. Lekcja wolności: Antologia rosyjskich tekstów naukowych (pp. 25-28; 61-69; 71-78). Instytut Badań Literackich.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies, in accordance with the current browser settings. Privacy policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close