Dr hab. Dorota Pazio-Wlazłowska, prof. IS PAN

Językoznawca, rusycystka

e-mail: d.pazio@ispan.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8858-8432

Zainteresowania naukowe

Etnolingwistyka, aksjolingwistyka, medialingwistyka, język religijny, leksykografia.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Członek Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów;
 • Członek Komisji Języka Religijnego przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Funkcje pełnione w IS PAN

 • Zastępca dyrektora do spraw ogólnych w latach 2011-2019 ;
 • Sekretarz konwersatorium EUROJOS.

Stypendia

17.12.2012 – 16.12.2015 – „Metody analizy językowego obrazu świata (JOS) w kontekście badań porównawczych”.

Publikacje

Wybrane publikacje:

 • Pazio-Wlazłowska, Dorota, oraz Fiodorowa, Ludmiła. (2015). Rosyjski językowo-kulturowy obraz DOMU. W Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel oraz Beata Żywicka (Red.), Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 1 DOM (ss. 149‒175). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Pazio-Wlazłowska, Dorota. (2016). Obraz konceptu „церковь” we współczesnej prasie rosyjskiej – na materiale dziennika „Российская газета”. W Zofia Abramowicz oraz Krzysztof Korotkich (Red.), Chrześcijańskie Dziedzictwo Duchowe Narodów Słowiańskich. Seria III. Literatura. Język. Kultura. Historia, t. 1 Chrześcijaństwo w literaturze i języku (ss. 345‒362). Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
 • Pazio-Wlazłowska, Dorota, oraz Golachowska, Ewa. (2016). Leksyka religijna w polskich słownikach objaśniających XXI wieku. Naukovyĭ Visnyk Chernivets’koho uniwersytetu, Slov’ians’ka filolohiia. Zbirnyk naukovykh prats’, 782, 79-89.
 • Pazio-Wlazłowska, Dorota. (2017). Kontsept „dom” v russkikh poslovitsakh i pogovorkakh. W Urszula Kolberová oraz Simona Mizerová (Red.), Parémie národů slovanských VIII (ss. 79‒88). Ostrava: Ostravská univerzita.
 • Pazio-Wlazłowska, Dorota. (2018). Czy praca to wartość utracona? Uwagi z lektury rosyjskich gazet. W Arkadiusz Bagłajewski, Jerzy Bartmiński, Monika Łaszkiewicz oraz Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, (Red.), Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej (ss. 363‒382). Lublin: Wydawnictwo UMC.

Współredakcja naukowa tomów zbiorowych:

 • Golachowska, Ewa, oraz Pazio-Wlazłowska, Dorota. (Red.).(2015). Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 4 Wartości w świecie słowiańskim. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Masłowska, Ewa, oraz Pazio-Wlazłowska, Dorota. (Red.).(2016). Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, t. 1 Dusza w oczach świata. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Kapełuś, Magdalena; Masłowska, Ewa, oraz Pazio-Wlazłowska, Dorota. (Red.).(2016).  Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, t. 2 Świat oczyma duszy. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close