Dr Dorota Pazio-Wlazłowska

Językoznawca, rusycystka

e-mail: d.pazio@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8858-8432

Zainteresowania naukowe

Etnolingwistyka, aksjolingwistyka, medialingwistyka, język religijny, leksykografia.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Członek Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów;
 • Członek Komisji Języka Religijnego przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Funkcje pełnione w IS PAN

 • Zastępca dyrektora do spraw ogólnych w latach 2011-2019 ;
 • Sekretarz konwersatorium EUROJOS.

Stypendia

17.12.2012 – 16.12.2015 – „Metody analizy językowego obrazu świata (JOS) w kontekście badań porównawczych”.

Publikacje

Wybrane publikacje:

 • Pazio-Wlazłowska, Dorota, oraz Fiodorowa, Ludmiła. (2015). Rosyjski językowo-kulturowy obraz DOMU. W Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel oraz Beata Żywicka (Red.), Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 1 DOM (ss. 149‒175). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Pazio-Wlazłowska, Dorota. (2016). Obraz konceptu „церковь” we współczesnej prasie rosyjskiej – na materiale dziennika „Российская газета”. W Zofia Abramowicz oraz Krzysztof Korotkich (Red.), Chrześcijańskie Dziedzictwo Duchowe Narodów Słowiańskich. Seria III. Literatura. Język. Kultura. Historia, t. 1 Chrześcijaństwo w literaturze i języku (ss. 345‒362). Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
 • Pazio-Wlazłowska, Dorota, oraz Golachowska, Ewa. (2016). Leksyka religijna w polskich słownikach objaśniających XXI wieku. Naukovyĭ Visnyk Chernivets’koho uniwersytetu, Slov’ians’ka filolohiia. Zbirnyk naukovykh prats’, 782, 79-89.
 • Pazio-Wlazłowska, Dorota. (2017). Kontsept „dom” v russkikh poslovitsakh i pogovorkakh. W Urszula Kolberová oraz Simona Mizerová (Red.), Parémie národů slovanských VIII (ss. 79‒88). Ostrava: Ostravská univerzita.
 • Pazio-Wlazłowska, Dorota. (2018). Czy praca to wartość utracona? Uwagi z lektury rosyjskich gazet. W Arkadiusz Bagłajewski, Jerzy Bartmiński, Monika Łaszkiewicz oraz Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, (Red.), Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej (ss. 363‒382). Lublin: Wydawnictwo UMC.

Współredakcja naukowa tomów zbiorowych:

 • Golachowska, Ewa, oraz Pazio-Wlazłowska, Dorota. (Red.).(2015). Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 4 Wartości w świecie słowiańskim. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Masłowska, Ewa, oraz Pazio-Wlazłowska, Dorota. (Red.).(2016). Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, t. 1 Dusza w oczach świata. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Kapełuś, Magdalena; Masłowska, Ewa, oraz Pazio-Wlazłowska, Dorota. (Red.).(2016).  Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, t. 2 Świat oczyma duszy. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.