Dr Dorota Pazio-Wlazłowska

Linguist, Russian studies expert

e-mail: d.pazio@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8858-8432

Zainteresowania naukowe

 • Ethnolinguistics;
 • Axiolinguistics;
 • Medialinguistics;
 • Religious language;
 • Lexicography.

Publikacje

Selected publications:

 • Pazio-Wlazłowska, Dorota, & Fiodorowa, Ludmiła. (2015). Rosyjski językowo-kulturowy obraz DOMU. In Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel & Beata Żywicka (Eds.), Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 1 DOM (pp. 149‒175). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Pazio-Wlazłowska, Dorota. (2016). Obraz konceptu „церковь” we współczesnej prasie rosyjskiej – na materiale dziennika „Российская газета”. In Zofia Abramowicz & Krzysztof Korotkich (Eds.), Chrześcijańskie Dziedzictwo Duchowe Narodów Słowiańskich. Seria III. Literatura. Język. Kultura. Historia, t. 1 Chrześcijaństwo w literaturze i języku (pp. 345‒362). Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
 • Pazio-Wlazłowska, Dorota, & Golachowska, Ewa. (2016). Leksyka religijna w polskich słownikach objaśniających XXI wieku. Naukovyĭ Visnyk Chernivets’koho uniwersytetu, Slov’ians’ka filolohiia. Zbirnyk naukovykh prats’, 782, 79-89.
 • Pazio-Wlazłowska, Dorota. (2017). Kontsept „dom” v russkikh poslovitsakh i pogovorkakh. In Urszula Kolberová & Simona Mizerová (Eds.), Parémie národů slovanských VIII (pp. 79‒88). Ostrava: Ostravská univerzita.
 • Pazio-Wlazłowska, Dorota. (2018). Czy praca to wartość utracona? Uwagi z lektury rosyjskich gazet. In Arkadiusz Bagłajewski, Jerzy Bartmiński, Monika Łaszkiewicz & Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, (Eds.), Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej (pp. 363‒382). Lublin: Wydawnictwo UMC.

Edited monographs:

 • Golachowska, Ewa, & Pazio-Wlazłowska, Dorota. (Eds.).(2015). Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 4 Wartości w świecie słowiańskim. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Masłowska, Ewa, & Pazio-Wlazłowska, Dorota. (Eds.).(2016). Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, t. 1 Dusza w oczach świata. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Kapełuś, Magdalena; Masłowska, Ewa, & Pazio-Wlazłowska, Dorota. (Eds.).(2016).  Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, t. 2 Świat oczyma duszy. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.