Obrona rozprawy doktorskiej mgr Kariny Stempel-Gancarczyk

Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN prof. dr hab. Jerzy Duma zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 13.30 w sali nr 300 (pod Kopułą) na III piętrze w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kariny Stempel-Gancarczyk

Tytuł rozprawy: „Procesy zanikania języka na podstawie badań gwar polskich na Bukowinie rumuńskiej

Promotor: dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN

Recenzenci:
dr hab. Michał Głuszkowski
dr hab. Eugeniusz Kłosek, prof. UWr

Rozprawa doktorska jest dostępna w Sekretariacie Instytutu Slawistyki PAN przy ul. Bartoszewicza  1 B m. 17 w Warszawie, natomiast streszczenie rozprawy oraz recenzje umieszczone są na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Slawistyki PAN.

Dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN na konferencji naukowej w Sejmie Republiki Litwy, 7 czerwca 2019, Wilno

Dn. 7 czerwca 2019 r. w Sejmie Republiki Litewskiej w Wilnie odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Antano ir Jono Juškų kultūrinio palikimo retrospektyva: nauji požiūrai ir tyrimai” [Dziedzictwo kulturowe Antoniego i Jana Juszkiewiczów w ujęciu retrospektywnym: nowe aspekty i badania], poświęcona dziedzictwu, jakie pozostawili bracia Antoni i Jan Juszkiewiczowie, twórcy XIX-wiecznych słowników przekładowych oraz zbieracze folkloru litewskiego. Ich dorobek był bardzo ceniony przez Jana Karłowicza czy Jana Baudouina de Courtenay, a po 200 latach od narodzin ks. Antoniego Juszkiewicza spuściznę tę z perspektywy współczesnej humanistyki poddali wnikliwej analizie litewscy badacze: językoznawcy, folkloryści, kulturoznawcy i historycy.

Czytaj dalejDr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN na konferencji naukowej w Sejmie Republiki Litwy, 7 czerwca 2019, Wilno

Zaproszenie na konferencję „Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza”, 7 czerwca 2019 r., Kraków

Mamy przyjemność zaprosić na obrady Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza”organizowanej przez Katedrę Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja odbędzie się 7 czerwca 2019 r. w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Program konferencji

Dr hab. Helena Krasowska odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi

Z dumą informujemy, że 16 maja 2019 roku dr hab. Helena Krasowska, profesor instytutu (IS PAN) została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Uroczystość odznaczenia miała miejsce w Charkowskiej Filharmonii podczas obchodów 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzej Dudy odznaka została wręczona przez Konsula Generalnego RP w Charkowie Janusza Jabłońskiego.

Czytaj dalejDr hab. Helena Krasowska odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi

Konferencja podsumowująca łużyckie badania prowadzone w ramach projektu SMiLE (Sustaining Minoritized Languages in Europe), 31 maja 2019 r., Budziszyn

Dnia 31 maja 2019 roku w Domu Łużyckim w Budziszynie (Niemcy) odbyła się konferencja podsumowująca łużyckie badania prowadzone w ramach projektu SMiLE (Sustaining Minoritized Languages in Europe) finansowanego przez Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage i realizowanego przez dr Cordulę Ratajczak (Instytut Łużycki) oraz dr hab. Nicole Dołowy-Rybińską (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk). Konferencja zorganizowana przez Instytut Łużycki w Budziszynie stała się okazją do przedstawienia wyników badań dotyczących stanu rewitalizacji języka górno- i dolnołużyckiego, dyskusji nad polityką językową prowadzoną na Łużycach, a także działaniami, które społeczość łużycka może podjąć, aby zwiększyć ilość domen, w których języki łużyckie są używane, oraz wesprzeć nowych użytkowników tych języków.

Czytaj dalejKonferencja podsumowująca łużyckie badania prowadzone w ramach projektu SMiLE (Sustaining Minoritized Languages in Europe), 31 maja 2019 r., Budziszyn

Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń na konferencję „Pogranicza i granice w kulturach południowosłowiańskich. Miasto i tradycja biblijna”, 3–5 października 2019 r., Sofia

Pragniemy zaprosić do udziału w organizowanej przez Instytut Slawistyki PAN, Instytut Literatury Bułgarskiej Akademii Nauk oraz Centrum Cyrylometodejskiego przy Bułgarskiej Akademii Nauk międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji pt.: „Pogranicza i granice w kulturach południowosłowiańskich. Miasto i tradycja biblijna”, Sofia, 3–5 października 2019 r.

Czytaj dalejZaproszenie do nadsyłania zgłoszeń na konferencję „Pogranicza i granice w kulturach południowosłowiańskich. Miasto i tradycja biblijna”, 3–5 października 2019 r., Sofia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe”, 19–22.06.2019 r., Jastrowie

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe”, która odbędzie się w dniach 19–22.06.2019 r. w Jastrowiu.

Konferencja ta będzie ósmym z cyklu międzynarodowych spotkań naukowych poświęconych problematyce bukowińskiej, zainicjowanych na początku lat 90. XX wieku przez prof. Kazimierza Feleszkę. Organizatorkami tegorocznej konferencji są dr hab. Helena Krasowska i dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk.

Czytaj dalejMiędzynarodowa Konferencja Naukowa „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe”, 19–22.06.2019 r., Jastrowie