Zaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, 7 maja 2019 r., Warszawa

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, które odbędzie się 7 maja 2019 r. o godz. 12.00 w pracowni Instytutu Slawistyki PAN przy ulicy Jaracza 6/12.

Na zebraniu dr Jakub Banasiak wygłosi referat pt „O dwóch typach argumentów propozycjonalnych w zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową: na materiale języka polskiego i bułgarskiego”.

Zaproszenie na wspólne otwarte seminarium Zakładu Badań Narodowościowych i Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 7 maja 2019 r., Warszawa

Serdecznie zapraszamy na wspólne otwarte seminarium Zakładu Badań Narodowościowych i Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, które odbędzie się 7 maja 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie  Instytutu Psychologii PAN przy ulicy Jaracza 1.

Podczas zebrania dr Karolina Panz wygłosi referat pt. „Upiorna dekada na Podhalu – przemoc antyżydowska 1936–46”.

Czytaj dalejZaproszenie na wspólne otwarte seminarium Zakładu Badań Narodowościowych i Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 7 maja 2019 r., Warszawa

Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN wobec antysemickich i rasistowskich ataków na uczonych w trakcie konferencji w Paryżu

Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2019 r. podjęła uchwałę, w której wyraziła swoje stanowisko wobec antysemickich i rasistowskich ataków na uczonych w trakcie konferencji: „Nowa polska szkoła badań historycznych nad zagładą”, zorganizowanej przez École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu w dniach 21 i 22 lutego 2019 r.

Uchwała

Oferta pracy – konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN na 4-letnią kadencję

Na podstawie § 4 pkt. 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 sierpnia 2019 roku.

Szczegóły na stronie „Oferty pracy”.

„Slavia Meridionalis” – zaproszenie do składania artykułów: INTELEKTUALIŚCI oraz „TO, CO RELIGIJNE”

Najbliższy, dwudziesty tom czasopisma „Slavia Meridionalis” poświęcony będzie związkom między intelektualistami i „tym, co religijne”. Głównym przedmiotem naszej uwagi są kultury południowosłowiańskie, aczkolwiek interesuje nas również kontekst zachodniosłowiański, z uwagi choćby na podleganie do pewnego stopnia wspólnym procesom historyczno-politycznym. Do I wojny światowej była to częściowa przynależność do jednej Monarchii budującej państwową politykę religijną,  a po II wojnie światowej – wejście w orbitę wpływów komunistycznych, stosujących w założeniu jednolitą politykę wobec religii, w nieunikniony jednak sposób niuansowaną przez lokalne tradycje, postawy społeczne i modele religijności.

Czytaj dalej„Slavia Meridionalis” – zaproszenie do składania artykułów: INTELEKTUALIŚCI oraz „TO, CO RELIGIJNE”

Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla prof. Heleny Krasowskiej i prof. Lecha A. Suchomłynowa. Warszawska promocja monografii „Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina”

W dniu 2 kwietnia 2019 r. w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się promocja monografii autorstwa Heleny Krasowskiej, Magdaleny Pokrzyńskiej i Lecha A. Suchomłynowa Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina. Uroczyste spotkanie miało charakter wyjątkowy, było bowiem połączone z wręczeniem odznaczeń dla naukowców zajmujących się polską kulturą. Na wniosek Fundacji Slawistycznej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał prof. Helenie Krasowskiej oraz  prof. Lechowi A. Suchomłynowi (Międzynarodowa Szkoła Ukrainistyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy) Brązowe Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Uroczystego wręczenia medali w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał Dyrektor Gabinetu Ministra Jarosław Czuba. W laudacji podkreślił zasługi odznaczonych naukowców w upowszechnianiu polskiego dziedzictwa kulturowego na arenie międzynarodowej. Prof. Krasowska od wielu lat zajmuje się badaniem kultury Polaków żyjących w Rumunii i na Ukrainie. Prace prof. Suchomłynowa dotyczą rozwoju kultury polskiej w regionach wieloetnicznych. Działalność obydwojga naukowców przyczynia się do upowszechniania i ocalania polskiego niematerialnego dziedzictwa narodowego.

Czytaj dalejMedale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla prof. Heleny Krasowskiej i prof. Lecha A. Suchomłynowa. Warszawska promocja monografii „Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina”