Zaproszenie na „Kolokwia wschodnie: Wokół zagadnień języka i kultury Mazurów Pruskich”, Ogródek k. Orzysza, 4 września 2019 r.

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zapraszają na spotkanie naukowe z cyklu „Kolokwia wschodnie. Interdyscyplinarne spotkania naukowe”. Czwarte spotkanie dotyczyć będzie następującej tematyki: językowe dziedzictwo Mazur, literatura Mazurów, problematyka edukacji polskojęzycznej twórczości Mazurów oraz historia i współczesność regionu.

Spotkanie odbędzie się 4 września w Muzeum Michała Kajki w Ogródku.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowy program wydarzenia

Dr Agnieszka Pluwak na 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019), Sankt Petersburg, 19–20 lipca 2019 r.

W dniach 19–20 lipca 2019 r. w Sankt Petersburgu odbyła się konferencja 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019), która zgromadziła naukowców z Europy i Azji, zajmujących się tematyka lingwistyki stosowanej (http://www.lingconf.me/en/).

Czytaj dalejDr Agnieszka Pluwak na 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019), Sankt Petersburg, 19–20 lipca 2019 r.

Instytut Slawistyki PAN w gronie laureatów konkursu „PROM Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” (NAWA)

Instytut Slawistyki PAN otrzymał środki finansowe w ramach konkursu „PROM Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Narodowej. Projekt umożliwia organizację wymiany (przyjazdów i wyjazdów) doktorantów i młodej kadry naukowej.

W tym samym konkursie środki finansowe uzyskał również Instytut Historii PAN. W zaplanowanej wymianie wezmą udział doktoranci z Polski i zagranicy (w sumie 20 osób), w tym przyszli doktoranci Szkoły Anthropos. Dzięki wymianie doktoranci będą mogli zebrać materiały do dysertacji, odbyć kwerendy archiwalne i biblioteczne oraz zaprezentować swoje projekty badawcze na seminariach w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Wyniki konkursu:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1163-wyniki-naboru-wnioskow-o-udzial-w-programie-prom-miedzynarodowa-wymiana-stypendialna-doktorantow-i-kadry-akademickiej

Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

Wymagania:

  • Stopień doktora nauk humanistycznych.
  • Dorobek naukowy w zakresie badań bohemistycznych lub/i słowacystycznych.
  • Znajomość języka czeskiego lub/i słowackiego, angielskiego oraz polskiego.

Mile widziane:

  • Znajomość języka niemieckiego i francuskiego oraz innych języków, zwłaszcza słowiańskich.
  • Doświadczenie w pozyskiwaniu grantów.
  • Doświadczenie w zakresie dydaktyki i upowszechniania nauki.

Kandydaci powinni złożyć:

  • Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN.
  • Życiorys naukowy wraz z listą publikacji.
  • Odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych.

Termin składania dokumentów: do dnia 18 listopada 2019.

Dokumenty można złożyć pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.waw.pl.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca listopada 2019 r.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce Oferty pracy.

Zatrudnienie planowane jest od 1 grudnia 2019. Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.

Stefania Ulanowska upamiętniona w Wielonach, 4 sierpnia 2019 r.

Stefania Ulanowska (1839–?), folklorystka, autorka nowel, sztuk teatralnych, tekstów dotyczących symboliki roślin i zwierząt, znana jest głównie z pracy Łotysze Inflant polskich a w szczególności Gminy Wielońskiej, powiatu rzeżyckiego: obraz etnograficzny, dokumentującej obyczaje i kulturę Łatgalczyków. Badania dotyczące życia duchowego i materialnego mieszkańców wschodniej Łotwy Stefania Ulanowska prowadziła w miejscowości Wielony (obecnie Viļāni) i okolicach w latach 1889–1891. Wtedy to zapisała m.in. wiele podań, legend, baśni i przysłów zachowanych w pamięci mieszkańców badanego regionu.

Czytaj dalejStefania Ulanowska upamiętniona w Wielonach, 4 sierpnia 2019 r.

Wywiad z dr hab. Nicole Dołowy-Rybińską na temat sytuacji polskiej humanistyki

„Humanistyka nigdy nie będzie – i nie powinna musieć – przynosić korzyści materialnych. Tymczasem jesteśmy finansowani i oceniani na podstawie całkowicie źle dobranych kryteriów, które nijak się mają do tego, czym się zajmujemy” – mówi dr hab. Nicole Dołowy, Zastępczyni dyrektora ds. naukowych IS PAN.

Polecamy lekturę wywiadu: https://www.tygodnikprzeglad.pl/biedanauka-biedahumanisci/

Prof. Joanna Goszczyńska na seminarium bohemistycznym w Ústí nad Labem

W dniach 14–20 lipca 2019 w Ústí nad Labem (Czechy) odbyło się międzynarodowe seminarium bohemistyczne z udziałem ponad 50 bohemistów z całego świata. Podczas seminarium prof. dr hab. Joanna Goszczyńska wygłosiła wykład zatytułowany „Recepce české literatury v Polsku (Příspěvek v rámci projektu Česká republika jako hlavní země varšavského veletrhu 2020)”. W wystąpieniu prof. Goszczyńska zaprezentowała historię recepcji, miejsce przekładów czeskiej literatury w niezależnym obiegu wydawniczym w latach 1978–1990 oraz obecny fenomen zainteresowania czeską literaturą w Polsce, a wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem zagranicznych bohemistów.