Е. Джевиецка, „Юбилейно и модерно. Кирило-методиевският разказ през социализма в България”, София: Кирило-методиевски научен център, БАН, 2020

Z radością informujemy o publikacji nowej książki dr Eweliny Drzewieckiej, zatytułowanej Юбилейно и модерно. Кирило-методиевският разказ през социализма в България. W monografii tej Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytania m.in. o związki między dyskursem naukowym i partyjnym w odniesieniu do kluczowej dla bułgarskiej pamięci kulturowej narracji o dziele śś. Cyryla i Metodego; o (nie)religijny charakter ich nowoczesnego kultu, a także o jego znaczenie w perspektywie tzw. komunistycznego nacjonalizmu.

Czytaj dalejЕ. Джевиецка, „Юбилейно и модерно. Кирило-методиевският разказ през социализма в България”, София: Кирило-методиевски научен център, БАН, 2020

Oferta pracy – konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie pt. „Topos «wmurowanej kobiety» w kulturach Europy Południowo-Wschodniej i Węgier”

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów PAN i Instytut Slawistyki PAN zapraszają do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko stypendysty-doktoranta w ramach grantu NCN OPUS 19 pt. „Topos «wmurowanej kobiety» w kulturach Europy Południowo-Wschodniej i Węgier” (nr 2020/37/B/HS2/00152, kierowniczka projektu: dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow). Szczegóły na stronie Oferty pracy.

Zaproszenie na otwarte zebranie online Zakładu Językoznawstwa IS PAN, 15 grudnia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, które odbędzie się 15 grudnia 2020 roku o godz. 13.00. Na zebraniu prof. Olga Frołowa z Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie wygłosi referat:  „Денотативная ситуация  текста в зеркале частотности”.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/98835058020

Wykłady dr. Wojciecha Sosnowskiego na Uniwersytecie w Granadzie

W dniach 25 i 26 listopada na zaproszenie Katedry Filologii Greckiej i Słowiańskiej Uniwersytetu w Granadzie oraz Udmurckiego Uniwersytetu Państwowego w Iżewsku odbyły się wykłady dr. Wojciecha Sosnowskiego w ramach kursów podwyższenia kwalifikacji pt. „Актуальные подходы в преподавании русского языка как иностранного”, w których wzięło udział 240 wykładowców języka rosyjskiego jako obcego z 35 krajów świata.

Czytaj dalejWykłady dr. Wojciecha Sosnowskiego na Uniwersytecie w Granadzie

Otwarte zebranie naukowe Zakładu Badań Narodowościowych IS PAN, 8 grudnia 2020 r.

Zapraszamy na otwarte online zebranie Zakładu Badań Narodowościowych Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się we wtorek 8 grudnia 2020 r. o godzinie 17.00. Na zebraniu dr Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz zaprezentuje swoją książkę o Helenie Wolińskiej.

Osoby spoza IS PAN zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z sekretariatem sekretariat@ispan.waw.pl.

Zaproszenie na otwarte seminarium poznańskiej pracowni IS PAN, 10 grudnia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium naukowe poznańskiej pracowni IS PAN, na którym dr Jacek Serwański przedstawi referat pt. „O zaletach i wadach transformacji periodyku naukowego «Sprawy Narodowościowe. Seria nowa» w latach 1992–2020”.

Spotkanie online odbędzie się 10 grudnia o godz. 12.00 na platformie Zoom, a jego transmisję będzie można oglądać na fanpage’u IS PAN na Facebooku.

Nagroda Komitetu Językoznawstwa PAN dla „Słownika stereotypów i symboli ludowych”

Dnia 30 listopada 2020 roku na posiedzeniu plenarnym Komitetu Językoznawstwa PAN ogłoszono wyniki konkursu o nagrodę za wybitne publikacje naukowe w zakresie językoznawstwa, wydane w roku 2019. Podstawowym kryterium oceny prac zgłoszonych do konkursu był ich wkład w rozwój językoznawstwa jako dyscypliny naukowej, zwłaszcza oryginalność tematyki badawczej i nowatorstwo zastosowanej metodologii. W kategorii prac zespołowych nagrodę Komitetu Językoznawstwa PAN otrzymały dwa zeszyty „Słownika stereotypów i symboli ludowych” – „Kwiaty” i „Zioła” opublikowane przez Wydawnictwo UMCS. Ludowy „kwietnik” i „zielnik” został opracowany przez wspólny Zespół Etnolingwistyczny Instytutu Slawistyki PAN i Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. Podczas zdalnego posiedzenia redaktor „Słownika” – prof. dr hab. Jerzy Bartmiński w imieniu zespołu autorów wygłosił referat pt. „O metodologii «Słownika stereotypów i symboli ludowych»”.

Czytaj dalejNagroda Komitetu Językoznawstwa PAN dla „Słownika stereotypów i symboli ludowych”

Zaproszenie na posiedzenie Komitetu Językoznawstwa PAN, 30 listopada 2020 r.

W dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 12 odbędzie się 4. posiedzenie plenarne Komitetu Językoznawstwa PAN. W części naukowej posiedzenia wystąpią laureaci nagrody Komitetu Językoznawstwa PAN za wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie językoznawstwa. Decyzją kapituły konkursu nagroda Komitetu Językoznawstwa PAN za rok 2019 została przyznana Słownikowi stereotypów i symboli ludowych (koncepcja całości i redakcja: Jerzy Bartmiński, zastępca redaktora: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska) oraz Ilustrowanemu leksykonowi gwary i kultury podhalańskiej (autor: Józef Kąś).

Czytaj dalejZaproszenie na posiedzenie Komitetu Językoznawstwa PAN, 30 listopada 2020 r.

Otwarte online zebranie naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 8 grudnia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się 8 grudnia 2020 roku w godzinach 14.30–16.30 w trybie online.

Podczas zebrania dr hab. Katarzyna Osińska, prof. IS PAN oraz dr Natalia Szejko (Katedra i Klinika Neurologii, Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny) wygłoszą referat pt. „Zagadka zbrodni w Skotoprigoniewsku (Analiza zdarzenia w powieści Fiodora Dostojewskiego Bracia Karamazow w perspektywie literaturoznawczej i medycznej)”.

Czytaj dalejOtwarte online zebranie naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 8 grudnia 2020 r.