Międzynarodowa konferencja „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej” – projekt dra Pawła Kowalskiego z dofinansowaniem MNiSW

Z radością informujemy, że projekt dra Pawła Kowalskiego, dotyczący organizacji międzynarodowej konferencji „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej”, uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu „Doskonała nauka” – „Wsparcie konferencji naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj dalejMiędzynarodowa konferencja „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej” – projekt dra Pawła Kowalskiego z dofinansowaniem MNiSW

Zawiadomienie o śmierci Pani Leonardy Biesiadowskej

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Pani Leonardy Biesiadowskej, wieloletniej pracowniczki Biblioteki IS PAN (1995–2007), a w latach 2003–2007 Kierowniczki Biblioteki.
Pogrzeb odbędzie się 17 lipca 2020 roku o godz. 14.00 w Pruszkowie (Dom Pogrzebowy Szadkowski, ul. Południowa 22).

„Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach” t. 7–9

Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII–XXI wiek, pod redakcją Grażyny Szwat-Gyłybowej, przy współpracy Doroty Gil i Lecha Miodyńskiego, tom 7: Klerykalizacja, konfesje, reformacja; tom 8: Kapitalizm, ojczyzna, polityka; tom 9: Agraryzm, anarchizm, socjalizm; Warszawa: IS PAN i FS 2020 [Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach 7–9]

Czytaj dalej„Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach” t. 7–9

Polski Festiwal Nauki w Ukrainie – projekt prof. Heleny Krasowskiej z dofinansowaniem MNiSW

Z radością informujemy, że projekt dr hab. Heleny Krasowskiej, prof. IS PAN, dotyczący organizacji Polskiego Festiwalu Nauki w Ukrainie uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu „Społeczna odpowiedzialność nauki” – „Popularyzacja nauki i promocja sportu” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Festiwal odbędzie się w Berdiańsku w 2021 roku i będzie cyklem spotkań popularyzujących naukę i kulturę polską. Na Festiwal złożą się takie działania jak: warsztaty tematyczne, warsztaty glottodydaktyczne, dyskusyjny klub filmowy. Polski Festiwal Nauki stanowi międzynarodowe wydarzenie popularyzujące polską naukę i wiedzę o zjawiskach społecznych, kulturze i historii Polski.

Serdecznie gratulujemy!

„Projektowanie aktywizujących form dydaktycznych i psychologiczne uwarunkowania procesu nauczania – warsztat dla wykładowców”, 2 i 9 lipca 2020 r.

W dniach 2 i 9 lipca 2020 roku odbyły się warsztaty „Projektowanie aktywizujących form dydaktycznych i psychologiczne uwarunkowania procesu nauczania – warsztat dla wykładowców”, przygotowane dla pracowników i pracowniczek IS PAN przez kolektyw edukacyjny Future Simple. Podczas warsztatu prowadzące Paulina Czapska i Anna Szapert instruowały uczestników i uczestniczki, jakie działania podejmować, by aktywizować proces dydaktyczny, ustrzec się przed wypaleniem zawodowym, a także pokonywać różnie motywowany opór uczestników i uczestników kursów. Podczas warsztatu omówiono różnorodne typy ćwiczeń aktywizujących, a na koniec pracownicy i pracowniczki IS PAN poddali się superwizji zawodowej.

Czytaj dalej„Projektowanie aktywizujących form dydaktycznych i psychologiczne uwarunkowania procesu nauczania – warsztat dla wykładowców”, 2 i 9 lipca 2020 r.

Kroatystki z Instytutu Slawistyki PAN na rzecz popularyzacji współczesnego chorwackiego dramatu w Polsce

W zagrzebskim wydawnictwie DISPUT opublikowano „Antologię współczesnego dramatu chorwackiego. Pokolenie przerwanej młodości”. W przedsięwzięciu wzięły między innymi udział dwie nasze instytutowe koleżanki kroatystki: dr Anna Boguska i dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk. Dr Boguska przełożyła tekst Ivana Vidicia „Ktoś inny”, dr Wróblewska-Trochimiuk dramat „To, czego brakuje” Tomislava Zajeca.

Czytaj dalejKroatystki z Instytutu Slawistyki PAN na rzecz popularyzacji współczesnego chorwackiego dramatu w Polsce