Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN członkinią Rady czasopisma „International Journal of the Sociology of Language”

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN została członkinią Rady czasopisma „International Journal of the Sociology of Language” (IJSL) na lata 2021–2023. IJSL zostało założone w 1974 roku przez wybitnego socjolingwistę Joshuę A. Fishmana. Jest to jedno z najważniejszych czasopism na świecie zajmujących się problematyką funkcjonowania języka w społeczeństwie w różnych interdyscyplinarnych ujęciach (na polskiej liście ministerialnej ma 100 punktów). Obecnie redaktorem naczelnym IJSL jest prof. Alexandre Duchêne.

Najnowszy podwójny numer czasopisma (numery 267–268) zatytułowany „Prefiguring Knowledge Production in the Sociology of Language” zawiera artykuły nowo powołanych członkiń i członków Rady i jest w całości w otwartym dostępie.

Esej dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej, zatytułowany „Publishing policy: toward counterbalancing the inequalities in academia”, poświęcony jest polityce publikowania artykułów naukowych. Kliknij w link, żeby przejść do tekstu: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/ijsl-2020-0090/html

Cały numer czasopisma dostępny jest pod linkiem: https://www.degruyter.com/journal/key/IJSL/2021/267-268/html

Zapraszamy do lektury!

Slawistyczne środy – zaproszenie na seminarium, 24.03.2021 r.

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na drugie seminarium z cyklu Slawistyczne środy. Już 24.03.2021 r. o godz. 16:00 na platformie Zoom dr Iwa Kołodziejska zaprezentuje swoje badania wpisujące się w zagadnienia antropologii więcej-niż-ludzkiej, medycznej oraz etnobiologii.

Dr Iwa Kołodziejska w wystąpieniu pt. „Ludzie, rośliny i wirus. O podejściu wielogatunkowym w badaniach krajobrazów medycznych” opowie o prowadzonych badaniach krajobrazów medycznych w Ukrainie i Dagestanie. Wychodząc od sposobów tworzenia wiedzy o roślinach i tego jak jest ono wpisane w krajobrazy medyczne mieszkańców Ukrainy, przedstawi projekt badania wpływu zagranicznych i krajowych firm zielarskich na praktyki zbieracze i tworzenie wiedzy o roślinach mieszkańców wybranych regionów Ukrainy. Następnie zwięźle przedstawi założenia projektu „Krajobrazy medyczne w trakcie i po epidemii na Kaukazie Północnym (Czeczenia i Dagestan)”, w którym głównym pytaniem badawczym jest to, jak znaczący poza-ludzki aktor taki jak wirus SarsCov-2 przekształca krajobrazy medyczne w dwóch muzułmańskich Republikach Federacji Rosyjskiej?

Ira i liść aloesu drzewiastego, Podole Wschodnie (Ukraina).
Fot. Iwa Kołodziejska

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w seminarium proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres: sekretariat@ispan.waw.pl. Przypominamy o konieczności podpisania okna Zoom pełnym imieniem i nazwiskiem.

Nowości w serii „Język na Pograniczach”: Dorota Krystyna Rembiszewska, „Gwary Mazur wschodnich w XIX wieku (na podstawie ankiet Georga Wenkera do Niemieckiego atlasu językowego)”

Monografia dr hab. Doroty Krystyny Rembiszewskiej, prof. inst., stanowi świadectwo prowadzonych w Instytucie Slawistyki PAN długoletnich badań nad polskimi gwarami. Książka zawiera edycję oraz analizę językową ankiet z 80 miejscowości Mazur wschodnich (z powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego), opracowanych przez Georga Wenkera (1852–1911), bibliotekarza z Marburga, na potrzeby Niemieckiego atlasu językowego. Ankiety służyły do ustalenia gwar niemieckich, niemniej na ich podstawie Autorce udało się wskazać polskie cechy gwarowe, dzięki czemu – jak pisze – „było możliwe częściowe odtworzenie stanu gwar mazurskich w XIX wieku na terenie wysuniętym najdalej na wschód ówczesnych Prus Wschodnich”. Ten peryferyjny obszar był przez długie lata oderwany od polszczyzny ogólnej, od polskiego życia kulturalnego i politycznego, „na co dzień naznaczony infiltracją języka niemieckiego”. Kwestionariusze Georga Wenkera przyczyniły się więc przypadkiem do utrwalenia, niemalże w ostatnim momencie, stanu polskiej gwary mazurskiej u schyłku XIX wieku.

Praca ukazała się także w niewielkim nakładzie drukiem.

Kliknij w link, żeby przejść do publikacji: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1786

Nowości w serii „Język na Pograniczach”: Karina Stempel-Gancarczyk, „Procesy zanikania języka na podstawie badań gwar polskich na Bukowinie rumuńskiej”


Książka dr Kariny Stempel-Gancarczyk to kolejna w serii „Język na Pograniczach” praca dotycząca Bukowiny, w tym wypadku tzw. Bukowiny południowej (znajdującej się w granicach Rumunii części krainy historycznej noszącej nazwę Bukowina). Przedmiotem monografii jest opis i analiza mechanizmów zanikania gwar w społecznościach polskich na terenie rumuńskiej Bukowiny, a także próba określenia źródeł tych mechanizmów. Autorka badała trzy spośród czterech gwar wyodrębnionych w latach sześćdziesiątych XX wieku przez S. Gogolewskiego i E. Deboveanu: gwarę wsi Bulaj, gwarę wsi Ruda oraz gwarę wsi Kaczyka. Wskazała na podobieństwa i różnice w sytuacji gwar polskich – w tym w procesie ich zanikania – zaobserwowane w wymienionych miejscowościach, gdzie Polacy osiedlali się już w XVIII i XIX wieku.

Kliknij w link, żeby przejść do monografii: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1787

Czytaj dalejNowości w serii „Język na Pograniczach”: Karina Stempel-Gancarczyk, „Procesy zanikania języka na podstawie badań gwar polskich na Bukowinie rumuńskiej”

Nowości w serii „Język na Pograniczach”: „Bukowina. Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe”, red. Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Ewa Wróblewska-Trochimiuk

Monografia Bukowina. Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe pod red. Heleny Krasowskiej, Magdaleny Pokrzyńskiej i Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk jest pokłosiem Międzynarodowej konferencji naukowej „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe” zorganizowanej w Jastrowiu w czerwcu 2019 roku. Publikacja stanowi zwieńczenie zainicjowanej przez prof. Kazimierza Feleszkę tzw. serii bukowińskiej, ukazującej się od 1992 roku. Prezentowana monografia jest poświęcona problematyce dziedzictwa, ogniskującej się wokół kultury i języka historycznej Bukowiny, ale analizy wychodzą dalece poza ten region.

Kliknij w link, żeby przejść do monografii: https://hdl.handle.net/20.500.12528/1784

Czytaj dalejNowości w serii „Język na Pograniczach”: „Bukowina. Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe”, red. Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Ewa Wróblewska-Trochimiuk

Zaproszenie na otwarte seminarium naukowe poznańskiej pracowni IS PAN, 11 marca 2021 r.

Serdecznie zapraszamy na kolejne otwarte seminarium naukowe poznańskiej pracowni IS PAN, na którym dr Arleta Łuczak przedstawi referat pt. „Budowa haseł w słownikach Bartłomieja z Bydgoszczy (z lat 1532 i 1544)”.

Spotkanie odbędzie się 11 marca 2021 r. o godz. 12.00 na platformie Zoom.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zebraniu proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres: sekretariat@ispan.waw.pl. Na zebranie zapraszamy pracowników IS PAN i osoby wcześniej zgłoszone. Przypominamy o konieczności podpisania okna Zoom pełnym imieniem i nazwiskiem.

Zaproszenie na otwarte seminarium naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, 9 marca 2021 r.

Zapraszamy na otwarte zebranie naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się w dniu 9 marca 2021 roku w godzinach 14.30–16.30 w trybie on-line na platformie Zoom. Podczas zebrania dr Anna Boguska wygłosi referat nt. „Oblicza lęku w chorwackim filmie fabularnym po 1990 roku (na wybranym przykładzie)”.

Prelegentka przedstawi analizę dorobku chorwackiej kinematografii ostatnich 30 lat, posługując się kategorią lęku jako narzędzia politycznego wykorzystywanego przez elity rządzące w ujęciach, które zaproponował amerykański politolog Corey Robin w książce Fear: The History of a Political Idea.

Czytaj dalejZaproszenie na otwarte seminarium naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, 9 marca 2021 r.

Otwarte seminarium naukowe Zakładu Językoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, 16 marca 2021 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe Zakładu Językoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się w dniu 16 marca 2021 roku w godzinach 12.00–15.00 w trybie on-line na platformie Zoom. Na zebraniu dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. IS PAN wygłosi referat „Cyfrowa wersja Słownika prasłowiańskiego – omówienie innowacji”.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zebraniu proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres: sekretariat@ispan.waw.pl. Na zebranie zapraszamy pracowników IS PAN i osoby wcześniej zgłoszone. Przypominamy o konieczności podpisania okna Zoom pełnym imieniem i nazwiskiem.

Slawistyczne środy – nowy cykl seminariów IS PAN

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na nowe ogólnoinstytutowe seminarium naukowe pt. Slawistyczne środy, które będzie się odbywać cyklicznie, raz w miesiącu, w godz. 16.00–17.30 (z wyjątkami), na platformie zoom. W najbliższą środę 24 lutego 2021 roku zapraszamy na wystąpienie dr Claudii Snochowskiej-Gonzalez pt. „Ciało i dusza narodu. O wątkach volkistowskich w publicystyce wczesnej endecji (1895–1918)”.

Wystąpienie dotyczy projektu badawczego, poświęconego publicystyce endecji z lat 1895–1918. Celem jest opisanie rozwoju nowego sposobu rozumienia pojęcia narodu. Zgodnie z nim biologistycznie ujmowane ciało ludu/narodu jest traktowane jako miejsce, w którym objawia się dusza narodowa. Volkistowskie wątki obecne w myśli polskiego ruchu narodowo-demokratycznego będą przedstawione na szerszym tle środkowoeuropejskich nacjonalizmów z końca XIX wieku. Na seminarium dr Claudia Snochowska-Gonzalez opowie o tym, co ją skłoniło do zajęcia się tym tematem, przedstawi plan działań i możliwości kontynuacji badań.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w seminarium proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres: sekretariat@ispan.waw.pl. Przypominamy o konieczności podpisania okna Zoom pełnym imieniem i nazwiskiem.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close