Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową „Getto ławkowe. Struktury wykluczenia na uczelniach międzywojennej Polski w kontekście środkowoeuropejskim”, 22–23 listopada 2022r.

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową „Getto ławkowe. Struktury wykluczenia na uczelniach międzywojennej Polski w kontekście środkowoeuropejskim”. Konferencja odbędzie się 22–23 listopada 2022 r. w Sali Kolumnowej na Wydziale Historii. Udział jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.

W październiku 2022 r. minęło 85 lat od momentu, gdy rektorzy uczelni warszawskich z poparciem senatów akademickich wprowadzili wymierzone w młodzież żydowską „zarządzenie o porządku zajmowania miejsc”, czyli getto ławkowe. Polegało ono na etnoreligijnej segregacji w salach wykładowych. W zależności od ośrodka uniwersyteckiego studentom i studentkom Żydom wyznaczano konkretne miejsca, które wolno im było zajmować podczas zajęć. Rok akademicki 1937/1938 był zatem pierwszym, któremu towarzyszył oficjalny i odgórny antysemityzm na uczelniach wyższych międzywojennej Polski.

Czytaj dalej

Mgr Klaudia Kosicińska, doktorantka IS PAN, na studiach w Stambule w ramach programu Erasmus+

W semestrze letnim 2022 roku doktorantka Instytutu Slawistyki PAN, mgr Klaudia Kosicińska, studiowała antropologię na Yeditepe University w Stambule w ramach programu Erasmus+.
Zajęcia odbywały się na Wydziale Nauk Społecznych. Były uzupełnieniem teoretycznym i wzmocnieniem dla przygotowywanej przez doktorantkę rozprawy pt. „Azerbejdżanie przygranicznych wsi Gruzji: mobilność i praktyki translokalne w codzienności między granicami”. Praca doktorska przygotowywana jest pod kierunkiem dr hab. Karoliny Bielenin-Lenczowskiej (IEiAK UW).
Podczas studiów w Stambule doktorantka również miała możliwość intensywnej nauki języka tureckiego i codziennej praktyki językowej. Wyjazd do Turcji umożliwił pogłębienie znajomości historii, kultur, zagadnień etniczności (m.in. Lazów, zamieszkujących pogranicze gruzińsko-tureckie) i sytuacji społecznej regionu Morza Czarnego. Stał się okazją do nawiązania wielu interesujących naukowych znajomości. Wyjazd pozwolił również zagłębić się w sytuację społeczno-językową gruzińskiej diaspory w Stambule i stwarzał wiele okazji do rozmowy z liderami tej społeczności.

Dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN z wykładem na Uniwersytecie w Poczdamie (Erasmus+)

W dniach 17–21 października 2022 r. dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN przebywała w ramach programu Erasmus+ w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie w Poczdamie. Wygłosiła tam wykłady pt. „Pogranicze polsko-białoruskie. Perspektywa językowa i socjolingwistyczna”. Głównym tematem wykładów była sytuacja językowa i kulturowa na Podlasiu oraz na Białorusi zachodniej. Wizyta była także okazją do spotkania z pracującymi tam uczonymi, doktorantami oraz doktorantkami i wymiany informacji o badaniach prowadzonych w Instytucie Slawistyki PAN, a także w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Poczdamie.

Badaczki z IS PAN z prezentacją na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Opowiadania w Warszawie, 19 listopada 2022 r.

Serdecznie zapraszamy na 17. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania, podczas którego 19 listopada o godz. 15.00 w Mazowieckim Instytucie Kultury wystąpią dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, prof. inst. oraz dr Marzena Maciulewicz z IS PAN wraz z drem Rigelsem Halili z UW. Spotkanie poprowadzą dr hab. Agnieszka Ayşen Kaim oraz Magdalena Tejchma. Prelegentki zaprezentują, jak tradycyjny motyw epicki dotyczący kobiety wmurowanej w fundamenty budowli funkcjonuje w kulturze współczesnej.

Spotkanie będzie tłumaczone na PJM.

Po spotkaniu o godzinie 17.00 odbędzie się spektakl-koncert zatytułowany „Zamurowana i Mistrz Manole oraz inne pieśni epickie” w wykonaniu Niny Nikoliny i zespołu The Magic Voices (Tanya Parvanova i Biserka Danova-Pilarska) z Bułgarii.

Nina Nikolina (Nikolina Dimitrova Popova). Fot. Rosina Pencheva

Serdecznie zapraszamy!

 

Wystąpienie dr Yany Hladyr na seminarium z cyklu „Slawistyczne środy”, 23 listopada 2022 r.

Zapraszamy na otwarte online seminarium naukowe z cyklu „Slawistyczne środy”. Na najbliższym spotkaniu 23 listopada 2022 r. o godz. 16:00 wystąpi dr Yana Hladyr.
Dr Yana Hladyr, stypendystka w Instytucie Slawistyki PAN w ramach wspólnego programu Polskiej i Amerykańskiej Akademii Nauk, zaprezentuje referat pod tytułem „Реалізація авторської методики навчання української мови як іноземної в процесі роботи з носіями англійської, арабської та польської мови” (PL: Wdrożenie autorskiej metody nauczania języka ukraińskiego jako obcego w procesie pracy z osobami anglo-, arabsko- i polskojęzycznymi).
Spotkanie odbędzie się online w dwóch językach: po ukraińsku i polsku.
Serdecznie zapraszamy!

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium uprzejmie prosimy o zgłoszenia na adres: sekretariat@ispan.waw.pl. Przypominamy o konieczności podpisania okna Zoom pełnym imieniem i nazwiskiem.

Czytaj dalej

Prof. dr hab. Alla Kozhinowa „Sytuacja socjolingwistyczna na Białorusi w okresie od rewolucji październikowej do II wojny światowej” – zaproszenie na webinarium w języku białoruskim

Zapraszamy na drugie webinarium międzykulturowe, organizowane w ramach projektu ”ON-SCIENCE. Nauka on-line. Przeciwdziałanie wykluczeniu w międzynarodowej przestrzeni wirtualnej” realizowanego w Instytucie Slawistyki PAN w ramach grantu NAWA ”Welcome to Poland”.
Prowadząca: prof. dr hab. Alla Kozhinowa (Алла Кожинова), stypendystka programu NAWA „Polonista” (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Tytuł wystąpienia: Sytuacja socjolingwistyczna na Białorusi w okresie od rewolucji październikowej do II wojny światowej/ Сацыялінгвістычная сітуацыя ў Беларусі ў перыяд ад Кастрычніцкай рэвалюцыі да другой сусветнай вайны

Webinarium odbędzie się 4 listopada 2022 r. o godz. 14.00-15.30 na platformie Clickmeeting.
Webinarium obędzie się w języku białoruskim, z możliwością symultanicznego tłumaczenia czata.
Osoby spoza IS PAN zainteresowane udziałem prosimy o zapisy na adres mailowy: olha.tkachenko@ispan.waw.pl

Czytaj dalej

Prof. Joanna Goszczyńska na Uniwersytecie w Lipsku

W dniach 24–28 października 2022 roku prof. dr hab. Joanna Goszczyńska gości na Uniwersytecie w Lipsku w ramach programu Erasmus+ z cyklem wykładów prezentujących problematykę trwałej obecności literatury czeskiej na polskim rynku czytelniczym i wydawniczym. Słuchaczami wykładów są studenci i studentki polonistyki i bohemistyki. Wizyta w Lipsku jest też okazją do spotkania z gronem niemieckich badaczy i do wymiany doświadczeń dydaktycznych w prowadzeniu zajęć translatologicznych.

Prof. Helena Krasowska w Bukareszcie (Erasmus+ Staff Mobility for Training)

W dniach 3-7 października 2022 r. dr hab. Helena Krasowska, prof. Instytutu Slawistyki PAN przebywała w ramach programu Erasmus+ w Departamencie Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Bukareszcie. Odbyły się tam szkolenia w zakresie administracji publicznej, zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania projektami międzynarodowymi, a także spotkania z rumuńskimi naukowcami i naukowczyniami w celu wymiany doświadczeń w pracy naukowej w tym trudnym okresie. Dr hab. Helena Krasowska, prof. inst. pracowała również w bibliotece Akademii Rumuńskiej, zbierając niezbędne do pracy naukowej dokumenty, przeprowadziła także kilka wywiadów z Polakami w Bukareszcie. Odbyły się ponadto spotkania z wybitnymi tłumaczami rumuńsko-polskiej literatury pięknej. Wspólnie określono plan dalszej współpracy.

Debata z udziałem prof. Joanny Tokarskiej-Bakir w Muzeum Polin

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania debaty zorganizowanej online 19.10 br. przez Muzeum Polin, w której wzięła udział profesor Joanna Tokarska-Bakir. Debata dotyczyła opracowanego przez Adama Szymczyka katalogu do niedawnej wystawy pt. „Taki pejzaż” autorstwa Wilhelma Sasnala, którą zwiedziło 86 tysięcy osób. W katalogu zawarto także tekst pt. „Monolog dla Claude’a Lanzmanna”, autorstwa prof. Joanny Tokarskiej-Bakir.

Debatę można obejrzeć pod tym linkiem:

https://www.facebook.com/polinmuseum/videos/1561884500919304

Zaproszenie na Jubileusz Fundacji Slawistycznej

30 LAT FUNDACJI SLAWISTYCZNEJ

W imieniu Prezydium i Zarządu Fundacji Slawistycznej
serdecznie zapraszamy
na jubileuszowe posiedzenie

Rady Fundacji

26 października 2022 r. o godz. 16:00
w sali im. Stanisława Staszica
w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa)

Podczas uroczystości m.in. zostaną wręczone odznaki honorowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Nagrody Fundacji Slawistycznej za Debiut Książkowy z Dziedziny Slawistyki za lata 2020-2021.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close