Dr Robert David Borges laureatem konkursu POLS Narodowego Centrum Nauki

POLS jest konkursem wspierającym mobilność, realizowanym w formule małych grantów dla naukowców z całego świata, którzy chcą prowadzić badania w Polsce. Od 2021 roku dr Robert David Borges będzie realizował w Instytucie Slawistyki PAN swój dwuletni projekt pt. „Nowi użytkownicy języków mniejszościowych: biegłość, odmiana i procesy zmian”.

W konkursie naukowcy złożyli 99 wniosków na łączną kwotę ponad 74 mln zł, z czego do finansowania skierowano 39 projektów, w tym 10 z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS).

POLS jest jednym z trzech konkursów finansowanych w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 w ramach programu „Badania”, w którym NCN pełni rolę operatora odpowiedzialnego za badania podstawowe.

Szczegóły znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-12-16-wyniki-konkursu-pols

Serdecznie gratulujemy!

ZOBN

Dr Agnieszka Aysen Kaim laureatką konkursu OPUS 19 Narodowego Centrum Nauki

Z ogromną radością informujemy, że projekt „Z Polski pod zaborami do Imperium Osmańskiego – bohaterowie kategorii pomiędzy kulturami w XIX w. jako transkulturowi agenci, którzy przyczynili się do wymiany idei pomiędzy Europą a Bliskim Wschodem” dr Agnieszki Aysen Kaim uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu OPUS 19 Narodowego Centrum Nauki.

W konkursie OPUS 19 złożono 2424 wniosków, z czego do finansowania wybrano 352. W panelu Wiedza o przeszłości (HS3) do finansowania skierowano ostatecznie 23 projekty.

Szczegóły znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19

Serdecznie gratulujemy!

Mgr Piotr Szatkowski laureatem konkursu Preludium 19 Narodowego Centrum Nauki

Miło nam poinformować, że projekt „Mazurzy – znikające świadectwo językowej przeszłości polsko-niemieckiego pogranicza. Współczesne praktyki językowe potomków rodzimej ludności Mazur” autorstwa mgr Piotra Szatkowskiego, uczestnika studiów doktoranckich „Pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” realizowanych w ramach programu POWER 2014–2020 w IS PAN, uzyskał dofinansowanie w konkursie Preludium 19 Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs PRELUDIUM przeznaczone jest dla naukowców nieposiadających stopnia doktora.

Szczegóły znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19

Serdecznie gratulujemy!

Е. Джевиецка, „Юбилейно и модерно. Кирило-методиевският разказ през социализма в България”, София: Кирило-методиевски научен център, БАН, 2020

Z radością informujemy o publikacji nowej książki dr Eweliny Drzewieckiej, zatytułowanej Юбилейно и модерно. Кирило-методиевският разказ през социализма в България. W monografii tej Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytania m.in. o związki między dyskursem naukowym i partyjnym w odniesieniu do kluczowej dla bułgarskiej pamięci kulturowej narracji o dziele śś. Cyryla i Metodego; o (nie)religijny charakter ich nowoczesnego kultu, a także o jego znaczenie w perspektywie tzw. komunistycznego nacjonalizmu.

Czytaj dalejЕ. Джевиецка, „Юбилейно и модерно. Кирило-методиевският разказ през социализма в България”, София: Кирило-методиевски научен център, БАН, 2020

Oferta pracy – konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie pt. „Topos «wmurowanej kobiety» w kulturach Europy Południowo-Wschodniej i Węgier”

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów PAN i Instytut Slawistyki PAN zapraszają do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko stypendysty-doktoranta w ramach grantu NCN OPUS 19 pt. „Topos «wmurowanej kobiety» w kulturach Europy Południowo-Wschodniej i Węgier” (nr 2020/37/B/HS2/00152, kierowniczka projektu: dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow). Szczegóły na stronie Oferty pracy.

Zaproszenie na otwarte zebranie online Zakładu Językoznawstwa IS PAN, 15 grudnia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, które odbędzie się 15 grudnia 2020 roku o godz. 13.00. Na zebraniu prof. Olga Frołowa z Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie wygłosi referat:  „Денотативная ситуация  текста в зеркале частотности”.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/98835058020

Wykłady dr. Wojciecha Sosnowskiego na Uniwersytecie w Granadzie

W dniach 25 i 26 listopada na zaproszenie Katedry Filologii Greckiej i Słowiańskiej Uniwersytetu w Granadzie oraz Udmurckiego Uniwersytetu Państwowego w Iżewsku odbyły się wykłady dr. Wojciecha Sosnowskiego w ramach kursów podwyższenia kwalifikacji pt. „Актуальные подходы в преподавании русского языка как иностранного”, w których wzięło udział 240 wykładowców języka rosyjskiego jako obcego z 35 krajów świata.

Czytaj dalejWykłady dr. Wojciecha Sosnowskiego na Uniwersytecie w Granadzie

Otwarte zebranie naukowe Zakładu Badań Narodowościowych IS PAN, 8 grudnia 2020 r.

Zapraszamy na otwarte online zebranie Zakładu Badań Narodowościowych Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się we wtorek 8 grudnia 2020 r. o godzinie 17.00. Na zebraniu dr Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz zaprezentuje swoją książkę o Helenie Wolińskiej.

Osoby spoza IS PAN zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z sekretariatem sekretariat@ispan.waw.pl.