Dr hab. Joanna Nowak, prof. IS PAN

Historyk idei

e-mail: joanna.nowak@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9706-9271

Zainteresowania naukowe

Pojęcia narodu, narodowości, idea europejska w polskiej refleksji XIX wieku; twórcy polskiej myśli narodowej; nacjonalizm; etniczność, kategoria rasy w polskiej myśli oświeceniowej i romantycznej; Wielka Emigracja; stereotypy i mity etniczne/narodowe epoki romantycznej.

Członkostwo w gremiach naukowych

Rada Naukowa IS PAN.

Funkcje pełnione w IS PAN

Sekretarz redakcji rocznika „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

Kategoria „rasy” w myśli polskiej do 1918 roku. „Źródła – wyobrażenia – konteksty” – grant NCN nr 2016/21/B/HS3/03696.

Publikacje

Monografie:

 • Nowak, J. (2008). Duchowe piętno społeczeństw: Złożoność i przeobrażenia polskiej refleksji nad narodem w XIX wieku. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Nowak, J. (2008). Piastuni dziejów: Wizerunki narodów europejskich w polskiej refleksji romantycznej. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Nowak, J. (2002). Władysław Zamoyski: O sprawę polską w Europie (1848–1868). Wydawnictwo Poznańskie.

Redakcja:

 • Nowak, J., & Burszta, W. (Red.). (2012). Polskie widzenie Europy: Historia i współczesność. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Nowak, J., Owadowska, R., & Wrzesińska, K. (Red.). (2007). Polska refleksja nad Europą: Wybór tekstów. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Nowak, J., Burszta, W., & Jaskułowski, K. (Red.). (2005). Naród – tożsamość – kultura: Między koniecznością a wyborem. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Nowak, J., Bartkowiak, D., Burszta, W., & Wawruch, K. (Red.). (2002). Polska refleksja nad narodem: Wybór tekstów. Wydawnictwo Poznańskie.

Artykuły:

 • Nowak, J. (2019). Specyfika polskiej refleksji nad rasą i pojęciami pokrewnymi. Sprawy Narodowościowe: Seria nowa, 2019(51), Article 1812. https://doi.org/10.11649/sn.1812
 • Nowak, J. (2018). Między słowiańskością a polskością. Ruch Literacki, 6(351), 731734.
 • Nowak, J. (2016). Cecylia Działyńska (1836–1899) – konserwatywna emancypantka. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 33, 111–135.
 • Nowak, J. (2014). Od narodu historycznego do wspólnoty etnicznej: Przemiany w polskiej refleksji nad narodem po 1864 roku. Teksty Drugie, 2014(6), 369–390.
 • Nowak, J. (2014). Władysław Jordan i jego działalność na Wschodzie w okresie powstania styczniowego. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 31, 159–182.
 • Nowak, J. (2014). „Rozpoznać i zrozumieć siebie”: O świadomości narodowej w polskiej refleksji romantycznej. Sprawy Narodowościowe: Seria nowa, 2014(45), 26–41. https://doi.org/10.11649/sn.2014.022
 • Nowak, J. (2012). O pojęciu godności narodowej w polskiej myśli romantycznej. Sprawy Narodowościowe: Seria nowa, 2012(40), 103–117.
 • Nowak, J. (2010). Adam Gurowski i Henryk Rzewuski: Dwa oblicza zdrady narodowej w polskiej myśli romantycznej. Sprawy Narodowościowe: Seria nowa, 2010(37), 61–77.
 • Nowak, J. (2008). Czy Rosja to prawdziwy naród? Romantyczne spory wokół interpretacji rosyjskiej idei narodowo-państwowej. Sprawy Narodowościowe: Seria nowa, 2008(33), 41–55.
 • Nowak, J. (2007). Jedność w rozmaitości, czyli o romantycznych korzeniach koncepcji narodu Feliksa Konecznego. Sprawy Narodowościowe: Seria nowa, 2007(30), 75–94.
 • Nowak, J. (2005). Idea narodowa Wincentego Lutosławskiego: Epigonizm czy rozwinięcie romantycznej wspólnoty narodów. Sprawy Narodowościowe: Seria nowa, 2005(26), 115–133.
 • Nowak, J. (2003). Gente Ruthenus, natione Polonus: Rusini w refleksji Wielkiej Emigracji. Sprawy Narodowościowe: Seria nowa, 2003(23), 43–62.
 • Nowak, J. (2001). Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy: Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 25, 161–171.
 • Nowak, J. (1993). The elitism of Polish 1831 emigrés. Polish Western Affairs, 34(2), 81–91.

Rozdziały w książkach:

 • Nowak, J. (2019). Wschodnia rasa, kultura i cywilizacja w relacji z podróży do Turcji Zenona Leonarda FiszaW G. Czerwiński, A. Konopacki, A. Buras Marciniak, & E. Maksimowicz (Red.), Muslim East in Slavic literatures and cultures (ss. 299–312). Polskie Towarzystwo Historyczne.
 • Nowak, J. (2017). Wizerunek Turcji europejskiej w relacjach polskich podróżników XIX wieku: Mity i rzeczywistość. W O. Weretiuk & M. Razbizo-Birek (Red.), Inny w podróży: Literackie świadectwa podróży na przestrzeni wieków (ss. 141–152). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Nowak, J. (2017). Spotkanie starych pojęć z nowymi: Naród w refleksji autorów Upominku – książki zbiorowej na cześć Elizy Orzeszkowej. W M. Gloger (Red.), Między pozytywizmem a nacjonalizmem: Przemiany kultury polskiej w latach 18861918 (ss. 61–79). Semper.
 • Nowak, J. (2017). Józef Julian Sękowski (1800–1858): Kontrowersyjny badacz Wschodu muzułmańskiego na tle epoki. W G. Czerwiński & A. Konopacki (Red.), Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie-teksty-historia (ss. 17–33). Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Nowak, J. (2016). Europejscy sympatycy powstania styczniowego w oglądzie Polaków. W M. Rudaś-Grodzka, E. Serafin, B. Smoleń, & A. Wróbel (Red.), Rok 1863: Narodziny nowej Polski (ss. 69–92). Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
 • Nowak, J. (2012). Romantyczna idea Europy jako cywilizacji kultur narodowych, czyli u źródeł polskiego antyglobalizmu. W W. J. Burszta & J. Nowak (Red.), Polskie widzenie Europy: Historia i współczesność (ss. 39–57). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Nowak, J. (2012). Stefan Buszczyński: Zapomniany wizjoner zjednoczonej Europy narodów. W W. J. Burszta & J. Nowak (Red.), Polskie widzenie Europy: Historia i współczesność (ss. 77–91). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Nowak, J. (2009). Romantycy polscy o tożsamości. W W. Burszta, M. J. Dudziak, & R. Piotrowski (Red.), Europa-Slavia-Germania: W poszukiwaniu tożsamości (ss. 13–31). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Nowak, J., & Wrzesińska, K. (2009). Zarys relacji polsko-niemieckich w obrębie Euroregionu „Pro Europa Viadrina”. W K. Szydłak (Red.), Euroregion „Pro Europa Viadrina”: 15 lat współpracy na pograniczu polsko-niemieckim (ss. 73–90). Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.
 • Nowak, J. (2008). Źródła do dziejów wojny krymskiej w Bibliotece Kórnickiej. W J. W. Borejsza & G. Bąbiak (Red.), Polacy i ziemie polskie w dobie wojny krymskiej (ss. 214–232). Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 • Nowak, J. (2005). Naród i narodowość w polskiej myśli romantycznej. W J. Nowak, W. J. Burszta, & K. Jaskułowski (Red.), Naród – tożsamość – kultura: Między koniecznością a wyborem (ss. 201–225). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Nowak, J. (2005). Jan Rymarkiewicz: Nieznany teoretyk narodowości. W J. Nowak, W. J. Burszta, & K. Jaskułowski (Red.), Naród – tożsamość – kultura: Między koniecznością a wyborem (ss. 235–253). Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Nowak, J. (2002). Epizod turecki w biografii księdza Stanisława Emeryka Podolskiego. W A. Judycka & Z. A. Judycki (Red.), Materiały VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Rzym 17-18 października 2002 (ss. 232–235). Oficyna Wydawnicza Kucharski.
 • Nowak, J. (2001). Polak w służbie czterech państw: Władysław Zamoyski: patriota czy najemnik obcych armii? W A. Judycka & Z. A. Judycki (Red.), Materiały VI Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Mons (Shape) 28–29 września 2001 (ss. 342–349). Oficyna Wydawnicza Kucharski.
 • Nowak, J., & Wrzesińska, K. (2000). Polsko-niemiecka przeszłość historyczna w obrębie Euroregionu „Pro Europa Viadrina”. W W. J. Burszta (Red.), Euroregion „Pro Europa Viadrina” pomostem do zjednoczonej Europy: Analizy i rozpoznania. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.
 • Nowak, J. (2000). Kontrowersje wokół Franciszka H. Duchińskiego, zapomnianego polskiego historyka i etnografa. W A. Judycka & B. Klimaszewski (Red.), Materiały V Sympozjum Biografistyki Polonijnej: Kraków, 22–23 września 2000 (ss. 115–123). Wydawnictwo Czelej.

Encyklopedie i słowniki:

 • Nowak, J. (2001). [Hasła osobowe]. W K. Dopierała & H. Fokciński (Red.), Polonia włoska: Słownik Polaków i instytucji polskich we Włoszech. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Nowak, J. (2003-2005). [Hasła osobowe i instytucji]. W K. Dopierała (Red.), Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close