Dr hab. Joanna Nowak, prof. IS PAN

Historian

e-mail: joanna.nowak@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9706-9271

Zainteresowania naukowe

 • Idea of nation and nationality;
 • European idea in the Polish thought of the 19th century;
 • The creators of Polish national thought;
 • Ethnicity and nationalism;
 • Research of the problems associated with the Great Emigration;
 • Category of race in Polish Enlightenment and Romantic thought;
 • Stereotypes and ethnic / national myths of the Romantic period.

Publikacje

Monographs:

 • Nowak, Joanna (2002). Władysław Zamoyski. O sprawę polską w Europie (1848-1868). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Nowak, Joanna (2008). Duchowe piętno społeczeństw. Złożoność i przeobrażenia polskiej refleksji nad narodem w XIX wieku. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Nowak, Joanna (2008). Piastuni dziejów. Wizerunki narodów europejskich w polskiej refleksji romantycznej. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.

Monographs co-authored/co-edited:

 • Nowak, Joanna, Bartkowiak, Danuta, Burszta, Wojciech, & Wawruch, Krzysztof (Eds.). (2002). Polska refleksja nad narodemWybór tekstów. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Nowak, Joanna, Burszta, Wojciech, Jaskułowski, Krzysztof (Eds.). (2005). Naród – tożsamość – kultura. Między koniecznością a wyborem. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Nowak, Joanna, Owadowska, Renata, & Wrzesińska, Katarzyna (Eds.). (2007). Polska refleksja nad Europą. Wybór tekstów. Poznań-Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Nowak, Joanna, & Burszta, Wojciech (2012). Polskie widzenie Europy. Historia i współczesność. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Articles:

 • Nowak, Joanna (1993). The Elitism of Polish 1831 Emigres. Polish Western Affairs, XXXIV(2), 81-91.
 • Nowak, Joanna, & Wrzesińska, Katarzyna (2000). Polsko-niemiecka przeszłość historyczna w obrębie Euroregionu Pro Europa Viadrina. In Wojciech J. Burszta (Ed.), Euroregion «Pro Europa Viadrina» pomostem do zjednoczonej Europy. Analizy i rozpoznania. Gorzów: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu “Pro Europa Viadrina”.
 • Nowak, Joanna (2000). Kontrowersje wokół Franciszka H. Duchińskiego zapomnianego polskiego historyka i etnografa. In Agata Judycka, & Bolesław Klimaszewski (Eds.), Materiały V Sympozjum Biografistyki Polonijnej: Kraków, 22-23 września 2000 (pp. 115-123). Lublin: Wydawnictwo Czelej.
 • Nowak, Joanna (2001). Polak w służbie czterech państw – Władysław Zamoyski patriota czy najemnik obcych armii?. In Agata Judycka, & Zbigniew Andrzej Judycki (Eds.), Materiały VI Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Mons (Shape) 28-29 września 2001. (pp. 342-349). Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski.
 • Nowak, Joanna (2001). Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 25, 161-171.
 • Nowak, Joanna (2002). Epizod turecki w biografii księdza Stanisława Emeryka Podolskiego. In Agata Judycka, & Zbigniew Andrzej Judycki (Eds.), Materiały VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Rzym 17-18 października 2002 (pp. 232-235). Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski.
 • Nowak, Joanna (2003). Gente Ruthenus, natione Polonus. Rusini w refleksji Wielkiej Emigracji. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 23, 43-62.
  Nowak, Joanna (2005). Idea narodowa Wincentego Lutosławskiego. Epigonizm czy rozwinięcie romantycznej wspólnoty narodów. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 26, 115-133.
  Nowak, Joanna (2005). Jan Rymarkiewicz. Nieznany teoretyk narodowości. In Joanna Nowak, Wojciech J. Burszta, & Krzysztof Jaskułowski (Eds.), Naród – tożsamość – kultura. Między koniecznością a wyborem (pp. 235-253). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Nowak, Joanna (2005). Naród i narodowość w polskiej myśli romantycznej. In Joanna Nowak, Wojciech Burszta, & Krzysztof Jaskułowski (Eds.), Naród – tożsamość – kultura. Między koniecznością a wyborem (pp. 201-225). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Nowak, Joanna (2007). Jedność w rozmaitości – czyli o romantycznych korzeniach koncepcji narodu Feliksa Konecznego. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 30, 75-94.
 • Nowak, Joanna (2008). Źródła do dziejów wojny krymskiej w Bibliotece Kórnickiej, In Jerzy Wojciech Borejsza, & Grzegorz Bąbiak (Eds.), Polacy i ziemie polskie w dobie wojny krymskiej (pp. 214-232). Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 • Nowak, Joanna (2008). Czy Rosja to prawdziwy naród? Romantyczne spory wokół interpretacji rosyjskiej idei narodowo-państwowej. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 33, 41-55.
 • Nowak, Joanna (2009). Romantycy polscy o tożsamości. In Wojciech J. Burszta, Maciej J. Dudziak, & Robert Piotrowski (Eds.), Europa-Slavia-Germania. W poszukiwaniu tożsamości (pp. 13-31). Gorzów Wielkopolski-Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Nowak, Joanna, & Wrzesińska, Katarzyna (2009). Zarys relacji polsko-niemieckich w obrębie Euroregionu Pro Europa Viadrina. In Krzysztof Szydłak (Ed.), Euroregion Pro Europa Viadrina. 15 lat współpracy na pograniczu polsko-niemieckim (pp. 73-90). Gorzów Wielkopolski: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.
 • Nowak, Joanna (2010). Adam Gurowski i Henryk Rzewuski. Dwa oblicza zdrady narodowej w polskiej myśli romantycznej. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 37, 61-77.
 • Nowak, Joanna (2012). Romantyczna idea Europy jako cywilizacji kultur narodowych, czyli u źródeł polskiego antyglobalizmu. In Wojciech J. Burszta, & Joanna Nowak (Eds.), Polskie widzenie Europy. Historia i współczesność (pp. 39-57). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Nowak, Joanna (2012). Stefan Buszczyński. Zapomniany wizjoner zjednoczonej Europy narodów. In Wojciech J. Burszta, & Joanna Nowak (Eds.), Polskie widzenie Europy. Historia i współczesność (pp. 77-91). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Nowak, Joanna (2012). O pojęciu godności narodowej w polskiej myśli romantycznej. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 40, 103-117.
 • Nowak, Joanna (2014). Od narodu historycznego do wspólnoty etnicznej. Przemiany w polskiej refleksji nad narodem  po 1864 roku. Teksty Drugie, 2014(6), 369-390.
 • Nowak, Joanna (2014). Władysław Jordan i jego działalność na Wschodzie w okresie powstania styczniowego. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 31, 159-182.
 • Nowak, Joanna (2014). „Rozpoznać i zrozumieć siebie”. O świadomości narodowej w polskiej refleksji romantycznej. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 45, 26-41.
 • Nowak, Joanna (2016). Europejscy sympatycy powstania styczniowego w oglądzie Polaków. In Monika Rudaś-Grodzka, Ewa Serafin, Barbara Smoleń, & Agnieszka Wróbel (Eds.), Rok 1863. Narodziny nowej Polski (pp. 69-92). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
 • Nowak, Joanna (2016). Cecylia Działyńska (1836-1899) – konserwatywna emancypantka. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 33, 111-135.
 • Nowak, Joanna (2017). Wizerunek Turcji europejskiej w relacjach polskich podróżników XIX wieku. Mity i rzeczywistość. In Oksana Weretiuk, & Magdalena Razbizo-Birek (Eds.), Inny w podróży. Literackie świadectwa podróży na przestrzeni wieków (pp. 141-152). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Nowak, Joanna (2017). Spotkanie starych pojęć z nowymi. Naród w refleksji autorów Upominku – książki zbiorowej na cześć Elizy Orzeszkowej. In Maciej Gloger (Ed.), Między pozytywizmem a nacjonalizmem. Przemiany kultury polskiej w latach 1886-1918 (pp. 61-79). Warszawa:  Semper.
 • Nowak, Joanna (2017). Józef Julian Sękowski (1800-1858). Kontrowersyjny badacz Wschodu muzułmańskiego na tle epoki. In Grzegorz Czerwiński, & Artur Konopacki (Eds.), Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie-teksty-historia (pp. 17-33). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Encyclopaedias and dictionaries:

 • Nowak, Joanna (2001). Hasła osobowe. In Kazimierz Dopierała, & Hieronim Fokciński (Eds.), Polonia włoska. Słownik Polaków i instytucji polskich we Włoszech. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Nowak, Joanna (2003-2005). Hasła osobowe i instytucji. In Kazimierz Dopierała (Ed.), Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.