Mgr Agata Chinowska

Magister historii sztuki, magister filologii węgierskiej, kuratorka wystaw

e-mail: agata.chinowska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3559-0827

Zainteresowania naukowe

 • Historia sztuki, filmu i architektury;
 • Sztuki piękne;
 • Sztuka współczesna, szczególnie zjawiska awangardowe I połowy XX w;
 • Sztuka po II wojnie światowej;
 • Film awangardowy;
 • Sztuka najnowsza.

Funkcje pełnione w IS PAN

Pracownik inżynieryjno-techniczny w Zespole Obsługi Badań Naukowych.

Publikacje

 • Chinowska, A. (2013, Marzec 14). Węgierska blasfemia: O tym, jak prawica przejmuje kulturę. Obieg informacji – Centrum Sztuki Współczesnej. https://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/teksty/28163
 • Chinowska, A. (2013, Maj 28). Little Warsaw “Bitwa zaangażowana społecznie”. Obieg informacji – Centrum Sztuki Współczesnej. https://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/recenzje/28798
 • Chinowska, A. (2017). Węgierska blasfemia: O tym, jak prawica przejmuje kulturę. W  M. Krasny (Red.), Spór: Antologia internetowego “Obiegu” 2014-2015 (ss. 50-55). Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
 • Chinowska, A. (2017). Remont, słowo wstrętne jak karaluch. W K. Breguła, Ja po rzeźbach nie płaczę (ss. 36-39). Lokal_30/ Fundacja Lokal sztuki.
 • Chinowska, A. (2017). Detsky sen [katalog wystawy]. Galeria Arsenał.