Prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir

Antropolożka kultury, religioznawczyni, literaturoznawczyni

e-mail: j.tokarska-bakir@uw.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4778-0465

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/JoannaTokarskaBakir

Zainteresowania naukowe

Antropologia historyczna, etnografia Zagłady, antropologia przemocy, blood libel.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Komitet Nauk o Kulturze PAN;
 • Komitet Nauk Etnologicznych PAN.

Funkcje pełnione w IS PAN

Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN.

Nagrody i odznaczenia

 • 2014: Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia naukowe;
 • 2010: laureatka Nagrody im Ojca Stanisława Musiała Father Stanisław Musiał Award, fundatorzy: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Klub „Przymierze”;
 • 2007: laureatka the Jan Karski and Pola Nireńska Award, The YIVO Institute for Jewish Research, New York, USA;
 • 2002: nagroda „Res Publiki Novej” za najlepszy esej roku;
 • 1998: nagroda „Klio” Wydziału Historii Uniwersyetetu Warszawskiego za książkę Wyzwolenie przez zmysły. Tybetańskie koncepcje soteriologiczne.

Stypendia

 •  2013–2015: Marie Curie Fellowship Fundacji Gerda Henkel i Komisji Europejskiej ( M4Human Program) przy Szkole Nauk Społecznych IAS, Princeton, USA;
 • 2011–2012: stypendium wizytujące w Shelby Cullom Davis Center for Historical Studies, Wydzial Historyczny, Princeton University;
 • 2002: A. W. Mellon Award Fellowship w Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vienna, Austria;
 • 1999–2001: stypendium Fundacji Alexander von Humboldt Fellowship for the Philosophisches Seminar, Heidelberg University, Germany.

Publikacje

 • Tokarska-Bakir, Joanna (2018). Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego (Vol. 1-2). Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
 • Tokarska-Bakir, Joanna (2017). Pogrom Cries. Essays on Polish-Jewish History, 1939-1946, Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Tokarska-Bakir, Joanna (2015). Légendes du sang. Pour une anthropologie de l’antisémitisme chrétien. Paris: Albin Michel.
 • Tokarska-Bakir, Joanna (2014). Wyzwolenie przez zmysły. Tybetańskie idee soteriologiczne. 2 wyd. Toruń: Leopoldinum.
 • Tokarska-Bakir, Joanna (2012). Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski 1939-1946. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 • Tokarska-Bakir, Joanna (2008). Legendy o krwi. Antropologia przesądu (z cyklu: Obraz osobliwy). Warszawa: Wydawnictwo WAB.
 • Tokarska-Bakir, Joanna (2004). Rzeczy mgliste. Eseje i studia. Sejny: Wydawnictwo Pogranicze.
 • Tokarska-Bakir, Joanna (2002). Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych. Kraków: Universitas.
 • Tokarska-Bakir, Joanna (1989). Wyzwolenie przez zmysły, Tybetańskie koncepcje soteriologiczne. Wrocław: Seria Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.