Prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir

Zdjęcie profilowe pracownika

Antropolożka kultury, religioznawczyni, literaturoznawczyni

e-mail: joanna.tokarska-bakir@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4778-0465

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/JoannaTokarskaBakir

Zainteresowania naukowe

Antropologia historyczna, etnografia Zagłady, antropologia przemocy, blood libel.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Komitet Nauk o Kulturze PAN;
 • Komitet Nauk Etnologicznych PAN.

Funkcje pełnione w IS PAN

Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN.

Nagrody i odznaczenia

 • 2014: Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia naukowe;
 • 2010: laureatka Nagrody im Ojca Stanisława Musiała Father Stanisław Musiał Award, fundatorzy: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Klub „Przymierze”;
 • 2007: laureatka the Jan Karski and Pola Nireńska Award, The YIVO Institute for Jewish Research, New York, USA;
 • 2002: nagroda „Res Publiki Novej” za najlepszy esej roku;
 • 1998: nagroda „Klio” Wydziału Historii Uniwersyetetu Warszawskiego za książkę Wyzwolenie przez zmysły. Tybetańskie koncepcje soteriologiczne.

Stypendia

 •  2013–2015: Marie Curie Fellowship Fundacji Gerda Henkel i Komisji Europejskiej ( M4Human Program) przy Szkole Nauk Społecznych IAS, Princeton, USA;
 • 2011–2012: stypendium wizytujące w Shelby Cullom Davis Center for Historical Studies, Wydzial Historyczny, Princeton University;
 • 2002: A. W. Mellon Award Fellowship w Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vienna, Austria;
 • 1999–2001: stypendium Fundacji Alexander von Humboldt Fellowship for the Philosophisches Seminar, Heidelberg University, Germany.

Publikacje

Monografie:

 • Tokarska-Bakir, J. (2019). Pogrom cries: Essays on historical anthropology of Poland 19391946 (B. Zahorjanova i in., Tłum.;  2. wyd., wyd. popr.). Peter Lang International Academic Publishers.
 • Tokarska-Bakir, J. (2018). Pod klątwą: Społeczny portret pogromu kieleckiego (T. 1–2). Czarna Owca.
 • Tokarska-Bakir, J. (2017). Pogrom cries: Essays on Polish-Jewish history, 1939–1946. Peter Lang.
 • Tokarska-Bakir, J. (2015). Légendes du sang: Pour une anthropologie de l’antisémitisme chrétien. Albin Michel.
 • Tokarska-Bakir, J. (2014). Wyzwolenie przez zmysły: Tybetańskie idee soteriologiczne (2. wyd.). Leopoldinum.
 • Tokarska-Bakir, J. (2012). Okrzyki pogromowe: Szkice z antropologii historycznej Polski 1939–1946. Czarne.
 • Tokarska-Bakir, J. (2008). Legendy o krwi: Antropologia przesądu (Z cyklu: Obraz osobliwy). W.A.B.
 • Tokarska-Bakir, J. (2004). Rzeczy mgliste: Eseje i studia. Pogranicze.
 • Tokarska-Bakir, J. (2002). Obraz osobliwy: Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych. Universitas.
 • Tokarska-Bakir, J. (1997). Wyzwolenie przez zmysły: Tybetańskie koncepcje soteriologiczne. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.

Artykuły:

 • Tokarska-Bakir, J. (2019). Bełk i inne miejsca: Opowieść o dziesiętnikach-zastawnikach. Zagłada Żydów: Studia i Materiały, 2019(15), 138–167. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.8
 • Tokarska-Bakir, J. (2019). Jawne i ukryte: Dwie wersje polskiej historii na przykładzie debat o elitach w pogromie kieleckim. Dialog, 2019(1), 146–157.
 • Tokarska-Bakir, J. (2018). Odpowiedź na recenzje Bożeny Szaynok i Marcina Zaremby. Zagłada Żydów: Studia i Materiały, 2018(14), 668–676. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.130
 • Tokarska-Bakir, J. (2018). Logika uniku: O protokole z audiencji Josepha Tenenbauma u prymasa Augusta Hlonda, 3 czerwca 1946. Zagłada Żydów: Studia i Materiały, 2018(14), 477–487. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.94
 • Tokarska-Bakir, J. (2018). Błąd pomiaru: Polemika z tekstem Barbary Engelking. Teksty Drugie, 2018(5), 166–194. https://doi.org/10.18318/td.2018.5.11
 • Tokarska-Bakir, J. (2018). Czarne jest jednak czarne: Odpowiedź Bożenie Szaynok. Więź, 2018(3(673)), 118–127.
 • Tokarska-Bakir, J. (2018). Bracia miesiące: Świadectwo sprawców. Teksty Drugie, 2018(3), 42–56. https://doi.org/10.18318/td.2018.3.3
 • Tokarska-Bakir, J. (2018). A chronic blunder: A reply to Judith Lyon-Caen. Quaderni storici, 2018(3), 905–916.
 • Tokarska-Bakir, J. (2017). The Polish underground organization Wolność i Niezawisłość and anti-Jewish pogroms, 1945–6. Patterns of Prejudice, 2017(2), 111–136. https://doi.org/10.1080/0031322X.2017.1304689

Rozdziały w książkach:

 • Tokarska-Bakir, J. (2019). Zofia Nałkowskas Am Bahndamm. Historisches Vorbild und literarische Verarbeitung. W E. Kobylinska-Dehe, P. Dybel, & L. M. Hermanns (Red.), In Schatten von Krieg und Holocaust: Psychoanalyse in Polen im polnisch-deutsch-jüdischen Kulturkontext (ss. 69–86). Psychosozial Verlag. https://doi.org/10.30820/9783837976106-69
 • Tokarska-Bakir, J. (2019). Pogrom jako akt kontroli społecznej: Springfield 1908 – Polska 1945–1946. W A. Grabski (Red.), Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku: T. 4. Holokaust i Powojnie (1939–1946) (ss. 467–488). Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
 • Tokarska-Bakir, J. (2018). The present causes of past effects: The background beliefs of the Kielce Pogrom (July 4, 1946). W J. Adams & C. Heß (Red.), The medieval roots of antisemitism: Continuities and discontinuities from the Middle Ages to the present day (ss. 320–338). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351120821-20
 • Tokarska-Bakir, J. (2018). The open secret: victims, perpetrators, witnesses and bystanders in Polish public discourse at the beginning of the 21st century. W S. K. Danielsson & F. Jacob (Red.), Intellectual Antisemitism (ss. 223–258). Königshausen & Neumann GmbH.
 • Tokarska-Bakir, J. (2017). Z Latourem w Kielcach: Autokomentarz metodologiczny do Społecznego portretu pogromu kieleckiego. W P. Czapliński, R. Nycz, D. Antonik, J. Bednarek, A. Dauksza, & J. Misun (Red.), Nowa humanistyka: Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii (ss. 122–139). Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
 • Tokarska-Bakir, J. (2016). Antropologiczne teorie przemocy 1980–2011. W K. Zieliński & K. Kijek (Red.), Przemoc antyżydowska i konteksty akcji pogromowych na ziemiach polskich w XX wieku (ss. 21–46). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.