Mgr Gabriela Augustyniak-Żmuda

Językoznawczyni

e-mail: gabriela.augustyniakzmuda@onet.eu

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9920-6663

Zainteresowania naukowe

  • Biografie językowe;
  • Przesiedlenia ludności na teren Polski po 1945 r.;
  • Językoznawstwo polskie i słowiańskie;
  • Dialektologia;
  • Socjolingwistyka;
  • Pogranicza i kontakty językowe;
  • Wielojęzyczność.