Dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN

Językoznawca

e-mail: maria.trawinska@ispan.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7967-8601

Zainteresowania naukowe

 • język staropolski,
 • paleografia łacińska,
 • fonetyka,
 • dialektologia,
 • onomastyka.

Członkostwo w gremiach naukowych

Rada Naukowa IS PAN.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy z lat 1532 i 1544 – wersja polsko-łacińska, grant NPRH 11H12027881.

Publikacje

Książki:

 • Trawińska, Maria. (2005). Fonetyka wielkopolskich rot sądowych. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. (Prace Slawistyczne).
 • Trawińska, Maria. (2009). Indeksy do wielkopolskich rot sądowych z XIV i XV wieku. Alfabetyczny wyrazów pospolitych, A tergo, Lista frekwencyjna. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. (Prace Slawistyczne). [CD ROM].
 • Trawińska, Maria. (2013). Rękopis najstarszej poznańskiej księgi ziemskiej (1386-1400). Wokół analizy filologicznej. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.

Artykuły:

 • Trawińska, Maria. (2009). Cechy dialektalne wielkopolskich rot sądowych w świetle badań nad rękopisem poznańskiej księgi ziemskiej. Prace Filologiczne, 56, 345-360.
 • Trawińska, Maria. (2010). Grafia najstarszej księgi ziemskiej poznańskiej. W Marcin Kuźmicki (Red.), Dokument pisany w badaniach historyka języka polskiego (ss. 71-87). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ.
 • Trawińska, Maria. (2010). Grafia nazw własnych w XIV-wiecznej poznańskiej księdze ziemskie. W Irena Sarnowska-Giefing oraz Magdalena Graf (Red.), Miasto w perspektywie onomastyki i historii (ss. 631-639). Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 • Trawińska, Maria. (2011). Wielofunkcyjność c-ch-cz w XIV-wiecznej poznańskiej księdze ziemskiej. W Stanisław Borawski oraz Magdalena Hawrysz (Red.). Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2010 (ss. 217-224): Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Trawińska, Maria. (2012). Jeszcze raz o szestroku. Z badań nad rękopisem rot sądowych. W Maciej Rak oraz Bogusław Dunaj (Red.), Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy (ss. 175-184). Kraków: Wydział Polonistyki UJ.
 • Trawińska, Maria. (2012). Jak identyfikowano ludzi w średniowiecznych księgach sądowych. W Małgorzata Korytkowska, Hanna Popowska-Taborska, Zofia Rudnik-Karwatowa oraz Janusz Siatkowski (Red.), Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo (ss. 189-194). Warszawa: Polska Akademia Nauk. Komitet Slowianoznawstwa.
 • Trawińska, Maria. (2012). Transliteracja znaków n, u, v w wydaniach wielkopolskich rot sądowych. W Marcin Kuźmicki oraz Marek Osiewicz (Red.), W poszukiwaniu metod i obszarów badawczych. Nazywanie w historii języka polskiego (ss. 213-222). Poznań: PTPN.
 • Trawińska, Maria. (2012). Z badań nad rękopisem wielkopolskiej księgi ziemskiej. Problem transliteracji. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 47, 125-135.
 • Trawińska, Maria. (2013). Między grafią a fonetyką – rz i ż w wielkopolskich rotach sądowych. W Jolanta Migdał oraz Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk (Red.), Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi (ss. 347-356). Poznań: Wydawnictwo Rys.
 • Trawińska, Maria. (2016). Nazywanie ludzi w wielkopolskich rotach sądowych. Prace Filologiczne, 69, 493-502.
 • Trawińska, Maria. (2017). Między nomen appellativum a nomen proprium w poznańskich księgach ziemskich z XIV i XV wieku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 51 (1), 199-206.
 • Trawińska, Maria. (2017). Problem identyfikacji cech dialektalnych w łacińsko-polskich rękopisach (na przykładzie średniowiecznych ksiąg ziemskich. W Dorota Krystyna Rembiszewska (Red.), Dynamika rozwoju gwar słowiańskich XXI wieku (ss. 315-323). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Trawińska, Maria. (2017). Edycja XIV i XV-wiecznych ksiąg ziemskich. Transliteracja. Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze, 2017, 399-409.
 • Trawińska, Maria. (2018). Wyrazy polskie w łacińskich rękopisach od XIV do XVI wieku. W Przeszłość w języku zamknięta (ss. 153-164). Częstochowa.
 • Trawińska, Maria. (2018). Cyfrowe repozytorium średniowiecznych ksiąg ziemskich jako narzędzie do badań onomastycznych. W Zbigniew Greń (Red.), Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo (ss. 337-347). Warszawa: Polska Akademia Nauk. Komitet Slowianoznawstwa.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close