Mgr Szymon Pogwizd

Rusycysta, slawista, językoznawca diachroniczny, etymolog

e-mail: szymon.pogwizd@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4397-2478

Zainteresowania naukowe

Językoznawstwo diachroniczne, etymologia, język prasłowiański, rekonstrukcja semantyczna wyrazów prasłowiańskich, dialektologia, kontakty gwar wschodniosłowackich z językiem polskim, etnolingwistyka.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

Wykonawca grantu NPRH mającego na celu opracowanie XI tomu Słownika prasłowiańskiego, wersji cyfrowej.

Publikacje

  • Pogwizd, Szymon. (2011). Symbolika kolorów w czastuszkach rosyjskich. W Dorota Dziadosz oraz Agnieszka Krzanowska (Red.), Świat Słowian w języku i kulturze. XII Językoznawstwo. Wybrane zagadnienia z języków słowiańskich i germańskich. Szczecin: Print Group.
  • Pogwizd, Szymon. (2015). К проблеме семантического развития слав. *kaša. Труды Института русского языка им В.В. Виноградова IV Этимология, 2015, 259-271.
  • Pogwizd, Szymon. (2015). Symbolika “kaszy” w kulturze i wierzeniach Słowian. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, 5,  229-238.
  • Pogwizd, Szymon. (2017). Sprawozdanie z konferencji Symposium etymologicum. Śladami myśli etymologicznej. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 2017, 339-349.