Mgr Szymon Pogwizd

Russian studies expert, slavist, linguists

e-mail: szymon.pogwizd@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4397-2478

Research interests

 • Diachronic linguistics;
 • Etymology;
 • Proto-slavic;
 • Semantic reconstruction of proto-slavic words;
 • Dialectology;
 • Contacts between east-slovak dialects and polish language;
 • Ethnolinguistics.

Publications

 • Pogwizd, Szymon. (2011). Symbolika kolorów w czastuszkach rosyjskich. In Dorota Dziadosz & Agnieszka Krzanowska (Eds.), Świat Słowian w języku i kulturze. XII Językoznawstwo. Wybrane zagadnienia z języków słowiańskich i germańskich. Szczecin: Print Group.
 • Pogwizd, Szymon. (2015). К проблеме семантического развития слав. *kaša. Труды Института русского языка им В.В. Виноградова IV Этимология, 2015, 259-271.
 • Pogwizd, Szymon. (2015). Symbolika “kaszy” w kulturze i wierzeniach Słowian. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, 5,  229-238.
 • Pogwizd, Szymon. (2017). Sprawozdanie z konferencji Symposium etymologicum. Śladami myśli etymologicznej. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 2017, 339-349.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies, in accordance with the current browser settings. Privacy policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close