Mgr Szymon Pogwizd

Russian studies expert, slavist, linguists

e-mail: szymon.pogwizd@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4397-2478

Zainteresowania naukowe

 • Diachronic linguistics;
 • Etymology;
 • Proto-slavic;
 • Semantic reconstruction of proto-slavic words;
 • Dialectology;
 • Contacts between east-slovak dialects and polish language;
 • Ethnolinguistics.

Publikacje

 • Pogwizd, Szymon. (2011). Symbolika kolorów w czastuszkach rosyjskich. In Dorota Dziadosz & Agnieszka Krzanowska (Eds.), Świat Słowian w języku i kulturze. XII Językoznawstwo. Wybrane zagadnienia z języków słowiańskich i germańskich. Szczecin: Print Group.
 • Pogwizd, Szymon. (2015). К проблеме семантического развития слав. *kaša. Труды Института русского языка им В.В. Виноградова IV Этимология, 2015, 259-271.
 • Pogwizd, Szymon. (2015). Symbolika “kaszy” w kulturze i wierzeniach Słowian. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, 5,  229-238.
 • Pogwizd, Szymon. (2017). Sprawozdanie z konferencji Symposium etymologicum. Śladami myśli etymologicznej. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 2017, 339-349.