Dr Konrad Matyjaszek

Kulturoznawca, architekt

e-mail: kmatyjaszek@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0236-4524

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/KonradMatyjaszek

Zainteresowania naukowe

  • Miejskie przestrzenie mniejszości;
  • Antysemityzm i narracje polskiej tożsamości zbiorowej;
  • Dyskursy architektury i przestrzeni nowoczesnej.

Funkcje pełnione w IS PAN

Sekretarz redakcji „Studia Litteraria et Historica”.

Nagrody i odznaczenia

  • Nagroda im. Inki Brodzkiej-Wald (praca doktorska);
  • Nagroda im. Majera Bałabana, Żydowski Instytut Historyczny (praca doktorska).

Publikacje

  • Matyjaszek, Konrad (2013). Przestrzeń pożydowska. Studia Litteraria et Historica, 2013(2), 130-147.
  • Matyjaszek, Konrad (2015). Regulamin rezerwatu. O książce Jewish Poland Revisited Eriki Lehrer. Studia Litteraria et Historica, 2015(3/4), 79-108.
  • Matyjaszek, Konrad (2016). Wall and Window: the Rubble of the Warsaw Ghetto as the Narrative Space of the POLIN Museum of the History of Polish Jews. W Irena Grudzińska-Gross oraz Iwa Nawrocki (Red.) Poland and Polin. New Interpretations in Polish-Jewish Studies (ss. 59-98). Frankfurt am Main: Peter Lang 2016.
  • Matyjaszek, Konrad (2019). Not Your House, not Your Flat: Jewish Ghosts in Poland and the Stolen Jewish Properties. W Zuzanna Dziuban (Red.), The „Spectral Turn” Jewish Ghosts in the Polish Post-Holocaust Imaginaire. Bielefeld: Transcript.
  • Matyjaszek, Konrad (2019). Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce. Kraków: Universitas.